0

XỬ lý ẢNH dò THƯỚC, CO CODE

34 2 0
  • XỬ lý ẢNH dò THƯỚC, CO CODE

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 20:41

Trang 231 XỬ LÝ ẢNH DÒ THƯỚC CÓ CODE 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI XỬ LÝ ẢNH DÒ THƯỚC 8 1 1 Giới thiệu về đề tài xử lý ảnh dò thước 8 1 1 1 Xử lý ảnh là gì? 8 1 1 2 Phát hiện đối tượng thước trong hình ảnh 9 1 1 3 Xử lý ảnh dò thước như thế nào? 10 1 1 4 Ứng dụng của việc xử lý ảnh dò thước? 14 1 2 Mục đích nghiên cứu 15 1 3 Đối tượng nghiên cứu 16 1 3 1 Phương pháp phát hiện đối tượng trong hình ảnh 16 1 3 2 NODE RED 16 1 4 Phạm vi nghiên cứu 16 1 4 1 Phạm vi ứng dụng của xử lý ảnh dò. XỬ LÝ ẢNH DỊ THƯỚC CĨ CODE MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH 2 3 Trang 4/31 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI XỬ LÝ ẢNH DÒ THƯỚC 1.1 Giới thiệu đề tài xử lý ảnh dị thước 1.1.1 Xử lý ảnh gì? − Xử lý ảnh (Image Processing) phân ngành xử lý số tín hiệu với tín hiệu xử lý hình ảnh Đây phân ngành khoa học phát triển năm gần Xử lý ảnh gồm lĩnh vực chính: xử lý nâng cao chất lượng hình ảnh, nhận dạng hình ảnh, nén ảnh truy vấn ảnh Sự phát triển xử lý ảnh đem lại nhiều lợi ích cho sống người Hình 1.1.1 Xử lý ảnh Trang 5/31 1.1.2 Nhận dạng đối tượng thước hình ảnh − Nhận dạng đối tượng (Object Detection) đề cập đến khả hệ thống máy tính phần mềm để dịnh vị đối tượng hình ảnh xác định đối tượng Nhận dạng đối tượng xử dụng rộng rãi để phát khuôn mặt, phát xe, đếm số người bộ, hệ thống bảo mật xe khơng người lái Có nhiều cách để nhận diện đối tượng sử dụng nhiều lĩnh vực thực hành Giống công nghệ khác, loạt ứng dụng sáng tạo tuyệt vời phát đối tượng đến từ lập trình viên nhà phát triển phần mềm Hình 1.1.2.1 Nhận dạng đối tượng thước hình ảnh - Lý chọn đối tượng thước mà khơng phải đối tượng khác đặc trưng vạch thước đường thẳng đễ dàng việc nhận dạng thước ứng dụng thước phổ biến Trang 6/31 Hình 1.1.2.2 Ứng dụng thước vào việc đo kích thước cá 1.1.3 Xử lý ảnh dị thước nào? a) Bước xử lý ảnh − Làm cho ảnh dễ nhận dạng hơn, loại bỏ yếu tố không cần thiết − Các công việc thường gặp là: + Crop ảnh, resize ảnh + Biến đổi ảnh thành dạng khác: ảnh màu sang ảnh xám, ảnh xám sang nhị phân, RGB => HSV … + Cân sáng + Lọc nhiễu + Xoay ảnh, wrap ảnh Trang 7/31 − Hình minh họa tham khảo: + Ảnh sau warp để có nhìn trực diện hơn: Hình 1.1.3.1 Ảnh sau warp Trang 8/31 + Ảnh sau lọc nhiễu: Hình 1.1.3.2 Ảnh sau lọc nhiễu b) Bước phát − Tìm vật thể ảnh Sau bước ta biết vật thể cần tìm có hay khơng, có vị trí số lượng − Ví dụ minh họa sau: + Trong ví dụ cần phải xác định có biển số xe ảnh hay khơng