0

hợp đồng Mua bán xe

4 3 0
  • hợp đồng Mua bán xe

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:33

cæng hÝa x hæi chð nghØa viÎt nam HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Chúng tôi gồm BÊN BÁN (sau đây gọi tắt là Bên A) Ông Đinh Văn G Năm sinh 1992 Căn cước công dân số 035092001846 Có vợ là Bà Nguyễn Thị T Năm sinh 1992 Chứng minh nhân dân số 198472492 Cùng thường trú tại Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam (Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn) BÊN MUA (sau đây gọi tắt là Bên B) Ông Nguyễn Đăng P Năm sinh 1986 Chứng minh nhân dân số 168157092 Thường trú tại Liêm Phong, Thanh Liêm Hà Nam Các bên tự nguyện giao kết hợp đồn. HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Chúng gồm: BÊN BÁN (sau gọi tắt Bên A): Ông : Đinh Văn G Căn cước cơng dân số : 035092001846 Có vợ Bà : Nguyễn Thị T Chứng minh nhân dân số : 198472492 Cùng thường trú : Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam (Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn) BÊN MUA (sau gọi tắt Bên B): Năm sinh: 1992 Năm sinh: 1992 Ông : Nguyễn Đăng P Năm sinh : 1986 Chứng minh nhân dân số : 168157092 Thường trú : Liêm Phong, Thanh Liêm Hà Nam Các bên tự nguyện giao kết hợp đồng để thực việc mua bán xe theo thoả thuận sau đây: Điều 1: Xe mua bán Bên A đồng ý bán cho Bên B Bên B đồng ý mua xe Bên A theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 011145 Phịng cảnh sát giao thơng - Cơng an tỉnh Hà Nam cấp ngày ………, đăng ký lần đầu ngày: 2017, ghi nhận sau: - Loại xe: Ơ tơ - Số chỗ ngồi: - Nhãn hiệu: Toyota - Số máy: 2NRX166074 - Số loại: VIOS - Số khung: RL4B29F34H5016615 - Màu sơn: Bạc - Biển số đăng ký: 90A-051.69 Điều 2: Giá mua bán, phương thức thời hạn toán Giá mua bán: 400.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm triệu Việt Nam đồng) Phương thức toán: Thanh toán tiền mặt Thời hạn toán: Các bên tự thực việc tốn tiền mua bán xe sau hồn tất thủ tục công chứng hợp đồng Điều 3: Bàn giao xe, giấy tờ xe Các bên tự thực việc bàn giao toàn xe theo trạng với giấy tờ xe sau ký hợp đồng Việc giao tiền nhận xe hai bên tự thỏa thuận chứng kiến Công chứng viên ký tên Điều 4: Việc đăng ký xe kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí Sau giao kết hợp đồng, Bên B thực việc đăng ký xe quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Bên B thực việc kê khai nộp tồn khoản thuế, phí lệ phí có liên quan đến việc mua bán đăng ký xe theo quy định pháp luật Điều 5: Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A: a) Quyền Bên A: - Yêu cầu Bên B toán đủ tiền mua xe theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B nhận bàn giao xe theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B thực đầy đủ nghĩa vụ tài liên quan đến việc mua bán đăng ký xe - Yêu cầu Bên B thực việc đăng ký xe quan có thẩm quyền b) Nghĩa vụ Bên A: - Bàn giao xe kèm theo giấy tờ xe cho Bên B theo thỏa thuận - Có trách nhiệm phối hợp với Bên B làm thủ tục đăng ký xe cho Bên B quan có thẩm quyền Quyền nghĩa vụ Bên B: a) Quyền Bên B: - Yêu cầu Bên A bàn giao xe kèm theo giấy tờ xe theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên A phối hợp, cung cấp giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đăng ký xe b) Nghĩa vụ Bên B: - Thanh toán đầy đủ tiền mua xe theo thỏa thuận - Nhận bàn giao xe kèm theo giấy tờ xe theo thỏa thuận - Nộp đầy đủ khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán đăng ký xe - Đăng ký xe quan có thẩm quyền Điều 6: Cam đoan bên Bên A cam đoan: a) Những thông tin, giấy tờ nhân thân xe ghi hợp đồng xác thực hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ b) Chiếc xe thuộc quyền sở hữu hợp pháp Bên A không bị hạn chế quyền định đoạt định quan có thẩm quyền c) Khơng có tranh chấp liên quan đến xe d) Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc không nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ dân e) Thực đầy đủ thoả thuận ghi hợp đồng Bên B cam đoan: a) Những thông tin, giấy tờ nhân thân ghi hợp đồng xác thực hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ b) Đã xem xét kỹ, biết rõ xe giấy tờ xe c) Việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc không nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ dân d) Thực đầy đủ thoả thuận ghi hợp đồng Điều 7: Phương thức giải tranh chấp hợp đồng Trong trình thực hợp đồng này, phát sinh tranh chấp Bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau, trường hợp không giải bên có quyền khởi kiện để u cầu Tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Điều 8: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực sau công chứng Việc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ hợp đồng có giá trị bên lập thành văn có chứng nhận Cơng chứng viên tổ chức hành nghề cơng chứng có thẩm quyền thực xe chưa đăng ký cho Bên B Hợp đồng lập thành 03 chính, có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 01 chính, Bên B giữ 01 chính, 01 lưu Văn phịng Cơng chứng X BÊN BÁN BÊN MUA (Bên A) (Bên B) LỜI CHỨNG CỦA CƠNG CHỨNG VIÊN Hơm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2022 (ngày hai mươi, tháng ba, năm hai nghìn khơng trăm hai mươi hai) Tại: Văn phịng Cơng chứng X, địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tôi: , công chứng viên, phạm vi trách nhiệm theo quy định pháp luật, CHỨNG NHẬN: Hợp đồng mua bán xe ô tô biển số: 90A-051.69 giao kết giữa: Bên bán (Bên A): Ông : Đinh Văn G Năm sinh: 1992 Căn cước công dân số : 035092001846 Có vợ Bà : Nguyễn Thị T Năm sinh: 1992 Chứng minh nhân dân số : 198472492 Cùng thường trú : Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam Bên mua (Bên B): Ông : Nguyễn Đăng P Năm sinh : 1986 Chứng minh nhân dân số : 168157092 Thường trú : Liêm Phong, Thanh Liêm Hà Nam - Các bên tự nguyện giao kết Hợp đồng này; - Tại thời điểm ký vào Hợp đồng này, bên giao kết có lực hành vi dân theo quy định pháp luật; - Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, tính hợp pháp giấy tờ cung cấp liên quan đến việc giao kết Hợp đồng này; - Mục đích, nội dung Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - Các bên giao kết tự đọc lại, đồng ý toàn nội dung ký vào trang Hợp đồng trước mặt tôi; chữ ký Hợp đồng chữ ký bên nêu trên; - Văn công chứng lập thành 03 (ba) chính, gồm 03 (ba) tờ, 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý nhau; người yêu cầu công chứng giữ 02 (hai) chính; 01(một) lưu Văn phịng Cơng chứng X, tỉnh Hà Nam Số công chứng số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD CÔNG CHỨNG VIÊN ... tin, giấy tờ nhân thân ghi hợp đồng xác thực hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ b) Đã xem xét kỹ, biết rõ xe giấy tờ xe c) Việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện,... tiền mua xe theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B nhận bàn giao xe theo thỏa thuận - Yêu cầu Bên B thực đầy đủ nghĩa vụ tài liên quan đến việc mua bán đăng ký xe - Yêu cầu Bên B thực việc đăng ký xe. .. thuận ghi hợp đồng Điều 7: Phương thức giải tranh chấp hợp đồng Trong trình thực hợp đồng này, phát sinh tranh chấp Bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau, trường hợp khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: hợp đồng Mua bán xe,