0

ĐỀ KIỂM TRA môn Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại-SL41.008

20 4 0
  • ĐỀ KIỂM TRA môn Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại-SL41.008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:58

ĐỀ KIỂM TRA MÔN Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại SL41 008 SĐT 0986116006 CHUYÊN NHẬN LÀM KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM,TỰ LUẬN LUẬN VĂN ,BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GIÁ CẢ HỢP LÝ Ông A tự sử dụng thời gian, tài chính, máy móc, thiết bị của mình để sáng tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh thì ông A Chọn một câu trả lời a Được hưởng toàn bộ các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 Luật SHTT Câu trả lời đúng b Chỉ được hưởng các quyền tài sản quy định tại Điề. ĐỀ KIỂM TRA MÔN Kỹ tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại - SL41.008 SĐT:0986116006 CHUYÊN NHẬN LÀM KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM,TỰ LUẬN LUẬN VĂN ,BÁO CÁO TỐT NGHIỆP GIÁ CẢ HỢP LÝ Ông A tự sử dụng thời gian, tài chính, máy móc, thiết bị để sáng tạo tác phẩm nhiếp ảnh ơng A: Chọn câu trả lời: a Được hưởng toàn quyền nhân thân quy định Điều 19 quyền tài sản quy định Điều 20 Luật SHTT Câu trả lời b Chỉ hưởng quyền tài sản quy định Điều 20 Luật SHTT c Chỉ hưởng quyền nhân thân quy định Khoản 1, Khoản 2, Khoản Điều 19 Luật SHTT d Chỉ hưởng quyền nhân thân quy định Điều 19 Luật SHTT Bộc lộ, sử dụng thơng tin thuộc bí mật kinh doanh mà không phép chủ sở hữu bí mật kinh doanh hành vi: Chọn câu trả lời: a Xâm phạm quyền giải pháp hữu ích b Xâm phạm quyền nhãn hiệu c Xâm phạm quyền bí mật kinh doanh Câu trả lời d Xâm phạm quyền sáng chế Bên chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế là: Chọn câu trả lời: a Chủ thể nhận chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng khác Câu trả lời b Chủ thể nhận chuyển nhượng sáng chế theo hợp đồng khác c Chủ thể chủ sở hữu sáng chế ủy quyền d Chủ sở hữu sáng chế Bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Chọn câu trả lời: a Có nghĩa vụ ghi dẫn hàng hố, bao bì hàng hố việc hàng hố sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Câu trả lời b Được tự ý ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba c Khơng có nghĩa vụ ghi dẫn hàng hố, bao bì hàng hố việc hàng hố sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu d Không ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba trường hợp Bản ghi âm sau không bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Bản ghi âm nhà sản xuất có quốc tịch Việt Nam sản xuất Việt Nam b Bản ghi âm nhà sản xuất có quốc tịch Việt Nam sản xuất nước c Bản ghi âm nhà sản xuất ghi âm bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên d Bản ghi âm nhà sản xuất nước sản xuất Việt Nam mà quốc gia họ mang quốc tịch khơng có Điều ước quốc tế bảo hộ quyền liên quan với Việt Nam Câu trả lời Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cấp cho giải pháp kỹ thuật đáp ứng điều kiện: Chọn câu trả lời: a Có tính thương mại tính ngun gốc b Có tính mới, khơng phải hiểu biết thông thường khả áp dụng công nghiệp Câu trả lời c Có tính mới, trình độ sáng tạo khả áp dụng công nghiệp d Có tính mới, tính sáng tạo khả áp dụng công nghiệp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực: Chọn câu trả lời: a Từ ngày cấp kéo dài đến hết mười lăm năm kể từ ngày nộp đơn b Từ ngày cấp kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, gia hạn hai lần liên tiếp, lần năm năm Câu trả lời c Từ ngày cấp kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn d Từ ngày cấp kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày cấp văn bằng, gia hạn hai lần liên tiếp, lần năm năm Các đối tượng sở hữu công nghiệp sau đối tượng mang đặc tính sáng tạo? Chọn câu trả lời: a Sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Câu trả lời b Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại c Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, dẫn địa lý d Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu Các đối tượng sở hữu công nghiệp sau đối tượng mang tính dẫn thương mại? Chọn câu trả lời: a Giải pháp hữu ích, tên thương mại, dẫn địa lý b Bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại c Nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý Câu trả lời d Sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng cơng nghiệp Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là: Chọn câu trả lời: a Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương b Bộ Thông tin truyền thông c Cục Bản quyền tác giả Câu trả lời d Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là: Chọn câu trả lời: a Cục Sở hữu trí tuệ Câu trả lời b Cục đăng ký giao dịch bảo đảm c Cục Trồng trọt d Cục Bản quyền tác giả Cơ quan sau