0

Tổng đài ALCATEL 1000 – e10 ( OCB 283)

83 4 0
  • Tổng đài ALCATEL 1000 – e10 ( OCB   283)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:20

Đ Lời nói đầu Ngành b-u điện đà đạt đ-ợc kết ban đầu công n đại hoá mạng l-ới viễn thông, phát triển thông tin yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển góp phần nâng cao đời sống xà hội ng-ời t è t ë n-íc ta hiƯn thêi kú đổi phát triển kinh tế, nhu cầu n g Nắm bắt đ-ợc nhu cầu này,trong năm gần nghành b-u điện đà có h b-ớc phát triển đáng kể Để đạt đ-ợc kết phải kể đến sách i ệ phát triển đắn.Thành tựu ngành nh- công nghiệp điện tử, bán dẫn, p trao đổi thông tin nhanh chóng xác trở nên vô quan trọng quang học, công nghệ thông tin Cùng với chiến l-ợc thẳng vào kỹ thuật đại nghành b-u điện, T ổ năm gần việc số hoá mạng l-ới viễn thông ngành b-u điện n đà hoàn thành Đ-a mạng l-ới hệ thống truyền dÉn tÝn hiƯu cã tèc ®é g cao, nh»m phơc vụ phát triển ngày cao xà hội đ Đóng vai trò quan trọng mạng viễn thông tổng đài.Tổng đài i ALCATEL1000E10B tổng đài có dung l-ợng lớn đ-ợc sử dụng rộng rÃi Việt Nam.Tổng đài E10B đà thật tạo hệ thống chuyển A L mạch có khả thao tác nhanh có độ linh hoạt cao h¬n Do vËy C thêi gian thùc tËp tôi, đà nghiên cứu tổng đài E10B có nội A T E L dung sau: - Khái quát chung hệ thống viễn thông - Giới thiệu tổng đài ALCATEL E10B 0 - Cấu trúc chung tổng đài ALCATEL E10B - Kỹ thuật chuyển mạch thiết lập gọi Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo Lê Văn Hải với thầy cô khoa Điện Tử - Viễn Thông Tr-ờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội đà h-ớng dẫn đóng góp ý kiến, giúp đỡ hoàn thành đồ án tốt E nghiệp Đặng Quang Thiệp Trang ( O Đ Với trình độ, tài liệu thời gian có hạn nên đồ án tốt nghiệp không khỏi thiếu sót định, mong đ-ợc đóng góp ý n kiến thầy, cô giáo nh- bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội: tháng 12 năm 2002 Sinh viên : Đặng Quang Thiệp t è t n g h i Ư p T ỉ n g đ i A L C A T E L 0 – E §Ỉng Quang ThiƯp Trang ( O § å tỉng đàI alcatel 1000e10 ocb283 n Ch-ơng I khái quát chung hệ thống viễn thông t ố t tổng đài n g I- Hệ thống viễn thông ®iƯn tư ngµy h Ngµy hƯ thèng ®iƯn tử viễn thông, quốc gia giới coi i ệ công nghiệp thông tin kết cấu sở hạ tầng quan trọng kinh tế p quốc dân Cùng với phát triển giới, hoà khí sôi công T ổ công nghiệp hoá đại hoá đất n-ớc Nghành b-u viễn thông Việt n Nam đà b-ớc đại hoá mạng l-ới điện thoại truyền dẫn từ mạng g thông tin t-ơng tự t-ơng đối già cỗi lạc hậu chuyển sang mạng thông tin số đ i t-ơng đối đại bao gồm mạng: + Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng A L + Mạng di động mạng đất công cộng C Hệ thống điện tử viển thông có khả phục vụ phạm vi rộng lớn A T ứng dụng đòi hỏi phải có dung l-ợng lớn nh- thành phố E nhu cầu cần chuyển mạch với dung l-ợng nhỏ miền L + Mạng số liên kết đa dịch vụ nông thôn th-a dân c-, hệ thống làm việc nh- chuyển mạch Quốc Tế, chuyển mạch tiếp, chuyển mạch đ-ờng dài, chuyển mạch kết hợp đ-ờng dài 0 nội hạt Cũng nh- đáp ứng nhu cầu điện thoại di động hệ thống trợ giúp truyền thông hệ thống có khả kết hợp với nhiều hệ thống đặc biệt khác Vì nghành điện đử viễn thông nghành đ-ợc mở rộng phát triển cách mạnh mẽ Đặng Quang ThiÖp – E Trang ( O Đ n II- Tổng quan mạng viễn thông Hệ thống quản lý mạng để chì chất l-ợng mạng đảm bảo hoạt động có hiệu cao, bảo d-ỡng điều khiển Đồng thời hệ thống t cung cấp liệu phản ánh việc cập nhật ph-ơng tiện mạng riêng ố t *Các chức bản: + Quản lý lỗi : Thu thập thông báo thông lỗi, thiết bị có lỗi + Quản