0

Chuong 15 HE THUONG MACH BAO VE

2 1 0
  • Chuong 15 HE THUONG MACH BAO VE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 15:15

TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ Chương HỆ THỐNG MẠCH BẢO VỆ: RƠ LE THỜI GIAN, TRUNG GIAN, RƠ LE ĐẦU RA 1.1 Nguyên lý hoạt động Hệ thống mạch bảo vệ đáp ứng yêu cầu chức bảo vệ, làm việc thời gian quy định đối tượng riêng biệt nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục Hệ thống mạch bảo vệ thực đầu rơ le có chức bảo vệ tương ứng 1.2 Mục đích Việc TNHC xây dựng nhằm mục đích kiểm tra tổng thể hệ thống bảo vệ Khi có cố, hệ thống mạch bảo vệ phải đáp ứng chức phối hợp thời gian cắt máy cắt để đảm bảo việc vận hành thiết bị an toàn, tin cậy 1.3 Phạm vi áp dụng Việc TNHC hệ thống mạch bảo vệ áp dụng khi: - Thi cơng thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp cải tạo mở rộng ngăn lộ 1.4 Các nội dung cần kiểm tra - Đối với rơ le trung gian, tiếp điểm thường tiếp thường mở phải thể trạng thái trạng thái có điện không điện - Đối với rơ le thời gian, đầu phải kích hoạt sau khoảng thời gian xác định cho trước cài đặt rơ le thời gian Rơ le thời gian có 02 loại: Loại đóng chậm loại mở chậm (Relay coil of slow operating time, Relay coil of slow releasing time) - Mạch đầu bảo vệ phải đóng, cắt máy cắt theo chức bảo vệ, phải gửi tín hiệu khởi động chức khác, phải báo tín hiệu bảo vệ lên hệ thống tín hiệu, 1.5 Phương pháp thí nghiệm - Cấp nguồn cho mạch bảo vệ - Rơ le trung gian, rơ le thời gian phải hoạt động giải trừ theo mức điện áp ~ 57 ~ TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC NHỊ THỨ - - Mô trường hợp cố, rơ le trung gian phải thay đổi trạng thái để thực chức bảo vệ tương ứng, rơ le thời gian tác động theo thời gian xác định cho trước Đối với rơ le bảo vệ, dùng hợp thí nghiệm ( Omicron CMC chẳng hạn) mô trường hợp rơ le khởi động, tác động, theo dõi đầu rơ le Đầu cắt rơ le phải cắt máy cắt trường hợp cố Đối với đầu khác, thực chức tương ứng phải thay đổi trạng thái theo chức ~ 58 ~ ... rơ le thời gian tác động theo thời gian xác định cho trước Đối với rơ le bảo vệ, dùng hợp thí nghiệm ( Omicron CMC chẳng hạn) mô trường hợp rơ le khởi động, tác động, theo dõi đầu rơ le Đầu cắt... phải cắt máy cắt trường hợp cố Đối với đầu khác, thực chức tương ứng phải thay đổi trạng thái theo chức ~ 58 ~
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 15 HE THUONG MACH BAO VE,