Nếu khơng có trả kết cho người dùng khơng có biển số Cịn có biển số lặp lại bước phát lần để tìm ký tự biển Sau tách xong ký tự đến bước nhận diện Trang 9/31 Hình 1.1.3.3 Phát biển số xe c) Bước nhận diện − Sau phát vật thể tiến hành phân lớp để nhận diện đối tượng Hình 1.1.3.4 Phân lớp đối tượng Trang 10/31 1.1.4 Ứng dụng việc xử lý ảnh dị thước? a) Nhận dạng biển số xe: b) Hình 1.1.4.1 Nhận dạng biển số xe Kiểm tra kích thước vật thể cơng nghiệp: Hình 1.1.4.2 Kiểm tra kích thước vật thể công nghiệp Trang 20/31 − Màn hình giao diện: Hình 3.1.1.2 Màn hình giao diện camera máy tính Trang 21/31 3.1.2 Khối NODE RED: − Chức năng: mơi trường để lập trình hệ thống − Phần mềm Node-RED: dựa Node.js, xem web server mà bạn cấu hình tùy chỉnh chức gọi “flow” từ trình duyệt máy tính Mỗi ứng dụng Node-RED bao gồm node liên kết với với dạng input, output operation Hình 3.1.2.1 NODE RED − Màn hình giao diện NODE RED: Trang 22/31 Hình 3.1.2.2 Màn hình giao diện NODE RED 3.1.3 Khối PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG: − Chức năng: nhận dạng định vị vị trí đối tượng đối tượng cụ thể thước − Phương pháp nhận dạng đối tượng: Nhận dạng đối tượng cơng nghệ máy tính liên quan đến thị giác máy tính xử lý hình ảnh nhằm phát trường hợp đối tượng ngữ nghĩa lớp định (chẳng hạn người, tòa nhà tơ) hình ảnh video kỹ thuật số Trang 23/31 − Ảnh sau nhận dạng đối tượng: Hình 3.1.3 Ảnh sau nhận dạng đối tượng Trang 24/31 CHƯƠNG GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN 4.1 Hoạt động hệ thống Trang 25/31 4.2 Lưu đồ giải thuật Hình 4.2 Lưu đồ giải thuật Trang 26/31 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM 5.1 Tiến hành thực nghiệm ⮚ Bước 1: Dùng camera máy tính lấy hình ảnh Hình 5.1.1 Dùng camera máy tính lấy hình ảnh Trang 27/31 ⮚ Bước 2: Thao tác dashboard NODE RED: - Đưa ảnh từ máy tính vào: Hình 5.1.2 Đưa ảnh từ máy tính vào Trang 28/31 - Chọn nhập thơng số: Hình 5.1.3 Chọn nhập thông số Trang 29/31 - Submit thông số: Hình 5.1.4 Submit thơng số Trang 30/31 − Tổng quan hệ thổng xử lý ảnh dò thước NODE RED: Hình 5.1.5 Hệ thổng xử lý ảnh dị thước NODE RED Trang 31/31 ● Nhóm ảnh thước xéo: Dùng để dưa hình ảnh nhập vào số liệu vào ● Nhóm liệu nhập từ người dùng: Cho phép liệu người dùng nhập từ dashboard hệ thống lấy để xử lý ● Nhóm xử lý thước xéo: Để xác định vị trí vạch thước ● Nhóm histogram: Tìm loại vạch thước ● Nhóm tơ màu vạch thước xéo: Để tô màu vạch thước vẽ ROI − Các khối sử dụng hệ thống: : Chức đẩy tín hiệu từ ngồi vào : Chức nút ấn dashboard dùng để đẩy tín hiệu vào : Chức dùng để đặt, thay đổi, xóa di chuyển thuộc tính