lý cấu hình : Quản lý thông tin cấu hình thiết bị mạng + Quản lý chất l-ợng : Tập hợp thông tin thống kê + Quản lý bảo an: Kiểm soát việc truy cập mạng, tạo mà khoá + Quản lý kế toán : Tính chi phí sử dụng m¹ng n g h i Ư p T ỉ n g Mạng TDM đ i Kênh số tốc độ cao TDM TDM Mạng PS Máy chủ PS PS Máy chủ A L C A T E L Đầu cuối liệu 0 Mạng PBX PBX PBX FAX Hệ thống quản lý E Hình 1: mạng lớn đ-ợc quản lý hệ thống quản lý Đặng Quang Thiệp Trang ( O Đ III Khái niệm chung tổng đài n 1.Sơ đồ khối tổng đài SPC: t ố t Mạch điện đ-ờng dây Đ-ờng dây Thuê bao Tr-ờng chuyển mạch Trung kế T-ơng tự n g h i ệ p Trung kế số Thiết bị ngoại vi báo hiệu Thiết bị báo hiệu kênh chung Thiết bị báo hiệu kênh riêng Thiết bị phân phối Thiết bị dò thử (quét) Thiết bị điều khiển đầu lối đ i BUS chung Thiết bị trao đổi ng-ời máy Bộ xử lý trung tâm nhớ Thiết bị tính c-ớc A L C A T E L 0 Hình Sơ đồ khối cấu trúc tổng đài SPC 2.Chức khối tổng đài: * Thiết bị kết nối Bao gồm mạch kết nối thuê bao, kết nối trung kế t-ơng tự, kết nối trung kế số Đặng Quang Thiệp T ổ n g Trang E ( O § å n + Mạng kết nối thuê bao: Mạng đ-ờng dây thuê bao làm nhiệm vụ BORSCHT t ố t B Cấp nguồn (batterry) C: Mà hoá giải mà H:Sai động n g T: Đo thử h - Mạch tập trung thuê bao tập trung tải cho nhóm đ-ờng dây thuê bao i ệ sử dụng tập trung kế t-ơng tự tập trung số (cho tổng đài số) p Ngoài tổng đài số mạch điện thuê bao làm nhiệm vụ biến đổi qua T ổ đ-ợc trang bị thêm mạch điện nghiệp vụ nh- mạch phối hợp báo n g l¹i A/D (analog- digital) cho tÝn hiƯu tiÕng nãi khèi Mạch kết nối thuê bao hiệu, mạch điện thu phát xung địa đ-ợc tập trung xử lý số thu phát dùng chung cho nhóm thuê bao tăng hiệu kinh tế đ *Mạch kết nối trung kế t-ơng tự: Các mạch dùng chung cho gọi , i gọi vào trực tiếp Mạch không làm nhiệm vụ tập trung tải mà thực A L C *Mạch kết nối trung kế số: Thực chức sau GAZPACHO A - T¹o khung (Gerieration of fame) : NhËn d¹ng tín hiệu đồng khung T E để phân biệt khung tuyến số liệu PCM đ-a từ tổng đài khác tới L biến đổi A/D tổng đài số - Đồng khung ( Aligmeni of fame) : Để xắp xếp khung số liệu 0 Nén giảm bit o : dÃy tín hiệu PCM có nhiều khoảng chứa dÃy bit phï hỵp víi hƯ thèng PCM - “o”sÏ cã phục hồi tín hiệu đồng phía bên thu nên nhiệm vụ thực nén qũang hiệu có nhiều bit o liên tiếp phía phát E Đặng Quang Thiệp Trang ( O Đ -Đảo định cực (palar convesion): Nhiệm vụ nhằm biến đổi dÃy tín hiệu đơn cực từ hệ thống đ-a thành dÃy tín hiệu l-ỡng cực đ-ờng dây n ng-ợc lại - Xử lý cảnh báo (Alarm processing): Để xử lý cảnh báo từ đ-ờng t è t trun PCM - Phơc håi d·y xung nhịp : Nhiệm vụ thực hồi phục dÃy xung n g - Tách thông tin đồng bộ: Nhiệm vụ thực tách thông tin đồng h bé tõ d·y tÝn hiÖu thu i Ö - Báo hiệu: Nhiệm vụ thực chức giao tiếp báo hiệu để p nhịp từ tín hiệu thu phối hợp báo hiệu tổng đài xét tổng đài khác qua đ-ờng T ổ n g trung kế *Thiết bị chuyển mạch: đ Thiết bị chuyển mạch phận chủ yếu có kích th-ớc lớn i tổng đài có hai chức - Chức chuyển mạch : Thực chức để thiết lập tuyến A L nối hai hay nhiều thuê bao tổng đài hay tổng đài với tổng đài C khác A T - Chức truyền dẫn: Trên sở truyền nối đà đ-ợc thiết lập thiết bị E L chuyển mạch thực truyền dẫn tín hiệu tiếng nói tín hiệu báo hiệu thuê bao tới độ tin cậy xác cần thiết 0 Cã hai lo¹i hƯ thèng chun m¹ch: - Hệ thống chuyển mạch t-ơng tự : Loại đ-ợc chia làm hai ph-ơng thức E + Ph-ơng thức chuyển mạch không gian + Ph-ơng thức chuyển mạch thời gian ( chuyển mạch PAM) Đặng Quang Thiệp Trang ( O Đ - Hệ thông s chuyển mạch số : Là chuyển mạch PCM (đây loại n ph-ơng thức chuyển mạch thời gian) - Tín hiệu PCM thích hợp với truyền dẫn chuyển mạch * Bộ điều khiển trung tâm: Gồm xử lý có công suất lớn t nhớ trực thuộc Bộ xử lý đ-ợc thiết kế tối -u để xử lý gọi ố t công việc liên quan Trong tổng đài phải hoàn thành công việc kịp thời hay gọi xử lý thời gian thực công việc nh-: - L-ỵng xung hay m· chän sè - Chuyển tín hiệu địa tr-ờng hợp chuyển tiếp gọi -Trao đổi loại báo hiệu cho thuê bao hay tổng đài khác n g h i ệ p - Phiên dịch tạo tuyến qua tr-ờng chun m¹ch T ỉ *Bé xư lý chun m¹ch: Bao gồm đơn vị xử lý trung tâm, nhớ n ch-ơng trình, số liệu phiên dịch thiết bị vào làm nhiệm vụ g phối hợp để đ-a thông tin vào lấy lệnh đ *Đơn vị xử lý trung tâm: Là xử lý hay vi xử lý tốc độ cao có công i suất tuỳ thuộc vị trí xử lý chuyển mạch Nó làm nhiệm vụ điều khiển A L *Bộ nhớ ch-ơng trình: Để ghi lại ch-ơng trình điều khiển thao tácC A chuyển mạch Các ch-ơng trình đ-ợc gọi xử lý số liệu cần T E thiết L thao tác thuê bao chuyển mạch *Bộ nhớ số liệu: Để ghi lại số liệu cần thiết trình sử lý gọi nh- chữ số địa thuê, bao trạng thái bận rỗi đ-ờng dây hay 0 thuª bao hay trung kÕ *Bé nhí phiên dịch: Chứa thông tin loại đ-ờng dây thuê bao chủ gọi bị gọi, mà tạo tuyến, thông tin c-ớc bao trung kế, thiết bị phân phối báo hiệu, thiết bị điều khiển đấu nối E Đặng Quang Thiệp ( * Thiết bị ngoại vi chuyển mạch: Gồm tín hiệu đo thử đ-ờng dây thuê Trang O Đ Nh- ta đà biết thiết bị xử lý trung tâm làm việc tốc độ cao lệnh xử lý khoảng vài s Trong thiết bị chuyển mạch, thao tác cần tới vài s (đối với tr-ờng chuyển mạch t-ơng tự) cần phải có thiết n bị ngoại vi chuyển mạch để làm nhiệm vụ thao tác hai phận có tốc độ t làm việc khác để nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị điều khiển trung ố tâm (gọi nhiệm vụ đệm tốc độ) Ngoài có chức biến đổi tí n t hiệu đfiều khiển dạng tổ hợp logic đầu xử lý sang dạng tín hiệu n điện phù hợp để điều khiển động tác rơle, tiếp điểm chuyển mạch g h i * Thiết bị đo thử trạng thái đ-ờng dây thuê bao ệ p Làm nhiệm vụ phát thông báo cho xử lý trung tâm.Tất các cổng logic biến cố báo hiệu tín hiệu đ-ờng dây thuê bao trung kế đấu nối T ổ n g với tổng đài (các tín hiệu liên tục hay rời rạc ) Thiết bị đo thử đ-ợc chia làm nhóm -Thiết bị dành riêng cho nhóm đ-ờng dây thuê bao trung kế đ i -Thiết bị dùng chung nh- thiết bị thu phát, chọn số, thiết bị thu A L C Tốc độ quét đo thử trạng thái đ-ờng dây thuê bao hay trung kế phụ thuộc vào A T tốc độ tối đa mà biến cố hay tÝn hiƯu xt hiƯn E L ph¸t tÝn hiƯu b¸o hiệu liên tổng đài Để phát gọi mới, đ-ơng dây cần đ-ợc đo thử 300m/s -Thiết bị phối hợp báo hiệu: Đây tầng đệm sử lý trung tâm 0 lần có công xuất tiến hiệu điều khiển nhỏ nh-ng tốc độ cao mạch đ-ờng dây tiến hiệu có công xuất lớn nh-ng tốc độ thấp Đây thiết bị có đơn vị phần cứng phần mềm bao gồm sử lý ngoại vi có nhiệm vụ E điều khiển thao tác hay phục hồi role, cung cấp dạng tín hiệu mạch đ-ờng dây hay nghiệp vơ d-íi sù ®iỊu khiĨn cđa bé sư lý trung tâm Đặng Quang Thiệp Trang ( O Đ Thiết bị điều khiển đấu nối: Làm nhiệm vụ chuyển giao lệnh giải phóng tuyến vật lý đợc thiết lập đà đ-ợc chuẩn bị sẵn nhớ sử lý trung tâm, tông đài số, sử lý trung tâm.Tr-ờng hợp n có đóng vai trò sử lý chuyển mạch sử lý điều khiển liên t lạc.Thông tin tạo tuyến gọi nhớ đ-ợc l-u chuyển nối ố t đ-ợc giải phóng gọi đà song - Thiết bị ngoại vi báo hiệu: Phối hợp báo hiệu loại tổng đài n khác với nhau, hệ chuyển khác nh-: Tổng đài nhân công, hƯ g thèng chun mach tõng m¹ch, hƯ thèng ngang dọc, điện tử