0

ứng dụng trợ lý thú cưng

68 1 0
  • ứng dụng trợ lý thú cưng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRỢ LÝ THÚ CƯNG ĐỒ ÁN Giảng viên hướng dẫn ThS HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH Sinh viên thực hiện: Tống Đức Dũng – 19520478 Mai Cơng Danh – 19520449 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRỢ LÝ THÚ CƯNG ĐỒ ÁN Giảng viên hướng dẫn ThS HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH Sinh viên thực Tống Đức Dũng – 19520478 Mai Cơng Danh - 19520449 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu toán 1.2 Hiện trạng đơn vị cần xây dựng phần mềm 1.3 Những phần mềm có thị trường 1.4 Những hạn chế hay vấn đề tồn phần mềm có 1.5 Mục tiêu 1.6 Phạm vi Chương TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ 2.1 Phương pháp làm việc 2.2 Phương pháp nghiên cứu Chương PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3.1 Phân loại yêu cầu phần mềm 3.1.1 Yêu cầu hệ thống 3.1.2 Yêu cầu nghiệp vụ 3.1.3 Yêu cầu chất lượng 3.2 Bảng trách nhiệm cho loại yêu cầu 3.2.1 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 3.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu chất lượng Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.1 Sơ đồ Use case 4.1.1 Use case tổng quát 4.1.2 Use case quản lý thú cưng 4.1.3 Use case quản lý thời gian biểu 11 4.1.4 Use case quản lý chi tiêu 12 4.1.5 Use case cẩm nang chăm sóc 13 4.1.7 Use case tìm kiếm thông tin 16 4.2.1 Sơ đồ lớp chung 17 4.2.2 Sơ đồ lớp cho tính quản lý thú cưng 17 4.2.3 Sơ đồ lớp cho tính thời gian biểu 17 4.4.4 Sơ đồ lớp cho chức chi tiêu 18 4.4.5 Sơ đồ lớp cho chức cẩm nang 18 4.4.6 Sơ đồ lớp cho chức chuẩn đoán bệnh 19 4.4.7 Sơ đồ lớp cho chức sổ sức khỏe 19 Chương THIẾT KẾ DỮ LIỆU 20 5.1 Sơ đồ logic hoàn chỉnh 20 5.2 Danh sách bảng liệu sơ đồ logic 20 5.3 Mô tả bảng liệu 22 5.3.1 Bảng USER 22 5.3.2 Bảng PET 23 5.4.3 Bảng EXPENDITURE 23 5.4.4 Bảng REMINDER 24 5.4.5 Bảng REMINDER_DETAIL 25 5.4.6 Bảng FREQUENCY 25 5.4.7 Bảng PREDICT 25 5.4.8 Bảng PREDICTHEALTH_SECTION 26 5.4.9 Bảng PET_IMAGE 26 5.4.10 Bảng KIND_DETAIL 26 5.4.11 Bảng GENDER_DETAIL 27 5.4.12 Bảng STATUS_DETAIL 27 5.4.13 Bảng SPECIES_DETAIL 27 5.4.14 Bảng VACCINATION 28 5.4.15 Bảng TREATMENT 28 5.4.16 Bảng PETCARE_GUIDE 28 5.4.17 Bảng CONTENT_SECTION 29 Chương THIẾT KẾ GIAO DIỆN 30 6.1 Sơ đồ liên kết hình 30 6.1.1 Sơ đồ tổng quan 30 6.1.2 Sơ đồ chi tiết hình quản lý thú cưng 30 6.1.3 Sơ đồ chi tiết hình quản lý chi tiêu 30 6.1.4 Sơ đồ chi tiết hình cẩm nang chăm sóc 31 6.1.5 Sơ đồ chi tiết hình chuẩn đốn bệnh 31 6.1.6 Sơ đồ chi tiết hình thời gian biểu 31 6.1.7 Sơ đồ chi tiết hình tìm kiếm thơng tin 32 6.1.8 Sơ đồ chi tiết hình đăng nhập 32 6.1.8 Sơ đồ chi tiết hình đăng ký 32 6.1.9 Sơ đồ chi tiết hình quên mật 32 6.2 Danh sách hình 33 6.3 Mô tả hình 35 6.3.1 Màn hình 35 6.3.2 Màn hình quản lý chi tiêu 36 6.3.3 Màn hình thêm/ chỉnh sửa chi tiêu 38 6.3.4 Màn hình thống kê chi tiêu 39 6.3.5 Màn hình quản lý thú cưng 40 6.3.6 Màn hình thơng tin thú cưng 41 6.3.7 Màn hình quản lý chỉnh sửa thơng tin thú cưng 43 6.3.8 Màn hình cẩm nang chăm sóc 44 6.3.9 Màn hình chi tiết viết 45 6.3.11 Màn hình chi tiết chuẩn đốn bệnh 48 6.3.12 Màn hình đăng nhập 49 6.3.13 Màn hình quên mật 50 6.3.14 Màn hình sổ sức khỏe thú cưng 52 6.3.15 Màn hình đăng ký 53 6.3.16 Màn hình thêm vắc-xin 54 6.3.17 Màn hình thêm điều trị 55 Chương TỔNG KẾT 57 7.1 Kết 57 7.2 Hạn chế 57 7.3 Hướng phát triển 57 7.4 Kết luận 57 BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÀ BẢNG ĐIỂM 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 LỜI NÓI ĐẦU Với phát triển xã hội, việc sở hữu cho thú ni ngày trở nên phổ biến Kèm theo vấn đề phát sinh ngày việc ni thú cưng, vậy, giải