0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

16 0 0
  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 08:20

MỘT SỐ BIỆN PHÁP 16 PHẦN I TỔNG QUAN 1 Cơ sở lí luận Trẻ ở độ tuổi mầm non, xuất hiện tình trạng thụ động, không biết ứng phó trong những hoàn cảnh nguy cấp, không biết cách tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm, tìm kiếm sự giúp đỡ Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng này, trong đó việc thiếu kỹ năng sống là nguyên nhân sâu xa nhất Do đó, việc dạy kỹ năng sống cho trẻ là rất cần thiết Trong xã hội hiện nay kiến thức con người ngày càng phát triển và mở rộng từng cá nhân nếu không được. PHẦN I TỔNG QUAN Cơ sở lí luận: Trẻ độ tuổi mầm non, xuất tình trạng thụ động, khơng biết ứng phó hồn cảnh nguy cấp, cách tự bảo vệ thân trước nguy hiểm, tìm kiếm giúp đỡ Có nhiều nguyên nhân khác gây tình trạng này, việc thiếu kỹ sống nguyên nhân sâu xa Do đó, việc dạy kỹ sống cho trẻ cần thiết Trong xã hội kiến thức người ngày phát triển mở rộng cá nhân không bồi dưỡng cập nhật thông tin thường xuyên trở thành lạc hậu Bên cạnh đó, yêu cầu chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày cao Để hình thành có kỹ cho trẻ sống hàng ngày trước tiên giáo viên phải có kiến thức, kỹ chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên phải có kiến thức để tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm, để trẻ hút vào hoạt động đa dạng khác với bạn lớp, tạo nhiều hội để trẻ tương tác, giao tiếp với lớp như: Thảo luận, trao đổi ý kiến…Tạo điều kiện cho nhiều trẻ tham gia cảm thấy thành viên nhóm chơi trẻ có hội phát triển trí tưởng tượng sáng tạo, mạnh dạn tự tin góp phần phát triển tình cảm kỹ xã hội cho trẻ Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo kỹ sống cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Các kỹ sống dạy cho trẻ em tuổi mầm non: Nhóm kỹ chăm sóc thân; nhóm kỹ quản lý cảm xúc; nhóm kỹ giao tiếp; nhóm kỹ đảm nhận trách nhiệm; nhóm kỹ lãnh đạo Trong trình phát triển nhân cách trẻ sớm hình thành tơn vinh giá trị đích thực em có nhân cách phát triển tồn diện, bền vững, có khả thích ứng chống chọi với biến động xã hội, biết tự khẳng định sống Bên cạnh, trẻ em giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội giá trị sống để phát triển nhân cách, đó, cần giáo dục kỹ sống cho trẻ để trẻ có nhận thức có hành vi ứng xử phù hợp từ nhỏ Kỹ sống thay đổi theo văn hóa hồn cảnh xã hội Vì vậy, trình dạy kỹ sống, phải xem xét yếu tố văn hóa xã hội có ảnh hưởng đến việc định hay lựa chọn hành động Hiện nhà giáo dục giới tìm cách giáo dục để tạo cho trẻ lực tâm lý xã hội, nhằm ứng phó với yêu cầu thách thức sống hàng ngày kỹ sống Xã hội làm thay đổi sống người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh Bên cạnh tác động tích cực, cịn có tác động tiêu cực, gây nguy hại cho người, đặc biệt trẻ em Nếu trẻ em khơng có kiến thức cần thiết để biết lựa chọn giá trị sống tích cực, khơng có lực để ứng phó, để vượt qua thách thức mà hành động theo cảm tính dễ gặp trở ngại, rủi ro sống bị lệch lạc sau Do đó, việc hình thành kỹ sống cho trẻ lứa tuổi 5- tuổi giai đoạn cần thiết nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần hướng đến phát triển toàn diện Giáo dục kỹ sống phải đo bằng vận dụng kỹ vào sống hằng ngày như: tự tin giao tiếp, kỹ giải vấn đề, kỹ tự phục vụ, kỹ hợp tác chia sẻ Giáo dục kỹ sống nhằm giúp trẻ phát triển hài hoà, toàn diện nhân cách, để cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết kỹ sống để em sống cho lành mạnh có ý nghĩa Giúp em biết điều nên làm không nên làm, biến kiến thức kỹ sống cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn vớí thân, với người khác, với xã hội, ứng phó với nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Rèn kỹ sống cho trẻ 5- tuổi rèn cho trẻ có hành vi lành mạnh, giúp trẻ có kinh nghiệm sống hình thành trẻ giá trị văn hoá người thời đại nay, tạo cho trẻ tảng vững chắc chuyển qua lối sống mới, mơi trường quan hệ mới, vào trường tiểu học Vì vậy, nhiệm vụ giáo viên mầm non phải rèn kỹ sống cho trẻ mầm non nói chung trẻ - tuổi nói riêng để tạo tiềm tốt giúp trẻ học tập tốt tiểu học bước vào sống tự tin hơn, thực chuẩn mực văn hoá xã hội đạt hiệu cao Nhất trẻ em vùng cao địa bàn công tác Cuộc sống cháu cịn gặp nhiều khó khăn, nhận thức bậc phụ huynh nhiều hạn chế, để em phát triển tồn diện vấn đề rèn kỹ sống cho cháu vô cần thiết Trong giai đoạn đời, trẻ em cũng cần hình thành số kỹ năng, kỷ xảo, tri thức kinh nghiệm vững chắc đầy đủ, với số thói quen đạo đức theo