khơng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh lĩnh vực sở hữu công nghiệp? Chọn câu trả lời: a Quản lý thị trường b Hải quan c Thanh tra Khoa học Công nghệ d Công an kinh tế Câu trả lời Cơ quan sau khơng có thẩm quyền áp dụng biện pháp hành để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Chọn câu trả lời: a Quản lý thị trường b Hải quan c Thanh tra Văn hóa, thể thao du lịch Câu trả lời d Thanh tra Khoa học Công nghệ Cuộc biểu diễn sau không bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Cuộc biểu diễn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có quốc tịch Việt Nam biểu diễn Nhật Bản b Cuộc biểu diễn ca sĩ Mỹ Tâm có quốc tịch Việt Nam biểu diễn Việt Nam c Cuộc biểu diễn ca sĩ có quốc tịch Hàn Quốc biểu diễn quốc gia nước ngồi khơng có Điều ước quốc tế bảo hộ quyền liên quan với Việt Nam Câu trả lời d Cuộc biểu diễn ca sĩ có quốc tịch Hàn Quốc biểu diễn Việt Nam Công ty X ký hợp đồng thuê ca sĩ Y biểu diễn ca khúc nhạc sĩ A trả triệu đồng tiền thù lao biểu diễn cho ca sĩ Y Công ty X quyền: Chọn câu trả lời: a Giới thiệu tên biểu diễn b Bảo vệ tồn vẹn tác phẩm, khơng cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức c Bảo vệ tồn vẹn hình tượng biểu diễn, khơng cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín người biểu diễn d Định hình biểu diễn trực tiếp ghi âm, ghi hình Câu trả lời Cơng ty M ký hợp đồng thuê nhạc sĩ X sáng tác ca khúc dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Công ty M là: Chọn câu trả lời: a Tác giả tác phẩm âm nhạc b Chủ sở hữu quyền liên quan tác phẩm âm nhạc c Đồng tác giả tác phẩm âm nhạc d Chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm âm nhạc Câu trả lời Công ty X chủ sở hữu nhãn hiệu Honda cho sản phẩm xe máy Công ty X chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lãnh thổ Việt Nam cho Công ty Y Công ty Y chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho Công ty Z Hợp đồng Công ty Y Công ty Z là: Chọn câu trả lời: a Hợp đồng độc quyền b Hợp đồng thứ cấp Câu trả lời c Hợp đồng không độc quyền d Hợp đồng “Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk” bảo hộ là: Chọn câu trả lời: a Tên thương mại Câu trả lời b Nhãn hiệu c Chỉ dẫn địa lý d Tên gọi xuất xứ Chủ thể sử dụng tác phẩm công bố xin phép phải trả tiền nhuận bút, thù lao là: Chọn câu trả lời: a Tổ chức phát sóng Câu trả lời b Tất tổ chức, cá nhân c Người biểu diễn d Nhà sản xuất ghi âm, ghi hình Chủ thể sau bồi thường thiệt hại tinh thần hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Chọn câu trả lời: a Chủ sở hữu nhãn hiệu b Chủ sở hữu sáng chế c Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp d Tác giả sáng chế Câu trả lời Chủ thể sau có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận? Chọn câu trả lời: a Mọi tổ chức có chức kiểm sốt, chứng nhận đặc tính hàng hóa, dịch vụ b Tổ chức tập thể thành lập hợp pháp c Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ d Tổ chức có chức kiểm sốt, chứng nhận đặc tính hàng hóa, dịch vụ với điều kiện khơng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Câu trả lời Chủ thể sau có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể? Chọn câu trả lời: a Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ b Tổ chức tập thể thành lập hợp pháp Câu trả lời c Cá nhân sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ d Bất kỳ chủ thể có nhu cầu Chủ thể sau không được cấp phép hành nghề dịch vụ đại diện SHCN? Chọn câu trả lời: a Công chứng viên b Luật sư c Chuyên gia tư vấn luật d Viên chức làm việc Cục Sở hữu trí tuệ Câu trả lời Chủ thể sau kinh doanh dịch vụ đại diện SHCN với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện SHCN Việt Nam: Chọn câu trả lời: a Tổ chức luật sư nước hành nghề Việt Nam Câu trả lời b Văn phòng luật sư Việt Nam c Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ Việt Nam d Công ty luật Việt Nam Chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả hưởng quyền nhân thân? Chọn câu trả lời: a Tổ chức phát sóng b Người biểu diễn Câu trả lời c Nhà sản xuất ghi âm, ghi hình d Chủ sở hữu biểu diễn Chủ sở hữu bí mật kinh doanh có quyền ngăn cấm chủ thể khác: Chọn câu trả lời: a Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu khơng biết khơng có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh người khác thu cách bất hợp pháp b Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh tạo phân tích, đánh giá sản phẩm phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá khơng có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh người bán hàng c Tiếp cận, thu thập thơng tin thuộc bí mật kinh doanh cách chống lại biện pháp bảo mật người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh Câu trả lời d Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh tạo cách độc lập Chủ sở hữu nhãn hiệu khơng có quyền ngăn cấm