0

báo cáo tiến độ đợt 2

18 4 0
  • báo cáo tiến độ đợt 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:40

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Biên soạn giáo trình kiểm tra sửa chữa động 5S-FE Giáo viên hướng dẫn: TH.S Phạm Cơng Sơn Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Duy Phan Hải Đăng Nội dung báo cáo Tổng quan Cơ sở lý thuyết Xây dựng giáo trình Kết luận Tổng quan Lý chọn đề tài  Giáo trình cũ khơng cịn phù hợp với sở giáo dục trường  Tài liệu tiếng anh khó hiểu, sinh viên khó tiếp cận  Tiết kiệm thời gian cho giảng viên sinh viên  Tăng hứng thú sinh viên học tập  Nâng cao hiệu học tập 1 Tổng quan Hạn chế giáo trình cũ Tổng quan Hạn chế giáo trình cũ Cơng cụ đánh giá chưa minh bạch, sát lực sinh viên Tổng quan Mục tiêu đề tài hướng đến – Vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên lý làm việc việc bảo dưỡng sửa chữa động xe, cụm cảm biến – Vận dụng kiến thức đọc sơ đồ mạch điện việc chuẩn đoán bảo dưỡng sửa chữa – Sử dụng dụng cụ chuyên dùng đồng hồ VOM, máy chẩn đoán, sửa chữa cụm cảm biến mạch điện học – Có kỹ làm việc nhóm thực vệ sinh an tồn lao động 2 Cơ sở lý thuyết Phương pháp thực :  Tổng hợp thu thập liệu động 5S-FE số liệu khác ngành tơ  Xây dựng giáo trình dựa tản ứng dụng alldata  Một số tài liệu đào tạo kĩ thuật viên hãng Toyota, tài liệu sửa chữa hãng Toyota 3 Xây dựng giáo trình Các bước xây dựng giáo trình : Lên ý tưởng giáo trình : Thu thập liệu động 5S-FE : Xây dựng giáo trình, phiếu đánh 4: chỉnh sửa lỗi giá 3 Xây dựng giáo trình Phần an tồn Lúc trước thầy dẫn theo phương pháp truyền miệng, chưa có quy chuẩn rõ ràng, tình cụ thể Giúp cho sinh viên hiểu tầm quan trọng việc thực tốt vệ sinh an toàn lao động quy chuẩn trình học tập, rèn luyện giúp tạo thói quen tốt cho sinh viên làm sau 3 xây dựng giáo trình Phần giới thiệu động Giúp bạn hiểu biết động 5S/fe xây dựng giáo trình Nội dung giáo trình cảm biến           Cảm biến áp suất đường ống nạp Cảm biến nhiệt độ khí nạp Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Cảm biến vị trí bướm ga Cảm biến xy Cảm biến tiếng gõ Cảm biến tốc độ xe Cảm biến vị trí trục khuỷu Cảm biến trục cam Một số cảm biến khác xây dựng giáo trình xây dựng giáo trình xây dựng giáo trình Phần chấm điểm Kết luận Kết đạt • Giáo trình giúp cho hiệu giảng dạy giảng viên khả tiếp thu sinh viên nâng cao • Giáo trình giúp sinh viên dễ dàng làm quen dễ bắt nhịp làm trải nghiệp thực tế 4 Kết luận Những hạn chế giáo trình • Giáo trình bao gồm hệ thống điện động • Giáo trình chưa có hình ảnh vị trí cảm biến động • Giáo trình chưa giới thiệu cảm biến 4 Kết luận Hướng phát triển giải pháp - Về sau có giáo trình nhiều động khác khơng riêng 5S-FE - Đưa giáo trình lên cách học truyền đạt kiến thức lên tảng ứng dụng hiệu phù hợp với phát triển công nghệ Cảm ơn ban giám khảo lắng nghe ... Vận dụng kiến thức đọc sơ đồ mạch điện việc chuẩn đoán bảo dưỡng sửa chữa – Sử dụng dụng cụ chuyên dùng đồng hồ VOM, máy chẩn đoán, sửa chữa cụm cảm biến mạch điện học – Có kỹ làm việc nhóm thực... viên sinh viên  Tăng hứng thú sinh viên học tập  Nâng cao hiệu học tập 1 Tổng quan Hạn chế giáo trình cũ Tổng quan Hạn chế giáo trình cũ Cơng cụ đánh giá chưa minh bạch, sát lực sinh viên...Nội dung báo cáo Tổng quan Cơ sở lý thuyết Xây dựng giáo trình Kết luận Tổng quan Lý chọn đề tài  Giáo trình cũ khơng cịn
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiến độ đợt 2 ,