0

SINH 10bài 1 các cấp tổ CHỨC của THẾ GIỚI SỐNG

38 5 0
  • SINH 10bài 1  các cấp tổ CHỨC của THẾ GIỚI SỐNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 10:22

PowerPoint Presentation BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 10 SINH HỌC LỚP 10 GỒM 3 PHẦN Giới thiệu chung về thế giới sống Bài 1 Bài 2 Phần I Sinh học tế bào 15 bài LT 3 bài TH 1 bài Ô T Phần II Sinh học vi sinhvật 9 bài LT 2 bài TH 1 bài Ô T Phần III §1 CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Thế giới sống (sinh vật) và thế giới không sống (vật vô sinh) có gì giống và khác nhau? Thế giới sống Tua cuốn Cây bắt mồi ??? Thế giới sống (sinh vật) và thế giới không sống (vật vô. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 10 SINH HỌC LỚP 10 GỒM PHẦN Phần I Giới thiệu chung giới sống: - Bài - Bài Phần II Phần III Sinh học tế bào: - 15 LT - TH - Ô.T Sinh học vi sinhvật: - LT - TH - Ơ.T §1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Thế giới sống (sinh vật) giới khơng sống (vật vơ sinh) có giống khác nhau? Thế giới sống Tua Cây bắt mồi ??? Thế giới sống (sinh vật) giới không sống (vật vơ sinh) có giống khác I Các cấp tổ chức sống : Quan sát hình SGK giải thích khái niệm: mô, quan, hệ quan, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh Ví dụ: tb thần kinh Đặc tính trội Nhiều tế bào TK (mơ) Chỉ dẫn truyền xung tk Trí thơng minh tình cảm Trí thơng minh tình cảm đặc tính trội mơ so với tế bào Ví dụ: Một người Đặc tính trội Một quần thể người Khơng thể sinh sản Có thể sinh sản • Sinh sản đặc tính trội quần thể so với thể Ví dụ: Một quần thể Đặc tính trội Một quần xã Khơng có quan hệ khác lồi Có mối quan hệ khác lồi • Quan hệ khác lồi đặc tính trội quần xã so với quần thể II Đặc điểm chung cấp độ tổ chức giới sống Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Hệ thống mở tự điều chỉnh Thế Thếnào nàolà làmột mộthệ hệthống thốngmở? mở?Hệ Hệthống thốngmở mởcó có đặc đặcđiểm điểmgì? gì? Cho Choví vídụ dụvề vềkhả khảnăng năngtự tựđiều điềuchỉnh chỉnhcủa củacác cấp cấptổ tổchức chứcsống? sống? II Đặc điểm chung cấp độ tổ chức giới sống Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Hệ thống mở tự điều chỉnh Nêu số ví dụ khả tự điều chỉnh thể người Nêu số ví dụ khả tự điều chỉnh thể người + Khi thể mơi trường có nhiệt độ cao, hệ mạch da + Khi thể môi trường có nhiệt độ cao, hệ mạch da sẽdãn dãn ra, ra,lỗlỗchân chânlông lônggiãn giãnmở, mở,mồ mồhôi hôitiết tiếtra ralàm làmmát mátcơ cơthể thể + Khi thể mơi trường có nhiệt độ thấp, mạch máu da + Khi thể mơi trường có nhiệt độ thấp, mạch máu da co colại, lại,tránh tránhmất mấtnhiệt nhiệtqua qualỗlỗchân chânlông lôngvà vàxuất xuấthiện hiệnhiện hiệntượng tượngrun run để đểlàm làmấm ấmcơ cơthể thể + Mắt người nhìn khơng rõ có xu hướng khép nhỏ lại, làm thay + Mắt người nhìn khơng rõ có xu hướng khép nhỏ lại, làm thay đổi đổicầu cầumắt, mắt,giúp giúpảnh ảnhhiện hiệnchính chínhxác xácởởkhoảng khoảngtiêu tiêucự cựđể đểnhìn nhìnrõ rõvật vật + Khi có tác động q lớn đến tâm lí người, não có xu + Khi có tác động lớn đến tâm lí người, não có xu hướng hướngxóa xóabỏ bỏđoạn đoạnkíkíức ứcđó + Ở hoạt động tiết bình thường, thể thu lại đường- chất có + Ở hoạt động tiết bình thường, thể thu lại đường- chất có lợi lợicho chocơ cơthể thểvà vàbài bàithải thảinitrat nitrat––chất chấtgây gâyđộc độccho chocơ cơthể thể II Đặc điểm chung cấp độ tổ chức giới sống Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Hệ thống mở tự điều chỉnh - Hệ thống mở: Sinh vật cấp độ không ngừng trao đổi vật chất lượng với môi trường - Tự điều chỉnh: Các cấp tổ chức giới sống có khả tự điều chỉnh để thích nghi với mơi trường Hệ thống mở tự điều chỉnh Cừu sống vùng nóng Cừu sống vùng lạnh Các cấp tổ chức giới sống có khả tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường giới sống liên tục tiến hóa Tại sống trì liên tục từ hệ sang hệ khác? Do đâu mà cấp tổ chức sống liên tục tiến hóa? Tự ADN Phát sinh đột biến II Đặc điểm chung cấp độ tổ chức giới sống 1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Hệ thống mở tự điều chỉnh Thế giới sống liên tục tiến hóa Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ: + Sự truyền thông tin di truyền ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác + Sinh vật có chế phát sinh biến dị di truyền, chọn lọc tự nhiên, giữ lại dạng sống thích nghi -> Thế giới sống đa dạng, phong phú - HỌC KỸ BÀI NÀY - ĐỌC TRƯỚC BÀI “ CÁC GIỚI SINH VẬT” Tiết Câu Hãy chọn đáp án Cơ thể người gồm cấp độ tổ chức A Tế bào, mô, quan, hệ quan B Quần thể C Cơ quan D Quần xã E Mô, hệ quan  Tiết  Câu 2Hãy chọn câu trả lời Các loài sinh vật khác chúng có đặc điểm chung A Chúng sống mơi trường giống B Chúng cấu tạo từ tế bào C Chúng có chung tổ tiên D Chúng cấu tạo E Tất điều C2 C1 C2 C1 ... GIỚI SỐNG I CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Thế giới sống (sinh vật) giới khơng sống (vật vơ sinh) có giống khác nhau? Thế giới sống Tua Cây bắt mồi ??? Thế giới sống (sinh vật) giới khơng sống. .. vídụ dụvề vềkhả khảnăng năngtự tựđiều điềuchỉnh chỉnhcủa củacác cấp cấptổ t? ?chức chứcsống? sống? II Đặc điểm chung cấp độ tổ chức giới sống Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Hệ thống mở tự điều chỉnh... chung cấp độ tổ chức Có thể đảo vị trí giới sống cấp tổ Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: chức sống hình khơng khơng? Vậy em hiểu tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? Đặc tính trội I Các cấp độ tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH 10bài 1 các cấp tổ CHỨC của THẾ GIỚI SỐNG,