pháp phần mềm hiệu ưu tiên để giải vấn đề gặp phải việc ni thú cưng Chính vậy, chúng em chọn đề tài phần mềm trợ lý thú cưng để tiến hành nghiên cứu phát triển Với đề tài này, chúng em muốn thử sức thân mình, để xem phân tích vấn đề nghiệp vụ đề tài đến mức độ Qua đó, chúng em hoạch định hiểu rõ vấn đề trước có việc làm tương lai Tuy nhiên, trình thực đề tài, chúng em cịn nhiều thiếu sót, mơ hình chúng em xây dựng chưa hồn thiện hồn tồn Nhưng ngồi hạn chế đó, chúng em tự tin nhóm xây dựng giải pháp phần mềm ổn, mơ hình thực rõ ràng Chúng em cảm ơn tạo điều kiện để chúng em hoàn thiện đề tài Chúng em mong rằng, với giải pháp phần mềm mà chúng em đưa làm hài lịng PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu toán Ngày nay, mức sống sinh hoạt người ngày tăng lên, kéo theo nhu cầu khác tăng lên đáng kể nhu cầu mà ngày phổ biến rộng rãi việc sở hữu cho vật ni gia đình Việc ni thú cưng thích hợp cho lứa tuổi từ giới trẻ, người sống mình, tầng lớp trung niên hay kể người lớn tuổi Việc nuôi thú cưng đem lại niềm vui xây dựng tình yêu thương chủ vật ni, vậy, việc ni thú cưng việc làm phổ biến, gia đình sở hữu vật ni nhà Thế để nuôi chăm sóc thú cưngmột cách hiệu khơng phải người chủ trả lời Do đó, phần mềm trợ lý thú cưng đời nhằm mục đích “trợ giúp đắc lực” cho chủ ni Chính thế, chúng tơi xây dựng cho bạn phần mềm trợ lý vô hiệu với đầy đủ tính 1.2 Hiện trạng đơn vị cần xây dựng phần mềm - Hiện trạng tổ chức  Đối nội  Người dùng - Hiện trạng nghiệp vụ  Quy trình quản lý thú cưng  Chủ nuôi ghi lại thông tin thú cưng tên, tuổi, giới tính, cân nặng, chiều sao, giống lồi,…  Các thơng tin lưu lại tùy theo chủ ni, giấy nhớ, điện thoại, sổ ghi chú,…  Quy trình đặt lịch nhắc thời gian biểu 6.3.9.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 36 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình chi tiết viết STT Biến cố Nhấn nút Đánh giá hữu ích Xử lý Cho phép người dùng đánh giá độ hữu ích viết Nhấn nút Lưu Lưu viết vào mục danh sách viết lưu Nhấn nút Back Trở lại hình trước 6.3.10 Màn hình chuẩn đốn bệnh 6.3.10.1 Giao diện 46 Hình 34 Màn hình chuẩn đốn bệnh 6.3.10.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 37 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình chuẩn đốn bệnh STT Biến cố Nhấn mục lục chuẩn đoán bệnh Xử lý Hiển thị hình thơng tin chi tiết chuẩn đốn bệnh Nhấn icon Chấm hỏi Hiện thị hình thơng tin chức Nhấn nút Back Trở lại hình trước 47 6.3.11 Màn hình chi tiết chuẩn đốn bệnh 6.3.11.1 Giao diện Hình 35 Màn hình chi tiết chuẩn đoán bệnh 6.3.11.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 38 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình chi tiết chuẩn đốn bệnh STT Biến cố Nhấn nút Back Xử lý Trở lại hình trước 48 6.3.12 Màn hình đăng nhập 6.3.12.1 Giao diện Hình 36 Màn hình đăng nhập 6.3.12.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 39 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình đăng nhập STT Biến cố Xử lý 49 Nhấn nút Back Trở lại hình trước 6.3.13 Màn hình quên mật 6.3.13.1 Giao diện 50 Hình Màn hình thay đổi mật 6.3.13.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 40 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình đổi mật STT Biến cố Nhấn nút Xử lý Hiển thị hình 51 Nhấn nút Back Trở lại hình trước 6.3.14 Màn hình sổ sức khỏe thú cưng 6.3.14.1 Giao diện Hình 38 Màn hình sổ sức khỏe thú cưng 6.3.14.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 41 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình sổ sức khỏe thú cưng STT Biến cố Xử lý 52 Nhấn tab Vắc-xin Hiển thị hình thơng tin mũi vắc-xin lưu thú cưng Nhấn tab Điều trị Hiện thị hình thông tin lần điều trị lưu thú cưng Nhấn nút Thêm Hiển thị hình thêm vắc-xin/ điều trị Nhấn nút Sửa Hiển thị hình chỉnh sửa thơng tin vắc-xin/ điều trị Nhấn nút Back Trở lại hình trước 6.3.15 Màn hình đăng ký 6.3.15.1 Giao diện 53 Hình 39 Màn hình đăng ký tài khoản 6.3.15.