0

Bài tham luận về công tác phát triển đảng trong trường học

13 0 0
  • Bài tham luận về công tác phát triển đảng trong trường học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 09:24

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học gồm 3 mẫu, với nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng viết cho riêng mình một bài tham luận hoàn chỉnh.Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng thể hiện quan điểm, luận chứng của người viết để cung cấp các thông tin chuyên sâu về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, giải pháp để cùng nhau học tập xây dựng công tác Đảng. Tham luận có thể được trình bày dưới dạng báo cáo và thường dung lượng không quá dài. Vậy dưới đây là 3 bài tham luận về công tác xây dựng Đảng, mời các bạn đón đọc. Bài tham luận công tác Đảng - Mẫu Kính thưa đồn chủ tịch! Kính thưa q vị đại biểu, khách quý! Kính thưa Đại hội ! Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Đảng gồm Đảng viên mà tổ chức nên Mọi công việc Đảng viên làm Mọi Nghị Đảng Đảng viên chấp hành Mọi sách Đảng Đảng viên mà thấu đến quần chúng Mọi hiệu, kế hoạch Đảng Đảng viên cố gắng thực Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên sạch, phải bồi dưỡng hấp thụ vào Đảng người tốt giai cấp lao động” Trong tình hình thực tế Chi trường THCS có đảng viên Tất thấm nhuần lời dạy Bác, thấu suốt quan điểm, Nghị Đảng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện thực thắng lợi nghị chi đề ra.Tất Đảng viên Chi có phẩm chất trị vững vàng, lực chun mơn tốt, thể tốt vai trò tiên phong gương mẫu hoạt động nhà trường đoàn thể, nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động nhà trường Để có kết đó, Đặc biệt nhằm nâng cao lực sức chiến đấu đảng viên chi tiến tới xây dựng chi vững mạnh; Theo cần phải phấn đấu tốt mặt sau: Một là: Ban ủy chi thường xuyên bồi dưỡng cho cán Đảng viên cho nắm vững đường lối, quan điểm Đảng- Chính sách pháp luật Nhà Nước đảm bảo thống trính trị tư tưởng đảng Hai là: Mỗi đảng viên cần nâng cao lĩnh trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước hành vi việc làm thân Ba là: Xác định rõ thân nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi vững mạnh Vì cần làm tốt vai trò người đảng viên việc giúp đỡ quần chúng ưu tú đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục Bốn là: Cần xây dựng mối đoàn kết nội tốt Mỗi đảng viên chi chân với tay tách rời, làm đau, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở khơng mang tính trì triết Tục ngữ có câu: “Lời nói chẳng tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lịng nhau” truyền thống q báu dăn dạy cách cư xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê tự phê Năm là: Mỗi đảng viên chi xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục, “ Vì nghiệp trăm năm trồng người” không đơn dạy chữ mà phải dạy người; Đảng viên giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao lực nghề nghiệp, trình độ chun mơn để nâng cao chất lượng lên lớp Sáu là: Phải gương mẫu tiên phong việc làm, hành động, khơng tự mãn với thành tích đạt được, khơng kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan Xác định vào đảng để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức để tăng thêm số lượng làm phương hại đến Đảng, làm nội thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò đảng viên tinh thần phấn đấu quần chúng tích cực Có quần chúng yêu Đảng, phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam Kính thưa đại hội ! Trên số ý kiến công tác tổ chức xây dựng đảng nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện đóng góp vào phương hướng hoạt động Chi nhiệm kỳ tới Trước ngừng lời, tơi xin kính chúc vị đại biểu khách quý, đồng chí đảng viên chi lời chúc sức khoẻ hạnh phúc! Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn! Bài tham luận công tác phát triển Đảng - Mẫu “Ở quốc gia có đảng trị cầm quyền Đảng có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn đời sống xã hội, tới phát triển dân tộc” (GS.TS Trần Phúc Thăng – Học viện trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh) Vì vậy, xây dựng, củng cố Đảng vấn đề có ý nghĩa lớn lao - phạm vi, tầng cấp thời đại Chèo lái thuyền cách mạng Việt Nam năm Đảng Cộng sản Việt Nam Vai trò to lớn Đảng ta bước đường cách mạng không nhân dân Việt Nam mà loài người tiến nhìn rõ Tuy nhiên, bước chuyển lịch sử lại có tác động phức tạp điều kiện Những điều kiện tác động tới cán bộ, đảng viên, tới tổ chức Đảng; đó, dẫn tới địi hỏi lãnh đạo Đảng nói chung cơng tác xây dựng Đảng nói riêng Để giữ vững vai trị lãnh đạo Đảng, thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định: Xây dựng kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Ở đây, sở hiểu biết hạn hẹp người giáo viên, xin phép không mạn đàm nhiều thuyết lí khái quát Đảng – điều thân chúng tơi chưa có tiếp cận kĩ càng, thấu đáo Chỉ xin mượn vài triết lí chung làm sở để chia sẻ băn khoăn từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trường học nay, vấn đề sau: 1) Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trường học 2) Về vấn đề tạo dựng niềm tin, củng cố kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên I Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trường học Thực trạng nguyên nhân a Thực trạng Cách khoảng 15 năm, Bộ trị ban hành Chỉ thị 34 việc “Tăng cường cơng tác trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, Đồn thể cơng tác phát triển Đảng viên trường học” Thực Chỉ thị đó, trường học nói chung Chi trường nói riêng có quan tâm mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên đội ngũ giáo viên học sinh Cụ thể, nhiệm kì trước (20 - 20 ), có 15 giáo viên 16 học sinh kết nạp Đảng Chi trường Chi trường ta liên tục nhiều năm tặng khen Chi vững mạnh với số lượng Đảng viên đơng đảo (hiện có tổng số 63 Đảng viên, dó 60 Đảng viên thức Đảng viên dự bị) Nhiều vai trò cốt cán, nhiều trọng trách lớn lao nhà trường cán bộ, giáo viên Đảng viên nhà trường đảm nhận thực thành công, đem lại thành tích lớn lao cho nhà trường thời gian qua Bên cạnh đó, cịn tồn số hạn chế sau: - Trình tự giới thiệu đối tượng vào Đảng nhiều cịn chưa hợp lí Một số thành phần tích cực, có nhiều đóng góp lại chưa quan tâm ưu tiên mực, đứng vào hàng ngũ Đảng muộn so với đồng chí khác - Một số đối tượng Đảng viên giáo viên học sinh sau giới thiệu đứng vào hàng ngũ Đảng lại có biểu thối hóa “an phận thủ thường”, thiếu chí tiến thủ rèn luyện cống hiến - Có Đảng viên tự rời bỏ (do sức khỏe môi trường làm việc, tham gia sinh hoạt Đảng) bị kỉ luật (khi tham gia sinh hoạt môi trường khác) b Nguyên nhân: Nguyên nhân trước hết, phải nhận thức chưa mực mục tiêu vào Đảng xây dựng Đảng? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng có vững cách mệnh thành cơng, người cầm lái có vững thuyền chạy” (Hồ Chí Minh tồn tập, T2 – dẫn theo Trần Phúc Thăng) Muốn thế, Đảng phải gồm “những đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”, họ phải hiểu rõ “những điều kiện, tiến trình kết chung phong trào cộng sản” (V.I Lê Nin) “Một Đảng thực vững mạnh có đội ngũ cán đảng viên có đủ phẩm chất trí tuệ, có lĩnh trị vững vàng, có lực lãnh đạo quản lý để đảm trách công việc xã hội” (GS.TS Trần Phúc Thăng) Đó trước hết phải người chí cơng vơ tư, “dĩ cơng vi thượng” (làm việc khơng thiên tư lợi hay lợi ích nhóm) Từ ý mà suy: muốn nghiệp giáo dục trường học tới thắng lợi, công đổi giáo dục nay, Chi phải thực vững mạnh, phải hội tụ thành viên nổ, tích cực, có đủ lực phẩm chất để chèo lái thuyền giáo dục nhà trường; biết nỗ lực không ngừng rèn luyện, phấn đấu cống hiến Hiện nay, mục tiêu vào Đảng xây dựng Đảng có số xu hướng sau: Nhằm chọn “những đại biểu tiền phong có đầy đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”, có lực phẩm chất xứng tầm để bổ sung cho tổ chức Đảng, củng cố vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng Kết nạp Đảng động lực để thân người vào Đảng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cống hiến Kết nạp để gia tăng số lượng Đảng viên (vì quan niệm có phần ấu trĩ: đồng vững mạnh tổ chức Đảng với số lượng đông đảo Đảng viên) Kết nạp Đảng phần thưởng cho phấn đấu học tập, rèn luyện cống hiến Đoàn viên Là động tiến thân đường trị nhằm “kiếm” thêm tiêu chí thuận lợi cho vấn đề xin việc sau Đoàn viên Sẽ thật tuyệt vời coi trọng mục tiêu thứ thứ hai Tuy nhiên, nay, khơng nhà trường mà cịn nhiều nơi, nhiều thiên mục tiêu thứ 3, thứ thứ Hệ thực trạng là: - Người giới thiệu, bầu chọn đối tượng vào Đảng tự hạ thấp giảm bớt tiêu chuẩn, yêu cầu đối tượng cảm tình Đảng; trọng số lượng chất lượng; chưa thực trọng tới lập trường tư tưởng, động trị chưa đánh giá mực lực phẩm chất – Tài Tâm – người vào Đảng - Do đó, số người bầu chọn đứng vào hàng ngũ Đảng điềm nhiên yên vị chỗ - giống người xem phim điềm nhiên an tọa ghế vào rạp vé thống – họ khơng cịn nỗ lực phấn đấu cống hiến tập thể, lịng tự trọng thân - Một phận Đảng viên thối hóa, biến chất tự rời bỏ hàng ngũ Đảng Điều diễn khơng trường học mà cịn tổ chức, Đoàn thể khác xã hội Thực tế, công tác xây dựng, phát triển Đảng trường học nhìn chung cịn nghiêm túc với điều kiện khắt khe mà tồn số hạn chế Vậy môi trường khác nào? Điều này, chúng tơi chứng nghiệm tham gia lớp bồi dưỡng tư tưởng trị cho đối tượng cảm tình Đảng Nguyên nhân thứ hai, cách thức giới thiệu đối tượng cảm tình Đảng bình xét vào Đảng cịn tồn số bất cập Một vài kiến nghị công tác xây dựng, phát triển Đảng - Sự vững mạnh tổ chức Đảng nói chung Chi nói riêng khơng đơn phụ thuộc vào số lượng Đơng chưa hẳn mạnh Vì vậy, giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tinh lọc, cần trọng chất lượng số lượng, cần hướng tới tiêu chí “tâm trong, trí sáng, hồi bão lớn” Đó đáp ứng mục tiêu “nâng cao chất lượng Đảng viên” công tác xây dựng Đảng nói chung - Người xưa nói: “Chữ tâm ba chữ tài” Ấy luận giá trị người nói chung Hồ Chí Minh đồng với quan điểm: coi trọng nhân cách, tâm đức người tài trí (“Người có đức mà khơng có tài làm việc khó Người có tài mà khơng có đức vô dụng”) Đảng viên tất yếu người cụ thể, vậy, tất yếu phải tôn trọng chuẩn mực giá trị Người giới thiệu vào Đảng phải người ưu tú - hội đủ lực, phẩm chất xứng đáng; có lĩnh trị vững vàng; có lý tưởng, chí hướng phấn đấu cống hiến tích cực Trong đó, cần trọng nhiều tới tiêu chí tâm đức, lập trường quan điểm, phẩm chất trị Xét mối quan hệ với tập thể, cộng đồng mà tâm khơng trong, đức khơng sáng, có vấn đề phẩm cách, chủ nghĩa hội, làm việc tư lợi hay lợi ích nhóm, tài trí thành vơ dụng, chí trở thành kẻ phá hoại (Trên tinh thần quan điểm rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển Đảng năm qua, Chi trường