chủ thể khác: Chọn câu trả lời: a Sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ loại b Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu bảo hộ cho loại hàng hóa c Khai thác cơng dụng sản phẩm đưa thị trường, kể thị trường nước cách hợp pháp, trừ sản phẩm khơng phải chủ sở hữu nhãn hiệu người phép chủ sở hữu nhãn hiệu đưa thị trường nước Câu trả lời d Sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự liên quan Chủ sở hữu dẫn địa lý Việt Nam là: Chọn câu trả lời: a Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có dẫn địa lý b Tổ chức tập thể đại diện cho nhà sản xuất c Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm khu vực mang dẫn địa lý d Nhà nước Câu trả lời Chỉ dẫn địa lý: Chọn câu trả lời: a Chỉ tên địa danh dùng để sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực định b Chỉ dấu hiệu dùng để nơng sản có nguồn gốc từ khu vực định c Là dấu hiệu dùng để sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc từ khu vực định d Là dấu hiệu dùng để sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực định Câu trả lời Chỉ dẫn địa lý “Nước mắm Phú Quốc” bảo hộ cho sản phẩm nước mắm Công ty X sản xuất, kinh doanh nước mắm Thanh Hóa dán nhãn “Nước mắm hương Phú Quốc” là: Chọn câu trả lời: a Xâm phạm quyền nhãn hiệu b Cạnh tranh không lành mạnh c Xâm phạm quyền tên thương mại d Xâm phạm quyền dẫn địa lý Câu trả lời Tác giả tác phẩm khơng có quyền tự đặt tên cho tác phẩm mà sáng tạo ra? Chọn câu trả lời: a Tác giả tác phẩm chuyển thể b Tác giả tác phẩm cải biên c Tác giả tác phẩm phóng tác d Tác giả tác phẩm dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác Câu trả lời Tác phẩm sau bảo hộ khơng phụ thuộc vào việc định hình? Chọn câu trả lời: a Bài nói, phát biểu b Dân ca quan họ Bắc Ninh Câu trả lời c Tác phẩm sân khấu d Nhạc cụ dân gian Tác phẩm sau không thuộc sở hữu Nhà nước? Chọn câu trả lời: a Tác phẩm thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết khơng có người thừa kế b Tác phẩm khuyết danh khơng có tổ chức, cá nhân quản lý c Tác phẩm chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước d Tác phẩm kết thúc thời hạn bảo hộ quyền tài sản quyền công bố tác phẩm Câu trả lời Tác phẩm khuyết danh: Chọn câu trả lời: a Thuộc sở hữu Nhà nước khơng có tổ chức, cá nhân đứng quản lý Câu trả lời b Luôn thuộc sở hữu công chúng c Luôn thuộc sở hữu Nhà nước d Thuộc sở hữu cộng đồng Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ quyền tài sản quyền cơng bố tác phẩm thì: Chọn câu trả lời: a Thuộc sở hữu Nhà nước b Thuộc công chúng Câu trả lời c Thuộc sở hữu người mua tác phẩm d Thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân quản lý Tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại khơng bao gồm nội dung sau đây: Chọn câu trả lời: a Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu trả lời b Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế c Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp d Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại không bao gồm nội dung sau đây? Chọn câu trả lời: a Tư vấn cho khách hàng đăng ký kết hôn Câu trả lời b Tư vấn cho khách hàng đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền SHTT c Tư vấn định giá tài sản trí tuệ d Tư vấn xây dựng, phát triển quản trị tài sản trí tuệ Tư vấn đăng ký xác lập quyền tác giả tác phẩm tư vấn lĩnh vực: Chọn câu trả lời: a Doanh nghiệp b Thương mại c Sở hữu trí tuệ Câu trả lời d Cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tư vấn đăng ký xác lập quyền sáng chế tư vấn lĩnh vực: Chọn câu trả lời: a Doanh nghiệp b Cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng c Thương mại d Sở hữu trí tuệ Câu trả lời Tư vấn xác lập quyền sở hữu công nghiệp không bao gồm nội dung sau đây: Chọn câu trả lời: a Tư vấn, hỗ trợ việc xử lý hành vi xâm phạm Câu trả lời b Tư vấn thực thủ tục khiếu nại, phản đối đơn c Tra cứu, đánh giá khả bảo hộ đối tượng d Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đối tượng Việt Nam Tòa soạn báo Đời sống pháp luật ký hợp đồng với anh A làm nhân viên Tòa soạn với nhiệm vụ viết cho tờ báo Tòa soạn trả lương cung cấp sở vật chất cho anh A viết Tòa soạn là: Chọn câu trả lời: a Chủ sở hữu tờ báo in b Chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm báo chí Câu trả lời c Đồng tác giả tác phẩm báo chí d Tác giả tác phẩm báo chí Thời hạn bảo hộ quyền liên quan người biểu diễn là: Chọn câu trả lời: a 50 năm tính từ năm năm biểu diễn thực b 50 năm kể từ biểu diễn định hình c 50 năm kể từ biểu diễn cơng bố d 50 năm tính từ năm năm biểu diễn định hình.Câu trả lời Thời hạn bảo hộ quyền liên quan tổ chức phát sóng là: Chọn câu trả lời: a Vơ thời hạn b 50 năm kể từ chương trình phát sóng cơng bố c 50 năm tính từ năm năm chương trình phát sóng thực Câu trả lời d 50 năm kể từ chương trình phát