0

BÁO cáo đồ án

22 6 0
  • BÁO cáo đồ án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:43

LAC HONG UNIVERSITY NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH FORD FIESTA 1.6 AT CỬA TREND 2011 GVHD TH.S: NGUYỄN HỒNG LN SVTH: NGUYỄN ĐÌNH HIỆP NGUYỄN VĂN HIẾU NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chương 1: Tổng quan hệ Chương 2: Phân tích lựa chọn Chương 3: Thiết kế tính tốn hệ thống phanh tơ phương án thiết kế thống phanh Chương 4: Quy trình tháo lắp, Chương 5: Ứng dụng phần mềm kiểm tra sửa chữa AUTOCAD vẽ hệ thống phanh Lý thực nghiên cứu Cùng với phát triển kinh tế, ô tô ngày trở lên đẹp hơn, tiện nghi sang trọng Hơn tốc độ ô tô nâng cao kéo theo địi hỏi phải đảm bảo an tồn cao q trình sử dụng Một hệ thống đáp ứng trực tiếp quan trọng việc bảo đảm an tồn tơ hệ thống phanh Phạm vi đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ thống phanh ô tô Phạm vi nghiên cứu đề tài thiết kế hệ thống phanh xe Ford Fiesta 1.6 AT cửa trend 2011 Phương pháp nghiên cứu Tìm kiếm tài liệu Tra cứu tài liệu Thiết kế vẽ Autocard Tổng hợp tài liệu Tổng quan hệ thống phanh Công dụng phân loại hệ thống treo Cơng dụng: - Hệ thống phanh tơ có công dụng giảm vận tốc xe tới tốc độ dừng hẳn - Giữ xe lâu dài đường, đặc biệt đường dốc - Trên máy kéo số xe chuyên dụng hệ thống phanh kết hợp với hệ thống lái dùng để quay vòng xe Phân loại: Theo đặc điểm điều khiển Theo kết cấu cấu phanh Theo dẫn động phanh Theo mức độ hoàn thiện hệ thống phanh Tổng quan hệ thống phanh Yêu cầu kết cấu Có hiệu phanh cao tất bánh xe, đảm bảo quãng đường phanh ngắn đột ngột Điều khiển nhẹ nhàng thuận lợi Đảm bảo ổn định ô tô phanh êm dịu môi trường hợp Dẫn động phanh phải có độ nhạy cao đảm bảo lực bàn đạp với phanh ô tô Cơ cấu nhiệt tốt, trì ổn định cấu phanh điều kiện Hạn chế tối đa tượng trượt lết bánh xe phanh xe Có khả giữ ô tô đứng yên đường dài kể đường dốc Tổng quan hệ thống phanh Cấu tạo hệ thống phanh Cơ cấu phanh dẫn động phanh Cơ cấu phanh: bố trí gần bánh xe, thực chức cấu ma sát nhằm tạo mômen Hãm bánh xe ô tô phanh Dẫn động phanh: gồm phận liên kết từ cấu điều khiển( bàn đạp, cần kéo) tới chi tiết điều khiển hoạt động cấu phanh Cơ cấu phanh tang trống Hình 1.1 Cơ cấu phanh tang trống Hình 1.2 Cơ cấu phanh đối xứng qua trục với dẫn động phanh thủy lực Hình 1.3 Cơ cấu phanh đối xứng qua trục với dẫn động khí nén Hình 1.4 Cơ cấu phanh tang trống đối xứng qua tâm Hình 1.5 Cơ cấu phanh tang trống dạng Hình 1.6 Tang trống phanh Hình 1.8 Xylanh bánh xe Hình 1.7 Guc phanh Chuyển động áp suất thuỷ lực Giá di động Má phanh Pittông Giá dẫn híng Đĩa phanh Hình 1.9 Phanh đĩa có giá đỡ cố định Hình 1.10 Phanh đĩa có giá đỡ di động Hình 1.11 Đĩa phanh Hình 1.12 Má phanh Hình 1.13 Tự động điều chỉnh khe hở Hình 1.14 Phanh trục truyền Hình 1.15 Phanh tay cấu phanh bánh sau Dẫn động điều khiển phanh thủy lực Hình 1.18 Dẫn động khí nén Hình 1.16 Dẫn động dòng 10 8 10 Hình 1.17 Dẫn động dịng Hình 1.19 Dẫn động liên hợp 11 12 11 12 1.20 Đường đặc tính điều hịa lực phanh hai thống số Hình 1.21 Bộ chống hãm cứng bánh xe Hình 1.22 Thành phần ABS Phân tích lựa chọn phương án thiết kế Hình 2.1 Sơ đồ dẫn động phanh thủy lực dịng Hình 2.2 Sơ đồ phanh dẫn động thủy lực hai dịng Hình 2.3 Sơ đồ dẫn động phanh thủy lực hai dịng có trợ lực Hình 2.4 Sơ đồ dẫn động phanh thủy lực hai dòng chéo có trợ lực Quy trình tháo lắp, kiểm tra sửa chữa Hình 4.1 Bàn đạp phanh Hình 4.2 Bộ trợ lực Xy lanh Quy trình tháo lắp, kiểm tra sửa chữa Hình 4.3 Cụm phanh trước Hình 4.4 Cụm phanh sau Ứng dụng phần mềm Autocard vẽ hệ thống phanh Hình 5.2 Xy lanh trợ lực chân khơng Hình 5.1 Tổng quan phân bố hệ thống phanh Hình 5.3 Cơ cấu phanh trước Hình 5.4 Cơ cấu phanh sau Kết luận Với đề tài “ Thiết kế hệ thống phanh xe Ford Fiesta 1.6 AT cửa Trend 2011” Qua em tìm hiểu tổng quan hệ thống phanh, biết cách phân tích, đánh giá để tìm phương án thiết kế hệ thống phanh cách tối ưu Biết tính tốn thiết kế hệ thống phanh xe bảo đảm làm việc an toàn hiệu Thời gian em tìm hiểu thực tế để giải vấn đề kĩ thuật hợp lý, bước em việc tiếp cận với thực tế ngành ô tô nước ta Bên cạnh vấn đề đạt được, thời gian kiến thức có hạn nên đồ án em cịn nhiều hạn chế nhiều vấn đề chưa thể đề cập đến Em mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy, bạn đề tài em hoàn thiện CẢM ƠN THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... hãm cứng bánh xe Hình 1.22 Thành phần ABS Phân tích lựa chọn phương án thiết kế Hình 2.1 Sơ đồ dẫn động phanh thủy lực dịng Hình 2.2 Sơ đồ phanh dẫn động thủy lực hai dịng Hình 2.3 Sơ đồ dẫn động... tượng trượt lết bánh xe phanh xe Có khả giữ ô tô đứng yên đường dài kể đường dốc Tổng quan hệ thống phanh Cấu tạo hệ thống phanh Cơ cấu phanh dẫn động phanh Cơ cấu phanh: bố trí gần bánh xe, thực... 1.6 AT cửa Trend 2011” Qua em tìm hiểu tổng quan hệ thống phanh, biết cách phân tích, đánh giá để tìm phương án thiết kế hệ thống phanh cách tối ưu Biết tính tốn thiết kế hệ thống phanh xe bảo đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo đồ án ,