tự hào vì: dù trăn trở xem xét kết nạp Đảng kiên loại bỏ số đối tượng hạn chế nhân đức phẩm cách, thái độ trị Tuy nhiên, thực điều này, lại vướng phải điều trăn trở khác Đó là: ngun tắc khơng cần vận dụng phạm vi phát triển Đảng trường học mà cần phải vận dụng toàn thể xã hội, tổ chức, đoàn thể khác Có tạo niềm tin, niềm tự hào vào Đảng tạo động lực tích cực phấn đấu vào Đảng cho người nói chung giáo viên, học sinh nói riêng.) - Ngoài ra, từ thực tiễn cho thấy, cịn cần phải cân nhắc người có đóng góp nhiều mà sai phạm với người khơng sai phạm đóng góp khơng đáng kể, chí khơng có đóng góp - Giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tơn trọng tính dân chủ Tuy nhiên cần xét đến thực tiễn tâm lí, thái độ, ý thức người tập thể, tổ chức, bình bầu, giới thiệu Khơng thể bầu chọn kịp thời người tiêu biểu, xứng đáng đứng vào hàng ngũ Đảng đa số người tổ chức, tập thể lại người mang thái độ “quan tám ừ, quan tư gật”; bình bầu mang tính chiếu lệ giới thiệu thiên cảm tính, tệ mang tính bè phái Vì vậy, cần có tiêu chí cụ thể bình bầu, lựa chọn; vừa tơn trọng ý kiến tập thể đồng thời cần nâng cao vai trị, trách nhiệm người điều hành, chủ trì tổ chức, đồn thể, tập thể Cụ thể, giới thiệu, bình bầu, Chi ủy, Ban chấp hành khơng áp đặt phải có định hướng rõ ràng sở đánh giá khách quan đoàn viên Muốn vậy, Chi ủy, Ban chấp hành phải thực người công tâm; phải nắm bắt đánh giá đắn, cơng minh tình hình hoạt động, lực, phẩm chất đoàn viên để giới thiệu, đề xuất với tổ chức Như động viên, khích lệ kịp thời chí hướng rèn luyện, phấn đấu người Về điều này, Chi đoàn giáo viên Chi đoàn học sinh có cịn e ngại dân chủ nên chưa thực tốt Tuy nhiên, làm việc cơng tâm, khoa học khơng có điều đáng lo ngại - Hiện nay, có điều khó khăn cần thực là: Cần giao nhiệm vụ, tạo điều kiện cho Đảng viên có hội để phát huy lực họ đứng vào hàng ngũ Đảng Tránh tượng đổ dồn nhiệm vụ, công tác số người có lực có trách nhiệm Cơ hội gánh vác trách nhiệm khám phá lực thân cần chia cho tất Đoàn viên Đảng viên Như vậy, để người có trách nhiệm có lực tiềm ẩn có hội để khám phá, khẳng định đồng thời đóng góp, cống hiến cho tập thể (thực tế, có người có lực, trách nhiệm chưa giao nhiệm vụ nên chưa khai thác được); mặt khác, với người lơ là, chểnh mảng, giao nhiệm vụ họ ý thức rõ ý thức, thái độ trách nhiệm thân, từ họ biết nhìn nhận, đánh giá tích cực đóng góp, cống hiến người khác công việc tập thể II Về vấn đề tạo dựng, củng cố niềm tin kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên Đây vấn đề nhạy cảm Tuy nhiên, để vững mạnh cơng đổi tình hình giới đầy biến động bất lợi Đảng ta nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng viên chúng ta, cần nâng cao tinh thần phê tự phê, cần nhìn thẳng nói thật Đây tưởng chừng vấn đề tồn độc lập thực lại liên quan mật thiết đến công tác xây dựng, phát triển Đảng Thực tế, xã hội nay, có người thực có lực trọn vẹn tâm đức nhiều lí khác nhau, họ chưa không chịu đứng vào hàng ngũ Đảng; đứng hàng ngũ Đảng dao động, phân tâm Một nguyên nhân là: họ cịn khuyết thiếu nhận thức thiếu niềm tin vào Đảng Vậy làm để thu hút nhiều người có tài trí, tâm đức vào Đảng? cần làm để củng cố niềm tin tạo dựng kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên nay? Không thể tuyên truyền, kêu gọi theo lối máy móc giáo điều, xa rời thực tiễn tô hồng thực tiễn Điều cách làm gặp nhiều khó khăn, bất lợi góc nhìn đa chiều, chí trái chiều Đảng ta (cũng Đảng ta khứ) ngày có sức lan truyền nhanh, rộng mạnh vũ bão – hỗ trợ phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin, trang