thơng báo : Chức dùng để hiển thị hình ảnh : Chức khối chứa hàm để thao tác hình ảnh (chuyển ảnh gốc thành ảnh xám, ảnh nhị phân, xoay ảnh, làm mờ ảnh ) : Chức khối người dùng code javascript vào để hệ thống hoạt động theo mục đích người dùng : Chức để tạo phần tử giao diện người dùng động thay đổi hình thức dựa thơng báo đầu vào gửi lại thơng báo tới NODE RED Trang 32/31 : Chức để hiển thị chuỗi dashboard : Chức tạo đồng hồ đo hiển thị kết giá trị chuỗi 5.2 Kết thực nghiệm xử lý hình ảnh: Hình 5.2 Kết thực nghiệm xử lý hình ảnh 5.3 Kết luận thực nghiệm: − Kết thực nghiệm kết dự kiến giống CHƯƠNG KẾT LUẬN 6.1 Ưu điểm − Xác định vị trí thước dù có xéo hay thẳng Trang 33/31 − Có nhiều ứng dụng thực tế − Cho kết tương đối xác − Dễ sử dụng − Tốc độ nhanh 6.2 Nhược điểm − Độ xác chưa cao − Lọc nhiễu chưa tốt 6.3 Hướng phát triển − Dùng cho thước xéo, thước bị méo − Lọc nhiễu ảnh tốt − Cải thiện lại độ xác TÀI LIỆU THAM KHẢO ⮚ Xử lí ảnh team AI xử lí ảnh nào? Có thể tìm tài liệu tại: https://seal.deha.vn/team-ai-da-xu-ly-anh-nhu-the-nao/ Trang 34/31 ⮚ Nhận dạng đối tượng thước hình ảnh Có thể tìm tài liệu tại: https://viblo.asia/p/computer-vision-object-detection-nhan-dien-vat-the-chi-voi-10dong-code-su-dung-imageai-naQZRbdjZvx? fbclid=IwAR0x_v60klSP8_ylImHvKg6mW1dSAriS7W-E8LC5XTN19aMXLxP2HvD3FA ⮚ Các bước ứng dụng xử lí ảnh Có thể tìm tài liệu tại: https://thigiacmaytinh.com/cac-buoc-co-ban-cua-ung-dung-xu-ly-anh/ ⮚ Lưu đồ giải thuật Có thể tìm tài liệu tại: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap- trinh/tin-chi-tiet/cagId/27/id/22569/huong-dan-viet-so-do-khoi-thuat-toan-trong-laptrinh ⮚ Tham khảo node red Có thể tìm tài liệu tại: https://nodered.org/ ⮚ Cơ sở lý thuyết xử lý ảnh Có thể tìm tài liệu tại: http://pdaotao.duytan.edu.vn/uploads/Mark/giao%20trinh%20xu%20ly%20anh.pdf? fbclid=IwAR1olBcmJ279yZKg60MtfelU1TaF_Mldw5BLUZbDSo735bCToATJPceOvs ... DANH MỤC HÌNH ẢNH 2 3 Trang 4/31 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI XỬ LÝ ẢNH DÒ THƯỚC 1.1 Giới thiệu đề tài xử lý ảnh dò thước 1.1.1 Xử lý ảnh gì? − Xử lý ảnh (Image Processing) phân ngành xử lý số tín... hiệu xử lý hình ảnh Đây phân ngành khoa học phát triển năm gần Xử lý ảnh gồm lĩnh vực chính: xử lý nâng cao chất lượng hình ảnh, nhận dạng hình ảnh, nén ảnh truy vấn ảnh Sự phát triển xử lý ảnh. .. 1.4.1 Phạm vi ứng dụng xử lý ảnh dị thước − Dùng nhà máy cơng nghiệp, hộ gia đình Trang 13/31 1.4.2 Giới xử lý ảnh dò thước 1.5 Dự kiến kết 1.5.1 Sản phẩm dò thước xử lý ảnh dò thước Hình 1.5.1
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ lý ẢNH dò THƯỚC, CO CODE,