0

MÔN hệ THỐNG điện ô tô đề tài hệ THỐNG CHIẾU SÁNG

28 1 0
  • MÔN hệ THỐNG điện ô tô đề tài hệ THỐNG CHIẾU SÁNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ ĐỘNG LỰC -o0o - MÔN: HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Báo cáo: Giữa kỳ Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Thanh Quang Sinh viên thực hiện: Nhóm STT H C B L P TP.Hồ Chí Minh, 24 tháng năm 2022 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG I Nhiệm vụ, yêu cầu đèn pha: PHẦN II: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Chế độ đèn Tail 2 Chế độ đèn sương mù Chế độ LOW Chế dộ High 11 Chế độ Auto 14 PHẦN III CÁC TRIỆU CHỨNG HƯ HỎNG VÀ KHU VỰC NGHI NGỜ: 16 PHẦN IV KIỂM TRA VÀ SỮA CHỮA: 17 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô I tạp ThS Lê Thanh Quang Phần I: Giới thiệu hệ thống chiếu sáng Nhiệm vụ, yêu cầu đèn pha: Nhiệm vụ: Đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe chạy vào ban đêm thời tiết phức Thông báo cho xe khác hay người diện xe chạy Đèn pha xe Toyota Yaris: Đèn chiếu gần Đèn chiếu xa Chức điều khiển đèn tự động Chức đèn mở rơng góc chiếu Chức cân góc chiếu Đèn sương mù trước Đèn chiếu sáng ban ngày Đèn đuôi Hệ thống chiếu sáng Yaris 2018 có cụm đèn trước trang bị đèn pha halogen, thấu kính Projector, có chế độ điều khiển đèn tự động với đèn chiếu sáng ban ngày đèn sử dụng bóng LED Khi sử dụng bóng LED bóng halogen có lới ích sau: Loại đèn Bóng halogen projector Bóng Led download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang Phần II: Sơ đồ mạch điện 1.Chế độ đèn Tail → - Khi bật công tắt khởi động lúc máy phát điện hoạt động đưa dịng điện cầu chì (ALT- 120A) → → → cuộn dây đen(B) cuộn dây Relay Tail đến ECU (chân 14) cuộn → → dây xanh lam (SB) Khi công tắt đèn Tail bật, chân T thông với chân EL cuộn dây trắng/đen (W-B) Mass F1 Chân Tail (30) download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang - Lúc cuộn dây Relay Tail có từ trường làm tiếp điểm Relay Tail đóng lại, dịng điện → → → → → cầu chì Tail (10A) chân 10 dây xanh (G) cụm bóng đèn → → dây đen (B) trái phải cuộn dây trắng/đen (W-B) - Cùng lúc dòng theo dây xanh (G) (W-B) → → Mass Lúc bóng đèn Tail sáng Cụm bóng đèn biển số → cuộn dây trắng/đen Mass Lúc bóng đèn biển số sáng download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện tơ → - Sẽ có dịng Cầu chì Panel 5A đồng hồ táp lơ thị ThS Lê Thanh Quang → dây xanh lục (LG) → Đèn Led đèn Tail download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang 2.Chế độ đèn sương mù - Khi bật công tắt khởi động máy lúc máy phát điện ( ALT- 120A ) hoạt động → → → dòng điện cuộn dây đen (B) cuộn dây Relay Tail ECU ( Main Body ECU ) Khi cơng tắt đèn sương mù bật dịng điện từ chân FFOG ECU qua → dây (BFG) chân Jack ( LFG ) Mass (F1) thông qua dây ( Br ) - Lúc cuộn dây Relay Tail hoạt động làm đóng cơng tắt Relay Tail, dịng điện qua Cầu Chì ( 10A Tail No.2 ) cung cấp nguồn cho cuộn dây ( Fog FR Front FR Fog Front ) + Cuộn dây Relay Fog FR Front dòng điện ECU + → → chân số 13 → chân FFGO Mass Cuộn dây Relay FR Fog Front dòng điện theo dây màu xanh (G) theo dây màu hồng (P) chân FFGO ECU - → chân số 13 Cuộn dây Relay Fog FR Front Relay FR Fog Front hoạt động ➔ → → cuộn dây Mass đóng tiếp điểm Relay - Tại thời điểm nguồn bình Accu (BAT 15A) Relay FR Fog Front: + → tiếp điểm Relay Fog FR Front Tiếp điểm Relay Fog FR Front chân số (3C) chân số 23 (3B) * dòng → → dây xanh dương (L) → bóng đèn sương mù trước sáng * dịng dây màu nâu (BE) chân sơ 12 Combination Meter Assembly nối với đèn Photo Diot báo bảng Taplo xe