mạng xã hội – gây nhiễu loạn nhận thức, không tránh khỏi phân tâm lung lay niềm tin người công dân cán bộ, đảng viên Trong cơng tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng trị nhiều “đi chưa đến nơi, chưa đến đích”, cịn lạc hậu, phiến diện, nặng hình thức, chưa đủ sức thuyết phục, Bản thân Đảng viên, nhiều người chưa quan tâm mực tới đường lối, lý tưởng trị Đảng Với tinh thần thành thực, thẳng thắn, chúng tơi thừa nhận điều – chúng tơi người giáo viên mải mê, chun vào chun mơn, nhiều cịn chưa thực quan tâm mực tới vấn đề thời sự, trị Vậy, người chịu trách nhiệm người Đảng viên cịn chưa thực hiểu Đảng, chưa thấu suốt đường lối, tư tưởng trị, chưa kiên định lập trường tư tưởng, chưa trọn vẹn niềm tin vào Đảng? Khi Đảng viên tự nâng cao nhận thức, tự củng cố niềm tin cho trước nhiễu loạn thơng tin nay, liệu đem lại hiệu thực sự, có đem lại chuyển biến mạnh mẽ hay không? Vấn đề phụ thuộc vào yếu tố khách quan chủ quan, xin phép không mạn đàm đây, vấn đề vượt chức trách, quyền hạn thân vượt tầm nhận thức Chúng mong nhận chia sẻ từ cấp có thẩm quyền cao hơn! Trong khả quyền hạn mình, người Đảng viên giáo viên xin mượn ý thơ nhà báo Nguyễn Sĩ Đại (Báo Nhân Dân), rằng: “Người vá trời, lấp bể Kẻ đắp lũy xây thành Ta Việc xanh” Như lá, gắng thực tốt “việc mình”, khả chức trách, phận tư cách cơng dân giáo viên Ngồi ra, chúng tơi phấn đấu ln giữ vững lập trường quan điểm giới thiệu, lựa chọn Đảng viên mới, là: chọn kịp thời người có đủ lực, phẩm chất; có động sáng, tích cực; có lĩnh sống ưu việt, dám nghĩ dám làm dám nhận trách nhiệm mình; chí cơng vơ tư, biết ứng xử hài hịa, hợp lí quyền lợi riêng tư với quyền lợi tập thể, biết tôn trọng quyền lợi chung tập thể, cộng đồng Chúc cho cơng xây dựng, đổi đất nước nói chung cơng đổi giáo dục nói riêng - lãnh đạo Đảng đóng góp, cống hiến - giành thắng lợi rực rỡ! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Bài tham luận công tác phát triển Đảng - Mẫu Kính thưa đồn chủ tịch Kính thưa quý vị đại biểu, vị khách quý Kính thưa Đại hội Trước hết cho phép tơi bày tỏ thống với đánh giá kết thực Nghị đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 20 – 20 phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu năm mà dự thảo báo cáo trị trình bày trước đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 20 –20 Được cho phép Đồn chủ tịch đại hội, tơi xin thay mặt chi Trường ; trình bày tham luận nội dung “Nâng cao chất lượng dạy học, gắn với tạo nguồn phát triển đảng giáo viên” mà Đại hội Đảng đề Thưa đại hội Hoạt động dạy học hoạt động đặc thù nhà trường diễn suốt năm học; chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc thầy trò Hoạt động dạy học giữ vị trí trung tâm chi phối hoạt động giáo dục khác Chính vậy, NQ đại hội Đảng lần thứ VII, nhiệm kì 20 -2020 lĩnh vực giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng dạy học; đổi toàn giáo dục, coi việc phát triển nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tiêu phấn đấu xây dựng chi trường học vững mạnh Thưa đồng chí: Với tinh thần nhìn thẳng thật, nói thật; đồng chí chi thẳng thắn góp ý thực trạng công tác dạy học Trường năm qua; sở để tập thể chi tiếp tục lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng dạy học, gắn với phát triển đảng giáo viên” thời gian đến Về thực trạng giáo dục nhà trường: Các năm qua, điều kiện đầu tư cho giáo dục hạn chế, nhà trường có nhiều cố gắng việc bảo đảm chất lượng giáo dục; đó, tỷ lệ học sinh lên lớp ln đạt tỷ lệ 99,8% trở lên, trì giữ vững số lượng