sóng thực Thiết kế bao gói sản phẩm bảo hộ là: Chọn câu trả lời: a Sáng chế, tên thương mại b Kiểu dáng cơng nghiệp, bí mật kinh doanh c Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Câu trả lời d Nhãn hiệu, dẫn địa lý Trường hợp sau thực mà không xin phép, không trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả hành vi xâm phạm quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Chuyển tác phẩm công bố sang chữ cho người khiếm thị b Dịch tác phẩm thời hạn bảo hộ Câu trả lời c Dịch văn quy phạm pháp luật d Dịch tác phẩm kết thúc thời hạn bảo hộ quyền tài sản Trường hợp sau sử dụng quyền liên quan phải xin phép, trả tiền cho chủ sở hữu quyền liên quan? Chọn câu trả lời: a Tổ chức phát sóng tự tạm thời để phát sóng hưởng quyền phát sóng b Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thơng tin c Tự chép nhiều nhằm mục đích giảng dạy Câu trả lời d Tự chép nhằm mục đích nghiên cứu khoa học cá nhân Trường hợp sau chép tác phẩm công bố mà không xin phép, không trả tiền hành vi xâm phạm quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Sao chép tác phẩm để lưu trữ thư viện với mục đích nghiên cứu b Tự chép nhằm mục đích giảng dạy cá nhân c Tự chép nhằm mục đích học tập cá nhân Câu trả lời d Tự chép nhằm mục đích nghiên cứu khoa học cá nhân Trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế độc quyền lãnh thổ Việt Nam, Chọn câu trả lời: a Bên chuyển quyền không ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế với bên thứ ba không sử dụng sáng chế trường hợp b Bên chuyển quyền ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế với bên thứ ba sử dụng sáng chế phép bên chuyển quyền c Bên chuyển quyền ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế với bên thứ ba sử dụng sáng chế trường hợp d Bên chuyển quyền không ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế với bên thứ ba sử dụng sáng chế phép bên chuyển quyền Câu trả lời Trong tư vấn lời nói, sau nghe khách hàng trình bày nội dung vụ việc, chủ thể tư vấn cần: Chọn câu trả lời: a Soạn thảo văn tư vấn b Tóm tắt lại u cầu khách hàng, tình tiết liên quan theo cách hiểu người tư vấn Câu trả lời c Soạn thảo báo cáo điều tra d Đưa định hướng giải cho khách hàng Để cấp chứng hành nghề dịch vụ đại diện SHCN, cá nhân cần đáp ứng điều kiện sau đây: Chọn câu trả lời: a Đã trực tiếp làm công tác pháp luật SHCN liên tục từ năm trở lên b Đã trực tiếp làm công tác pháp luật SHCN liên tục từ năm năm trở lên Câu trả lời c Đã trực tiếp làm công tác pháp luật SHCN liên tục từ ba năm trở lên d Đã trực tiếp làm công tác pháp luật SHCN liên tục từ hai năm trở lên Để cấp chứng hành nghề dịch vụ đại diện SHCN, cá nhân cần đáp ứng điều kiện sau đây: Chọn câu trả lời: a Đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ cơng chứng quan có thẩm quyền tổ chức b Đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ luật sư quan có thẩm quyền tổ chức c Đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN quan có thẩm quyền tổ chức Câu trả lời d Đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ thi hành án quan có thẩm quyền tổ chức Để cấp phép hành nghề dịch vụ đại diện SHCN, cá nhân cần: Chọn câu trả lời: a Có Chứng hành nghề dịch vụ đại diện SHCN hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư nước b Có Chứng hành nghề luật sư hoạt động cho tổ chức dịch vụ đại diện SHCN c Có Chứng hành nghề cơng chứng hoạt động cho tổ chức dịch vụ đại diện SHCN d Có Chứng hành nghề dịch vụ đại diện SHCN hoạt động cho tổ chức dịch vụ đại diện SHCN Câu trả lời Đạo diễn A chuyển thể truyện ngắn “Mắt biếc” thành tác phẩm điện ảnh Tác phẩm điện ảnh “Mắt biếc” là: Chọn câu trả lời: a Tác phẩm tái sinh b Tác phẩm gốc c Tác phẩm phái sinh Câu trả lời d Tác phẩm phát sinh Đối tượng sau bảo hộ sáng chế? Chọn câu trả lời: a Chương trình máy tính b Giống thực vật, giống động vật c Phương pháp phòng ngừa, chẩn đốn chữa bệnh cho người d Cơng thức sản xuất thuốc điều hòa huyết áp Câu trả lời Đối tượng sau bảo hộ quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Hệ thống xử lý rác thải chung cư b Chương trình máy tính diệt virus Câu trả lời c Bộ luật Dân Việt Nam d Quy trình huấn luyện chó biểu diễn Đối tượng sau xác lập quyền sở hữu công nghiệp sở thực tiễn sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký? Chọn câu trả lời: a Sáng chế b Nhãn hiệu tiếng Câu trả lời c Kiểu dáng công nghiệp d Chỉ dẫn địa lý Đối tượng sau phải đăng ký để xác lập quyền sở hữu công nghiệp? Chọn câu trả lời: a Nhãn hiệu tiếng b Tên thương mại c Sáng chế Câu trả lời d Bí mật kinh doanh Đối tượng sau phải có yêu cầu thẩm định nội dung Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung sau đơn công nhận hợp lệ? Chọn câu trả lời: a Nhãn hiệu b Sáng chế Câu trả lời c Kiểu dáng công nghiệp d Chỉ dẫn địa lý Đối tượng sau không bảo