0

TIỂU LUẬN môn kinh tế chính trị mác lênin đề tài cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

18 12 0
  • TIỂU LUẬN môn kinh tế chính trị mác lênin đề tài cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:35

lOMoARcPSD|11424851 TIỂU LUẬN Mơn: Kinh tế trị Mác-Lênin Đề tài: Cạnh tranh độc quyền kinh tế thị trường lOMoARcPSD|11424851 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Bất kì lĩnh vực tồn cạnh tranh Không có cạnh tranh khơng có sinh tồn phát triển Hiển nhiên, cạnh tranh đặc trưng kinh tế thị trường Trong công chuyển đổi kinh tế cũ sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam phải chấp nhận quy luật kinh tế thị trường, có quy luật cạnh tranh Thời gian gần đây, hoạt động cạnh tranh thành phần kinh tế Việt Nam dần trở nên liệt căng thẳng Cùng với xu hướng tồn cầu hóa, Việt Nam thực tốt công tác hội nhập tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, huy động nguồn vốn từ nước đem lại nhiều thành tựu đáng kể Tuy nhiên, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, số khả cạnh tranh kinh tế nước ta yếu Độc quyền chi phối khống chế thị trường hay nhiều công ty, tổ chức kinh tế…về loại sản phẩm đoạn thị trường định Nguyên nhân dẫn tới độc quyền thường cạnh tranh không lành mạnh đem lại Độc quyền làm hạn chế nhiều cạnh tranh phát triển kinh tế Để xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh kiểm soát độc quyền hiệu vấn đề quan trọng đặt cho Việt Nam Thực trạng cạnh tranh độc quyền kinh tế thị trường nước ta nào? Chúng ta cần làm để trì cạnh tranh kiểm sốt độc quyền? Đó vấn đề mà em sâu vào nghiên cứu tiểu luận: Cạnh tranh độc quyền kinh tế thị trường sau lOMoARcPSD|11424851 PHẦN 2: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN Cạnh tranh 1.1 Thế cạnh tranh? Cạnh tranh phát triển với phát triển sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa Cạnh tranh định nghĩa tùy thuộc vào nhiều góc độ khác giai đoạn phát triển khác kinh tế xã hội Theo Samuelson: Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng Theo Mác “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá để thu lợi nhuận siêu ngạch” Cạnh tranh đặc trưng kinh tế thị trường, thể lực phát triển kinh tế thị trường sống doanh nghiệp Hiểu theo nghĩa chung nhất, cạnh tranh ganh đua doanh nghiệp việc giành nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao vị thị trường hướng đến mục tiêu kinh doanh cụ thể lợi nhuận, doanh số thị phần Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh, tín hiệu giá cả, lợi nhuận tạo kích thích để doanh nghiệp chuyển nguồn lực từ nơi sản xuất hiệu đến nơi hiệu từ nơi tạo giá trị thấp sang nơi tạo giá trị cao Cạnh tranh xem q trình tích luỹ lượng để thực bước nhảy thay đổi chất Mỗi bước nhảy thay đổi chất nấc thang xã hội, làm cho xã hội phát triển lên, tốt đẹp Quá trình trì sức cạnh tranh doanh nghiệp trình lâu lOMoARcPSD|11424851 dài Bất kỳ doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường phải chấp nhận cạnh tranh Đây điều tất yếu đặc trưng chế thị trường Nếu lợi nhuận động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh buộc họ phải tiến hành cách có hiệu Ở Việt Nam, với chuyển đổi kinh tế, cạnh tranh thừa nhận quy luật kinh tế khách quan coi nguyên tắc tổ chức điều hành kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nguyên