học sinh đến cuối năm đạt 100%, hiệu đào tạo sau năm bình quân 97% trở lên Nhà trường tổ chức dạy đủ môn học theo quy định, dạy thêm 02 môn tự chọn Anh văn ngữ văn cho học sinh khối 3, & 5; tổ chức dạy buổi /ngày cho toàn khối lớp Rèn luyện học sinh giỏi, học sinh khiếu hàng năm ln có giải cấp huyện năm 20 -20 trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện Ngoài nhà trường cịn đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung , phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, góp phần giáo dục tồn diện rèn luyện kĩ sống cho học sinh Từ trường đến tổ chuyên môn giáo viên, chủ động xây dựng kế hoạch thực thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi nội dung, chương trình phương pháp giáo dục theo hướng đại phù hợp với thực tiễn Có nhiều biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, thực đổi dạy học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100%, giáo viên vượt chuẩn (có trình độ cao đẳng, đại học) tỷ lệ 72,4%, Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” có nhiều khởi sắc ngày phát triển Tham gia đầy đủ phong trào cấp phát động như:Thi giải toán, thi tiếng anh mạng, thi nghi thức cấp huyện, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp…luôn giải Trong năm qua, với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, năm học 20 -20 nhà trường công nhận Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm có 10% CBGV trở lên công nhận CSTĐCS, 24% GV công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện 3,4% giáo viên giỏi cấp tỉnh - Bên cạnh mặt ưu điểm đạt nhà trường số mặt tồn yếu công tác dạy học là: Giáo viên nhà trường năm qua có nhiều cố gắng phát triển lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công đổi chương trình giáo dục phổ thơng; nhiên, bên cạnh có giáo viên cịn chậm đổi phương pháp dạy học, cịn nặng thuyết trình, thiếu tính sáng tạo Trang thiết bị dạy học thiếu, số thiết bị đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT dạy học Năng lực chuyên mơn đội ngũ khơng đồng đều; tuổi đời bình quân đội ngũ tương đối cao; vài GV lớn tuổi có phần chững lại lực chuyên mơn GV trẻ có người chưa bắt kịp với trình độ chun mơn chung nhà trường Thời lượng điều kiện học tập học sinh có phần hổ trợ nhiều chương trình cịn thiếu thốn, điều ảnh hưởng đến q trình lĩnh hội học sinh Bên cạnh đó, cịn phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành em, cịn khốn trắng việc học em họ cho nhà trường Trong công tác chủ nhiệm có giáo viên chưa phối hợp chặt chẽ với phụ huynh công tác giáo dục Việc tiếp cận văn pháp quy, pháp luật, thông tư, nội quy quy chế đơi cịn chậm Thưa đồng chí! Thưa Đại hội! Trong năm tới (20 -2020), nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ mà NQ Đại hội đề giáo dục nhiệm vụ Nâng cao chất lượng dạy học, gắn với phát triển đảng giáo viên; Chi Trường Tiểu học A đề số mục tiêu, tiêu giải pháp tổ chức thực cho năm tới chất lượng giáo dục cụ thể sau: - Mục tiêu, tiêu chủ yếu (bình quân năm tới):  Sắp xếp tinh gọn máy thực có hiệu lực, hiệu quản lí  Các tổ chức đoàn thể đạt TSVM vững mạnh xuất sắc Tập thể nhà trường công nhận TTLĐXS  Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả; phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” giữ vững  GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường 70%; có 20% GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 10% cấp tỉnh  Danh hiệu thi đua: CSTĐCS, giữ vững từ 20% trở lên  GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: loại xuất sắc 70% (khơng