t-ơng tự, điện tử h i ệ Tín hiệu thuê bao tổng đài tự động, sư dơng tÝn hiƯu mét chiỊu hay p sè m· thập phân thống kê tín hiệu đa tần Do ®ã tÝn hiƯu ®iỊu khiĨn phơc vơ T mét cc gọi truyền theo kênh truyền để dẫn tín hiệu tiếng nói ổ n tổng đài Nói cách khác hai loại tín hiệu báo hiệu đ-ợc truyền theo g kênh gắn liền với kênh tín hiệu tiếng nói cho gọi Loại báo hiệu đ gọi báo hiệu kênh riêng làm nhiệm vụ sử lý phối hợp loại báo hiêụ điều từ tổng đài Ph-ơng thức hợp loại thông i tin báo hiệu cho tất loại gọi để sử lý gọi với dạng thông tin điều A hành bảo d-ỡng kiểm tra cho toàn mạng l-ới, nên kết sử dụng kênh L C thiết bị báo hiệu đ-ợc nâng cao A -Thiết bị báo hiệu kênh chung: Đóng vai trò phối hợp sử lý loại T E báo hiệu cho mục đích điều khiển tổng đài L *Thiết bị trao đổi ng-ời máy Gồm: phím điều khiển máy in tự động Có nhiệm vụ đ-a lệnh quản ký bảo d-ỡng vào thiết bị quản lý 0 thao tác bảo d-ỡng tổng đài Các lệnh đ-ợc thự thi kết ®-a tõ hƯ – thèng sư lý hiƯn trªn hình, máy in in giấy (nếu cần thiết) Đặng Quang Thiệp Trang E ( 10 O Đ n LR0 ETA Hồi âm chuông LR1 CN TS TS16 UCN LR15 t è t TS16 n g h i Ö p LR LR PhÝa gäi LR0 LR1 CN TS LR15 TS16 UCN TS16 SMX TS PU/PE MLCOM T ỉ n g OCXGT PhÝa bÞ gäi MAS TX TR MR MQ GX PC đ i MIS Hình 26 - Hồi âm chuông thuê bao chủ gọi đợi thuê bao bị gọi nhấc máy A L C A T E L 0 E Đặng Quang Thiệp Trang ( 69 O Đ n Kết luận t ố Tổng đàI ALCATEL E10 OCB 283 hệ thông tổng đài t có dung l-ợng lớn đ-ợc sử dụng rộng rÃi Vệt Nam Quá trình nghiên cứu n tổng đài, nhận thấy tổng đài chuyển mạch số có nhiều -u điểm g hẳn so với tổng đài chuyển mạch t-ơng tù vỊ nhiỊu mỈt nh- kÝch h th-íc nhá gän , dễ lắp đặt , vận hành bảo quản Hơn có khả xử lý i ệ thông tin nhanh , hiệu chất l-ợng thông tin cao , đảm bảo p độ an toàn sử dụng Việc quản lý tổng đài b»ng m¸y tÝnh gióp cho viƯc T ỉ réng dung l-ơng cao dễ dàng so với tổng đài chuyển mạch n g phát triển khắc phục cố đ-ợc nhanh chóng thuận tiện Khả mở t-ơng tự Hơn chúng có khả cung cấp nhiều loại dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng Trong t-ơng lai , tổng đầi số lại có triển đ vọng cung cấp thêm nhiều loại dich vụ mẻ hiệu phục vụ i cho ®êi sèng ng-êi A L C A T E L 0 – E Đặng Quang Thiệp Trang ( 70 O Đ Các tõ viÕt t¾t OCB283 Tõ viÕt t¾t ass at bl bm bsc bsm bss bt bts cas ccitt ccitt no7 ccm ccs7 cde ccx clth cmp cms cn ¸ n ý nghĩa Tạo tuyến báo hiệu số t No7 signalling routing ố Bộ ghép nối đầu cuối Terminal adaptor t Bus nội Local bus n Băng từ g Magnetic tape h Bộ điều khiển trạm sở i Base Station Controller Bus trạm đa xử lý ệ Multiprocessor station bus p Hệ thống trạm sở Base Station System T C¬ së thêi gian ỉ Time base n Trạm thu phát sở g Base Transceiver Station Điểm chuyển mạch dịch vụ báo hiệu kênh kết hợp đ Service Switching Point (SSP) or Chanel Associated Signalling i (according to context) ban t- vÊn ®iƯn thoại điện tin quốc tế A International telegraph and telephone consultative commitee L Hệ thống báo hiệu kênh chung đ-ợc định nghĩa CCITTC Trung tâm chuyển mạch dịch vơ di ®éng (MSC) A Mobile service switching centre (MSC) T Xem CCITT No7 E L Hộp phân bố điện Power distribution box Hệ thống ma trận chuyển mạch Switching matrix system Bộ phối hợp ®-êng trun b¸o hiƯu HDLC HDLC transmission link coupler Bộ phối hợp đa lộ Main multiplex coupler Bộ phối hợp đa lộ thứ cấp E Secondary multiplex coupler Bộ tập trung số Digital concentrator Đặng Quang ThiƯp Trang ( 71 O § å cne cnem cnep cnes cnl com coma(B) crc4 csal cse csmp csn ct ctsv cv dl dm dt dtmf ech el etn Bé tËp trung sè tõ xa Remote digital concentrator ¸ Bé tËp trung sè tõ xa thu nhá n Remote contractor Bé tËp trung tõ xa chÝnh t Main remote concentrator Bé tËp trung tõ xa thø cÊp è Secondary remote concentrator t Bé tËp trung sè néi h¹t Local digital concentrator n Xem ML COM g ML COM ®èi với nhánh A (Hoặc B) h ML COM for branch A (or B) i Chu kỳ kiểm tra tải thø Cyclic Redundancy Check of 4th order Ö Bé phối hợp cảnh báo thứ cấp p Secondary alarm coupler Bộ tập trung vệ tinh điện tử (Hoặc đơn vị kết nối thuê bao T điện tử) ổ Electronic satellite concentrator (or electronic subscriber n connection unit) g Bé phèi hợp báo hiệu đa thủ tục Multiprotocol signalling coupler đ Đơn vị truy nhập thuê bao số Subscriber digital access unit i Mạch đầu cuối Terminal circuit A Bộ phối hợp xử lý tín hiêụ thoại L Voice signal processing coupler C Bộ chuyển đổi điện áp A Voltage convertor T §Üa logic E Logical disk L §Üa tõ Magnetic disk Phân phối tín hiệu thời gian sở Time base signal distribution Thiết bị đa tần âm kép Dual-Tone Multi-Frequency (equipment) Module phần mềm trao đổi Interchange software module Trạm phần mềm E Software set Thiết bị đầu cuối số Digital Terminal Equipment Đặng Quang Thiệp Trang ( 72 O Đ å etsi etu e10 E10(OCB283) gas glr grut gsm gt gta gx hdb3 hdlc hlr hyp ias icdc icne ilr in isdn ispabx isup Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu European Telecommunication Standards Institute Đơn vị đầu cuối tổng đài n Exchange Termination Unit (SMT context) Hệ thống ALCATEL 1000 E10 t ALCATEL 1000 E10 system HÖ thèng ALCATEL 1000 E10 đ-ợc trang bị với OCB283 ố ALCATEL 1000 E10 system equipped with OCB283 t Nhãm bé nèi báo hiệu Signalling adaptor group n Nhóm đ-ờng ma trËn g Group of matrix links h Nhãm c¸c thiÕt bị đầu cuối Terminal equipment group i Hệ thống toàn cầu thông tin di động ệ Global System for Mobile communication (pan European p network) Bộ phát âm báo T Tone generator ổ Nhóm xử lý thiết bị phơ trỵ n Auxiliary equipment processing group (in CSN) g Xem ML GX M· l-ìng cùc mËt ®é cao ® High Density Bipolar code Điều khiển đ-ờng liệu møc cao i High level Data Link Control Bé kiÓm tra côc bé A Home Location Register L HYPervisor C A Giao tiếp SMM với cảnh báo SMM interface for alamr (RTOS software set) T E CSN giao tiÕp víi đơn vị kết nối điều khiển CSN interface with connection and control units L Giao tiÕp UCN-CNE UCN-CNE interface (in CSN) Giao tiếp đ-ờng ma trận Matrix link interface 0 Mạng thông minh Intelligent Network Mạng số đa dịch vụ thích hợp Intergrated Services Digital Network E Tổng đài quan dịch vụ thích hợp Intergrated Service Private Branch Exchange Phần thuê bao số mạng đa dịch vụ thích hợp Intergrated Service digital network User Part Đặng Quang Thiệp Trang ( 73 O § å it ita j64 la lapd las lbuc lbut lcut ld lr lre lri lrs lsp ma mal map mas mc mcx mf Khe thêi gian (TS) hc ngắt Time Slot (TS) or InTerrupt (according to context) Thiết bị tài sản khách hàng n Customer Premises Equipment (CPE) Truy nhập chuyên dụng tới đ-ờng liệu 64kbit/s t Access dedicated to 64kbit/s data links §-êng truy nhËp è Access Link t Thđ tơc truy nhËp ®-êng (kênh D) Link Access Protocol (chanel D) n Đ-ờng truy nhập g Access Link h Phần mềm sở đơn vị điều khiển Control unit basic software i Phần mềm sở đơn vị đầu cuối ệ Terminal unit basic software p Phần mềm chung đơn vị đầu cuối Terminal unit common software T Đ-ờng liệu ổ Data link n §-êng ma trËn g Matrix Link §-êng ma trËn đ External matrix link Đ-ờng ma trận bên