hộ quyền tác giả: Chọn câu trả lời: a Văn quy phạm pháp luật Câu trả lời b Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian c Sưu tập liệu d Tác phẩm phái sinh Đối tượng sau không bảo hộ quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Bản dịch sang tiếng Anh Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam Văn phịng luật sư A b Bản dịch sang tiếng Anh phân tích điểm Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2019 tác giả B c Bản dịch sang tiếng Anh Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Trường Đại học C d Bản dịch thức sang tiếng Anh Luật Sở hữu trí tuệ Câu trả lời Đối tượng sau không bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Màu sắc trơn khơng kèm theo từ ngữ, hình ảnh Câu trả lời b Dấu hiệu nhìn thấy c Dấu hiệu hình ba chiều d Dấu hiệu hình ảnh Đối tượng sau không thẩm định mặt nội dung trình đánh giá khả cấp văn bảo hộ? Chọn câu trả lời: a Kiểu dáng công nghiệp b Nhãn hiệu c Sáng chế d Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Câu trả lời Đối tượng sau không bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Chọn câu trả lời: a Hình dáng bên ngồi cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp Câu trả lời b Kiểu dáng thiết kế xe ô tô c Kiểu dáng bên máy bán hàng tự động d Thiết kế bao gói sản phẩm Đối tượng sở hữu công nghiệp sau chuyển nhượng với việc chuyển nhượng toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh? Chọn câu trả lời: a Chỉ dẫn địa lý b Nhãn hiệu c Tên thương mại Câu trả lời d Sáng chế Đối tượng sở hữu công nghiệp sau không chuyển nhượng quyền sở hữu? Chọn câu trả lời: a Nhãn hiệu b Chỉ dẫn địa lý Câu trả lời c Tên thương mại d Sáng chế Đồng tác giả là: Chọn câu trả lời: a Người đóng góp ý kiến cho người khác sáng tạo tác phẩm b Những tác giả trực tiếp sáng tạo phần toàn tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học Câu trả lời c Tổ chức, cá nhân đầu tư tài cho người khác sáng tạo tác phẩm d Người hỗ trợ, cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm Điều sau nên tránh tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại: Chọn câu trả lời: a Tư vấn đồng thời cho nguyên đơn bị đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ Câu trả lời b Tư vấn cho bên nguyên đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ c Tư vấn cho bên bị đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ d Tư vấn cho nguyên đơn bị đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không bao gồm: Chọn câu trả lời: a Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp b Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước quan nhà nước có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu công nghiệp c Đại diện cho chủ thể quyền tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo ủy quyền Câu trả lời d Tư vấn vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập thực thi quyền sở hữu công nghiệp Dấu hiệu sau không bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Hình ba chiều chai nước súc miệng cho sản phẩm nước súc miệng b Bao gói sản phẩm kẹo Big Babol cho sản phẩm kẹo c HOCHIMINH cho sản phẩm áo phông Câu trả lời d Logo “Viettel – Hãy nói theo cách bạn hình” cho dịch vụ viễn thơng Dấu hiệu sau bảo hộ tên thương mại? Chọn câu trả lời: a Bộ Công thương b Hội Nông dân Việt Nam c Công ty cổ phần thương mại xuất nhập nhẩu Hưng Phát Câu trả lời d Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Dấu hiệu “Chả mực Hạ Long” cho sản phẩm chả mực có xuất xứ từ Hạ Long, Quảng Ninh bảo hộ là: Chọn câu trả lời: a Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận Câu trả lời b Nhãn hiệu chứng nhận, bí mật kinh doanh c Nhãn hiệu tập thể, tên thương mại d Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại Dấu hiệu “Cam Cao Phong” cho sản phẩm cam xuất xứ từ Cao Phong, Hịa Bình bảo hộ nhãn hiệu nếu: Chọn câu trả lời: a Chứng minh sử dụng thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu b Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận c Đăng ký nhãn hiệu tập thể d Đăng ký nhãn hiệu tập thể; Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; Chứng minh sử dụng thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu Câu trả lời Dấu hiệu hình ba chiều chai nước súc miệng bảo hộ là: Chọn câu trả lời: a Nhãn hiệu, dẫn địa lý b Sáng chế, nhãn hiệu c Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu Câu trả lời d Sáng chế, tên thương mại Khi có kết tra cứu dấu hiệu khách hàng dự định đăng ký trùng với nhãn hiệu có hiệu lực hợp pháp, bảo hộ trước cho sản phẩm, chủ thể tư vấn nên: Chọn câu trả lời: a Tư vấn cho khách hàng tiếp tục sử dụng dấu hiệu hoạt động kinh doanh b Tư vấn cho khách hàng đăng ký dấu hiệu khác có khả phân biệt Câu trả lời c Tư vấn cho khách hàng chấm dứt hoạt động kinh doanh d Tư vấn cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, bồi