0

ĐỀ KSCL TV THÁNG 12

3 3 0
  • ĐỀ KSCL TV THÁNG 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 07:32

PHÒNG GD ĐT TAM ĐẢO Trường Đại Đình II Họ và tên Lớp 4 KIỂM TRA KSCL THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 2021 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Thời gian 40 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO Câu 1 a) Điền tr hoặc ch vào chỗ chấm trong các câu thơ sau Con đò lá úc qua sông Trái mơ òn ĩnh quả bòng đung đưa Bút nghiêng lất phất hạt mưa Bút ao lượn song Tây Hồ lăn tăn b) Điền r d gi vào chỗ chấm trong các từ sau ang tay ang sơn ành ụm ành ật tan ã Câu 2 Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì? Ông Hòn Rấm cười bảo Sao chú mà. PHÒNG GD& ĐT TAM ĐẢO KIỂM TRA KSCL THÁNG 12 Trường Đại Đình II NĂM HỌC: 2020-2021 Họ tên:…………………………… Môn: Tiếng Việt - Lớp Lớp: 4…… Thời gian : 40 phút ĐIỂM: LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO: Câu a) Điền tr ch vào chỗ chấm câu thơ sau: Con đò … úc qua sơng Trái mơ …ịn …ĩnh bịng đung đưa Bút nghiêng lất phất hạt mưa Bút …ao lượn song Tây Hồ lăn tăn b) Điền: r/ d/ gi vào chỗ chấm từ sau: …ang tay …ang sơn …ành …ụm …ành …ật tan …ã Câu 2: Dấu hai chấm câu sau có tác dụng gì? Ơng Hịn Rấm cười bảo: - Sao mày nhát thế? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 3: Cho đoạn văn sau: Biển thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời Trời xanh thẳm, biển thẳm xanh, dâng cao lên, nịch Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu sương Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề Trời ầm ầm dơng gió, biển đục ngầu, giận Như người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng Xếp từ in đậm đoạn văn thành nhóm từ láy từ ghép Từ láy: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Từ ghép: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 4: Hãy chuyển câu kể: “Lan chăm học.” thành: a) Câu cảm: ………………………………………………………………… b) Câu khiến: ………………………………………………………………… c) Câu hỏi: …………………………………………………………………… Câu 5: Gạch gạch chủ ngữ, hai gạch vị ngữ câu sau: a) Cả vùng trời bát ngát cờ, đèn hoa b) Vừa buồn mà lại vừa vui thực nỗi niềm hoa phượng Câu 6: Hãy viết đoạn văn ngắn (Khoảng 7- 10 câu) tả đồ dung học tập mà em yêu thích ………………………………………………………………………………….…… …………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… …………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KSCL TV THÁNG 12,