chuẩn mực xã hội, đủ cho trẻ cư xử sống hằng ngày, giao tiếp với người để người khác hiểu Đặc biệt trẻ 5- tuổi hiếu động, hay bắt chước, làm theo, trẻ chưa hiểu rõ hành động hay sai Cho nên đặt câu hỏi cần cung cấp cho trẻ rèn cho trẻ kỹ sống để đạt hiệu quả? Ở đề tài này, đưa số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi, đồng thời tư vấn cho phụ huynh số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ tốt để phụ huynh thực Bản thân giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm công tác giảng dạy trẻ mẫu giáo - tuổi, nắm đặc điểm tâm sinh lý trẻ cũng tâm lý phụ huynh, thấy việc rèn kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi thời đại điều quan trọng Chính mà tơi định chọn đề tài: "Mợt số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi" Với đề tài nhằm hướng đến mục tiêu phát triển, nuôi dưỡng giá trị sống, làm tảng hình thành kỹ sống tích cực trẻ, giúp trẻ cân bằng sống lĩnh vực tảng: thể trạng, tâm hồn, trí tuệ tinh thần với mong muốn thân chia sẻ kinh nghiệm với bạn đồng nghiệp trường cũng ngành Phương pháp ngiên cứu: 2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sử dụng tài liệu, sách báo, tạp chí giáo dục mầm non, mạng internet có liên quan đến đề tài 2.2 Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động cô trẻ trường mầm non để nhận biết khả rèn luyện kỹ sống trẻ 2.3 Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại với trẻ để tìm hiểu khả rèn luyện kỹ sống trẻ giáo dục mầm non 2.4 Phương pháp trị chơi: Có thể sử dụng nhiều tình khác làm quen, cung cấp tiếp nhận tri thức, đánh giá kết quả, rèn luyện kỹ củng cố tri thức tiếp cận 2.5 Phương pháp phân tích tổng hợp: để thấy rõ thực trạng, nguyên nhân, tổng hợp để đánh giá khái quát, để rút học, đề giải pháp Mục tiêu cần đạt: Tìm giải pháp rèn kỹ sống cho trẻ mầm non nâng cao chất lượng Chăm sóc - Giáo dục trẻ Trên sở thực trạng ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non, thân tìm tịi đề giải pháp rèn kỹ sống cho trẻ mầm non nâng cao chất lượng Chăm sóc - Giáo dục trẻ nhằm tạo chuyển biến tích cực mặt nhận thức trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường Mầm non Với lý trên, giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ mẫu giáo nên chọn đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 t̉i” PHẦN II MƠ TẢ SÁNG KIẾN Vấn đề sáng kiến Như biết, khoảng cách nhận thức hành động lớn Ngày nay, xã hội đại có biến động ngày dồn dập, với bùng nổ thông tin, trẻ tiếp cận với đủ thứ loại tác động có tốt, có xấu Và học gia đình tác động xã hội khác qua bạn bè, truyền thông đại chúng, phim ảnh… nhiều trường hợp, trẻ phải tự ứng phó Do ngày có nhiều việc phải định nên trẻ khơng cầnđược biết điều hay lẽ phải mà cịn phải có khả hành động theo nhận thức thế, nhiều tượng tiêu cực xuất liên tục năm gần như: Trẻ làm việc nhà, tượng bố mẹ phải chăm sóc trẻ tới tận tuổi trưởng thành, tượng trẻ em ngu ngơ phải xử lý tình sống thực, thiếu tự tin giao tiếp, thiếu lĩnh vượt qua khó khăn, dễ nản chí ngày nhiều Theo nghiên cứu gần cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng sử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường thế, ngày giới nhiều trường mầm non áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thơng qua giao tiếp tích cực với người khác Trong q trình rèn kỹ sống cho trẻ, tơi gặp thuận lợi khó khăn sau: 1.1 Thực trạng việc rèn kỹ sống cho trẻ * Thuận lợi: - Giáo viên có trình độ chun mơn, nhiều năm liền giáo viên giỏi cấp - Luôn giúp đỡ ban giám hiệu - Lớp phân công theo độ tuổi - Lớp đặt khu trung tâm, lớp học thoáng mát, đủ diện tích cho trẻ hoạt động trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trẻ - tuổi đầy đủ - Trẻ học chuyên cần đạt 90% trở lên, trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tích cực tham gia vào hoạt động lớp - Bản thân giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, có lực chun mơn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, động cơng việc Thực tốt chương trình chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Bộ giáo dục đào tạo - Được ủng hộ nhiệt tình Hội cha mẹ học sinh * Khó khăn: - Bên cạnh thuận lợi nêu q trình giáo dục trẻ lớp tơi phụ trách cịn số khó khăn vướng mắc q trình rèn luyện kỹ sống cho trẻ: - Về phía nhà trường chưa có biện pháp hữu hiệu để rèn luyện kỹ sống cho trẻ Phần lớn quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức cho trẻ qua học trọng đến việc rèn luyện kỹ sống - Một số giáo viên chưa xem việc rèn luyện kỹ sống quan trọng cần thiết trẻ - Về phía