0

Chuong 20 THI NGHIEM KIEM TRA MANG TAI CAC NGAN LO 14 09

4 8 0
  • Chuong 20 THI NGHIEM KIEM TRA MANG TAI CAC NGAN LO 14 09

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 15:16

TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ ~ 73 ~ Chương 1 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MANG TẢI CÁC NGĂN LỘ 1 1 Nguyên lý Việc kiểm tra mang tải là công việc thí nghiệm hiệu chỉnh cuối cùng để đưa thiết bị mới vào vận hành Đây là một trong những hạng mục quan trọng để có thể xác định được các giá trị đo lường, các giá trị bảo vệ, chiều công suất, hướng tác động của bảo vệ 1 2 Tiêu chuẩn Chương 5 – Mục 4 Điều 52 Tập 5 Kiểm định trang thiết bị Hệ thống điện Ký hiệu QCVN QTĐ 5 2008BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thu. TỪ ĐIỂN CƠNG VIỆC NHỊ THỨ Chương THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MANG TẢI CÁC NGĂN LỘ 1.1 Nguyên lý Việc kiểm tra mang tải cơng việc thí nghiệm hiệu chỉnh cuối để đưa thiết bị vào vận hành Đây hạng mục quan trọng để xác định giá trị đo lường, giá trị bảo vệ, chiều công suất, hướng tác động bảo vệ 1.2 Tiêu chuẩn Chương – Mục - Điều 52 - Tập 5: Kiểm định trang thiết bị Hệ thống điện Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số: 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 1.3 Phương pháp thí nghiệm Thí nghiệm kiểm tra mang tải, điện áp dòng điện hệ thống điện thực đưa vào thiết bị, cần tiến hành thí nghiệm sau đây: - Kiểm tra điện áp thứ tự pha - Kiểm tra đồng vị pha - Đo điện áp, dịng điện góc pha - Kiểm tra hướng cơng suất - Kiểm tra dịng điện khơng cân bảo vệ so lệch (F87T, F87L) 1.3.1 Kiểm tra điện áp thứ tự pha - Thiết bị thí nghiệm: Multimeter CMD330, Fluke… Phép đo: UBA UCB Kết …V …o ~ 73 ~ …V …o UAC …V …o TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ Kết tốt giá trị điện áp đo điện áp dây định mức biến điện áp góc pha đo +120o 1.3.2 Kiểm tra đồng vị pha - (giữa phân đoạn, có phân đoạn cho điện áp chuẩn) Thiết bị thí nghiệm: Fluke… Phép đo: UA UB UC PĐ1 PĐ2 UA Y Y X UN Z UB Y X Y Z UC Y Y X Z UN Z Z Z X Kết tốt giá trị: X xấp xỉ 0V; Y điện áp dây định mức z điện áp pha định mức biến điện áp 1.3.3 Đo điện áp, dịng điện góc pha: - Thiết bị thí nghiệm: Multimeter CMD330 Phép đo: UA = …V IA = …A IB = …A IC = …A IN = 0A Φ(IA,UA) Φ(IB,UA) Φ(IC,UA) / Kết tốt giá trị dòng đo pha góc dịng điện IA với điện áp chuẩn UA phù hợp với chiều dịng điện tính chất phụ tải, góc pha B pha C lệch +120o +240o so với góc pha A đo ~ 74 ~ TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ 1.3.4 Kiểm tra hướng cơng suất - Thiết bị thí nghiệm: Multimeter CMD330: Phối hợp xem hợp đo lường đa chức rơ le bảo vệ kỹ thuật số Đối với rơ le kỹ thuật số kiểm tra rơ le thơng qua hình HMI thơng qua máy tính cá nhân: a Rơ le SEL, dung phần mềm Quickset Tại cửa sổ Quickset Commnuication, truy cập vào mức Level (lệnh ACC, pass: OTTER) Lệnh METER, xem hình b Đối với rơ le GE, xem phần ACTUAL VALUE ~ 75 ~ TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ - Phép đo: 1.3.5 Kiểm tra dịng điện khơng cân bảo vệ so lệch (F87T, F87L, F87B) ~ 76 ~ ... điện áp đo điện áp dây định mức biến điện áp góc pha đo +120o 1.3.2 Kiểm tra đồng vị pha - (giữa phân đoạn, có phân đoạn cho điện áp chuẩn) Thi? ??t bị thí nghiệm: Fluke… Phép đo: UA UB UC PĐ1 PĐ2... điện tính chất phụ tải, góc pha B pha C lệch +120o +240o so với góc pha A đo ~ 74 ~ TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ 1.3.4 Kiểm tra hướng cơng suất - Thi? ??t bị thí nghiệm: Multimeter CMD330: Phối hợp... điện áp dây định mức z điện áp pha định mức biến điện áp 1.3.3 Đo điện áp, dịng điện góc pha: - Thi? ??t bị thí nghiệm: Multimeter CMD330 Phép đo: UA = …V IA = …A IB = …A IC = …A IN = 0A Φ(IA,UA)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 20 THI NGHIEM KIEM TRA MANG TAI CAC NGAN LO 14 09,