0

THẢO LUẬN THANH TOÁN QUỐC tế và tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU đề tài thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng techcombank

42 3 0
  • THẢO LUẬN THANH TOÁN QUỐC tế và tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU đề tài thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng techcombank

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI -❧❧•❧❧ - BÀI THẢO LUẬN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU Đề tài: Thực trạng toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thu Trang Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp học phần: 2156BKSC2411 MỤC LỤC CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1 Phương thức tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm giao dịch L/C .4 1.1.3 Quy trình tốn L/C 1.1.4 Thư tín dụng 1.1.5 Ý nghĩa kinh tế việc sử dụng L/C bên tham gia .9 1.2 Những vấn đề hiệu hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm hiệu tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 11 1.2.2 Một số tiêu xác định hiệu tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 12 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 17 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THANH TỐN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 19 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng Techcombank 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Techcombank 19 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh chức Techcombank 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 21 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Techcombank 22 2.2 Thực trạng hiệu toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank 25 2.2.1 Thực trạng hiệu toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank 25 2.2.2 Thực trạng hiệu toán hàng nhập theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank 29 2.2.3 Đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank thông qua số tiêu 32 2.2.4 Những hạn chế việc phát triển hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank 36 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường, xuất nhập trở thành ngành quan trọng Thị trường thương mại giới mở rộng không ngừng, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá, thị trường đầu tư trở nên cấp bách với doanh nghiệp xuất nhập Quan hệ giao thương quốc tế đặt vấn đề tế nhị, phức tạp, nên nghiệp vụ thương mại đòi hỏi tham gia ngân hàng đem lại cho nhà hoạt động ngoại thương hiểu biết kỹ thuật chỗ dựa tài lĩnh vực quan trọng Có thể nói đời tín dụng tài trợ xuất nhập tất yếu khách quan, gắn liền với quan hệ mua bán ngoại thương nước với Các chủ thể tham gia hoạt động Thanh toán quốc tế tồn khác biệt vị trí địa lý, văn hóa, xã hội Do việc tìm phương thức tốn thuận tiện, nhanh chóng đảm bảo quyền lợi nghĩa vũ bên tham gia đòi hỏi thiết Phương thức tín dụng chứng từ đời đáp ứng yêu cầu từ hai phía nhà xuất nhà nhập Với ưu điểm vượt trội, ngày phương thức tín dụng chứng từ sử dụng cách rộng rãi tồn giới Tín dụng chứng từ phương thức toán áp dụng phổ biển Bởi lẽ đáp ứng nhu cầu hai phía: Người bán hàng đảm bảo nhận tiền, người mua nhận hàng có trách nhiệm trả tiền Nhóm tìm hiểu năm qua, Ngân hàng Techcombank có phát triển vượt bậc nói chung tăng nhanh hoạt động TTQT Techcombank nói riêng nâng tầm vị ngân hàng thị trường nước quốc tế Vì vậy, nhóm xin trình bày đề tài “Thực trạng toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank” Do kiến thức hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo khơng có nhiều, chắn đề tài có số sai sót, nhóm mong nhận góp ý giáo bạn để nhóm hồn thiện đề tài thảo luận Nhóm xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TỐN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1 Phương thức tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm Điều UCP 600 Phòng thương mại Quốc tế định nghĩa: “Tín dụng chứng từ thỏa thuận, cho dù gọi tên mô tả nào, thể cam kết chắn không hủy ngang ngân hàng phát hành việc tốn cho xuất trình cụ thể” Hiểu cách đơn giản nhất, tín dụng chứng từ phương thức tốn, theo ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu thị khách hàng (người đề nghị mở thư tín dụng) trả số tiền định cho người khác (người hưởng lợi), chấp nhận hối phiếu người xuất ký phát thời gian quy định phạm vi số tiền thư tín dụng (letter of credit – viết tắt L/C) người xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định thư tín dụng 1.1.2 Đặc điểm giao