nhân xuất cạnh tranh Thị trường nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá bao gồm yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất Nền kinh tế thị trường hình thức phát triển cao kinh tế hàng hố, mà yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất qui định thị trường Sự trao đổi hàng hố phát triển sớm lịch sử lồi người, đến xuất trao đổi thông qua vật ngang giá tiền tệ cạnh tranh xuất Khi nghiên cứu sâu sản xuất TBCN cạnh tranh TBCN, Mác phát quy luật cạnh tranh quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận, qua hình thành nên hệ thống giá thị trường Quy luật dựa chênh lệch giá trị chi phí sản xuất khả bán hàng hố giá trị thu lợi nhuận Ngày nay, kinh tế thị trường, cạnh tranh điều kiện, yếu tố kích thích kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển xã hội nói chung Ngồi tác động đến từ quy luật kinh tế thị trường, phát triển lực lượng sản xuất, thành tựu khoa học kĩ thuật, phát triển hệ lOMoARcPSD|11424851 thống tín dụng,… đóng vai trị khơng nhỏ trình hình thành cạnh tranh kinh tế thị trường 1.3 Tác động cạnh tranh kinh tế thị trường 1.3.1 Đối với doanh nghiệp Cạnh tranh chạy đua khốc liệt mà doanh nghiệp khơng thể tránh khỏi phải tìm cách để tồn tại, vươn lên chiếm ưu Cạnh tranh tạo sức ép khiến cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu Cạnh tranh buộc chủ thể kinh doanh luôn quan tâm đến việc cải tiến công nghệ, trang bị sản xuất phương thức quản lí nhằm đem đến mẫu mã đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm Trong cạnh tranh tất yếu có doanh nghiệp ngày lớn mạnh nhờ làm ăn hiệu quả, đồng thời có doanh nghiệp làm ăn thua lỗ chí bị phá sản khơng tìm hướng phù hợp 1.3.2 Đối với người tiêu dùng Nhờ có cạnh tranh doanh nghiệp, người tiêu dùng nhận dich vụ ngày đa dạng, phong phú Với mục tiêu thu hút nhiều khách hàng, đem lại lợi nhuận tối đa, nhà sản xuất phải chứng minh cho người tiêu dùng thấy lựa chọn tối ưu cách hạ giá thành, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm,… Vì vậy, hàng hố có chất lượng ngày tốt hơn, mẫu mã ngày đẹp phong phú hơn, đáp ứng tốt yêu cầu người tiêu dùng xã hội Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, chi phí mà người tiêu dùng cần bỏ ngày thấp Người tiêu dùng dễ dàng việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền sở thích Cạnh tranh làm quyền lợi người tiêu dùng tôn trọng quan tâm tới nhiều lOMoARcPSD|11424851 1.3.3 Đối với kinh tế xã hội Cạnh tranh điều tiết cung, cầu hàng hoá thị trường, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất Khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên kích thích doanh nghiệp nâng cao suất lao động, làm tăng thêm vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao lực sản xuất tồn xã hội Đứng góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo hội để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, giá rẻ Cạnh tranh giúp phân bổ lại nguồn lực xã hội cách hiệu nhất, đem lại lợi ích cho xã hội cao Nếu doanh nghiệp hiệu sử dụng loại nguồn lực lãng phí nguồn lực xã hội hiệu đem lại khơng cao, chi phí cho sản xuất giá trị hàng hoá tăng lên không cần thiết Như vậy, phá sản doanh nghiệp khơng hồn tồn mang ý nghĩa tiêu cực Muốn có hiệu sản xuất xã hội cao phải chấp nhận phá sản doanh