0

Phát triển ứng dụng giải mã bản thân bằng nhân số học trên MOBILE

57 0 0
  • Phát triển ứng dụng giải mã bản thân bằng nhân số học trên MOBILE

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM -🙞🙜🕮🙞🙜 - BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIẢI MÃ BẢN THÂN BẰNG NHÂN SỐ HỌC TRÊN MOBILE GVHD: Nguyễn Thị Thanh Trúc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Võ Đức Thắng - 19522213 Nguyễn Dương Tùng - 19522494 TP.Thủ Đức, tháng 11 năm 2021 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn q thầy khoa Cơng nghệ Phần mềm, trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TP.HCM, tạo điều kiện tốt cung cấp kiến thức cần thiết để hoàn thành đồ án Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ths Nguyễn Thị Thanh Trúc, người hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện chân tốt cho nhóm hồn thành đề tài nghiên cứu Trong thời gian thực đề tài, có nhiều khó khăn gặp phải dịch Covid-19 hay việc trao đổi trực tiếp hạn chế vấn đề địa lý thiếu kinh nghiệm Cuối chúng em hoàn thành việc nghiên cứu kiến thức cần thiết nhờ việc tìm tịi học hỏi kiến thức hỗ trợ tận tình Chúng em vui nhận nhận xét đánh giá quý thầy đề tài nhóm để sau ngày hồn thiện thân nữa, khơng ngừng cố gắng phần đấu để đạt thành tích tốt Sau cùng, Chúng em kính chúc thầy khoa Công nghệ phần mềm cô Nguyễn Thị Thanh Trúc có sức khỏe dồi sống tràn đầy vui vẻ hanh phúc tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ sinh viên sau Xin chân thành cảm ơn q thầy ! NHẬN XÉT (Của giáo viên hướng dẫn) DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Tên thành viên MSSV Nguyễn Võ Đức Thắng 19522213 Nguyễn Dương Tùng 19522494 MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giải pháp 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi đề tài 1.5 Công cụ sử dụng 1.6 Đối tượng nghiên cứu 1.7 Khảo sát đánh giá ứng dụng thần số học có Năng lượng thần số Numerlogy and Astralogy CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Công nghệ Cross Platform App Flutter 2.2 Numerology Định nghĩa Cách tính số Ý nghĩa số 15 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU 19 3.1 Khảo sát trạng nhu cầu giải mã thân 19 Phương pháp khảo sát 19 3.2 Phân tích đặc tả yêu cầu 20 Các use-case ứng dụng 20 Mô tả use case 20 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG 26 4.1 On boarding 26 Onboarding 26 On boarding 27 On boarding 28 4.2 Form điền thông tin 29 29 4.3 Side menu 30 4.4 Màn hình thị thơng tin giải mã số 31 Life Path Number 31 Attitude Number 32 Destiny Number 33 Expression Number 34 Personality Number 35 Soul Urge Number 36 4.5 Giải mã số năm thân 37 Nine years cycle 37 Giải nghĩa năm thân 38 4.6 Giải thân khoảng năm tương lai 39 Life cycle cumber 39 Age period 40 Age period 41 Age period 42 4.7 Giải mã thân thông qua số điện thoại 43 Form điền số điện thoại 43 Phone number meaning 44 Your phone number 45 4.8 Giải mã thân thông qua địa nhà 46 Form điền địa 46 Address number meaning 47 Your address number 48 48 KẾT LUẬN 49 5.1 Kết đạt 49 Lý thuyết 49 Công nghệ 49 Ứng dụng: Numerology 49 5.2 Hạn chế49 5.3 Hướng phát triển 50 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề • Với phát triển cách nhanh chóng ngành cơng nghệ thơng tin nói chung ngành cơng nghiệp điện thoại thơng nói riêng Các phần mềm thiết bị di động xem ngành phát triển nhanh giới • Hiện tại, nhu cầu việc khám phá thân bạn trẻ ngày lớn, thân em vậy, muốn hiểu rõ chất phương pháp nhân số • Nhận thấy kết hợp hai yếu tố trên, nhóm chúng em định chọn đề tài “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIẢI MÃ BẢN THÂN BẰNG NHÂN SỐ HỌC TRÊN ỨNG DỤNG MOBILE” • Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực việc xây dựng ứng dụng di động lớn framework hỗ trợ để tạo sản phẩm đa dạng như: Xamarin, React native, Flutter, hay IDE hỗ trợ lập trình VS code, Android studio, intellij IDEA,… 1.2 Giải pháp Để hồn thành đề tài cần phải nghiên cứu nội dung sau: • Tìm hiểu ngơn ngữ Dart framework Flutter để hỗ trợ cho việc lập trình thiết bị di động • Tìm hiểu UI/UX design, design thinking công cụ thiết kế Adobe illustrator, Figma để hỗ trợ thiết kế font-end cho sản phẩm • Nghiên cứu thần số học, thuật toán để tính tốn ý nghĩa số thần số học giúp giải mã thân • Tìm hiểu vài app có sẵn thần số học kho Appstore, CH Play 1.3 Mục tiêu đề tài • Mục tiêu thực hóa kiến thức đọc nghiên cức q trình triển khai đồ án Đó phần mềm di động hoàn thiện mặt giao diện, xác xử lý thuật tốn mang cho người sử dụng trải nghiệm tốt sử dụng • Xây dựng ứng dụng di động cung cấp giải pháp giải mã thân o Thực chức giải đáp thông tin số tên ngày sinh o Các animation thực tác vụ ứng dụng 1.4 Phạm vi đề tài • Do thời gian thực đề tài có giới hạn, kiến thức ngôn ngữ Dart framework Flutter rộng lớn, nên phạm vi đề tài nhóm thực chức animation ứng dụng, đánh giá ưu khuyết điểm bật ứng dụng di động • Về việc xây dựng phần mềm di động, nhóm nhắm vào chứng có đề tài như: Giải mã thân người theo nhân số học, tao tác di động, quản lý trải nghiệm người dung 1.5 Cơng cụ sử dụng • Cơng cụ dùng để phân tích, thiết kế: Adobe illustrator, Figma • Cơng cụ phát triển ứng dụng di động: Android studio • Cơng cụ quản lý dự án: Github, Notion, Teams, Messenger • Cơng cụ soạn thảo văn bản: Microsoft Word 1.6 Đối tượng nghiên cứu • Cơng nghệ xây dựng ứng dụng: Ngôn ngữ Dart Framework Flutter • Cơng nghệ hỗ trợ quản lý giao diện: DartDev Tools • Cơng nghệ xây dựng giao diện: Adoble Illustrator, Figma • Cơng nghệ quản lý state statement UI: Provider, Route 1.7 Khảo sát đánh giá ứng dụng thần số học có Năng lượng thần số • Nhà phát triển Viet Startup Joint Stock Company cung cấp cơng cụ tín tốn số bí ẩn liên quan đến vận mệnh đời người • Một số điểm bật có ứng dụng o Sử dụng biểu đồ chart dashboarh hiển thị thông tin cách trực quan o Trải nghiên người dùng tốt, màu sắc đẹp, hình vẽ sử dụng hợp lý o Hiệu suất ổn định, khơng gây giật lag q trình sử dụng Soul Urge Number 36 4.5 Giải mã số năm thân Nine years cycle 37 Giải nghĩa năm thân 38 4.6 Giải thân khoảng năm tương lai Life cycle cumber 39 Age period 40 Age period 41 Age period 42 4.7 Giải mã thân thông qua số điện thoại Form điền số điện thoại 43 Phone number meaning 44 Your phone number 45 4.8 Giải mã thân thông qua địa nhà Form điền địa 46 Address number meaning 47 Your address number 48 KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt Lý thuyết • Hiểu thần số học, cách thức tính tốn số ngày sinh, tên số điện thoại, địa nhà thống qua thần số học • Hiểu UI/UX trình phát triển ứng dụng phần mềm Cơng nghệ • Flutter: Frame work hỗ trợ người dùng phát triển phần mềm crossplatform • Dart: Ngơn ngữ phát triển ứng dụng • Adobe illustrator: Phần mềm hỗ trợ design Ứng dụng: Numerology • Onboarding: Giới thiệu ứng dụng thần số học • Form: Điền, xác thực nội dụng điền vào form để lấy liệu phục vụ tính tốn số • Các screen: hiển thị chủ đề, hình ảnh, nội dung với animation • Các chức năng: Tính tốn số chủ đạo, vịng lặp, số năm cá nhân, chu kì vịng đời, số địa nhà, số giải nghĩa số điện thoại • Text to speech: hỗ trợ đọc text hiển thị hình 5.2 Hạn chế • Text nhiều khiến người dùng cảm thấy bối rối 49 • Hệ thống chưa có database lưu trữ thơng tin người dùng • Code chưa tối ưu, code rule chưa thống nhất, cịn rườm rà • Các widget, model chưa hợp lý tái sử dụng nhiều 5.3 Hướng phát triển • Tích hợp database vào ứng dụng • Thêm chức năm xuất file pdf • Liên kết với mạng xã hội để chia sẻ text nhận • Tái cấu trúc widget, screen, model hợp lý 50 ... nhóm chúng em định chọn đề tài “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIẢI MÃ BẢN THÂN BẰNG NHÂN SỐ HỌC TRÊN ỨNG DỤNG MOBILE? ?? • Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực việc xây dựng ứng dụng di động lớn framework hỗ trợ... tương ứng với số 9, bạn quay trở lại từ số tiếp tục đến hết bảng chữ • Một số nguồn sử dụng số từ đến 8, thần số học có chữ số, bạn cần nhớ sử dụng tất chữ số quy đổi chữ thành số • Hệ thống... cộng hai chữ số số Ví dụ, tổng số chữ thu 25, bạn tách số 25 thành 2+5, kết Số số thực tương ứng với tên bạn Ý nghĩa số 2.2.3.1 Số Chủ đạo Đây số đặc biệt hiếm, có số tổng 20 cho Con số chủ đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ứng dụng giải mã bản thân bằng nhân số học trên MOBILE , Phát triển ứng dụng giải mã bản thân bằng nhân số học trên MOBILE