dịch L/C - Tính độc lập L/C Thư tín dụng hình thành sở hợp đồng mua bán người nhập người xuất để toán tiền hàng cho số hàng người xuất giao cho người nhập theo hợp đồng thương mại ký kết, tức vào nội dụng yêu cầu hợp đồng để người nhập làm giấy tờ đề nghị mở L/C Nhưng sau L/C mở lại hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán, L/C có dẫn chiếu đến hợp đồng Nghĩa vụ ngân hàng mở L/C người hưởng lợi không phụ thuộc vào việc người xuất có thực nghĩa vụ nhập theo hợp đồng mua bán hay không Thay vào đó, phụ thuộc vào khả nhà xuất việc xuất trình chứng từ Điều có nghĩa ngân hàng tốn tiền cho người hưởng lợi người xuất trình chứng từ phù hợp với L/C Ngân hàng từ chối thực nghĩa vụ toán theo L/C với lý người xuất giao hàng chất lượng, hay lý tương tự Các tranh chấp nhà nhập xuất phát sinh từ hợp đồng mua bán giải độc lập với giao dịch L/C - Hoạt động toán tiền hàng ngân hàng cho người hưởng lợi tuân thủ chặt chẽ quy định chứng từ L/C Khi kiểm tra chứng từ xuất trình, ngân hàng tốn cho người hưởng lợi chứng từ tuân thủ chặt chẽ yêu cầu L/C Có quan điểm cho rằng: Ngân hàng khơng nên q chặt chẽ chứng từ có sai sót thơng thường, khơng nghiêm trọng Tuy nhiên, không cẩn trọng ngân hàng việc kiểm tra chứng từ chấp nhận tốn gây nên rủi ro cho ngân hàng Bởi ngân hàng người đảm nhận hoạt động toán theo ủy thác người mua Một ngân hàng không thực điều kiện xác định theo L/C (theo ủy thác) rủi ro điều khó tránh khỏi Vì vậy, cách an tồn cho ngân hàng tuyệt đối tuân thủ chặt chẽ quy định chứng từ L/C Bất kỳ không tuân thủ quy định chứng từ (dù lớn hay nhỏ, thơng thường hay nghiêm trọng) mang lại rủi ro cho ngân hàng dẫn đến vụ kiện tụng tốn nhiều thời gian tiền bạc - Việc toán dựa vào chứng từ Các chứng từ xuất trình để ngân hàng định trả tiền hay từ chối toán cho người hưởng lợi L/C, đồng thời để người nhập hoàn trả hay từ chối trả tiền cho ngân hàng Nếu người xuất trình chứng từ (thể bề mặt chúng) phù hợp với quy định L/C ngân hàng trả tiền Ngân hàng không chịu trách nhiệm số phận thật hàng hóa mà tốn ngân hàng cho nhà xuất nhà nhập cho ngân hàng Trường hợp, hàng hóa người mua nhận không phù hợp với chứng từ hai bên mua bán giải không liên đới tới trách nhiệm ngân hàng Như vậy, phương thức L/C, chứng từ có tầm quan trọng lớn, minh chứng cho giá trị hàng hóa mà người bán giao để nhà xuất địi ngân hàng tốn tiền hàng, đồng thời để ngân hàng chấp nhận hay từ chối toán cho người xuất - Phương thức toán L/C liên quan đến hai quan hệ hợp đồng, quan hệ người đề nghị mở L/C với ngân hàng phát hành L/C quan hệ ngân hàng phát hành L/C với người xuất Ngân hàng phát hành chấp nhận mở L/C theo yêu cầu người nhập hợp đồng cung cấp dịch vụ Nhà nhập phải trả khoản phí mở L/C khoản chi phí khác theo quy định ngân hàng Đổi lại, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra chứng từ người xuất xuất trình Nếu chứng từ hoàn toàn phù hợp với nội dung L/C ngân hàng nhận chứng từ tồn tiền hàng, chấp nhận hối phiếu nhà xuất khẩu; sau ngân hàng thu lại tiền người nhập giao chứng từ cho người nhập lấy hàng L/C cam kết trả tiền có điều kiện ngân hàng phát hành người hưởng lợi Chỉ người xuất trình chứng từ phù hợp thời hạn quy định L/C ngân hàng phải toán tiền hàng cho nhà xuất Nếu ngân hàng vi phạm quy định L/C làm ảnh hưởng đến quyền lợi nhà xuất khẩu, ngân hàng bị phạt vi phạm hợp đồng, chẳng hạn phạt chậm trả (do thời gian kiểm tra chứng từ lâu vượt quy định thời gian kiểm tra chứng từ) 1.1.3 Quy trình tốn (2) (5) Ngân hàng thông báo L/C Ngân hàng mở L/C L/C (6) (6) (1) (7) (8) (4) (5) (3) Người xuất Người nhập (1) Làm đơn xin mở thư tín dụng Người nhập làm đơn xin mở thư tín dụng gửi tới ngân hàng mở L/C, yêu cầu ngân hàng mở L/C cho người xuất Ở Việt Nam, đơn xin mở L/C lập theo mẫu in sẵn ngân hàng Khi đề nghị mở L/C người nhập thường phải ký quỹ mở L/C Việc ký quỹ thực ngoại tệ VND tương đương theo tỷ giá ngân hàng công bố Nếu nhà nhập khơng có tiền có yêu cầu ngân hàng cho vay để mở L/C Khi ngân hàng chấp nhận mở L/C, nhà nhập phải trả phí mở L/C (mức phí mở L/C tùy theo sách ngân hàng, thông thường khoảng 0.1% - 0.3% số tiền L/C) (2) Phát hành L/C Căn đơn xin mở L/C người nhập khẩu, ngân hàng mở L/C phát hành L/C thư, điện kết hợp thư điện chuyển cho ngân hàng thông báo L/C (3) Thông báo L/C Nhận điện mở L/C từ ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo chuyển nguyên văn điện mở L/C xác báo điện L/C cho người xuất Nếu L/C mở thư ngân hàng phải chuyển gốc L/C cho người XK (4) Giao hàng Sau nhận L/C, người xuất phải kiểm tra nội dung ghi L/C, đối chiếu với thỏa thuận hợp đồng ngoại thương - Nếu nội dung L/C phù hợp với hợp đồng ký tiến hành giao hàng - Nếu có nội dung cần sửa đổi bổ sung phải điện thơng báo nội dung cho người nhập Nếu người nhập điện trả lời đồng ý nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành Người xuất thực việc giao hàng theo điều kiện ghi L/C (5) Lập nộp chứng từ toán Sau giao hàng, người xuất phải hồn tất chứng từ tốn theo yêu cầu L/C xuất trình cho ngân hàng mở L/C, thơng qua ngân hàng thơng báo xin tốn Sau hoàn tất chứng từ, nhà xuất phải tiến hành kiểm tra lại Nếu có sai sót tùy theo mức độ mà tìm biện pháp khắc phục Trường hợp sai sót q nghiêm trọng khơng thể tốn theo L/C áp dụng biện pháp khẩn cấp đề nghị người mua sửa đổi L/C cho phù hợp với chứng từ lập Sau nhà xuất phải nhanh chóng xuất trình chứng từ toán ngân hàng thời hạn quy định Nếu xét thấy khơng có đủ khả nộp chứng từ vào ngân hàng hạn, nhà xuất phải làm giấy đề nghị gia hạn hiệu lực L/C gửi tới nhà nhập (6) Kiểm tra chứng từ toán trả tiền Ngân hàng mở L/C kiểm tra chứng từ toán Nếu chứng từ phù hợp với quy định L/C, ngân hàng tiến hành trả tiền cho người xuất chấp nhận hối phiếu (đối với hồi phiếu có kỳ hạn) Nếu chứng từ khơng phù hợp, ngân hàng từ chối toán từ chối chấp nhận hối phiếu thông báo cho bên liên quan để giải (7) Chuyển chứng từ hàng hóa cho người nhập Ngân hàng mở L/C chuyển chứng từ hàng hóa cho người nhập với điều kiện người nhập trả tiền chấp nhận trả tiền (8) Kiểm tra chứng từ tốn hồn trả tiền ngân hàng Người nhập kiểm tra chứng từ, thấy phù hợp với L/C hồn trả tiền cho ngân hàng mở L/C, nhận chứng từ để nhận hàng Nếu phát thấy có sai sót so với quy định L/C có quyền từ chối trả tiền Khi trách nhiệm thuộc ngân hàng mở L/C 1.1.4 Thư tín dụng a Khái niệm: Thư tín dụng phương tiện quan trọng phương thức tín dụng chứng từ Nếu khơng mở tín dụng phương thức tốn khơng thể xác lập người xuất không giao hàng cho người nhập Thư tín dụng thư ngân hàng lập sở yêu cầu khách hàng, ngân hàng cam kết trả tiền cho người hưởng lợi họ xuất trình đầy đủ chứng từ tốn phù hợp với nội dung thư tín dụng b Vai trị thư tín dụng Thư tín dụng văn mang tính pháp lý pháp lý để ngân hàng định việc trả tiền, chấp nhận hay chiết khấu hối phiếu, sở để người mua có trả tiền cho Ngân hàng hay khơng Ngồi ra, thư tín dụng cơng cụ hiệu việc cụ thể, chi tiết, hồn thiện hóa nội dung mà hợp đồng chưa bàn tới, khắc phục sai sót, điều khoản khơng có lợi hợp đồng xét thấy việc hủy hợp đồng có lợi Tuy thành lập sở hợp đồng mua bán sau mở hồn toàn độc lập với hợp đồng mua bán Điều có nghĩa tốn, ngân hàng vào chứng từ phù hợp mà thơi Tính chất độc lập tương đối htuw tín dụng chi phối toàn khâu trình tốn, quy định tồn nghĩa vụ bên tham gia Bản thân phương thức tín dụng chứng từ tỏ ưu việt so với phương thức khác, song khơng phải phương thức đảm bảo tránh rủi ro cho bên tham gia, có ngân hàng c Chức thư tín dụng - Chức tốn: Bộ chứng từ hồn hảo xuất trình địi tiền theo L/C bao gồm chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa, chứng minh việc người bán hồn thành nghĩa vụ giao hàng sở để ngân hàng thực việc toán - Chức tín dụng: Thư tín dụng văn thể loại tín dụng ngân hàng phát hành cấp cho nhà nhập Trong trường hợp ngân hàng phát hành yêu cầu nhà nhập ký quỹ 100% thực chất ngân hàng không cấp cho nhà nhập khoản tín dụng mà cho nhà nhập uy tín - Chức đảm bảo tốn: Ngồi hai chức thư tín dụng cịn có chức đảm bảo tốn Ngân hàng phát hành thay mặt nhà nhập cam kết tốn trực tiếp với nhà xuất mà khơng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan nhà nhập phụ thuộc vào việc nhà xuất có xuất trình chứng từ hồn hảo hay khơng 1.1.5 Ý nghĩa kinh tế việc sử dụng L/C bên tham gia Nhà nhập - Trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ toán quốc tế với Techcombank, CVTT & TTTM tiến hành thu phí Techcombank nhập liệu LC/điều chỉnh LC - Trường hợp khách hàng chưa đăng ký hợp đồng dịch vụ TTQT, CVTT & TTTM tiến hành thu tồn phí nhạn đề nghị từ đơn vị  Xác nhận việc thực với NHPH Sau nhập ngoại bảng L/C Techcombank thông báo, CVTT & TTTM TTXLNV thực việc gửi điện MT730 xác nhận nhận L/C xuất đến NHPH  Gửi điện tra soát tới NHPH - Khi người hưởng thụ nhận LC/điều chỉnh LC gốc Techcombank thơng báo kiểm tra nội dung thấy có tài khoản không phù hợp không với yêu cầu gửi đề nghị văn yêu cầu Techcombank tra suất với NHPH không liên hệ trực tiếp với người mở L/C yêu cầu điều chỉnh - CVTTQT đề nghị với CVTT & TTTM tiến hành soạn điện thực theo trình tự phát điện theo quy định đến NHPH để yêu cầu việc xác nhận lại theo nội dung khách hàng  Xử lý tất toán L/C hết giá trị hiệu lực Các trường hợp hết giá trị hiệu lực: - Khách hàng từ chối có văn yêu cầu hủy L/C gốc - NHPH yêu cầu hủy L/C - Hủy L/C hết thời gian hiệu lực  Lưu hồ sơ liên quan báo cáo đối chiếu Lưu đơn vị, TTXLNV, Báo cáo đối chiếu 2.2.1.2 Hoạt động toán L/C xuất Techcombank Hoạt động tốn hàng hóa xuất theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank phát triển hiệu cao góp phần vào tăng trưởng hoạt động tốn quốc tế nói chung hoạt động tốn L/C nói riêng ngân hàng Bảng 2.1.4.5 Số lượng giá trị LC phát sinh tăng năm 2017 - 2020 Đơn vị: 1000 USD Năm Thơng báo LC Thanh tốn LC Biểu đồ 2.1.4.6 Doanh số toán LC xuất techcombank năm 2017-2020 (Đơn vị: 1000USD) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy lượng L/C thông báo L/C toán ngân hàng cao mối quan hệ Techcombank với đơn vị mở rộng phát triển, Techcombank mở nhiều chi nhánh thị trường Bên cạnh đó, uy tín Techcombank củng cố thị trường quốc tế nên nhiều NHNN thông báo L/C qua hệ thống ngân hàng Techcombank cho đơn vị xuất Việt Nam Trong năm qua Techcombank tích cực đẩy mạnh cơng tác tốn L/C xuất Năm 2018 số lượng thơng báo L/C tăng 30,08%; tốn L/C tăng 38,22% so với kì năm trước doanh thu đạt 2.282.125 USD cao so với năm cịn lại Đây coi năm thành cơng Techcombank sau 25 năm thành lập với kết kinh doanh ấn tượng Năm 2019 đạt 31.250 số lượng thông báo L/C trị giá 1.039.250 USD, đạt 28.328 số lượng toán L/C trị giá 968.375 USD giảm rõ rệt so với năm 2018 Đặc biệt năm 2020 số lượng thông báo LC số lượng toán L/C giảm đáng kể so với năm trước tác động đại dịch Covid- 19 ảnh hưởng nhiều tới doanh thu ngân hàng việc xuất thị trường nước bị hạn chế Mặc dù bị tác động mạnh mẽ Techcombank ngân hàng hàng đầu hoạt động toán L/C 2.2.2 Thực trạng hiệu toán hàng nhập theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank 2.2.2.1 Quy trình nghiệp vụ tốn L/C nhập Techcombank Hồ sơ đề nghị mở hồ sơ nhập - khẩu: + Giấy yêu cầu mở thư tín dụng + Hợp đồng mua bán ngoại thương giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng (Bản sao) - Điều kiện mở L/C nhập khẩu: + Mặt hàng nhập không mặt hàng bị cấm + Doanh nghiệp có khả tài đảm bảo tốn L/C thời hạn cam kết + Ký quỹ theo quy định ngân hàng Thanh toán L/C nhập khẩu: - Đối với L/C trả ngay: + Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Ngân hàng giao chứng từ cho nhà nhập thực toán cho ngân hàng nước theo điều kiện L/C + Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Ngân hàng giao chứng từ cho nhà nhập nhà nhập ký chấp nhận bất hợp lệ đồng ý toán Đối với L/C trả chậm: + Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Ngân hàng giao chứng từ nhà nhập ký xác nhận đồng ý toán vào ngày đáo hạn + Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Ngân hàng giao chứng từ nhà nhập ký chấp nhận bất hợp lệ đồng ý toán vào ngày đáo hạn 2.2.2.2 Hoạt động toán L/C nhập ngân hàng Techcombank Những số liệu thực tế hoạt động toán quốc tế nhập L/C từ năm 2017 đến 2019 giúp ta thấy phát triển nhanh chóng hoạt động Techcombank Số L/C nhập Năm L/C phát hành L/C toán Tổng Doanh số toán L/C nhập (Đơn vị: 1000 USD) Nhìn vào sơ đồ ta thấy số L/C nhập doanh số tốn L/C nhập có xu hướng tăng số L/C nhập tăng lên nhanh, có số ấn tượng vào năm 2019 Để có số khả quan nhờ Techcombank có hướng đắn Trong giai đoạn 2017-2019 triển khai chương trình chuyển đổi để làm sâu sắc thêm lực am hiểu khách hàng, trở thành ngân hàng kinh doanh dựa tảng công nghệ để khách hàng đặt trọn niềm tin Cũng mở rộng quy mô ngày trở nên tiên tiến khiến Techcombank ngày khẳng định thương hiệu thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp Bên cạnh việc thực tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018, Techcombank áp dụng nhiều biện pháp tín dụng linh hoạt, triển khai nhiều gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu…, đồng thời ngân hàng thi hành sách nhằm hạn chế phịng ngừa rủi ro tn thủ sách tiền tệ Ngân hàng nhà nước Chính phủ Năm 2019 Techcombank thành công theo đuổi chiến lược “khách hàng trọng tâm” cách liên tục cung cấp giải pháp mới, nâng cao giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 2.2.3 Đánh giá hiệu hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank thông qua số tiêu 2.2.3.1 Chỉ tiêu định lượng Techcombank đưa cho tiêu đánh giá hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ dựa tiêu đánh giá xếp loại ngân hàng có hoạt động tốn quốc tế ngân hàng Citibank ngân hàng hàng đầu lĩnh vực toán quốc tế giới Dưới tiêu đánh giá hiệu hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Bảng 2.2.3.1.1 Chỉ tiêu định lượng đánh giá hoạt động TTQT theo L/C 2017-2019 Chỉ tiêu Tổng DT TTQT DT CP LN LN/DT DT/ DT TTQT CP/DT - Tổng doanh thu TTQT, doanh thu TTQT theo phương thức L/C, chi phí TTQT theo phương thức L/C lợi nhuận TTQT theo phương thức L/C có chiều hướng gia tăng qua năm Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí cho hoạt động TTQT theo phương thức L/C ln cao tốc độ tăng chi phí cho hoạt động TTQT theo phương thức L/C lợi nhuận TTQT theo phương thức L/C ln có chiều hướng tăng lên - Tỷ trọng lợi nhuận TTQT theo phương thức L/C doanh thu TTQT theo phương thức L/C có chiều hướng gia tăng qua năm, điều cho thấy hoạt động TTQT theo phương thức L/C phát triển bền vững mang lại hiệu - Tỷ trọng doanh thu TTQT theo phương thức L/C tổng doanh thu hoạt động TTQT tăng qua năm cho thấy L/C phương thức toán chủ yếu chiếm ưu tuyệt đối hoạt động toán quốc tế ngân hàng Techcombank - Tỷ trọng chi phí hoạt động TTQT theo phương thức L/C doanh thu hoạt động TTQT theo phương thức L/C có xu hướng giảm qua năm từ 2017 đến 2019 cho thấy chi phí mà Techcombank hoạt động TTQT theo phương thức L/C mang lại hiệu cao qua năm 2.2.3.2 Chỉ tiêu định tính Bên cạnh tiêu định lượng phân tích tiêu định tính hệ thống tiêu quan trọng để đánh giá tồn diện hiệu hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ mang lại cho ngân hàng Những tiêu định tính cho biết phát triển hoạt động khác mà hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ có vai trị hỗ trợ nhân có tác động mang tính tích cực - Hoạt động TTQT theo phương thức L/C góp phần tăng cường củng cố nguồn vốn ngoại tệ cho ngân hàng Sự phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng Techcombank năm qua gắn với tăng trưởng sản phẩm dịch vụ liên quan đến ngoại tệ vay cho vay thị trường tiền tệ, đầu tư, kinh doanh ngoại tệ toán thẻ, séc, chi trả kiều hối, thị trường vốn nước… nghiệp vụ có góp phần tạo thay đổi chiều rộng chiều sâu quan hệ với khách hàng nước quốc tế Hoạt động kinh doanh ngoại tệ nỗ lực Techcombank việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam Techcombank thực giao dịch với nhiều loại ngoại tệ khác USD, AUD, JPY, EUR… Hoạt động mua bán ngoại tệ quản lý tập trung hội sở chính, theo nhà giao dịch mua bán ngoại tệ thị trường liên ngân hàng thực hội sở Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Techcombank chuyên nghiệp hóa với việc áp dụng hệ thống cơng nghệ phần mềm có tính xử lý trực tuyến theo giao dịch tự động cập nhật từ chương trình giao dịch vào chương trình quản lý, kiểm sốt hạn mức, phê duyệt chuyển tự động máy Hoạt động mua bán ngoại tệ bán lẻ phục vụ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân thực tất chi nhánh phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng giao ngay, kỳ hạn tương lai, quyền chọn, hốn đổi Thơng qua việc quản lý nguồn ngoại tệ toán, đáp ứng tốt nhu cầu chi nhánh, doanh số kinh doanh ngoại tệ hàng năm tăng, đảm bảo góp phần cân đối nguồn ngoại tệ cho tồn hệ thống nâng cao tỷ trọng thu nhập ngân hàng Trong giai đoạn 2016-2018, hoạt động kinh doanh ngoại tệ Techcombank có nhiều thuận lợi kinh ngạch xuất nhập Việt Nam tăng mạnh Doanh thu cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ mang lại góp phần làm tăng tổng doanh thu chung ngân hàng Năm 2018 Techcombank thức niêm yết sàn chứng khốn HOSE Đến năm 2019 Techcombank có tổng tài sản ước tính đạt 383,699 tỷ Lợi nhuận trước thuế cán mốc kỷ lục 12 nghìn tỷ đồng đón thêm triệu khách hàng mới, tăng trưởng 24,7% 31,5% so với trước đến 2020 tổng tài sản doanh nghiệp ước tính đạt 439,6 nghìn tỷ đồng - Hoạt động tốn quốc tế theo phương thức L/C góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng xuất nhập ngân hàng Hoạt động tín dụng xuất nhập Techcombank coi hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, lĩnh vực có nhiều rủi ro chi phối thành công hay thất bại ngân hàng Với phương châm “Đi vay vay” Techcombank tạo cho tảng vững chắc, nguồn vốn phong phú dồi hỗ trợ hoạt động toán quốc tế Techcombank đặc biệt hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Hoạt động tín dụng xuất nhập Techcombank góp phần lớn vào việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam xuất /nhập hàng hóa nhanh chóng thuận lợi hạn an tồn Hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ góp phần phát triển đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh Techcombank Một nguồn thu không nhỏ Techcombank xuất phát từ hoạt động toán quốc tế theo phương thức L/C mức phí thu từ hoạt động toán quốc tế theo phương thức L/C Techcombank tích cực phát triển đa dạng loại hình dịch vụ đổi cơng nghệ Hiện Techcombank bước xây dựng hoàn thiện quy chế mở sử dụng tài khoản, hạn mức giao dịch quy chế tốn liên quan để chuẩn hóa quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ khả phục vụ Các nghiệp vụ toán quốc tế theo phương thức L/C thực nhanh chóng Hiện nghiệp vụ khác toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền cho công ty, cá nhân chuyển tiền cho tổ chức tín dụng, nhờ thu, giao dịch ngoại hối… ứng dụng phần lớn phần lớp giao diện giao dịch Techcombank thực thông qua mạng SWIFT Dịch vụ thẻ quốc tế phát triển với tốc độ nhanh chóng thu hút hàng triệu khách hàng sử dụng Số lượng thẻ quốc tế phát hành doanh số chi tiêu thẻ thời gian qua Techcombank đạt mức tăng trưởng quan mức phí dịng thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ quốc tế không ngừng tăng lên Năm 2020, Techcombank đạt mục tiêu đặt ra, trở thành tổ chức dẫn đầu thị trường loạt tiêu chí quan trọng tỷ lệ an toàn vốn ROA, CASA, NIM, NPL, v.v Hoạt động bảo lãnh nước ngồi Techcombank có tăng trưởng vượt bậc doanh số hoạt động phí thu từ hoạt động bảo lãnh Các hoạt động bảo lãnh có phát triển đa dạng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng xác nhận L/C, L/C trả chậm… Nhìn chung, Techcombank chấp nhận bảo lãnh đối ứng ngân hàng nước ngồi có uy tín u cầu ký quỹ tiền gửi ngân hàng Hoạt động bảo lãnh Techcombank trì mức độ an tồn khơng để xảy rủi ro mát vốn - Hoạt động TTQT theo phương thức L/C nâng cao uy tín Teckconbank thị trường quốc tế Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ưu tiên nguồn lực để xây dựng chế bảo vệ CBNV, khách hàng Đẩy mạnh lực số hóa liệu, triển khai phương thức làm việc Agile; thành lập khối Dữ liệu & Phân tích tạo hệ sinh thái tiện ích tồn diện với trải nghiệm đa kênh end-to-end tảng số lần Việt Nam “Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất” Việt Nam năm 2020, với khoản vay hợp vốn 500 triệu USD, hợp tác đối tác One Mount Group, thiết lập trải nghiệm số hóa xuyên suốt hành trình khách hàng: Giải pháp tài “Thẻ ứng vốn” cho chủ tiệm tạp hoá VinShop; trải nghiệm vay mua nhà toàn diện xuyên suốt với OneHousing Tỷ lệ CASA 46,1% đứng số thị trường - tổng huy động CASA lần vượt 100.000 tỷ đồng, ROA cao toàn ngành ngân hàng, mức 3,1% thương hiệu số hoạt động hiệu từ Forbes, “Thương hiệu ngân hàng ấn tượng 2020” “Ngân hàng có sức khỏe thương hiệu tốt nhất” từ MiBrand - đối tác nước Brand Finance Hoạt động Techcombank năm qua có phát triển đáng kể chiều rộng lẫn chiều sâu kết đọc góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam với nước khác Techcombank tăng cường thiết lập trì phát triển quan hệ với tổ chức tài ngân hàng giới theo phương châm tiếp thực hiệu sở tôn trọng lẫn hai bên có lợi 2.2.4 Những hạn chế việc phát triển hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank 2.2.4.1 Hạn chế Trong việc phát triển hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank gặp phải hạn chế cần khắc phục: Thứ nhất, việc sử dụng luật pháp quốố́c tế luật pháp q́ố́c gia hoạt động tốn q́ố́c tế theo phương thức tín dụng chứng từ chưa đồng nhiều bất cập Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển nên luật pháp Việt Nam nói chung, luật pháp ngân hàng nói riêng sửa đổi hồn thiện Do đó, vấn đề pháp lý chưa đồng với chuẩn mực quốc tế, quy định luật tổ chức tín dụng cịn nhiều bất cập cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với phát triển Thứ hai, nguồn nhân lực thực hoạt động tốn q́ố́c tế theo phương thức L/C Techcombank có trìì̀nh độ chưa đồng Tuy có nhiều cố gắng việc nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ quản lý đội ngũ cán trực tiếp làm công tác tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, song cịn thất q trình hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank Thứ ba, cạnh tranh Techcombank hoạt động tốn q́ố́c tế theo phương thức tín dụng chứng từ Thời gian qua, Techcombank khơng ngừng nâng cao lực tài chính, đầu tư cho hoạt động phát triển mạng lưới Techcombank gặp phải hạn chế cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, mức phí uy tín với ngân hàng hàng đầu Việt Nam Đặc biệt thị phần toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ chưa thể so sánh với thị phần ngân hàng Vietcombank Thứ tư, nghiệp vụ ngân hàng khác có liên quan chưa đa dạng Hiệu hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cịn chưa cao ngun nhân lòng tin, lạm phát, lãi suất, mức độ cạnh tranh hạn chế phát triển dịch vụ Mặc dù đạt kết đáng khích lệ thị trường liên ngân hàng bộc lộ hạn chế ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ cấp cho hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Hoạt động thị trường liên ngân hàng diễn theo chiều ngoại tệ dư thừa ngân hàng khan ngân hàng chào mua chí có ngân hàng dư ngoại tệ không bán Điều dẫn đến nguồn ngoại tệ thị trường liên ngân hàng cung cấp cho hoạt động tốn quốc tế nói chung hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nói riêng thời điểm có biến động tỷ giác thời điểm tập trung nhiều nghĩa vụ tốn với nước ngồi bị hạn chế Thứ năm xuất lợi dụng lừa đảả̉o hoạt động toán q́ố́c tế theo phương thức tín dụng chúng từ Techcombank Khi chuyển sang kinh tế thị trường, nhận thức doanh nghiệp hoạt động xuất nhập cán thực Techcombank hạn chế dẫn đến khe hở cho tổ chức cá nhân lợi dụng để lừa đảo Nhiều sai sót kỹ thuật xảy dẫn đến rủi ro cho ngân hàng mở thư tín dụng việc thiếu kiểm tra mẫu giao dịch, kiểm tra không cẩn thận không đầy đủ nên không phát yếu tố thiếu chứng từ Techcombank tốn bình thường cho bên thụ hưởng Trong vụ tranh chấp toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, Techcombank thường phải gánh chịu thiệt hại vật chất, uy tín chí cán 2.2.4.2 Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế mà Techcombank gặp phải xuất phát từ hai phía: nguyên nhân chủ quan nội ngân hàng nguyên nhân khách quan yếu tố bên đem lại Các nguyên nhân tác động trưc tiếp đến tính hiệu phát triển hoạt động toán quốc tế nói chung hoạt động tốn quốc tế ten phương thức tín dụng chứng từ Techcombank nói riêng a) Ngun nhân khách quan - Mơi trường pháp lý cịn bất cập, chưa hồn tồn đồng với thông lệ quốố́c tế Hệ thống luật pháp Việt Nam q trình sửa đổi, hồn thiện để đáp ứng yêu cầu mới, nhiều bất cập, thiếu đồng với chuẩn mực quốc tế Nhiều rào cản pháp lý còn, mà thân ngân hàng thương mại tự tháo gỡ Việc xây dựng hệ thống pháp luật cho phù hợp với môi trưởng pháp lý WTO khơng đơn Viêt Nam gia nhập WTO, mà thực chất phát triển kinh tế Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại Techcombank nói riêng Đối với ngân hàng nhà nước - quan quản lý tiền tệ hệ thống ngân hàng việc xây dựng hệ thống pháp luật ngân hàng thiếu, chưa đồng nhiều để chưa phù hợp với thông lệ quốc tế Điểu tạo thách thức phải sửa đổi, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống theo ngun tắc không phân biệt đối xử WTO Cùng với việc mở cửa thị trường tài nội địa làm tăng rùi ro thị trường tác động từ bên ngồi, từ thị trường tài khu vực giới, đó, lực điều hành sách tiển tệ, lực giám sát hoạt động ngân hàng ngân hàng nhà nước hạn chế, bên cạnh chế quản lý vĩ mơ cịn chưa đồng bộ, chưa hồn thiện gây khó khăn cho ngân hàng tiến hành hoạt động toán quốc tế chế lãi suất, tỷ giá Các cơng cụ sách tiền tệ chưa đổi theo hướng linh hoạt, phù hợp với thị trường, cơng cụ trực tiếp chura hoản tồn thay cơng cụ gián tiếp Tình trạng đơla hố mức cao Những yếu tố hạn chế hiệu điều hành sắch tiền tệ ngân hàng Nhà nước Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý việc quản lý Nhà nước hoạt động ngân hàng chưa đẩy đủ, chưa rõ rằng, minh bạch, tính thống nhất, thực thi không cao, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế Hệ thống tra theo chuẩn mực quốc tế chưa áp dụng Các sách liên quan đến hoạt đong toán quốc tế chưa đồng Chưa có văn Nhà nước điều chỉnh quyền hạn trách nhiệm bên tham gia hoạt động toán xuất nhập - Kiến thức nghiệp vụ tốn XNK chưa phởả̉ cập rộng rãã̃i hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Trình độ cán làm cơng tác xuất nhập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập chưa cao, thiếu thông tin khách hàng; chưa thông thạo kỹ thuật buôn bán ngoại thương, không nắm vững thông lệ quốc tế bn bán quốc tế điều gây rủi ro đáng tiếc như: chọn nhầm đối tác; nhiều sơ hở ký kết hợp đồng; thương lượng ký kết hợp đồng thương mại thường dễ dàng chấp nhận phương thức toán điều kiện tốn bất lợi cho mình; chấp nhận bất lợi nội dung L/C nên dẫn đến rủi ro toán; dễ dãi tin chạy theo lợi nhuận; Việc lập chứng từ hàng xuất cịn nhiều sai sót dẫn đến việc ngân hàng nước ngồi từ chối tốn Nhận thức doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tốn cịn nhiều hạn chế việc có q kinh nghiệm, nhiều doanh nghiệp cịn xem nhẹ rủi ro phát sinh từ hoạt động này, làm cho rủi ro hoạt động tăng lên Nhiều thương vụ làm ăn với đối tác nước khơng có phân tích thẩm định kỹ không mang lại hiệu kinh tế doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro Một số doanh nghiệp không thực cam kết với ngân hàng, số doanh nghiệp khơng có khả tốn Ngồi cịn có nhiều ngun nhân khách quan khác tác động tiêu cực đến hoạt động toán quốc tế ngân hàng Techcombank như: yếu tố trị, văn hóa, xã hội, mà ngân hàng phải xem xét tính đến b) Nguyên nhân chủ quan - Tiềm lực vớố́n nhỏ bé: Techcombank có nguồn vốn tự có thấp ngân hàng mà Techcombank đã, phải cạnh tranh Vốn tự có thấp nguyên nhân làm cho sức mạnh tài Techcombank suy giảm khả chống đỡ rủi ro yếu - Trìì̀nh độ cán làm cơng tác tốn q́ố́c tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank hạn chế nghiệp vụ yếu số phận định, chưa nắm bắt thay đổi kịp thời Chưa có nhiều cán giỏi làm công tác tham mưu cho lãnh đạo tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Cán làm cơng tác tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank chưa có chuyên gia thực thụ chuyên sâu phát triển sản phẩm tài trợ thương mại Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực giao dịch đo lường rủi ro yếu Tổ chức hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cịn phân tán Trình độ chi nhánh hội sở cách biệt, hệ thống xử lý thông tin nghèo nàn dẫn đến rủi ro cao, chưa có phận quản lý hạn mức mở L/C - Sảả̉n phẩm dịch vụ tốn q́ố́c tế theo phương thức tín dụng chứng từ chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng thị trường Các sản phẩm toán dừng lại sản phẩm truyền thống tốn xuất, nhập, chuyển tiền Chưa có bứt phá, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm tài trợ thương mại Dịch vụ TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank chưa tạo dựng thương hiệu riêng, chất lượng dịch vụ chưa cao, sức cạnh tranh yếu, tiện ích số dịch vụ khách hàng chưa cao Sự kết hợp tương trợ lẫn phận có liên quan để tạo nên dịch vụ khép kín hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chúng từ chưa tốt nên làm giảm bớt hiệu hoạt động toán quốc tế Cơng tác áp dụng sách Marketing vào việc thu hút khách hàng hạn chế chưa phát huy hiệu Mặc dù hoạt động marketing chi nhánh trọng nhiều chưa đạt hiệu mong đợi KẾT LUẬN Thanh toán quốc tế dịch vụ ngày trở nên quan trọng ngân hàng thương mại Việt Nam, mắt xích quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh khác ngân hàng phát triển, đồng thời thúc đẩy hỗ trợ hoạt động kinh doanh Xuất – Nhập doanh nghiệp phát triển, làm tăng kim ngạch Xuất - Nhập nhiều năm qua Có kết phải kể đến đóng góp khơng nhỏ Ngân hàng thương mại với tư cách trung gian tốn cho hoạt động Xuất nhập Thơng qua hoạt động Thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng thương mại, hoạt động toán quốc tế diễn nhanh chóng, liên tục đạt hiệu cao, tạo ổn định tâm lý cho doanh nghiệp Tuy nhiên, trước phát triển mạnh mẽ ngày đa dạng thương mại quốc tế, nghiệp vụ tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng thương mại nhiều lúc tỏ bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi ngày cao thương mại quốc tế ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế quốc gia Đề tài: “Thực trạng toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank” tập trung phân tích tình hình phát triển hoạt động tốn quốc tế ngân hàng Techcombank, qua rút mặt tích cực hạn chế nguyên nhân tồn ... hệ thống toán quốc gia 2.2 Thực trạng hiệu toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank 2.2.1 Thực trạng hiệu toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ Techcombank. .. doanh Techcombank 22 2.2 Thực trạng hiệu toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Techcombank 25 2.2.1 Thực trạng hiệu toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng. .. gia vào phương thức toán 1.2 Những vấn đề hiệu hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm hiệu toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN THANH TOÁN QUỐC tế và tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU đề tài thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng techcombank , THẢO LUẬN THANH TOÁN QUỐC tế và tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU đề tài thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng techcombank