i Internal matrix link Đ-ờng ma trận A Outgoing matrix link(previously: switching network output L line) C §-êng bán th-ờng trực A Semi-permanent link T Ch-ơng trình Macro E Macroprogram L Vòng cảnh báo Alarm multiplex Phần ứng dụng di động Mobile Application Part Vòng cảnh báo truy nhập trạm điều khiển Main control station multiplex Bé nhí chung – Common memory Ma trËn chun m¹ch chÝnh E Host switching matrix (previously: switching network) Đa tần Multifrequency (signalling mode) Đặng Quang ThiƯp Trang ( 74 O § å mic mis ml ml cc ml com ml eta ml gs ml gx ml mq ml mr ml oc ml pc ml pupe ml saba ml sm ml tr ml tx ml urm mp mpn mpna §iỊu biÕn xung m· (PCM) Pulse code modulation (PCM) Mạch vòng liên trạm n Inter-station mutilplex Máy phần mềm (th-ờng gọi phần mềm) t Software machine ML điều khiển gọi(xử lý gọi ngữ cảnh thông tin ố di động) t Call control ML (call handling in mobile radio context) ML trạm điều khiển ma trËn chun m¹ch n Matrix switch controler ML g ML quản lý thiết bị phụ trợ (hoặc mạch dịch vụ) h Server circuit (or auxilary equipment) manager ML ML tr¹m điều khiển dịch vụ(ngữ cảnh thông tin di động) i Server controler ML (mobile radio context) Ư ML bé xư lý hÖ thèng ma trËn p Matrix system handler ML ML phân bố tin T Message distribution (to URM, ETA, GX) ML ỉ ML bé xư lý gäi n Call handler ML g ML tạo tuyến tin OM OM messaga router ML đ ML trạm điều khiển báo hiệu số SS7controler ML i ML xư lý giao thøc b¸o hiƯu sè SS7 protocol handler ML A ML mô thuê bao t-ơng tự L Analogue subscriber ML C Phần mềm (ML) trạm: điều khiển chức chung A (thông tin, l-u tải, phòng vệ, ) trạm SM T Station ML: common function (kernel, E communication,loading,defence) controler for each SM L station Phần mềm quản lý sở liệu thuê bao Subscriber and analysis database manager ML Phần mềm đo l-ờng l-u thoại tính c-íc cuéc gäi Call charging, and traffic measurement ML ML bé xö lý PCM PCM handler ML – Thiết bị ghi nhận thông báo Recorded announcement machine E Thiết bị thông báo số điều khiển dịch vơ tho¹i Digital announcement machine or voice service controller Thiết bị thông báo số ACATEL Đặng Quang Thiệp Trang ( 75 O § å mq mr msc mt mtp nd ne ocom om osi ovs p/r pc pcm pe plmn pmd ps pstn pts pup pupe ACATEL digital announcement machine Xem ML MQ ¸ Xem ML MR n Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động Mobile service Switvhing Centre (Alcatel 900 system t architecture element) è Xem BM t Phần chuyển tin (trong CCITT No7) Message Transfer Part (in CCITT No7) Sè thiÕt kÕ n Designation Number g Sè thiÕt bÞ h Equipment Number i Chøc khai thác bảo d-ỡng đ-ợc trung tâm hoá Ư OCB283 OCB283 Centralized Operation and maintenance (function)p PhÇn mỊm (hoặc chức năng) khai thác bảo d-ỡng T ALCATEL 1000 E10 æ In ACATEL 1000 E10 operation/maintenance software (or n function) g Liªn kÕt hƯ thèng më Open System Interconnection đ Đơn vị tổng hợp tín hiệu thoại µ Voice synthesis unit i Lµm viÖc/Chê Active/Standby A Xem ML PC L §iỊu biÕn xung m· C Pusle Code Modulation A Trạng thái kiểm tra T Test position E Mạng di động công cộng L Public Land Mobile Network Post Mortem Dump Điểm báo hiệu Signallimg point Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng Public Switched Telephone Network (recommanded abbreviation) Điểm chuyển báo hiệu (STP) Signalling Transfer Point (STP) E Đơn vị xử lý Main processor unit Xem ML PUPE Đặng Quang ThiƯp Trang ( 76 O § å pus pu32 rcx rem rgf rgt rnis sab sad sam scsi sda sde sio sm sma smc smm smt smx sp spa spb sscs Đơn vị