phụ huynh, khái niệm rèn kỹ sống cho trẻ có lẽ xa lạ mẻ Họ chưa hiểu mục đích tầm quan trọng việc rèn kỹ sống cho trẻ Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ Một số phụ huynh thờ bỏ qua hành động sai trẻ nên vô tình hình thành thói quen trẻ, khiến cho giáo viên khó khăn việc rèn kỹ sống cho trẻ - Khả nhận thức trẻ lớp khơng đồng đều, mỡi trẻ có tính cách, tâm lý khác nhau, đòi hỏi giáo viên phải áp dụng mỗi trẻ hướng giáo dục khác tuỳ theo tâm lý đứa trẻ Một số trẻ cịn vụng về, lại có cá tính bướng bỉnh, chưa có thói quen nề nếp tốt; rụt rè, thiếu mạnh dạn bày tỏ ý kiến; phát biểu nói khơng rỏ ràng, trả lời cộc lốc, khơng trọn câu; làm sai có lỡi với người khác nói lời xin lỡi, cho cảm ơn, thể kỹ mình; thiếu kinh nghiệm nên làm việc trẻ có ý nghĩ sợ làm sai, sợ khơng làm được, trẻ khơng muốn làm cũng tự tin thể kỹ có - Trẻ sống môi trường bao bọc khiến trẻ quen dựa dẫm, khơng có tính tự lập, ích kỷ, lãnh cảm với môi trường xung quanh * Sĩ số trẻ: Tổng số 31 cháu - Trong đó: Nam = 15 cháu, nữ 16 cháu - Trẻ người dân tộc: 15 cháu * Khảo sát thực trạng ban đầu: Các tiêu chí Đầu năm - Trẻ có kỹ tự phục vụ 13/31 cháu = 41,9% - Trẻ có kỹ sống tự tin 10/31 cháu = 32,3% - Trẻ có kỹ thích tị mị, ham học hỏi 15/31 cháu = 48,4% - Trẻ có kỹ giao tiếp 14/31 cháu = 45,2% - Kỹ làm việc theo nhóm, đội 14/31 cháu = 45,2 % - Kỹ giải vấn đề 10/31 cháu = 32,3% Giải pháp thực sáng kiến Giải pháp 1: Xây dựng môi trường gần gũi, thân thiện với trẻ Đối với bậc học mầm non "trường nhà, mẹ" Vì vậy, tạo môi trường mẫu mực xung quanh trẻ cần thiết: phải có mơi trường sư phạm, mơi trường xanh- sạch- đẹp- thân thiện (có sân vườn, khu thiên nhiên, vườn rau bé, đồ chơi đẹp ) Giáo viên gương mẫu mặt, trước mặt trẻ như: ăn mặc, cử chỉ, lời nói, tác phong phải nhẹ nhàng mực để trẻ noi theo Ví dụ: Khi giáo viên nói chuyện với dùng từ ngữ không chuẩn mực, trẻ nghe bắt chước theo Ngược lại, giáo viên xưng hô mực "gọi tên cháu", lời nói trẻ học theo Ngoài ra, lớp học nơi mà trẻ tiếp xúc hàng ngày để có tác động tích cực kỹ sống vào trẻ, nên tơi sắp xếp trang trí lớp cho phù hợp, đẹp mắt, hấp dẫn lôi trẻ, làm đồ dùng đồ chơi gần gũi, quen thuộc, sắp xếp gọn gàng giá, vừa tầm tay trẻ, đồ chơi phù hợp với chủ đề mục đích góc chơi, có khả kích thích giác quan trẻ Thông qua việc sắp xếp tạo môi trường lớp góp phần rèn cho trẻ kỹ gọn gàng ngăn nắp Hơn nữa, để tạo thân thiện với trẻ, vừa đóng vai người mẹ chăm sóc dạy dỡ trẻ vừa đóng vai người bạn để chơi với trẻ Vào đầu năm học, để tạo gần gũi, vào buổi đón trẻ, tơi thường đón trẻ trò chuyện với trẻ để trẻ nhanh hiểu hơn, chơi số trò chơi tập thể, cho trẻ chơi tự Qua đó, nắm bắt tâm lý, đặc điểm tính cách trẻ xem trẻ mạnh dạn hay nhút nhát, thụ động hay tích cực, thích thể hay khơng thích tiếp tục qua tuần học sau, ý quan sát biểu thái độ học tập, cử chỉ, hành vi vị trí ngồi hay góc chơi mà trẻ chọn, để bắt đầu có điều chỉnh phù hợp Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ thực lúc nơi, hoạt động cũng lồng ghép Giải pháp 2: Làm gương, làm mẫu cho trẻ noi theo Trẻ mầm non thường học hành vi thông qua việc bắt chước, nhập tâm qua luyện tập sinh hoạt hằng ngày Trong lĩnh vực giáo dục kỹ sống, người lớn thường làm gương, làm mẫu cho trẻ noi theo Làm để phẩm chất, nhân cách phương pháp giáo dục hoà quyện mà tác động đến trẻ có hiệu Trẻ em dễ bắt chước cử chỉ, điệu bộ, lời ăn tiếng nói người lớn Một cử thể lịng u thương, tơn trọng trẻ trẻ ghi nhận cảm động khiến cho lời dạy bảo giáo viên có hiệu Trái lại cử thể ghét bỏ, trẻ bị trẻ coi thường căm ghét khiến cho tác động giáo dục giáo viên không hiệu trẻ, khơng đạt mục tiêu Ví dụ: Khi trẻ làm sai việc đó, tơi cần tìm hiểu nguyên nhân trẻ làm sai, phân tích cho trẻ biết trẻ sai điểm cần sửa chữa nào, không nên tức gận qt mắng Tơi đến gần trẻ nói: "Nếu làm giáo buồn", yêu cầu trẻ xin lỗi cô Như lần sau bạn trẻ làm sai việc gì, hay bị bạn trêu chọc trẻ biết kiềm chế cảm xúc mình, khơng đánh bạn mà nhờ đến giúp đỡ Qua trẻ học kỹ nhận trách nhiệm hành động trẻ, biết nhận lỡi mà gây biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực thân Giải pháp 3: Rèn kỹ sống qua tích hợp vào các hoạt động học và các hoạt động vui chơi khác Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ tích hợp mặt giáo dục, hoạt động hằng ngày trẻ Tuỳ vào chủ đề theo tuần, tháng, học kỳ mà lựa chọn kỹ sống phù hợp để hình thành cho trẻ Cụ thể sau: *Kỹ giao tiếp kỹ thích nghi hai kỹ mà tơi lựa chọn để tích hợp vào chủ đề "Trường mầm non" * Kỹ giao tiếp: Phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ cần thiết, đòi hỏi cô giáo mầm non phải gần gũi trẻ, hiểu trẻ, tạo hội để trẻ nói thật thoải mái nơi, trẻ sử dụng ngơn ngữ mẹ đẻ lưu lốt trẻ có hội phát triển tồn diện Để khắc phục hạn chế giao tiếp cũng giúp trẻ giao tiếp tốt, tơi thường xun nói chuyện với trẻ để kích thích trẻ diễn đạt ý tưởng cảm xúc Muốn vậy, ý tới yếu tố sau: - Tạo môi trường giao tiếp giúp cho trẻ có cảm giác thoải mái, có nhu cầu giao tiếp bằng lời Trong tất hoạt động trẻ, tơi ln dùng nhiều trị chơi, câu đố để kích thích trẻ tham gia, qua giúp trẻ giao tiếp tự nhiên Ví dụ: Trong lớp tơi có cháu Hậu nói, nhút nhát Vì mà tơi thường cho cháu chơi nhóm gồm trẻ mạnh dạn Trong chơi, tơi cho trẻ chơi trị chơi "Đốn tên bạn" Tôi hỏi trẻ: "Cô nghĩ bạn trai cao, to lớp mình, Hậu đốn xem nghĩ bạn nào? Tại biết?" Trẻ nói tên bạn trẻ lại đốn Hoặc tơi cho trẻ tham gia đóng kịch bạn - Ngơn ngữ riêng mỡi người phát triển tự nhiên, mà giao tiếp có lúc trẻ nói sai, khơng nên la rầy qt mắng, làm cho trẻ khơng tự tin, sợ nói Muốn giúp trẻ sửa lỡi nói, tơi thường đóng vai để dạy trẻ như: Trị chơi bán hàng, trò chơi bác sỹ trò chơi gia đình Qua giúp trẻ nói theo mẫu bạn - Để cho trẻ có cảm giác gần gũi thân thiện, không dùng từ ngữ mang tích chất lệnh hay sai khiến làm cho trẻ có cảm giác bị bắt buột, miễn cưỡng phải làm việc đó; mà tơi nói với trẻ nhẹ nhàng, vỡ trẻ Ví dụ: Tơi nói: "Cô muốn hay cất ghế nơi quy định cho cô để sân tập thể dục nào" Không nên dùng câu: "Cất hết ghế đi" - Để trẻ có cảm xúc mạnh, có nhu cầu giao tiếp việc dùng đến rối thỏ bơng, gấu bơng cần thiết, trẻ lứa tuổi thích nói chuyện với vật gần gũi với trẻ Ví dụ: Trong lớp có bạn Tồn nói, đưa búp bê để hỏi: "Xin chào bạn Tồn, bạn làm vậy? Nhà bạn có người vậy? Nói cho nghe đi!", cháu Tồn hào hứng trả lời Việc tạo khơng khí thoải mái, đầm ấm việc đưa trị chơi, tạo tình huống, cũng dùng rối hay vật việc giao tiếp với trẻ cách giúp trẻ giao tiếp tích cực Một kỹ nhỏ giao tiếp mà lớp chủ nhiệm trẻ thể hạn chế, kỹ "văn hố chào hỏi" Thế nên, từ đầu trẻ đến lớp chủ ý nhắc nhở trẻ chào mẹ, chào cô, chào bạn Ví dụ: Nếu trẻ qn hay khơng chủ động chào co để vào lớp, chào cơ, tơi nói: "Cơ chào con, chào tạm biệt mẹ nào!", nhằm gây ý trẻ đến việc chào hỏi lễ phép Để giúp trẻ thực tốt kỹ thường làm theo cách sau: Cách 1: Dạy cho trẻ cách chào + Chào ơng bà - cần làm gì? + Chào bố mẹ - chào sao? + Chào bạn chào nào? Cách 2: Trò chuyện đặt câu hỏi người trẻ thường gặp hằng ngày.(khi học gặp ai? Con gặp đâu? Con có chào Bác khơng? Con chào nào) Cách 3: Cho trẻ xem hình ảnh máy, xem tranh ảnh, cho trẻ thấy tác dụng việc chào hỏi (Làm quen, thể kính trọng, người chào vui vẻ yêu quý trẻ, trẻ người khen ngợi, tặng quà ) Cách 4: Cho trẻ tập chào lớp Cho trẻ đóng vai người lớn, người già, để trẻ vận dụng kỹ Từ tơi uốn nắn hành động chưa đúng, tổ chức khen ngợi trẻ thực tốt kỹ năng, khuyến khích để trẻ khác noi theo * Kỹ thích nghi: Đây kỹ quan trọng mà tơi muốn hình thành cho trẻ từ đầu năm học Để trẻ hồ nhập được, phản ứng lại với mơi trường bên ngồi Đó "kỹ thích nghi" Tơi cịn dạy cho trẻ hành vi văn hoá ăn uống: biết mời người lớn tuổi trước, mời người ăn, ăn khơng nói chuyện, ăn chậm, nhai kỹ, việc thường lồng ghép vào học, sinh hoạt hằng ngày lớp Đầu tiên tơi hình thành kỹ "thích nghi mơi trường" Để giúp trẻ để thích nghi với mơi trường khơng có hoạt động tốt hoạt động trời Vì tơi khơng bỏ lỡ hội cho trẻ hoạt động trời hàng ngày Được trời không trẻ khám phá môi trường tự nhiên, mà trẻ cịn hít thở khơng khí thiên nhiên, tắm nắng thực vận động chạy, leo trèo, chơi cách tự nhiên sân trường Trẻ nghịch với cát, đất, điều giúp cho trẻ vừa thoả mãn tính động, vừa nâng cao sức đề kháng Trong trình trẻ chơi luôn giám sát để can thiệp có dấu hiệu nguy hiểm, vấp ngã nhẹ trẻ quan sát trẻ tự đứng lên, điều giúp trẻ mạnh dạn tự tin - Thói quen biết xếp hàng Đây thói quen tốt, có văn hố nơi cơng cộng Ví dụ: Ở lớp tơi rèn cho trẻ biết xếp hàng rửa tay trước rủa tay tay bẩn sau ăn, sau vệ sinh - Thói quen biết bỏ rác vào thùng rác: Thùng rác bố trí hợp lý để trẻ bỏ rác thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ bỏ nơi quy định, qua hình thành cho trẻ thói quen tốt - Thói quen biết xin lỡi cảm ơn: Để trẻ thực tốt thói quen này, tơi thường làm gương cho trẻ noi theo, lớp trường hợp với (trong có trẻ) cần nói lời xin lỡi hay cảm ơn tơi thường thể cho trẻ thấy Qua đó, trẻ bắt chước theo cảm nhận cách tự nhiên cách ứng xử * Chủ đề "Bản thân", lựa chọn hình thành kỹ tự chăm sóc thân gồm: ttự