nghiệp yếu Sự phá sản huỷ diệt hoàn toàn mà huỷ diệt sáng tạo Như cạnh tranh động lực phát triển nhằm kết hợp cách hợp lý lợi ích doanh nghiệp lợi ích xã hội Ở đâu thiếu cạnh tranh có biểu độc quyền thường trì trệ phát triển Độc quyền 2.1 Thế độc quyền? Một thị trường xem độc quyền có nhà cung ứng Độc quyền kinh doanh việc doanh nghiệp hay tập đoàn kinh tế, trị, xã hội định khống chế thị trường sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lOMoARcPSD|11424851 Độc quyền khống chế thị trường mơ ước hầu hết nhà doanh nghiệp Tất nhà doanh nghiệp ước muốn tồn phát triển mà đương đầu với cạnh tranh từ doanh nghiệp khác Hai điều kiện thể độc quyền ngành là: - Những đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành - Khơng có sản phẩm thay tương tự Khi khơng có can thiệp phủ, doanh nghiệp độc quyền tự định giá thường lựa chọn mức giá đem lại lợi nhuận lớn Độc quyền khơng thiết làm cho doanh nghiệp thu lời nhiều doanh nghiệp đối mặt với cạnh tranh Nhưng độc quyền thực đem lại nhiều lợi ích thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp khác lấn sân vào thị trường để tìm kiếm lợi nhuận lớn Khi đạt đến lượng doanh nghiệp định, cạnh tranh đẩy giá xuống thấp loại bỏ sức mạnh độc quyền 2.2 Nguyên nhân xuất độc quyền 2.2.1 Quyền sở hữu nguồn tài ngun Một cơng ty có quyền kiểm sốt độc quyền quyền sở hữu tài ngun hạn chế quyền sử dụng tài nguyên thiết lập độc quyền Tính khả dụng hạn chế tài nguyên khiến người bán tham gia thị trường Mặc dù yếu tố quan trọng lý thuyết kinh tế, độc quyền xuất lý thực tế Chủ yếu hầu hết tài nguyên có sẵn khu vực khác tồn cầu Một ví dụ độc quyền phát sinh sở hữu nguồn tài nguyên quan trọng thị trường kim cương kỷ XX Trong giai đoạn này, lOMoARcPSD|11424851 công ty De Beers kiểm soát hiệu hầu hết mỏ kim cương giới, thông qua quyền sở hữu trực tiếp thỏa thuận độc quyền Do đó, De Beers chiếm ưu vượt trội thị trường ảnh hưởng đến giá thị trường theo ý muốn 2.2.2 Quy định phủ Chính phủ hạn chế thâm nhập thị trường luật (ví dụ: thông qua sáng chế luật quyền), điều dẫn đến độc quyền Chính phủ thường làm điều để phục vụ lợi ích cơng đồng, quy định thúc đẩy đổi nghiên cứu phát triển (R & D) Có nghĩa cơng ty khen thưởng nỗ lực R & D cách giành quyền độc quyền để bán sản phẩm họ Nếu khơng có hình thức bảo vệ này, cơng ty chờ đối thủ thực nghiên cứu chép sản phẩm họ chúng có mặt thị trường Tuy nhiên, điều xóa bỏ tất đổi nghiên cứu Một số ví dụ bật độc quyền phủ quy định tìm thấy ngành dược phẩm Thường phải thập kỷ để công ty phát triển loại thuốc Tuy nhiên, họ thành công, công ty xin cấp sáng chế trở thành người bán loại thuốc khoảng thời gian định Sự độc quyền cho phép họ kiếm đủ lợi nhuận để bù đắp cho chi phí R & D bỏ 2.2.3 Tính kinh tế theo quy mô Trong số ngành, công ty cung cấp hàng hóa dịch vụ với chi phí thấp so với hai nhiều cơng ty Nó gọi độc quyền tự nhiên (phát sinh mà khơng có can thiệp phủ) Sự độc quyền tự nhiên phát sinh ngành công nghiệp nơi lOMoARcPSD|11424851 doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí cố định cao nhận quy mơ kinh tế đáng kể so với phạm vi đầu Những trường hợp dẫn đến tổng chi phí trung bình giảm sản lượng tăng lên, gây khó khăn cho công ty gia nhập thị trường Thị trường điện ví dụ phổ biến độc quyền tự nhiên Chi phí xây dựng sở