xử lý thứ cấp Secondary processor unit Đơn vị xử lý 32-bit 32-bit processor unit Ma trận chuyển mạch Switching Matrix (CSN context) Mạng quản lý viễn thông Telecommunication Management Network(TMN) Bộ thu xử lý tần số Frequency generator receiver Mạng quản lý viễn thông Telecommunications management network (TMN) ISDN Khuếch đại lựa chọn nhánh (trong CCX) Branch selection and amplification (in CCX) Địa phụ Sub-ADdess Trạm điều biến cung cấp nguồn Modular power supply station Giao tiÕp hƯ thèng m¸y tÝnh nhá Small Computer System Interface Quay sè trùc tiÕp Direct dialling-in Trạm cung cấp nguồn Power supply station Dịch vụ tổng đài trung kế tuỳ ý Optional trunk exchange service Trạm điều khiển Control station Trạm điều khiển thiết bị phụ trợ Auxiliary equipment control station Trạm điều khiển Main control station Trạm bảo d-ỡng Maintenance station Trạm điều khiển trung kế Trunk control station Trạm điều khiển ma trận Matrix control station Điểm báo hiệu Signalling Point Originating-only lines Terminating-only lines Điểm điều khiển liên kết báo hiệu Đặng Quang ThiƯp Trang ¸ n t è t n g h i ệ p T ổ n g đ i A L C A T E L 0 – E ( 77 O § å ssp sstm ssur ssut ssutr2 ss7 st stp sts sup ta/s tc tcap tcbtl te tmn tr trcx ts tsitl tsuc tsurv ttn ttrs Signalling connection control point(SCCP) §iĨm chuyển mạch dịch vụ Service Switching Point Bộ phận chuyển b¶n tin Message transfer part (MTP) Intergrated Service digital network User Part (ISUP) Telephone user part (TUP) ISDN telephone user part-version Báo hiệu kênh chung số Common channel signalling No7 Đầu cuối chuyển mạch Switching Terminal Điểm chuyển báo hiệu Signalling Transfer Point Trạm sở thời gian đồng Synchronization and time base station Ch-ơng trình gi¸m s¸t Supervisor (or SUPervisor) program Cc gäi thùc hiƯn giây Call attempt per second Đầu cuối tổng đài Exchange termination (ET)[ISDN context] Transaction Capabilities Application Part Bo m¹ch tÝn hiƯu c¬ së thêi gian (CSNL) Time base signal board (CSNL) Thiết bị đầu cuối Terminal Equipment (or user terminal) Mạng quản lý viễn thông Telecommunication Management Network Xem ML TR Bo m¹ch ma trËn Matrix board Khe thêi gian Time slot Bo m¹ch ghÐp nèi TCBTL TCTBL coupling board Bo mạch lựa chọn đơn vị điều khiển Control unit solection board Bộ khuếch đại cung cấp nguồn Power supply booster Đầu cuối điện thoại số Digital telephonic terminal Bo mạch chuyển đổi mà đồng hoá lại CRC4 resynchronization and transcoder board Đặng Quang Thiệp Trang ¸ n t è t n g h i Ö p T ổ n g đ i A L C A T E L 0 – E ( 78 O § å ttrsb tty tup tutp tvdr tvrf ty ucn ucx ura urm ut utc utp xbus Bo mạch chuyển đổi mà đồng hoá lại CRC4 CRC4 resynchronization and transcoder board ¸ M¸y in tõ xa n Teleprinter PhÇn øng dơng điện thoại t Telephone User Part Đơn vị đầu cuối xư lý gãi è Packet process terminal unit t B¶o vệ đ-ờng thuê bao song song chống lại điện áp n Parallal subscriber line protection against overvoltage g Bảo vệ đ-ờng thuê bao song song chống lại điện h áp nhiễu sóng radio, sãng ®iƯn lùc Parallal subscriber line protection against overvoltage and i radio-electric perturbation (reinforces immunity) ệ Đầu cuối in (trong liên hệ với đầu cuối vận hành: p VDU) Printing terminal (in contrast with operator terminal: VDU)T Đơn vị điều khiển số (trong CSN) ổ Digital control unit (in CSN) n Đơn vị điều khiển kết nối (trong CSN: UCN ngo¹i trõ g GTA) Connection and control unit (in CSN: UCN except GTA) đ Đơn vị truy nhập (hoặc kết nối) thuê bao (CSN CSE) Subscriber access (or connection) unit (CSN or CSE) i Xem ML URM Đơn vị đầu cuối A Terminal unit (CSN context) L Term identifying archive storage for the ML PUPE and ML C PC A Đơn vị xử lý khung T Frame handler unit(FHU) E Bus chung tiªu chn cđa hÖ thèng ALCATEL 8300 L 0 – E Đặng Quang Thiệp Trang ( 79 O Đ tài liệu tham khảo n ocb283 – Operating And Maintenance Sheets of System ( Alcatel cit) ocb283 – Periodic Tasks.