mặc áo quần, tự chăm lo vệ sinh cá nhân và tự cất đồ dùng đúng nơi quy định Việc học cách tự chăm sóc thân phần quan trọng trình phát triển nhân cách cá nhân nhận thức xã hội trẻ Vì tơi ln theo sát hoạt động trẻ để khuyến khích, uốn nắn dạy cho trẻ Khi yêu cầu trẻ làm việc gì, cho dù trẻ có làm hay không động viên cố gắng trẻ, khuyến khích trẻ làm lại, khơng tạo áp lực cho trẻ bằng cách phê bình làm giúp cho trẻ, kiên nhẫn hướng dẫn trẻ thực Tôi kết hợp học trước, sau ăn để trẻ hình thành hành động thói quen sinh hoạt Ví dụ: Vào đón trả trẻ, tơi khuyến khích trẻ tự cởi mặc áo khốc, dép, mũ đồ dùng cá nhân cất ngắn Ngồi tơi cho trẻ đọc thơ, câu chuyện như: Bài thơ "Cô dạy" "Bé nhớ rửa tay"; câu chuyện: "Gấu bị sâu răng" Tôi giới thiệu nội dung câu chuyện, thơ nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhằm giúp trẻ hiểu tác dụng việc rửa tay, lau mặt, đánh để trẻ thích thú tự giác thực * Trong chủ đề "Gia đình" lồng ghép kỹ tự bảo vệ Khi mà xã hội ngày đại chất lượng sống người ngày nâng cao, cũng kéo theo nhiều mặt trái Do trẻ không cẩn thận chưa cung cấp kỹ sống nên có nhiều nguy nguy hiểm thường xảy với trẻ xảy như: bị bắt cóc, bị lạm dụng Để trẻ tránh nguy này, mạnh dạn dạy trẻ cách tự bảo vệ Trước đây, qua thơ câu chuyện, hát có nội dung giáo dục trẻ kỹ sống nhiều gần gũi Thực tế chương trình dạy trẻ 56 tuổi không nhiều hát, thơ, câu chuyện có nội dung Vì năm học tơi nghiên cứu lựa chọn tình thường xảy để dạy trẻ có kỹ ứng biến gặp tình khó khăn, giúp trẻ biết hiểm Ví dụ: Vào buổi hoạt động sinh hoạt chiều trị chuyện với trẻ: "Hơm qua chơi khơng? Con với ai? Có vui khơng?" Sau tơi đưa tình huống: "Khi bị lạc mẹ đám đông, làm gì?", "Nếu bị bắt nạt kêu cứu nào?" Tôi cho trẻ suy nghĩ, mỗi trẻ đưa cách giải riêng, lắng nghe ý kiến trẻ, gợi mở cho trẻ bằng câu hỏi: "Theo làm có 10 khơng? Tại sao?" Sau tơi dạy cho trẻ: Khi bị lạc mẹ đám đơng, phải bình tĩnh, khơng khóc đừng chạy lung tung mà đứng n chỡ chờ Vì bố mẹ quay lại chỡ để đón Hoặc đến chỡ bán hàng gần nhờ gọi điện thoại Tuyệt đối không theo người lạ dù người hứa đem bố mẹ cho nhiều q Vì kẻ xấu lợi dụng hội để bắt cóc làm hại Trong hoạt động học "Phân biệt số đồ dùng gia đình", ngồi việc giáo dục trẻ biết tránh đồ dùng nguy hiểm bàn là, phích nước sơi, bếp đun, dao, rựa Tơi cịn dạy cho trẻ biết nguy việc cháy nổ hiểm hoạ tất nhà, dạy trẻ biết nguồn gây lửa: bếp ga, bật lửa, cồn, nến, dầu, xăng Tôi nghĩ rằng cần dạy cho trẻ 5- tuổi số kỹ ứng biến chẳng may có điều xảy Tơi đưa tình huống: "Nếu thấy có khói bốc lớn, cháy phải nào?" Qua tình ngồi ý kiến trẻ, hướng dẫn trẻ tỷ mỉ, chậm rãi giúp trẻ khắc sâu hơn: Nếu thấy có khói cháy đâu, trước hết phải chạy xa chỗ cháy Hãy hét to để báo với người Nếu khơng có người nhà chạy báo cho người hàng xóm Ngồi tơi cịn cho trẻ đóng vai giả làm lính cứu hoả, từ trẻ trang bị kiến thức kỹ cần thiết cho Với nhiều tình mà sống thường xảy với trẻ, đưa cho trẻ thảo luận, yêu cầu trẻ suy nghĩ, vận dụng vốn hiểu biết có để tìm cách giải vấn đề Thơng qua tơi giúp trẻ tìm phương án tối ưu nhất, cũng kinh nghiệm mà tơi cần dạy trẻ Thơng qua hoạt động giúp trẻ có tư lơgic, biết cách diễn đạt suy nghĩ giúo trẻ có thêm kinh nghiệm sống Với chủ đề "Thế giới động vật", "Thế giới thực vật", "Các hiện tượng tự nhiên", hình thành cho trẻ kỹ khám phá thế giới xung quanh Trong thực tế, tổ chức cho trẻ khám phá giới xung quanh, giáo viên trọng việc cho trẻ tìm hiểu khám phá kiến thức giới xung quanh chưa biết rèn kỹ sống cho trẻ thơng qua hoạt động Vì kỹ sống trẻ 5- tuổi nhiều hạn chế, trẻ chưa thể tự tin, chưa có nề nếp thói quen tốt sinh hoạt cũng hành vi Chính để khơi dậy khích thích khả tự khám phá, tính tịi mị, ham hiểu biết trẻ, tạo nhiều hội để trẻ hoạt động, yêu cầu trẻ quan sát loại trường, vật nuôi nhà, sưu tầm tranh ảnh loại thực vật, động vật mang đến lớp Khi tổ chức hoạt động học tơi cho trẻ nói mà trẻ quan sát, tìm hiểu được, cho trẻ trao đổi, thảo luận tranh trẻ sưu tầm.Tơi đưa số câu hỏi:"Vì người phải tưới nước cho ?"Hoặc "Vì vật khơng sống ?" Sau tơi củng cố khái quát lại Phát triển kỹ khám phá không gian: Tôi trẻ sưu tầm tranh, ảnh trang trí lớp học theo góc, theo chủ đề, tạo không gian lạ, hấp dẫn để lôi trẻ 10 11 Ví dụ: Chủ đề "giao thơng", tơi làm mơ hình ngã tư đường phố, cột đèn tín hiệu giao thơng, cảnh sát lề đường xuất yếu tố lạ, hấp dẫn Qua giáo dục trẻ tham gia giao thơng luật Ngoài kỹ khám phá vật, chất liệu thường lồng ghép đan xen hoạt động Ví dụ: Buổi sáng hoạt động "Phân biệt loại rau", buổi chiều cho trẻ dùng đất sét có gam màu cho trẻ tạo hình loại rau, củ, quả, vật gần gũi với trẻ sống hàng ngày Từ phát triển kỹ quan sát, ghi nhớ vật, đồ vật sống xung quanh trẻ Khám phá thiên nhiên trẻ 5- tuổi hoạt động bổ ích có nhiều niềm vui, giúp trẻ hồ vào sống thiên nhiên, qua tác động tích cực đến tâm lý, thần kinh tạo nên mơi trường lành mạnh nhận thức trẻ Ví dụ: Cho trẻ quan sát " Cây phượng " lần cách lần tháng, đặt câu hỏi gợi mở, giúp trẻ phát điều lạ: "Cây phượng hơm có điều khác lạ nào?", trẻ phát lần trước quan sát phượng nhiều đổi màu nâu, hết có chồi non Tơi thường tổ chức cho trẻ thực hành ươm cây, bố trí cho trẻ khám phá tượng thiên nhiên như: mưa, nắng, sấm, sét Trong lần quan sát tơi đặt câu hỏi để dạy cho trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, biêt tránh nắng, mưa, tránh gặp sấm sét xảy Ví dụ: "Khi chơi với bạn thấy có mưa có sấm sét phải làm gì?" gợi ý cho trẻ nêu lên ý mình, sau tơi dạy trẻ phải biết cách tránh, phải vào nhà hàng xóm gần để trú nhờ, không trú cao nguy hiểm Việc giúp trẻ khám phá thiên nhiên lồng ghép xây dựng cho trẻ "Ý thức bảo vệ môi trường", xây dựng bảo vệ mơi trường hai yếu tố quan trọng Trước tiên dạy cho trẻ có nhận thức ban đầu khái niệm môi trường, đặt cho trẻ số câu hỏi đơn giản môi trường xung quanh, trường, lớp Ví dụ: "Con thích trường khơng? Vì sao? Trường lớp đẹp chưa? Để trường, lớp đẹp phải làm gì?" Hoặc dẫn trẻ chơi sân trường thấy có nhiều rác, hỏi: "Con thấy sân trường chưa? Vì sao? Giờ phải làm gì?" Như trẻ biết rác nhiều không nhặt bỏ vào thùng rác Tiếp theo, kể cho trẻ nghe hành động, hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường mà độ tuổi lớp tơi làm như: không dẫm lên cỏ, không hái hoa, bẽ cành, không vứt rác bừa bãi Cho trẻ tham gia hoạt động thực hành chăm sóc vườn cây, tưới nước cho cây, nhỏ cỏ vườn hoa trường Hoặc cho trẻ chơi đóng vai xanh, hoa, vai bác bảo vệ, nhắc nhở bạn khơng nên có hành động sai, bảo vệ môi trường Khám phá giới xung quanh hội để trẻ tiếp xúc, quan sát, tìm hiểu cảnh vật gần gũi xung quanh trẻ sân trường, vườn nhà giúp trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp 11 12 Chủ đề "Nghề nghiệp", bắt đầu sâu vào phát triển kỹ làm việc đội nhóm Làm việc theo nhóm phương pháp dạy học phát huy tính tích cực người học, dạy học hướng người học Giáo dục dựa phương pháp làm việc theo nhóm phương pháp sư phạm hữu hiệu Trong lớp học, trẻ chia thành nhiều nhóm, mỡi nhóm phân cơng giải công việc cụ thể hướng tới nội dung công việc chung lớn hơn, kết nhóm trình bày để thảo luận chung trước giáo viên đến kết luận cuối Ví dụ: Trong giáo viên Tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc - Trước cho trẻ góc chơi tơi đặt số câu hỏi: + Sáng chọn góc chơi cho chưa? + Lớp thực chủ đề gì? + Các cho bạn biết ý tưởng chơi nhóm nào? (Qua đặt câu hỏi để định hướng q trình làm việc nhóm) + Q trình chơi, theo dõi, nhắc nhở hỡ trợ cho nhóm cần thiết + Kết thúc, trẻ nhận xét kết làm việc nhóm góc nhóm đến góc chơi sáng tạo để nhận xét kết nhóm chơi Ví dụ : Tổ chức vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi cuối tuần Tôi chia lớp thành tổ phân công cụ thể: Tổ 1: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi góc xây dựng Tổ 2: Vệ sinh sắp xếp góc phân vai sắp xếp góc chơi học tập Đặt số câu hỏi định hướng thực nhiệm vụ: + Để làm cơng việc cần có dụng cụ gì? + Các làm nào? (Tôi gợi ý cho trẻ: Theo cô để cơng việc nhanh hiệu bạn tổ trưởng thành viên thảo luận phân cơng nhiệm vụ cho bạn) Q trình trẻ thực theo dõi, nhắc nhở hỗ trợ nhóm cần thiết + Kết thúc cho nhóm nhận xét kết cơng việc Ví dụ : Khi tổ chức cho trẻ phân loại công việc, đồ dùng, sản phẩm nghề, chia trẻ thành nhóm, thời gian nhóm phân loại đúng, nhiều tranh, thắng Thông qua kỹ làm việc theo đội, nhóm, trẻ biết hợp tác giúp đỡ nhau, có hội để phát triển trí tưởng tượng trẻ Vì để phương pháp có hiệu ý chuẩn bị đầy đủ loại đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi cho nhóm đưa yêu cầu phù hợp để trẻ thực Giải pháp 4: Khen ngợi, động viên trẻ kịp thời: Trong trình giáo dục kỹ sống cho trẻ cần biết khen, chê lúc, mức Khi trẻ thể việc làm cần phải khen bằng lời khen hay, biểu dương tích cực, quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần nhằm khuyến khích củng cố kỹ 12 13 Ví dụ: cho trẻ tham quan, xem phim xảy tình huống, trẻ biết chào hỏi người lớn, biết nhường chỗ, nhường đường cho cụ già, em nhỏ, biết cảm ơn người khác cho mình, biết trật tự biết lắng nghe người khác nói Khi lớp, tơi kể cho trẻ nghe câu chuyện có liên quan đến