download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh + Tiếp điểm Relay FR Fog Front đường cuộn dây BE Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang + Chân H với chân EL (nối mass) chế độ LOW (chân HL thơng với chân ED) đưa tín hiệu đến ECU Khi đó, nguồn từ accu → cầu chì 20A → dây đen (B) Relay chân + Dòng từ accu → dây Br → relay chân HRLY → dây tím (V) Mass download by : skknchat@gmail.com → ECU → Môn: Hệ thống điện ô tô + Khi đó, tiếp điểm relay đóng lại bóng đèn Low trái phải ➔ → ThS Lê Thanh Quang → → dây Br → cầu chì 10 A đèn LOW bóng đèn Low trái phải sáng dây đỏ (R) → ➔ Mass + Ngồi ra,cịn nguồn cấp cho bóng đèn LOW từ accu phải → → dây đen (B) → → cầu chì 20A cầu chì 10 A đèn LOW → bóng đèn Low trái Mass bóng đèn Low trái phải sáng 10 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh Chế dộ High - - ECU cấp dịng cơng tắc đèn Head → → chân Head → cuộn dây L → cụm công tắc đèn Chân T, H chân EL thông với nhau: + Chân T với chân EL (nối mass): Đèn Tail sáng 11 → Bật download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang - Lúc Main ECU Body hiểu vừa bật đèn đầu xe bật đèn pha xe, Main ECU Body điều khiển chân: DIM, HRLY nối Mass - → Ở chân HRLT bóng đèn LOW sáng Ở chân DIM, cuộn dây Relay Dim xuất từ trường Dịng từ accu → cầu chì 20A → → tiếp điểm ( 3-5) đóng lại tiếp điểm (3-5) → 12 download by : skknchat@gmail.com dây đen (B) Mơn: Hệ thống điện tơ - Dịng từ dây đen (B) ThS Lê Thanh Quang → cầu chì Hi 10A → bóng đèn High bóng đèn High trái phải sáng 13 download by : skknchat@gmail.com → Mass Lúc Môn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh Chế độ Auto - Khi để chế độ AUTO chân AUTO với chân EL (mass) thơng nhau, đưa tín hiệu ECU 14 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tơ ThS Lê Thanh Quang - Lúc đó, cảm biến cường độ ánh sáng tự động hoạt động (được cấp nguồn ECU) có nhiệm vụ nhận biết cường độ ánh sáng thời điểm đưa tín hiệu cho ECU Sau đó, ECU xử lý tín hiệu điều chỉnh chế độ sáng phù hợp cho người lái 15 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô Phần III Các triệu chứng hư hỏng khu vực nghi n Triệu chứng Tất đèn pha khơng sáng Chỉ có đèn pha (chiếu gần) sáng Các đèn pha chiếu gần không sáng Chỉ có đèn pha (chiếu xa) sáng Các đèn pha (chiếu xa) không sáng Nháy pha không sáng (Các đèn pha đèn Hi-beam bình thuờng) Đèn hậu khơng sáng (Đèn pha bình thuờng) Các đèn kích thuớc phía truớc khơng sáng Ánh sáng đèn bị mờ Các đèn hậu không sáng 16 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh Phần IV Kiểm tra sữa chữa: Bước 2: Kiểm tra bóng đèn pha 17 download by : skknchat@gmail.com Mơn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh Bước 3: Kiểm tra dây điện giắc nối Bước 4: Kiểm tra Công tắc chọn đèn Buớc Kiểm tra dây điện giắc nối cấp lên cụm công tắc chọn đèn Bước 6: Sửa thay dây điện hay giắc nối 18 download by : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô ThS Lê Thanh Quang MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG I Nhiệm vụ, yêu cầu đèn pha: PHẦN II: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ... SỮA CHỮA: 17 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô I tạp ThS Lê Thanh Quang Phần I: Giới thiệu hệ thống chiếu sáng Nhiệm vụ, yêu cầu đèn pha: Nhiệm vụ: Đảm bảo tầm... thuờng) Các đèn kích thuớc phía truớc khơng sáng Ánh sáng đèn bị mờ Các đèn hậu không sáng 16 download by : skknchat@gmail.com Môn: Hệ thống điện ô tô Quang ThS Lê Thanh Phần IV Kiểm tra sữa chữa:
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN hệ THỐNG điện ô tô đề tài hệ THỐNG CHIẾU SÁNG ,