hạ tầng để cung cấp điện cho thành phố vơ cao Vì vậy, thị trường có rào cản gia nhập cao Tuy nhiên, việc kết nối nhà bổ sung với lưới điện tương đối rẻ sở hạ tầng đưa Kết là, cơng ty cung cấp cho thành phố với chi phí thấp hai nhiều công ty cạnh tranh 2.3 Tác động độc quyền kinh tế thị trường 2.3.1 Tác động tích cực Một độc quyền tự nhiên, hệ thống nước nước thải, ngăn chặn trùng lặp sở hạ tầng giảm chi phí tiềm cho người tiêu dùng Độc quyền tự nhiên điều hành tổ chức phi lợi nhuận quyền địa phương đủ khả để giữ giá đủ thấp để cung cấp dịch vụ cho phần lớn cộng đồng 2.3.2 Tác động tiêu cực Khi độc quyền thuộc sở hữu tư nhân tổ chức lợi nhuận, giá trở nên cao đáng kể so với thị trường cạnh tranh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích người tiêu dùng Do giá cao hơn, người tiêu dùng mua hàng hóa dịch vụ mua với số lượng ỏi lOMoARcPSD|11424851 Trong số trường hợp cản trở phát triển khoa học kĩ thuật, làm chậm lãng phí nguồn lực xã hội Sự phục vụ người tiêu dùng nói riêng cho xã hội nói chung hiệu so với cạnh tranh tự Độc quyền thường làm cho xã hội ln ln tình trạng khan hàng hố, sản xuất khơng đáp ứng nhu cầu ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế Độc quyền hình thành biểu thất bại thị trường Để có cạnh tranh hồn hảo, nhiều quốc gia coi chống độc quyền tạo nên cạnh tranh hoàn hảo nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhà nước Để tạo nên cạnh tranh lành mạnh chống độc quyền kinh doanh cần phải có điều kiện định II THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Thực trạng giới Cạnh tranh mang tính sống cịn, gay gắt gay gắt cạnh tranh thị trường quốc tế Rất nhiều nước giới áp dụng quy luật cạnh tranh hiệu đạt nhiều thành tựu Hiện có nhiều doanh nghiệp nhiều quốc gia khác với đặc điểm lợi riêng tạo sức ép cạnh tranh mạnh mẽ, không cho phép doanh nghiệp hành động theo ý muốn mà buộc doanh nghiệp phải quan tâm đến việc thúc đẩy khả cạnh tranh theo hai xu hướng: + Tăng chất lượng sản phẩm + Hạ chi phí sản xuất Vì tầm quan trọng vấn đề cạnh tranh thương mại quốc tế, Hội nghị Singapore năm 1996, WTO định thành lập Ban công tác 10 lOMoARcPSD|11424851 nghiên cứu mối tương tác thương mại sách cạnh tranh Tuy nhiên, quan điểm trái ngược Mỹ, Cộng đồng Châu Âu (EC) nước phát triển xây dựng phát triển pháp luật cạnh tranh, vấn đề cạnh tranh tạm thời bị đưa khỏi chương trình đàm phán WTO Mặt khác nhiều nước phát triển, kinh tế với khả cạnh tranh nhiều hạn chế chưa đem lại hiệu thuyết phục Việt Nam, sau thức trở thành thành viên thứ 150 WTO ngày 11/1/2007, việc nghiên cứu quy định WTO cạnh tranh vụ tranh chấp liên quan cần thiết, nhằm vận dụng quy định để bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam hoàn thiện pháp luật cạnh tranh quốc gia Thực trạng Việt Nam Hiện việc nhận thức cạnh tranh độc quyền kinh doanh nước ta chưa quán, chưa nhận thấy vai trò quan trọng nhà nước kinh tế nên chưa có quan điểm dứt khốt Nhà nước chưa có qui định cụ thể, quan chuyên trách theo dõi giám sát hành vi liên quan đến cạnh tranh độc quyền Do mà thực trạng cạnh tranh độc quyền Việt Nam nhiều bất cập 2.1 Cạnh tranh bất bình đẳng Các doanh nghiệp nhà nước hưởng nhiều ưu đãi như: ưu đãi vốn đầu tư, thuế,… tập trung tay lượng lớn ngành nghề quan trọng: điện, nước, dầu lửa, giao thông