nội dung thời gian hoạt động hỏi trẻ: "Các cho biết hành động khen hay bị chê trách? Theo cô hành động tốt? Các học tập bạn điểm nào?" Sau tơi nêu gương bạn tốt lớp cho trẻ biết tổ chức khen ngợi tặng quà cho trẻ, nhằm khuyến khích củng cố nhân rộng kỹ Giải pháp 5: Rèn kỹ sống cho trẻ ỏ mọi lúc mọi nơi Trẻ 5- tuổi lứa tuổi bắt đầu hình thành ý thức mạnh mẽ, tác động xung quanh trẻ lúc nơi có mặt tích cực Vì ý quan tâm để rèn cho trẻ có hành vi, thái độ, cử chỉ, lời nói hành động Ví dụ: Giờ trả trẻ, tơi niềm nở ân cần với trẻ, để tạo khơng khí vui tươi phấn khởi, nhắc trẻ lấy đồ phải biết chào Bên cạnh đó, hoạt động học, tơi khuyến khích trẻ tự lấy cất đồ dùng, đồ chơi; qua hình thành trẻ có kỹ tự phục vụ Ngồi ra, tơi ln tạo điều kiện cho trẻ xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè người lớn, thể hợp tác với bạn bè tôn trọng người xung quanh Ví dụ: Giờ hoạt động ngồi trời, tơi tổ chức cho trẻ giúp bác bảo vệ nhặt lá, quét sân, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây; tổ chức cho trẻ tham quan di tích lịch sử địa phương Những hoạt động góp phần tạo mối quan hệ thân thiện mở hợp tác trẻ với người xung quanh, qua hình thành trẻ kỹ hợp tác Trong hoạt động góc trẻ góc chơi, trẻ thể vai chơi, đồng thời bắt đầu thể hành động chơi Đây lúc giáo viên cần quan sát để điều chỉnh hành động chơi trẻ theo chuẩn mực đạo đức quy định Ví dụ: Vai bán hàng phải niềm nở cở mở chào khách xem họ cần mua thứ với giá tiền bao nhiều, tiền thừa phải trả lại cho khách Có thể nói rằng hoạt động, hành động trẻ lúc nơi có nề nếp, thói quen tốt, biết thể hành vi theo chuẩn mực, có tác động ảnh hướng lớn đến mỡi cá nhân trẻ, góp phần hình thành nhân cách trẻ giúp trẻ 5- tuổi có kỹ sống tốt sau Giải pháp 6: Phối hợp với phụ huynh việc hình thành kỹ sống cho trẻ Phụ huynh cầu nối nhà trường, gia đình xã hội Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh yếu tố quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi Hiện số phụ huynh chưa nhận thấy cần thiết việc hình thành kỹ sống cho trẻ, lo cho ăn ngon, mặc đẹp đủ, nhiều thể thái độ cử chỉ, hành vi không phù hợp trước mặt trẻ, điều khơng vơ tình làm 13 14 cho trẻ tổn thương, mà làm lệch lạc hành vi chuẩn mực, đạo đức xã hội trẻ Nên việc giáo dục kỹ sống cho trẻ thời đại ngày quan trọng, khơng thể thiếu phối kết hợp phụ huynh, nhà trường xã hội Với nhận thức vậy, thường xuyên phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Vào buổi họp phụ huynh đầu năm tơi mạnh dạn đánh giá tình hình lớp, tơi ln trọng đến kỹ sống trẻ 5- tuổi: mạnh dạn hoạt động, tự tin thực nhiệm vụ, thái độ, cử chỉ, lời nói để phổ biến cho bậc phụ huynh biết để thực có tính thuyết phục cao Hàng ngày, vào đón, trả trẻ, tơi trao đổi với kỹ rèn cho trẻ lớp để giáo viên phụ huynh có giáo dục hồ hợp, khơng chồng chéo Ngồi ra, hoạt động lớp lập danh sách, chụp ảnh bé có hành vi tốt dán vào góc: "Những điều phụ huynh cần biết" Ví dụ: cháu Diệp- Khuyết- Rộn - Hương giúp cô nhổ cỏ, dọn rác tơi quay clip chiếu lên hình cho trẻ xem, đồng thời làm nhiều ảnh dán góc tuyên truyền Hoặc buổi họp phụ huynh tổ chức cho phụ huynh xem số hoạt động trẻ nhân hội tơi giải thích rõ với phụ huynh vấn đề mà gia đình, xã hội cần quan tâm, cần làm gương cho trẻ noi theo, thể thái độ hành vi đắn trước mặt trẻ, không nên xem nhẹ trẻ mà ln quan sát, ý để hình thành xây dựng cho trẻ có kỹ sống tốt Với quan điểm tôi, để trẻ 5- tuổi có kỹ sống tốt, tơi thường xun liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình trẻ, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ nhà bàn bạc cách giải khó khăn Ví dụ: Trong lớp có trẻ chưa gọn gàng cất đồ dùng dép, mũ, áo khoác treo lên giá, hay nói tục chiều trả trẻ tơi trực tiếp trao đổi với phụ huynh hành vi mà trẻ thường mắc phải, qua trao đổi biết hành vi, thói quen trẻ lúc nhà Không thế, vận động phụ huynh tham gia tình nguyện hoạt động giáo dục lớp Ví dụ: Tham gia dự vào hoạt động ngoại khố Qua phụ huynh thấy việc dạy cho trẻ kiến thức giáo viên trọng tới kỹ sống trẻ, từ tạo thêm mối quan hệ chặt chẽ hợp lý Hơn thời đại ngày công nghệ thông tin phát triển nhanh kèm theo mặt trái xã hội, lơ bỏ qua ảnh hưởng khơng tốt tới đứa trẻ trẻ sau khơng có kỹ sống tốt mong đợi Vì tơi ln đề cao nội dung họp phụ huynh, nhằm nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến trẻ, không cho trẻ xem phim, tranh ảnh có hành động, hành sai trái, kịp thời giải thích cho trẻ rõ trẻ vừa thấy khơng với ch̉n mực xã hội 14 15 Tóm lại, để rèn kỹ sống cho trẻ 5- tuổi, đặc biệt trẻ thuộc đối