thường thiệt hại tinh thần áp dụng cho chủ thể sau đây: Chọn câu trả lời: a Chủ sở hữu biểu diễn b Chủ sở hữu quyền tác giả c Chủ sở hữu ghi âm, ghi hình d Tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Câu trả lời Khi nhận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cần tư vấn từ khách hàng, luật sư cần: Chọn câu trả lời: a Đăng tải công khai phương tiện thông tin đại chúng b Cung cấp thông tin cho tất bên có liên quan, bao gồm bên có quyền lợi ích đối lập c Tiến hành biện pháp bảo mật thông tin Câu trả lời d Cung cấp thông tin đến tất nhân viên văn phòng luật sư Khu vực địa lý thuộc phạm vi bảo hộ tên thương mại là: Chọn câu trả lời: a Khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có trụ sở b Khu vực địa lý c Khu vực địa lý nơi chủ thể đăng ký kinh doanh d Khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng có danh tiếng Câu trả lời Nếu tài sản trí tuệ độc nhất, khơng có tài sản tương đương khơng áp dụng phương pháp định giá sau đây? Chọn câu trả lời: a Định giá tài sản trí tuệ dựa chi phí ước tính phải bỏ để nghiên cứu, triển khai tạo tài sản trí tuệ tương tự b Định giá tài sản trí tuệ dựa sở lợi ích kinh tế mà tài sản mang lại c Định giá tài sản trí tuệ dựa so sánh mức giá đạt giao dịch tương đương bên thị trường Câu trả lời d Định giá tài sản trí tuệ dựa tổng chi phí đầu tư để tạo phát triển tài sản trí tuệ Ngày 1/1/2000, ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn ca khúc “Tóc ngắn” Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô biểu diễn định hình Quyền ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn kết thúc vào: Chọn câu trả lời: a 24h ngày 31 tháng 12 năm 2050 Câu trả lời b 24h ngày 01 tháng 01 năm 2051 c 24h ngày 01 tháng 01 năm 2050 d 24h ngày 31tháng 12 năm 2051 Ngày 01/01/2006, chuyến thực tế lên Sa Pa, anh A chụp ảnh “Chợ tình Sa Pa” Quyền tài sản tác phẩm nhiếp ảnh bảo hộ: Chọn câu trả lời: a Bảy mươi lăm năm, kể từ tác phẩm định hình b Suốt đời tác giả 50 năm sau tác giả qua đời c Bảy mươi lăm năm, kể từ tác phẩm công bố lần Câu trả lời d Năm mươi năm, kể từ tác phẩm công bố lần Người biểu diễn đồng thời chủ sở hữu biểu diễn không chuyển nhượng quyền sau đây? Chọn câu trả lời: a Được giới thiệu tên biểu diễn, phát hành ghi âm, ghi hình, phát sóng biểu diễn Câu trả lời b Định hình biểu diễn trực tiếp ghi âm, ghi hình c Phân phối đến cơng chúng gốc biểu diễn thơng qua hình thức bán, cho thuê phân phối phương tiện kỹ thuật mà công chúng tiếp cận d Sao chép trực tiếp gián tiếp biểu diễn định hình ghi âm, ghi hình Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực: Chọn câu trả lời: a Nghị định số 22/2018/NĐ-CP Câu trả lời b Nghị định số 100/2006/NĐ-CP c Nghị định số 131/2013/NĐ-CP d Nghị định số 85/2011/NĐ-CP Nhãn hiệu Adidas bảo hộ cho sản phẩm trang phục thể thao Cơ sở X sản xuất quần áo trẻ em gắn dấu hiệu Adidass là: Chọn câu trả lời: a Hành vi cạnh tranh không lành mạnh b Hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu Câu trả lời c Hành vi xâm phạm quyền tên thương mại d Hành vi xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp Hai biện pháp sau không áp dụng đồng thời hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu? Chọn câu trả lời: a Biện pháp dân biện pháp hình b Biện pháp hành biện pháp hình Câu trả lời c Biện pháp dân biện pháp tự bảo vệ d Biện pháp tự bảo vệ biện pháp hành Hành vi sau bị khởi tố hình tội “Xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp” theo Bộ luật Hình Việt Nam? Chọn câu trả lời: a Hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Câu trả lời b Hành vi xâm phạm quyền sáng chế c Hành vi xâm phạm quyền tên thương mại, d Hành vi xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp Hành vi sau thực mà xin phép, không trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả: Chọn câu trả lời: a Sao chép số lượng lớn tác phẩm để bán b Công bố, phân phối tác phẩm c Chuyển tác phẩm công bố sang chữ cho người khiếm thị Câu trả lời d Biểu diễn tác phẩm trước công chúng Hành vi sau coi công bố tác phẩm: Chọn câu trả lời: a Đọc trước công chúng tác phẩm văn học b Xây dựng cơng trình từ tác phẩm kiến trúc c Trình diễn tác phẩm âm nhạc d Phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng hợp lý để đáp ứng nhu cầu công chúng tùy theo chất tác phẩm tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực cho phép thực Câu trả lời Hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bảo hộ người khác nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng nhãn hiệu hành vi: Chọn câu trả lời: a Xâm phạm quyền thương hiệu b Cạnh tranh không lành mạnh Câu trả lời c Xâm phạm quyền dẫn địa lý d Xâm phạm quyền tên thương mại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sau khơng phải đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực? Chọn