vận tải…, cịn doanh nghiệp tư nhân khơng coi trọng Tình trạng trì ưu đãi DN nhà nước tài trợ cho tập đoàn kinh doanh quốc doanh đầu tư vào dự án hiệu kinh tế dẫn tới tỉ lệ tăng trưởng GDP VN mức 7,08% 11 lOMoARcPSD|11424851 tỉ lệ tăng trưởng kinh tế tính vốn đầu tư VN suy giảm khoảng 25% năm gần Các doanh nghiệp nước hoạt động theo quy chế riêng, khơng ưu đãi từ nhà nước Điều gây thiệt hại lớn kinh tế, số doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả, trông chờ vào nhà nước gây lãng phí nguồn lực xã hội, cơng ty tư nhân hoạt động nổ hiệu Ngồi qui định khơng hợp lí hoạt động doanh nghiệp nước gây nên e ngại đầu tư vào nước ta cơng ty nước ngồi 2.2 Cạnh tranh khơng lành mạnh Một số doanh nghiệp thông đồng câu kết với nhằm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp hội, loại bỏ doanh nghiệp khác cách ngăn cản không cho tham gia hoạt động kinh doanh, hạn chế việc mở rộng hoạt động, tẩy chay không cung cấp sản phẩm dịch vụ Các doanh nghiệp thoả thuận với phân chia thị trường làm lưu thơng hàng hố thị trường bị gián đoạn, thị trường nước bị chia cắt Sự câu kết doanh nghiệp dẫn tới việc độc quyền số mặt hàng thời gian định làm giá số mặt hàng tăng cao Ví dụ thuốc tân dược giá đắt gấp lần so với mặt hàng loại nước ngoài, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, triệt tiêu động lực cạnh tranh Hành vi lạm dụng ưu doanh nghiệp để chi phối thị trường Các công ty dựa vào mạnh mình, sử dụng biện pháp cạnh tranh không lành mạnh để loại trừ đối thủ cạnh tranh, thao túng thị trường Sự lạm dụng ưu doanh nghiệp dẫn đến việc áp dụng điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp yếu chi phối họ Hơn 12 lOMoARcPSD|11424851 việc hạn chế khả lựa chọn người tiêu dùng, khả kinh doanh doanh nghiệp thành viên tham gia kinh doanh lĩnh vực khác Hiện nước ta chưa có khung pháp lí hồn chỉnh cho cạnh tranh nên việc xác định, xử phạt hành vi cạnh tranh không lành mạnh khó khăn Điều tạo điều kiện cho hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngày phát triển Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng tung thị trường Các hình thức quảng cáo gian dối, thổi phồng ưu điểm hàng hoá làm giảm ưu điểm hàng hố khác loại, đưa mức giá cao so với mức giá thực tế sản phẩm Các hành vi thông đồng với quan quản lý nhà nước để cản trở hoạt động đối thủ ký kết hợp đồng, hối lộ giao dịch kinh tế, lôi kéo lao động lành nghề, chuyên gia giỏi doanh nghiệp Nhà nước cách khơng đáng cịn phổ biến kinh tế 2.3 Độc quyền số công ty, tập đồn Với ưu độc quyền, nhiều cơng ty định sản phẩm mà họ sản xuất tạo bất bình đẳng người kinh doanh với thị trường Ví dụ: loại hàng hố dịch vụ tổng cơng ty áp đặt nhiều giá khác loại khách hàng Cạnh tranh nội tổng công ty bị hạn chế Được bảo hộ phủ, nhiều tổng cơng ty hoạt động trì trệ, ỷ lại gây tốn kém, lãng phí cho xã hội Vấn đề độc quyền Việt Nam chủ yếu độc quyền nhà nước, cơng ty tư nhân chưa có khả tiềm lực kinh tế để chiếm vị trí thống lĩnh hay độc quyền ngành kinh tế Bên cạnh đó, với q trình mở cửa thị trường thông qua việc ký kết gia nhập hiệp định thương mại song phương đa phương, xuất công ty đa quốc gia hoạt động 13 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 Việt Nam Những công ty này, với sức mạnh kinh tế mình, có khả tạo lập vị độc quyền