(Alcatel cit) ocb283 – Dictionnaries And Collections.( Alcatel cit) t è t n g h i Ö p ocb283 – General Documentation.( Alcatel cit) ocb283 – System File.( Alcatel cit) C¸c tài liệu đào tạo Level Institut de Formation T ổ n g đ i A L C A T E L 0 – E Đặng Quang Thiệp Trang ( 80 O Đ Mục lục Đề mục Trangn Lời nói đầu Tổng đài ALCATEL - 1000 E10 OCB 283 Ch-ơng I : Khái quát chung hệ thống viễn thông tổng đài I Hệ thống viễn thông điện tử ngày II Tổng quan mạng viễn thông III Khái niệm chung tổng đài Sơ đồ khối tổng đài SPC Chức khối tổng đài Ch-ơng II : Giới thiệu chung tổng đài ALCATEL E10B t è t n g h i Ö p 12 I Giới thiệu chung tổng đài E10 B II Chuyển mạch gọi III Các loại dịch vụ T ỉ 14 n 15 g IV CÊu tróc chøc tổng thể 16 đ 12 Ch-ơng III : Cấu trúc chung tổng đài ALCATEL - E10B I Phần cứng cấu trúc tổng đài E 10B 20 A Trạm điều khiển SMC ( main control 21 C station) Trạm điều khiển trung kế SMT (trunk control station ) HƯ thèng ma trËn chun m¹ch chÝnh CCX ( Switching matrix system ) Ma trËn phân kênh theo thời gian SMX Trạm vận hành bảo d-ơng SMM Trạm điều khiển thiết bị phụ trợ SMA Trạm đồng sở thêi gian STS II µ 18 i L A T E 22 L 24 25 23 27 32 Phần mềm tổng đài E10B 34 E Khèi c¬ së thêi gian ( BT ) 37 Đặng Quang Thiệp Trang ( 81 O § å Ma trËn chun m¹ch chÝnh ( MCX ) 37 Khèi ®iỊu khiĨn trung kÕ ( MRM ) 37 Khối điều khiển giao thức báo hiệu số ( PU/PE ) 38 khối quản lý b¸o hiƯu sè 7( PC ) 38 Khèi xư lý cuéc gäi ( MR ) 38 Khèi ®o l-ờng l-u l-ợng tính c-ớc gọi ( TX ) Khối phân phối bảng tin ( MQ ) 38 39 Chức vận hành bảo d-ỡng ( OM ) 39 Mạch vòng thông tin (TOKENRING) 40 10 Truy nhập thuê bao số CSN 42 Ch-ơng IV : Khái quát kỹ thuật chuyển mạch 46 ¸ n t è t n g h i Ö p I Khái quát kỹ thuật chuyển mạch 46 Chun m¹ch T 46 Chun m¹ch S 47 ổ 50 n T Chuyển mạch hỗn hợp Tổng quan trình thiết lập gọi 53 g 53 đ Quá trình gửi nhận xử lý tin 56 2.1 Thuê bao chủ gọi nhấc máy 56 2.2.Nhận tin BCL tập trung 2.3 OCB sù nhËn b¶n tin NOVAP 59 A 60 L 2.4 Hỏi thông tin thuê bao 2.5 Kết ©m mêi quay sè vµ nhËn cc gäi míi 61 A 62 T 2.6 NhËn sè ë CSN 63 E 2.7 Phân tích số nhận đ-ợc 64 2.8 Ngừng việc truyÒn sè 66 67 II : ThiÕt lËp gọi i C 2.9 Kiểm tra thuê bao bị gọi L 2.10 Truyền nối âm chuông cho thuê bao chủ gọi 68 đợi thuê bao bị gọi nhấc máy: Kết luận 70 Những từ viết tắt 71 E Tài liệu tham khảo 80 Đặng Quang Thiệp Trang ( 82 O Đ n t è t n g h i Ö p T ổ n g đ i A L C A T E L 0 – E Đặng Quang Thiệp Trang ( 83 O ... đ-ợc xây dựng từ tổng đài ALCATEL E10 ( OCB đ tổng đài từ tổng đài hoàn chỉnh, từ tổng đài thuê bao dung i 181) CIT Với tính đa , ALCATEL E10 đảm đ-ơng chức l-ợng nhỏ tới tổng đài chuyển mạch... Ư p T ỉ n g H×nh ALCATEL E10 mạng thông đ i A L C A T E L 0 – E Đặng Quang Thiệp Trang ( 17 O Đ Ch-ơng iii Cấu trúc chung tổng đài ALCATEL E10B Tổng đài ALCETEL E10B (hay OCB 283) đ-ợc chia thành... nối tổng đài E10 mạng hình d-ới hhể L hìmh vẽ d-ới 0 E Đặng Quang Thiệp Trang ( 13 O Đ Mạng báo hiệu số n Thuê bao điện thoại ALCATEL 1000 E10 Phân hệ truy cập thuê bao Đầu cuối mạng Tổng đài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng đài ALCATEL 1000 – e10 ( OCB 283) ,