câu trả lời: a Kiểu dáng công nghiệp b Sáng chế c Tên thương mại Câu trả lời d Nhãn hiệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sau khơng phải đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực? Chọn câu trả lời: a Sáng chế b Bí mật kinh doanh Câu trả lời c Nhãn hiệu d Kiểu dáng công nghiệp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sau có hiệu lực đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ? Chọn câu trả lời: a Tên thương mại b Nhãn hiệu tiếng c Sáng chế Câu trả lời d Bí mật kinh doanh Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp là: Chọn câu trả lời: a Hợp đồng mà theo bên chuyển quyền chủ thể đứng tên văn bảo hộ b Hợp đồng mà theo bên chuyển quyền người chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng khác.Câu trả lời c Hợp đồng mà theo bên chuyển quyền chủ sở hữu nhãn hiệu d Hợp đồng mà theo bên chuyển quyền chủ thể nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu theo hợp đồng khác Hợp đồng sử dụng đối tượng sau có hiệu lực theo thỏa thuận bên khơng phải đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ để có giá trị pháp lý bên thứ ba? Chọn câu trả lời: a Kiểu dáng cơng nghiệp b Sáng chế c Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn d Nhãn hiệu Câu trả lời Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp khơng có điều khoản sau đây? Chọn câu trả lời: a Buộc bên chuyển quyền phải mua toàn tỷ lệ định nguyên liệu, linh kiện thiết bị bên chuyển quyền bên thứ ba bên chuyển quyền định mà khơng nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ bên chuyển quyền sản xuất cung cấp Câu trả lời b Kiểm sốt chất lượng hàng hóa, dịch vụ c Xác định phạm vi lãnh thổ chuyển giao d Giá chuyển giao Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp thỏa thuận điều khoản sau đây? Chọn câu trả lời: a Kiểm sốt chất lượng hàng hóa, dịch vụ Câu trả lời b Cấm bên chuyển quyền khiếu kiện hiệu lực quyền sở hữu công nghiệp quyền chuyển giao bên chuyển quyền c Buộc bên chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp bên chuyển quyền tạo quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp cải tiến d Buộc bên chuyển quyền phải mua toàn tỷ lệ định nguyên liệu, linh kiện thiết bị bên chuyển quyền bên thứ ba bên chuyển quyền định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hố, dịch vụ bên chuyển quyền sản xuất cung cấp Việc sử dụng tác phẩm công bố xin phép phải trả tiền nhuận bút, thù lao không áp dụng đối với: Chọn câu trả lời: a Tác phẩm văn học b Tác phẩm điện ảnh Câu trả lời c Tác phẩm nhiếp ảnh d Tác phẩm âm nhạc Việc chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng cơng nghiệp phải thực hình thức bằng: Chọn câu trả lời: a Lời nói b Văn Câu trả lời c Cả đáp án d Hành vi Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế phải thực hình thức bằng: Chọn câu trả lời: a Lời nói b Văn Câu trả lời c Cả đáp án d Hành vi Văn tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại luật sư không nên: Chọn câu trả lời: a Phức tạp, khó hiểu thiếu xác.Câu trả lời b Làm sáng tỏ vấn đề khách hàng yêu cầu tư vấn c Mạch lạc, đơn nghĩa, dễ hiểu d Logic, xác kịp thời Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực là: Chọn câu trả lời: a Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013 b Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 năm 2019 Câu trả lời c Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 d Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại không tư vấn cho khách hàng: Chọn câu trả lời: a Hủy bỏ văn bảo hộ chủ thể có quyền lợi đối lập với khách hàng b Yêu cầu xử lý vi phạm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khách hàng c Phản đối đơn đăng ký chủ thể có quyền lợi đối lập với khách hàng d Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ hợp pháp chủ thể khác Câu trả lời Luật sư A tư vấn cho Công ty X xử lý vi phạm Cơ sở Y Cơ sở Y yêu cầu luật sư A tư vấn đăng ký dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Công ty X Luật sư A nên: Chọn câu trả lời: a Yêu cầu quan có thẩm quyền xử phạt nặng Cơ sở Y b Yêu cầu quan có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ Công ty X c Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dấu hiệu làm nhãn hiệu cho Cơ sở Y d Từ chối tư vấn cho Cơ sở Y Câu trả lời Quyền sở hữu công nghiệp bí mật kinh doanh xác lập sở: Chọn câu trả lời: a Công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên b Có cách hợp pháp bí mật kinh doanh thực việc bảo mật bí mật kinh doanh Câu trả lời c Quyết định cấp văn bảo hộ Cục Sở hữu trí tuệ d Hoạt động cạnh tranh kinh doanh Quyền sử dụng sáng chế chuyển giao theo định quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện sau đây? Chọn câu trả lời: a Người chuyển giao quyền sử dụng khơng chuyển nhượng quyền cho người khác trường