doanh nghiệp nội địa Việt Nam với tiềm lực hạn chế bị loại dần khỏi đời sống kinh tế 2.4 Độc quyền tự nhiên Độc quyền tự nhiên tồn ngành kết cấu hạ tầng đòi hỏi vốn đầu tư lớn mà lợi nhuận đem lại chậm không đáng kể Trong ngành kinh tế quan trọng, độc quyền ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiến lược phát triển kinh tế đất nước như: Điện, nước, dầu khí Các doanh nghiệp kinh doanh theo mơ hình khép kín theo chiều dọc vừa thực khâu đầu vừa thực khâu cuối Do nên hạn chế cạnh tranh hay dường khơng có đối thủ cạnh tranh thị trường Do tổng công ty đưa mức giá chung cao so với mức giá thực tế sản phẩm để thu lợi nhuận siêu ngạch cao Điều làm cho người tiêu dùng nhiều chi phí để sử dụng hàng hoá dịch vụ chất lượng không tương xứng III CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ CẠNH TRANH VÀ KIỂM SỐT ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ban hành sách cạnh tranh, luật cạnh tranh Trong số bối cảnh, sức mạnh thị trường không bảo vệ cạnh tranh kinh doanh lợi ích nó, bối cảnh phổ biến nước phát triển Các doanh nghiệp trước nhà nước thường khống chế công nghiệp nhà quản lý khu vực tư nhân hố thường thích hợp tác cạnh tranh Các sách cạnh tranh chống độc quyền cần phải phận sở hạ tầng pháp lý tất kinh tế thị trường nước dễ bị 14 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 hành động chống cạnh tranh làm tổn hại chẳng nước phát triển Nội dung luật cạnh tranh cần thường xuyên nghiên cứu, thay đổi cho phù hợp với biến động môi trường cạnh tranh nước yếu tố liên quan đến nước Nhiều nước giới áp dụng tốt sách cạnh tranh phát triển kinh tế đem lại hiệu cao Một nước sử dụng rộng rãi thành công yếu tố cạnh tranh để phát triển kinh tế Mỹ, Mỹ ban hành sớm luật cạnh tranh Đổi nhận thức cạnh tranh Xác định cách rõ ràng hợp lý vai trò Nhà nước vai trò chủ đạo doanh nghiệp Nhà nước kinh tế Việc đổi nhận thức cần thể toàn hệ thống quản lý Nhà nước, chương trình chiến lược cải cách hành chính, tổ chức, phong cách làm việc hành vi ứng xử quan Đưa nội dung cạnh tranh độc quyền vào chương trình giáo dục Đào tạo khoá ngắn hạn cho doanh nghiệp công chức Nhà nước để nâng cao, trau dồi kiến thức cạnh tranh độc quyền Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cạnh tranh độc quyền Xây dựng quan chuyên trách theo dõi, giám sát Rà soát lại hạn chế bớt số lượng lĩnh vực độc quyền, kiểm soát giám sát độc quyền chặt chẽ Nhà nước cần giám sát chặt chẽ hành vi lạm dụng doanh nghiệp lớn Cần phải đổi chế độ chứng từ, kế toán kiểm toán để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát tài doanh nghiệp 15 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 Cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích ứng dụng KH cơng nghệ Tăng ngân sách cho ngành nghiên cứu khoa học công nghệ, khuyến khích tư nhân đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ sản xuất Sửa đổi chế độ hoạch tốn, kế tốn nhằm khuyến khích khấu hao nhanh để đổi công nghệ, phát triển thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với việc chuyển giao công nghệ sử dụng kinh nghiệm quản lý quốc tế để áp dụng cho doanh nghiệp Tái cấu kiểm soát độc quyền Xoá bỏ độc quyền kinh doanh, trì độc quyền số ngành quan trọng, kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp độc quyền Nhà nước, thực