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 42 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình đăng ký STT Biến cố Xử lý Nhấn nút Tiếp tục Hiển thị hình xác nhận email Nhấn Back Hiện thị hình đăng nhập 6.3.16 Màn hình thêm vắc-xin 6.3.16.1 Giao diện 54 Hình 40 Màn hình thêm vắc-xin 6.3.16.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 43 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình thêm vắc-xin STT Biến cố Xử lý Nhấn nút Lưu Kiểm tra thông tin lưu lại vắc-xin Nhấn nút Hủy Xác nhận quay lại hình trước Nhấn nút Back Trở lại hình trước 6.3.17 Màn hình thêm điều trị 55 6.3.17.1 Giao diện Hình 41 Màn hình thêm điều trị 6.3.17.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 44 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình thêm điều trị STT Biến cố Xử lý Nhấn nút Lưu Kiểm tra thông tin lưu lại điều trị Nhấn nút Hủy Xác nhận quay lại hình trước Nhấn nút Back Trở lại hình trước 56 Chương TỔNG KẾT 7.1 Kết Những kết mà giải pháp chúng em mang lại: - Giao diện ứng dụng trực quan, dễ dàng thao tác, đầy đủ thông tin chức cho người dùng - Hỗ trợ tương tác liên tục, hạn chế gián đoạn truy cập Sản phẩm Source code, truy cập tại: https://github.com/congdanh1252/PetAssistant 7.2 Hạn chế - Chưa hỗ trợ hoạt động offline - Nghiệp vụ chưa hoàn thiện - Tính cịn hạn chế, đáp ứng nhu cầu 7.3 Hướng phát triển Trong tương lai, chúng em hoàn thiện chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu người dùng mở rộng thêm số tính để đáp ứng nhu cầu thực tiễn cách tốt Ngồi xây dựng thêm ứng dụng tảng web để mở rộng đối tượng người dùng 7.4 Kết luận Phần mềm chúng em đáp ứng đầy đủ chức yêu cầu người dùng Tuy nhiên, số chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu người dùng có số lỗi chưa phát Ngồi ra, q trình thực phần mềm, chúng em học kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm nhiều học kinh nghiệm q giá khác để giúp ích cho việc học tập làm việc chúng em tương lai 57 BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÀ BẢNG ĐIỂM Môn: ĐỒ ÁN (SE121.M11 ) HKI – Năm học: 2021-2022 Đồ án: ỨNG DỤNG TRỢ LÝ THÚ CƯNG Kết STT Họ tên MSSV Nhiệm vụ (%) Điểm Chữ BTL ký Phần mềm: tính thời gian biểu, quản lý chi tiêu, chuẩn đoán bệnh Tống Đức Dũng 19520478 Cuốn báo cáo: tham gia 100 Đã ký 100 Đã ký viết hiệu chỉnh Nhóm: thực phân cơng nhiệm vụ Phần mềm: tính quản lý thú cưng, cẩm nang chăm sóc, tìm Mai Công Danh 19520449 kiếm thông tin Cuốn báo cáo: tham gia viết 58 Họ tên nhóm trưởng: Tống Đức Dũng, Số ĐT: 0932696361, Email: 19520478@gm.uit.edu.vn NHÓM TRƯỞNG Dũng Tống Đức Dũng 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO React Native Official Document, Facebook https://reactnative.dev/docs/getting-started Firebase Official Document, Google https://firebase.google.com/docs 60 ... thông thường Ứng dụng trợ lý thú cưng trợ thủ đắc lực giúp cho chủ ni nhà quản lý theo dõi quản lý thú cưng Ứng dụng cung cấp cho người sử dụng chức quản lý thú cưng, thời gian biểu, quản lý chi tiêu,... lý thú cưng 6.3.5.1 Giao diện 40 Hình 29 Màn hình quản lý thú cưng 6.3.5.2 Danh sách biến cố xử lý Bảng 32 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình quản lý STT Biến cố Xử lý Nhấn nút Thêm thú cưng. .. biến cố xử lý 35 Bảng 28 Danh sách biến cố xử lý tương ứng hình STT Biến cố Xử lý Nhấn nút Quản lý thú cưng Hiển thị hình quản lý thú cưng Nhấn nút Thời gian biểu Hiển thị hình quản lý thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng trợ lý thú cưng , ứng dụng trợ lý thú cưng