hợp b Quyền sử dụng chuyển giao thuộc dạng độc quyền c Người chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác d Quyền sử dụng chuyển giao thuộc dạng không độc quyền Câu trả lời Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể: Chọn câu trả lời: a Có thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thành viên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể b Khơng chuyển giao c Không chuyển nhượng quyền sở hữu d Không chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thành viên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.Câu trả lời Quyền sử dụng đối tượng sau không chuyển giao? Chọn câu trả lời: a Nhãn hiệu b Sáng chế c Kiểu dáng công nghiệp d Chỉ dẫn địa lý Câu trả lời Quyền sử dụng đối tượng sau không chuyển giao? Chọn câu trả lời: a Tên thương mại b Nhãn hiệu c Sáng chế Câu trả lời không d Kiểu dáng công nghiệp Câu trả lời không Quyền sau đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Quyền công bố tác phẩm Câu trả lời b Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm c Quyền đặt tên cho tác phẩm d Quyền đứng tên thật, bút danh tác phẩm Quyền sau đối tượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm b Quyền đặt tên cho tác phẩm c Quyền công bố tác phẩm Câu trả lời d Quyền đứng tên thật, bút danh tác phẩm Quyền sau đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Quyền đặt tên cho tác phẩm Câu trả lời b Quyền chép tác phẩm c Quyền làm tác phẩm phái sinh d Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng Quyền sau đối tượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng b Quyền làm tác phẩm phái sinh c Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng d Quyền đứng tên thật bút danh tác phẩm Câu trả lời Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm: Chọn câu trả lời: a Tác phẩm nộp đơn đăng ký b Tác phẩm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả c Tác giả có ý tưởng việc tạo tác phẩm d Tác phẩm sáng tạo thể hình thức vật chất định Câu trả lời Quyền tác giả sau bảo hộ vô thời hạn? Chọn câu trả lời: a Quyền công bố tác phẩm b Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng c Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm Câu trả lời d Quyền làm tác phẩm phái sinh Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả bảo hộ có thời hạn? Chọn câu trả lời: a Quyền công bố tác phẩm cho phép người khác công bố tác phẩm Câu trả lời b Quyền đứng tên thật bút danh tác phẩm c Quyền đặt tên cho tác phẩm d Quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm Quy trình sản xuất Vacxin phịng ngừa Covid-19 bảo hộ là: Chọn câu trả lời: a Sáng chế, dẫn địa lý b Sáng chế, nhãn hiệu c Sáng chế, bí mật kinh doanh Câu trả lời d Kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực: Chọn câu trả lời: a Từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, gia hạn nhiều lần liên tiếp, lần mười năm Câu trả lời b Không xác định thời hạn c Vô thời hạn kể từ ngày cấp d Từ ngày cấp, kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn Giảng viên hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trở thành: Chọn câu trả lời: a Đồng tác giả cơng trình nghiên cứu khoa học b Chủ sở hữu quyền tác giả cơng trình nghiên cứu khoa học c Tác giả cơng trình nghiên cứu khoa học d Không công nhận tác giả đồng tác giả cơng trình nghiên cứu khoa học Câu trả lời Pháp luật Việt Nam hành bảo hộ dấu hiệu sau làm nhãn hiệu? Chọn câu trả lời: a Dấu hiệu chuyển động b Dấu hiệu âm c Dấu hiệu mùi vị d Dấu hiệu nhìn thấy Câu trả lời Sao chép tác phẩm công bố sau để lưu trữ thư viện với mục đích nghiên cứu khơng phải xin phép, khơng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả? Chọn câu trả lời: a Tác phẩm tạo hình b Tác phẩm văn học Câu trả lời c Tác phẩm kiến trúc d Chương trình máy tính Sáng chế dạng sản phẩm tồn dạng: Chọn câu trả lời: a Vật thể, chất thể vật liệu sinh học Câu trả lời b Vật thể c Chất thể d Vật liệu sinh học ... Tư vấn đồng thời cho nguyên đơn bị đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ Câu trả lời b Tư vấn cho bên nguyên đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ c Tư vấn cho bên bị đơn vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ d Tư. .. thời Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực là: Chọn câu trả lời: a Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013 b Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 năm 2019 Câu trả lời c Luật Sở hữu trí tuệ năm... câu trả lời: a Thuộc sở hữu Nhà nước b Thuộc công chúng Câu trả lời c Thuộc sở hữu người mua tác phẩm d Thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân quản lý Tư vấn sở hữu trí tuệ lĩnh vực thương mại không bao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA môn Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại-SL41.008,

Từ khóa liên quan