có giáo viên xếp loại yếu kém)  Nâng cấp 05 phòng lên kiên cố đáp ứng tốt nhu cầu dạy học cho giáo viên học sinh điểm Phố  Thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học hoạt động giáo dục khác bình quân hàng năm 30.000.000đ  Phấn đấu đến năm20 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ  Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98% hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%  Danh hiệu HSG, HSTT: đạt 70% (trong đó: HSG 30%)  Hạnh kiểm: 100% xếp loại đạt yêu cầu;  Phong trào đội TNTPHCM, HS khiếu: giữ vững ln có giải cao cấp huyện Thưa đồng chí! - Ngồi thành đạt Chi nhà trường làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên việc làm thường xuyên, hàng năm Chi có kế hoạch cho cơng đồn giới thiệu đồng chí cơng đồn viên ưu tú từ 1-2 người để Chi có kế hoạch bồi dưỡng - tạo nguồn phát triển Đảng + Trong thời gian qua đạo Đảng ủy xã Chi thường xun làm tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể viên chức Tổ chức cho quần chúng học tập, nghiên cứu chủ trương sách, đường lối Đảng, Pháp luật nhà nước bồi dưỡng quần chúng nâng cao nhận thức Đảng Đặc biệt tình hình hưởng ứng tham gia vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Xác định trách nhiệm chi ủy Đảng tổ chức cho đoàn thể phát động phong trào thi đua qua giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng + Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân cơng Đảng viên thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng + Ln gắn kết cơng tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố nâng cao chất lượng Đảng viên + Kết nhiệm kì đại hội 20 -20 vừa qua kết nạp quần chúng vào Đảng Sau kết nạp phát huy vai trò tiên phong gương mẫu công tác, sống hàng ngày, 100% đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ * Mục tiêu đề nhiệm kì tới Một là: Chi thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng cho tồn thể Đảng viên, cơng nhân viên chức, ý nghĩa vai trò lãnh đạo Đảng, pháp luật nhà nước Nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng Hai là: Xây dựng Chi vững mạnh Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng - kết nạp Đảng viên nhiệm kì năm nhằm tăng cường số lượng mạnh chất lượng Ba là: Tiếp tục thực có hiệu vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin quần chúng Đảng Vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động đắn vào Đảng Bốn là: Chỉ đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua để lựa chọn quần chúng ưu tú với Đảng Kính thưa quý vị đại biểu! Trên tham luận nội dung “Nâng cao chất lượng dạy học, gắn với tạo nguồn phát triển Đảng đội ngũ giáo viên”của Chi Trường Xin cảm ơn quan tâm theo dõi quý đại biểu Xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe! Chúc đại hội thành cơng tốt đẹp! Xin trân trọng kính chào! ... chức Đảng, Đồn thể cơng tác phát triển Đảng viên trường học? ?? Thực Chỉ thị đó, trường học nói chung Chi trường nói riêng có quan tâm mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên... tiễn công tác xây dựng Đảng trường học nay, vấn đề sau: 1) Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trường học 2) Về vấn đề tạo dựng niềm tin, củng cố kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng. .. đồng chí đảng viên chi lời chúc sức khoẻ hạnh phúc! Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn! Bài tham luận công tác phát triển Đảng - Mẫu “Ở quốc gia có đảng trị cầm quyền Đảng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tham luận về công tác phát triển đảng trong trường học,