tượng dân tộc thiếu số Bru-Vân kiều việc giúp trẻ phát triển toàn diện giáo viên cần phải biết phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, với phụ huynh tạo tảng vững chắc, kịp thời sửa chữa trẻ bị va chạm, lệch lạc sống, để sau trẻ người ngoan, học trò tốt, người cơng dân có ích cho xã hội Với việc làm trên, thấy đa số phụ huynh hưởng ứng, ủng hộ tin tưởng vào mà rèn cho trẻ 5- tuổi kỹ sống thích hợp * Hiệu sáng kiến: Trước hết giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp, giáo dục kỹ sống cho trẻ, nhận thức tầm quan trọng rèn kỹ sống cho trẻ Tính độc lập, mạnh dạn, hợp tác, chia sẻ biết kiên trì hồn thành cơng việc giao trẻ có hiệu Các hành vi, hành động, ngơn ngữ có văn hố theo chuẩn mực đạo đức xã hội trẻ tiến Tính tị mị, trí tưởng tượng, động, thói quen lao động, tự phục vụ, kỹ tự lập trẻ tốt Trẻ tự tin giao tiếp, có kỹ giải vấn đề, biết tự phục vụ hợp tác với bạn bè, người xung quanh tâm lý thoải mái, thích học, thích đến trường, thích hoạt động, thích giao tiếp - Phụ huynh nhận thức tầm quan trọng việc rèn kỹ sống cho trẻ 5- tuổi - Phụ huynh ngày tin tưởng giáo viên, quan tâm chăm lo đến việc học tập, hoạt động, lời nói, hành vi em lớp cũng lúc nhà Một số phụ huynh mạnh dạn trao đổi vấn đề cần thiết nhờ giáo viên quan tâm giúp đỡ Nhờ mà mối quan hệ cô, trẻ phụ huynh ngày gần gũi * Khảo sát thực trạng cuối năm: Các tiêu chí Đầu năm Cuối năm - Trẻ có kỹ tự phục vụ 13/31 cháu = 41,9% 31/31 cháu = 100% - Trẻ có kỹ sống tự tin 10/31 cháu = 32,3% 25/31 cháu = 80,6% - Trẻ có kỹ thích tị mị, ham học hỏi 15/31 cháu = 48,4% 28/31 cháu = 90,3% - Trẻ có kỹ giao tiếp 14/31 cháu = 45,2% 30/31 cháu = 96,8% - Kỹ làm việc theo nhóm, đội 14/31 cháu = 45,2 % 25/31 cháu = 80,6% - Kỹ giải vấn đề 10/31 cháu = 32,3% 24/31 cháu = 77,4% Khả áp dụng, nhân rộng sáng kiến: Sáng kiến áp dụng lớp mẫu giáo tuổi A1 trung tâm trường mầm non Yên Lạc, kết đạt cao Với kết tin sáng kiến xẽ thực phạm vi toàn trường dành cho tất trẻ lứa 15 16 tuổi, tương lai sáng kiến xẽ đồng nghiệp quan tâm áp dụng huyện để trẻ mầm non rèn luyện kỹ sống nhiều PHẦN III KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT Kết luận: Qua nghiên cứu, tìm tịi, trao đổi trải nghiệm thực tế số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Dù kết đạt chưa nhiều bước đầu tạo chuyển biến tích trẻ lớp tơi thực Việc rèn kỹ sống cho trẻ mầm non góp phần quan trọng nghiệp đào tạo hệ người tương lai đất nước, trẻ 5- tuổi lứa tuổi có vai trị đặc biệt quan trọng Việc rèn kỹ sống tốt cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi xây dựng củng cố tảng mà theo trẻ đến suốt đời, làm sở tiền đề cho sống sau trẻ Giúp cho trẻ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, có sức khoẻ tốt, tự tin mạnh dạn để học tập sống tích cực, phát huy tốt khả sở trường Giúp trẻ có ý thức khả thích nghi với sống, trẻ làm chủ thân, sống tích cực hướng đến lối sống lành mạnh Giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi có ý nghĩa việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ, tảng vững chắc cho trẻ bước vào trường tiểu học vận dụng vào sống Cho nên rèn kỹ sống cho trẻ 5- tuổi lúc trẻ Trường mầm non giáo viên hoạt động, cử chỉ, hành động, ăn măc, thói quen, nề nếp trẻ Rèn nào, định hướng sao, để đạt hiệu cao nhất, vấn đề quan trọng mà làm công tác giáo dục trẻ phải ý Để thực tốt điều thân tơi phải kiên trì, tâm thực bước liên tục q trình chăm sóc giáo dục trẻ Đề xuất: Không Trên số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi mà thực lớp tôi, mong nhận góp ý Hội đồng khoa học chị em đồng nghiệp để sáng kiến "Một số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ mẫu giáo5- t̉i" tơi hồn thiện Hàng Trạm, ngày … tháng …năm 2020 Hàng Trạm, ngày … tháng …năm 2020 XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TÁC GIẢ Nguyễn Hoàng Vinh 16 ... kỹ sống cho trẻ Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ Một số phụ huynh thờ bỏ qua hành động sai trẻ nên vơ tình hình thành thói quen trẻ, khiến cho giáo viên khó khăn việc rèn kỹ sống cho trẻ. .. rèn kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi, đồng thời tư vấn cho phụ huynh số biện pháp rèn kỹ sống cho trẻ tốt để phụ huynh thực Bản thân giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm công tác giảng dạy trẻ mẫu giáo. .. để học tập sống tích cực, phát huy tốt khả sở trường Giúp trẻ có ý thức khả thích nghi với sống, trẻ làm chủ thân, sống tích cực hướng đến lối sống lành mạnh Giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO,

Mục lục

Xem thêm