theo hai hướng Cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh cách xây dựng điều kiện cấp phép loại hình dịch vụ chia tách doanh nghiệp chiếm vị trí chủ đạo thành đơn vị nhỏ độc lập chia tách doanh nghiệp không trực tiếp gắn với cung cấp dịch vụ sở hạ tầng khỏi doanh nghiệp chủ đạo Trường hợp có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tham gia trực tiếp Nhà nước vào hoạt động doanh nghiệp không cần thiết Nhà nước cần ban hành số quy định hướng dẫn hoạt động hạn chế cạnh tranh không lành mạnh để doanh nghiệp tự điều chỉnh hoạt động Trường hợp phải trì độc quyền số ngành chủ đạo cần xây dựng luật đặc thù cho lĩnh vực để kiểm sốt độc quyền, tránh tình trạng lạm dụng ưu chi phối thị trường Thành lập hiệp hội người tiêu dùng Hoạt động chủ yếu cung cấp thông tin phục vụ người tiêu dùng kịp thời phát hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị trường Các 16 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 hiệp hội đối trọng doanh nghiệp khống chế thị trường Kinh nghiệm nước cho thấy hoạt động bảo vệ lợi ích người tiêu dùng hỗ trợ tốt cho việc trì tốt mơi trường cạnh tranh lành mạnh Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng cạnh tranh vấn đề liên quan mật thiết đến PHẦN KẾT LUẬN Cạnh tranh quy luật, phần kinh tế thị trường, vừa mang tính lợi vừa mang tính hại Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh lâu dài toàn diện, dựa vào tồn lợi ích xã hội cạnh tranh động lực phát triển kinh tế xã hội Những mặt trái cạnh tranh đem lại điều khơng đáng ngại có sách trì cạnh tranh kiểm sốt độc quyền hợp lý Tác động cạnh tranh kinh tế thị trường tùy thuộc vào vận dụng quy luật nước khác Là nước áp dụng quy luật cạnh tranh muộn, Việt Nam học hỏi tiếp thu nhiều kinh nghiệm từ nước trước để tìm lối thực phù hợp cho 17 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 TÀI LIỆU THAM KHẢO "Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh" Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 91 tháng 2/2007 ” Pháp luật cạnh tranh WTO kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí thương mại 17/2001 Tạp chí điện tử ngoại giao Mỹ tháng 2/1999 “Chính sách cạnh tranh chống độc quyền quốc tế” Tạp chí điện tử The Library of Economics and Liberty (Econlib) “Độc quyền” Tạp chí điện tử Cbsnews tháng 9/2014 “Tác động xấu độc quyền” https://smallbusiness.chron.com/ 18 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ... PHÁP DUY TRÌ CẠNH TRANH VÀ KIỂM SOÁT ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ban hành sách cạnh tranh, luật cạnh tranh Trong số bối cảnh, sức mạnh thị trường không bảo vệ cạnh tranh kinh doanh lợi... Bất kì lĩnh vực tồn cạnh tranh Khơng có cạnh tranh khơng có sinh tồn phát triển Hiển nhiên, cạnh tranh đặc trưng kinh tế thị trường Trong công chuyển đổi kinh tế cũ sang kinh tế thị trường định... CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Thực trạng giới Cạnh tranh mang tính sống cịn, gay gắt cịn gay gắt cạnh tranh thị trường quốc tế Rất nhiều nước giới áp dụng quy luật cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn kinh tế chính trị mác lênin đề tài cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường , TIỂU LUẬN môn kinh tế chính trị mác lênin đề tài cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường