0

TIỂU LUẬN KINH tế vĩ mô khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và những bài học kinh nghiệm rút ra từ nó

31 4 0
  • TIỂU LUẬN KINH tế vĩ mô khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và những bài học kinh nghiệm rút ra từ nó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:19

BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ -0-0 - HỌ TÊN SINH VIÊN Kiều Hoàng Phi Hùng MSV : 20063069 TIỂU LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ Tiểu luận kết thúc môn học Kinh tế vĩ mô Giảng viên: TS Nguyễn Thị Giang Mục lục MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929 – 1933 Nguyên nhân dẫn đến Đại khủng hoảng 1929 – 1933 1.1 Bối cảnh giới sau chiến tranh giới thứ 1.2 Sự khủng hoảng thị trường chứng khoán 1.3 Cuộc khủng hoảng ngân hàng (the great coraction) – trách nhiệm Cục Dự trữ Liên Bang (FED) .8 1.4 Chính sách tiền tệ chế độ vị vàng 1.5 Lý thuyết giảm phát nợ 10 Diễn biến hậu Đại khủng hoảng kinh tế 11 2.1 Đại khủng hoảng Mỹ - Khởi đầu sụp đổ 11 2.2 Đại khủng hoảng lan Châu Âu .14 2.3 Đại khủng hoảng Châu Á .16 2.4 Hậu mặt trị - xã hội mà Đại khủng hoảng 1929 – 1933 gây 18 2.5 Các quốc gia vượt qua Đại khủng hoảng 24 KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929 – 1933 TẠI VIỆT NAM .26 Cuộc khủng hoảng Pháp 26 Những sách Pháp Việt Nam 27 3.Việt Nam thời kì Đại khủng hoảng .28 3.1 Kinh tế Việt Nam thời kì Đại khủng hoảng 28 3.2 Tác động Đại khủng hoảng đến tình hình trị xã hội Việt Nam 31 BÀI HỌC TỪ ĐẠI KHỦNG HOẢNG 1929 – 1933 33 LỜI KẾT 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Lịch sử kinh tế giới trải qua nhiều thăng trầm, biến động với vô số khủng hoảng kinh tế diễn theo chu kì định Tuy nhiên, đại khủng hoảng 1929 – 1933 lại khủng hoảng kinh tế đặc biệt, biết đến khủng hoảng trầm trọng nhất, kinh khủng lịch sử nhân loại Cuộc đại suy thoái nổ Mỹ nhanh chóng lan sang nước Châu Âu, Châu Á, gây ảnh hưởng to lớn kinh tế, trị - xã hội mối quan hệ quốc tế sau Lịch sử giới chưa ngừng nhắc lại dấu gạch nối thời kì hai chiến tranh giới tàn khốc nhân loại Đại khủng hoảng 1929 – 1933 vừa hệ chiến tranh giới thứ vừa nguyên nhân chiến tranh giới thứ hai Vậy điều gây đại khủng hoảng này, đại khủng hoảng diễn mà gây tổn hại khủng khiếp đến không cho người, kinh tế mà hệ thống trị giới có biến chuyển ? Liệu ta học hỏi từ sai lầm giải pháp cho tương lai ? Việt Nam ta trở thành thuộc địa Pháp khoảng thời gian Đại khủng hoảng 1929 – 1933 diễn ra, khơng nằm ngồi tầm ảnh hưởng Các lĩnh vực từ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc, nặng nề Dưới góc độ khoa học, việc tìm hiểu Việt Nam thời kì đại suy thối bên cạnh quốc gia khác giúp ta có nhận thức đắn giai đoạn ngắn ngủi lịch sử Việt Nam vô quan trọng Đặc biệt, thời điểm nay, Việt Nam tích cực thực cơng đổi mới, không ngừng tăng cường đường lối mở cửa, hội nhập với giới bên ngồi việc nghiên cứu tác động Đại khủng hoảng 1929 – 1933 đến Việt Nam có giá trị thực tiễn định, từ góp phần vào cơng xây dựng phát triển đất nước Với lý đó, tơi em xin chọn đề tài “Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 học kinh nghiệm rút từ nó” để tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng : đối tượng nghiên cứu tiểu luận Đại khủng hoảng năm 1929 – 1933 tác động học mà để lại cho giới nói chung Việt Nam nói riêng 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Bài tiểu luận nghiên cứu năm Đại khủng hoảng từ 1929 – 1933 ảnh hưởng đến khía cạnh khác đời sống xã hội, kinh tế, trị khắp giới có Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Trong trình tìm hiểu Đại khủng hoảng 1929 – 1933, phương pháp chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, logic để tìm hiểu cách có hệ thống khía cạnh khủng hoảng kinh tế, nhằm rút học, kết luận Đại khủng hoảng NỘI DUNG Nguyên nhân dẫn đến Đại khủng hoảng 1929 – 1933 Khủng hoảng kinh tế tượng tất yếu trình phát triển chủ nghĩa tư bản, biểu cao độ mâu thuẫn sản xuất phát triển tự mục tiêu theo đuổi lợi nhuận tối đa chủ nghĩa tư với khả tiêu dùng có hạn quần chúng lao động Trong lịch sử kinh tế nhân loại, khủng hoảng diễn theo chu kì, nhà tư không bất ngờ xảy Tuy nhiên, lịch sử ghi nhận khủng hoảng không theo chu kì định để lại hậu nặng nề cho kinh tế Đại khủng hoảng 1929 – 1933 số khủng hoảng Đây trường hợp đặc biệt mà theo Đại từ điển kinh tế thị trường, “đại khủng hoảng, đại tiêu điều, khủng hoảng sản xuất thừa có tính chất giới nghiêm trọng nhất, sâu sắc nhất, diện rộng lịch sử tư chủ nghĩa” 1.1 Bối cảnh giới sau chiến tranh giới thứ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 diễn vào hai chiến tranh giới có mối quan hệ mật thiết với hai chiến tranh giới Tuy nhiên, xét nguồn gốc Đại khủng hoảng 1929 – 1933 cần phải hiểu bối cảnh giới sau chiến tranh giới thứ Khi nhắc đến chiến tranh tàn khốc lịch sử nhân loại Chiến tranh giới thứ thường bị che mờ hậu khủng khiếp mà chiến tranh giới thứ hai đem lại, nhưng, Đại chiến giới lần chiến tàn khốc, có ảnh hưởng to lớn đến tồn nhân loại, có vai trò nguyên nhân sâu sa dẫn đến Đại suy thối Trong chiến có tác động nhỏ tới Mỹ lại gây biến đổi lớn mặt cho quốc gia Châu Âu Tất nước tham chiến dù trực tiếp hay tham gia phần có thay đổi định, bàn cờ trị giới có nhiều thay đổi phân chia quyền lợi, thiết lập trật tự giới mới, nguyên nhân sâu sa dẫn đến mâu thuẫn nước thắng trận - bại trận từ dẫn đến Đại khủng hoảng chiến tranh giới thứ hai Sau chiến tranh giới thứ nhất, nước thắng trận Mỹ, Nhật hưởng nhiều lợi thế, có điều kiện thuận lợi để vươn lên phát triển kinh tế, mở đầu thời kì phát triển kinh tế, vươn lên dẫn đầu giới tư bản, nước bại trận hay nước bị chịu tổn thất nặng nề gặp khó khăn lớn sản xuất thương mại bị đình đốn Họ phải gấp rút khơi phục kinh tế trả chiến phí cho nước thắng trận, tình hình trị, xã hội rơi vào bất ổn Sau khoảng thời gian dài khôi phục kinh tế, họ bước bước vào thời kì ổn định năm 1924 – 1929 Tại Hoa Kỳ, từ năm 1923 - 1929, sản lượng công nghiệp tăng 69% Năm 1929, sản lượng công nghiệp Đức đạt mức 113% trước chiến tranh, vượt qua Anh, Pháp Sản lượng công nghiệp Pháp năm 1930 vượt 140% so với năm 1913 Mặc dù trình phục hồi nuớc Anh diễn chậm chạp đến năm 1929, sản luợng công nghiệp đạt mức năm 1913 Ở nước tư khác, trình phục hồi phát triển kinh tế diễn tương tự Cho dù đến năm 1924, kinh tế nước phục hồi thực tế, bất ổn kinh tế tiềm tàng chí nước hưởng nhiều lợi Mỹ Cuộc chiến làm kinh tế giới biến động với lạm phát thời chiến tranh giảm phát thời kì hậu chiến Tại Mỹ, nhu cầu cho nông sản chiến tranh tăng vọt, người dân vay nợ để mua đất máy móc, nước Châu Âu, lại thời kì vơ khó khăn cho nông nghiệp Tuy nhiên, quốc gia Châu Âu ổn định lại kinh tế nhu cầu lại bị giảm sút mạnh năm 1920 1921 Vì nơng nghiệp Mỹ ln tình trạng khủng hoảng trầm trọng kéo dài suốt năm thịnh vượng từ 1923 – 1929 Nước Mỹ vươn lên trở thành chủ nợ lớn giới Vấn đề nợ trả nợ chiến tranh kích thích trực tiếp cho kinh tế quốc tế năm 1920 Mỹ trở thành ngân hàng giới, cam kết trì cân thương mại, thúc đẩy xuất nước khác giới Tuy nhiên, vị mặt lâu dài lại khơng phù hợp với vai trị quốc gia cho vay quốc gia khác có tiền để trả nợ cho Mỹ họ phải bán nhiều mua hàng hóa Mỹ Như vậy, thấy, sau chiến thứ nhất, tình hình nước giới có nhiều biến động đặc biệt kinh tế mặt tiêu cực tích cực Sau thời kì khơi phục kinh tế, cho dù quốc gia dần trở lại vào quỹ đạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn lớn kinh tế mà quốc gia chưa thể giải triệt để, tích tụ trở thành nguyên nhân sâu sa mà dẫn đến sụp đổ kinh tế năm sau thời kì thịnh vượng mà ngịi nổ Đại khủng hoảng 1929 – 1933 1.2 Sự khủng hoảng thị trường chứng khoán Một đặc trưng chủ nghĩa tư chạy theo lợi nhuận giá Đây xu hướng mà coi dịch bệnh diễn vào cuối thập kỉ 20 kỉ 20 Nó nổ Florida - Mỹ với tượng đầu bất động sản Thị trường bất động sản Florida biến thành tượng bong bóng kinh tế cổ điển khổng lồ giá trị mua bán vượt qua nhiều lần giá trị thực tế khiến trở nên mong manh, dễ vỡ Những người mua có niềm tin họ bán với giá cao vài tuần tháng sau kiện dự đốn từ trước, bong bóng vỡ vào năm 1926 nạn đầu Florida có ảnh hưởng tới phố Wall, trở thành dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nhen nhóm Thị trường The Great Bull cuối năm 1920 có khả kích thích tín dụng cách dễ dàng hình thức kí quỹ Trong thị trường tăng nhanh vậy, địn bẩy tài tạo khoản lợi nhuận khổng lồ, dẫn đến nạn đầu vào thị trường chứng khoán bùng nổ Vào cuối năm 1928- 1929, cục Dự trữ liên bang tìm cách giảm sốt đầu sốt ăn sâu vào sống người dân Mỹ Nhà sử học Maury Klein tổng hợp tình hình thời điểm sách Cuối cầu vồng (2001) sau: “Nói cách đơn giản, nhiều người nắm giữ cổ phiếu tiền vay mượn” Bùng nổ đầu khiến hàng triệu người Mỹ đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán, số lượng lớn vay tiền để mua cổ phần Vào tháng năm 1929, nhà môi giới liên tục cho nhà đầu tư nhỏ vay 2/3 giá trị bề mặt cổ phiếu mà họ mua Hơn 8,5 tỉ đôla khoản vay, toàn số tiền nhiều lưu hành Mỹ Giá cổ phiếu tăng lên khiến nhiều người mua hơn, người ta hy vọng giá cổ phiếu cao Chính đầu khiến cho kinh tế có dấu hiệu chững lại vào hè năm 1929, tín hiệu khủng hoảng gửi tới phố Wall, vào ngày 24 tháng 10, 1929 số Dow Jones vừa vượt khỏi đỉnh vào ngày tháng 381,17 điểm, thị trường đột ngột chững lại, lệnh bán ạt (bán đổ bán tháo) Có 12 894 650 cổ phiếu bán trong một ngày, nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu thị trường đâm sầm xuống dốc, nhà đầu tư bỏ qua cho dù có vài nhà đầu tư lớn rút khỏi thị trường Sự đổ vỡ thị trường chứng khoán phố Wall hay gọi đại đổ vỡ điều tránh khỏi đặt dấu chấm hết cho thời kì phát triển thịnh vượng, mở đầu Đại khủng hoảng trầm trọng lịch sử nhân loại Cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán kéo theo suy giảm kinh tế, khiến cho giàu có phần lớn nhà đầu tư biến mất, với tâm lý bi quan kinh tế khiến họ cẩn trọng đầu tư chi tiêu Chính dẫn tới xói mịn nhu cầu kinh tế mà từ đó, Đại khủng hoảng nổ toàn kinh tế 1.3 Cuộc khủng hoảng ngân hàng (the great coraction) – trách nhiệm Cục Dự trữ Liên Bang (FED) Theo chủ nghĩa tiền tệ, nhà kinh tế học người Mỹ Milton Friedman Anna J Schwartz đưa lời giải thích cho Đại khủng hoảng khủng hoảng ngân hàng gây Cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến 1/3 số ngân hàng biến với tiền tệ thu hẹp 35% dẫn đến giảm phát 33% toàn kinh tế Trong tình hình ngân hàng dần sụp đổ, Cục Dự trữ Liên bang khơng có động thái việc hỗ trợ ngân hàng hạ lãi suất, tăng sở tiền tệ, bơm khoản vào hệ thống ngân hàng, họ thụ động theo dõi sụp đổ hệ thống ngân hàng mà nói cách khác theo dõi chuyển biến từ khủng hoảng, suy thối bình thường thành Đại khủng hoảng với quy mô toàn quốc gia Friedman Schwartz lập luận xuống kinh tế, bắt đầu sụp đổ thị trường chứng khoán, suy thối bình thường Cục Dự trữ Liên bang có hành động tích cực Cục Dự trữ Liên bang cho phép số ngân hàng lớn phá sản điển Ngân hàng New York Hòa Kỳ - điều mà gây hoảng loạn to lớn địa phương rút tiền diện rộng Friedman Schwartz cho Cục Dự trữ Liên bang cho vay khẩn cấp cần ngân hàng chủ chốt đơn giản mua trái phiếu phủ thị trường mở để cung cấp khoản tăng lượng tiền sau ngân hàng chủ chốt giảm giá lượng cung tiền khơng giảm cách nhanh chóng 1.4 Chính sách tiền tệ chế độ vị vàng Theo quan điểm học thuyết tiền tệ, thấy nguồn cung tiền vô quan trọng có ảnh hưởng lớn đền kinh tế quốc gia Nếu nguồn cung không đầy đủ, giá bị giảm sút dẫn đến giảm phát nghiêm trọng, mặt khác, nguồn cung tiền lớn, vượt phạm vi cần thiết, giá nhanh chóng trở nên lạm phát Vào cuối năm 1920 đến đầu 1930, ảnh hưởng nguồn cung tiền thấy rõ qua siêu lạm phát nổ Đức, tỉ giá đồng tiền Đức bị năm từ 192 mark cho đola lên đến 42 nghìn tỷ mark cho 11ddola Với tỷ lệ lạm phát lên đến hàng tỷ vậy, đồng tiền Đức trở nên vơ giá trị Nó đóng góp vào Đại suy thoái diễn Đức phá hủy nặng nề kinh tế không Đức mà ảnh hưởng đến cẩ quốc gia Châu Âu khác, nơi mà kinh tế sau chiến tranh giới thứ nhiều bất ổn Chế độ vị vàng nghiên cứu cách chặt chẽ nhà kinh tế thập niên 90 kỉ 20 với tư cách nguyên nhân hàng đầu dẫn tới Đại khủng hoảng Chế độ vị vàng vào thời chiến tranh giới chế độ tỉ giá đối hoài cố định, đồng tiền quốc gia thê giới giữ tỉ giá với mức vàng định Những người ủng hộ chế độ cho ngăn chặn bành trướng tín dụng nợ nần đồng tiền đảm bảo vàng không cho phép phủ tùy tiện in tiền giấy cho lưu thơng giúp ngăn lạm phát, loại bỏ bất ổn hệ thống tiền tệ, đảm bảo tín nhiệm tổ chức phát hành tiền tệ khuyến khích hoạt động cho vay Trong chiến tranh giới thứ nhất, chế độ vị vàng bị hủy bỏ lại khơi phục sau Do gián đoạn chiến tranh, tỷ giá hối đoái thả từ năm 1919 tới đầu năm 1920 dẫn tới tình trạng bảo hộ để chống lại, số quốc gia cam kết quay lại thực tiêu chuẩn vàng với tỉ giá cố định nhanh Nước Anh thực vào năm 1925, Pháp năm 1928 Tới năm 1929, 45 quốc gia thực tiêu chuẩn vàng Cho đến năm 1929, Đại khủng hoảng nổ ra, hầu hết vàng giới nằm tay Mỹ Pháp Những nỗ lực nhằm giữ đồng tiền với thời kì trước chiến tranh quốc gia khác dẫn đến sách giảm phát, cố gắng giảm hàng hóa thị trường giới nhằm thu hồi vàng để giữ giá trị đồng tiền họ Nó khiến cho tình trạng giảm phát ngày trở nên trầm trọng góp phần vào Đại khủng hoảng Ngoài ra, chế độ vị vàng lý cản trở Cục dự trữ Liên bang đưa sách giải khủng hoảng Vào thời điểm đó, Cục dự trữ Liên bang gần đạt đến giới hạn tín dụng cho phép hỗ trợ vàng mà họ sở hữu Khoản tín dụng dạng giấy báo yêu cầu Cục dự trữ Liên bang, thời kì khủng hoảng ngân hàng, phần giấy báo yêu cầu dùng để đổi lấy vàng Cục dự trữ Liên bang, mà với số vàng kho kèm với việc giảm tín dụng nhiều Nó khiến cho khủng hoảng ngày kiểm soát 1.5 Lý thuyết giảm phát nợ Irving Fisher cho yếu tố dẫn đến Đại khủng hoảng vòng luẩn quẩn giảm phát tình trạng nợ nần chồng chất ngày tăng Trong khủng hoảng 1929, trước Đại khủng hoảng, yêu cầu kí quỹ 10%, thị trường giảm, cơng ty môi giới thu hồi khoản vay Các ngân hàng bắt đầu khơng có khả toán nợ vỡ nợ người gửi cố rút tiền quy mô lớn Các khoản nợ tồn đọng trở nên nặng nề hơn, giá thu nhập giảm từ 20 – 50%, khoản nợ trì với số cũ Nó khiến hàng trăm ngân hàng sụp đổ, ngân hàng tồn đọng lại trở nên thận trọng việc cho vay, làm tăng áp lực giảm phát Một vịng luẩn quẩn phát triển vịng xốy xuống tăng tốc Việc lý nợ không theo kịp tốc độ giảm mà gây Hiệu ứng hàng loạt vụ giẫm đạp để lý làm tăng số nợ lên cao mà giá trị tài sản nắm giữ lại giảm Như vậy, nỗ lực cá nhân để giảm bớt gánh nặng nợ nần họ làm nợ ngày tăng Quá trình làm cho khủng hoảng suy thoái 1929 trầm trọng giảm đáng kể với đà suy giảm giới, năm 1930 so với 1925 giảm 30%, năm 1931 so với 1930 tiếp tục giảm 30% Quá trình giảm sút kinh tế Nhật Bản tạo điều kiện cho trình tích tụ tập trung tư bản, hàng loạt tập đồn độc quyền dần hình thành tên gọi Cacten Tại Trung Quốc, nhìn vào sản xuất cơng nghiệp nhỏ bé thời điểm kết luận Trung Quốc khơng bị ảnh hưởng nhiều Đại khủng hoảng Tuy nhiên, sau chiến tranh giới thứ nhất, thân Trung Quốc trải qua khủng hoảng, đồng bạc Trung Quốc rớt giá nhà đầu tư Trung Quốc khả chi trả cho hàng nhập Xuất suy giảm ngân hàng cũnh khả giải Mất cân thương mại khiến cho đồng bạc ngày giá Trung Quốc trở nên phụ thuộc vào việc nhập bạc giá bạc thị trường giới Khi suy thoái kinh tế nổ ra, người dân Trung Quốc phải gánh chịu hậu nạn thất nghiệp, nợ nần Suy cho cùng, Trung Quốc nước chịu ảnh hưởng khủng hoảng nhiều quốc gia khu vực khủng hoảng giá đồng bạc Sau Anh từ bỏ chế độ vị vàng, giá bạc tăng lên Hoa Kiều khơng cịn gửi bạc nước Năm 1932, nhập bạc chững lại Trung Quốc bắt đầu xuất bạc tăng lên nhanh chóng chủ yếu hàng trốn thuế Nó gây tổn hại lớn cho kinh tế Trung Quốc Hầu hết quốc gia Châu Á Châu Phi thuộc địa lệ thuộc nước Đế quốc phải hứng chịu tổn thất nặng nề từ Đại khủng hoảng Khi khủng hoảng nổ ra, hầu tư tìm cách để trút gánh nặng lên nước thuộc địa, phụ thuộc Vì vậy, sống nhân dân nước thuộc địa vốn khó khăn lại trở nên điêu đứng Kinh tế ngày suy tàn cịn trị trở nên căng thẳng Tuy nhiên, Philippine thuộc địa Mỹ có sách cai trị có phần lỏng tay hơn, quyền định người địa người dân chống đối trực tiếp tầng lớp lãnh đạo địa, mối quan hệ Mỹ giúp Phillipine có thị trường thuận lợi Đại khủng hoảng Xuất đường hàng năm tăng từ 0,7 triệu (1929 – 1931) lên triệu (1932 – 1934) Ở gần khơng có khả xảy xung đột Một quốc gia khác Myanmar phải đối mặt với khủng khoảng xuất gạo khiến người dân rơi vào tình cảnh điêu đứng nhiều bạo loạn xã hội Ở Việt Nam, dậy diễn nhiều việc đóng thuế Đây khơng phản ứng việc tăng giá gạo mà khủng hoảng nhiều yếu tố khác Tình hình Việt Nam ngày trở nên tồi tệ Pháp định thắt chặt sách tiền tệ địa vào năm 1931 để đảm bảo đầu tư Pháp vào Việt Nam Xã hội Việt Nam trở nên rối loạn nhiều dậy nổ 2.4 Hậu mặt trị - xã hội mà Đại khủng hoảng 1929 – 1933 gây 2.4.1 Tình hình trị quốc tế Với quy mô to lớn Đại khủng hoảng ảnh hưởng tới kinh tế giới Nền trị quốc tế khơng thể tránh khỏi tác động đáng kể Đầu tiên phải kể đến hình thành chế độ độc tài qn - tìm thấy Argentina nhiều nước Trung Mỹ Khi kinh tế suy giảm bất ổn xã hội gia tăng, chế độ độc tài quân hình hình thành lời hứa hẹn đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, trì trật tự xã hội Tiếp đến đời chủ nghĩa phát xít chủ nghĩa quân phiệt Đức, Italia Nhật Bản Cuộc khủng hoảng kinh tế tạo điều kiện cho chủ nghĩa cực đoan lên nắm quyền Tại Đức, Adolph Hitler Đảng Quốc Xã ông hứa khôi phục kinh tế đất nước xây dựng lại đội qn Trong Ý, chủ nghĩa phát xít xuất từ trước Đại suy thoái thời lãnh đạo nhà độc tài Ý Benito Mussolini Tại Nhật Bản, lực lượng qn phiệt chiếm quyền kiểm sốt phủ vào năm 1930 Một tác động Đại khủng hoảng đến trị giới chế độ cộng sản Tại Liên Xơ, Đại suy thối giúp Joseph Stalin lên nắm quyền Và tác động cuối Đại suy thoái đời quỹ phúc lợi số quốc gia Canada, Anh Pháp Dưới chủ nghĩa tư bản, quỹ phúc lợi giúp phủ chống lại nguy thất nghiệp, phá sản hay nghèo đói 2.4.2 Chủ nghĩa phát xít Châu Âu Chủ nghĩa phát xít Châu Âu khơng có nguồn gốc từ Đại suy thoái kinh tế, Đại khủng hoảng lại tiền đề quan trọng cho thống trị Chủ nghĩa phát xít Đức Italia Thế giới bị phá hủy sau chiến thứ khiến lòng tin người dân bị lung lay đặt yêu cầu cần có trật tự Chủ nghĩa phát xít nhấn mạnh đồn kết quốc gia đặt vấn đề chống thù giặc ngồi, vậy, dần thu hút quần chúng nhân dân Hơn nữa, Đảng phái cũ mở đường cho chủ nghĩa phát xít việc đối xử mực với hình thức biện minh giúp chống đỡ thành kiến Điều xảy sớm Italia, Mussolini lên nắm quyền trước xảy Đại suy thoái, Đại suy thối hội để chủ nghĩa phát xít củng cổ niềm tin quần chúng, Mussolini đồng thời thách thức Anh Pháp chinh phục Abussina Để chứng tỏ bất lực nước đồng minh Châu Âu việc khắc phục Đại suy thoái, Mussolini khuyến khích động thái nguy hiểm Hitler chống lại quốc gia Chủ nghĩa phát xít khơng có sách kinh tế rõ ràng, lập trường chống cộng có lẽ điểm xác định vị trí tư tưởng nhà phát xít lĩnh vực Chủ nghĩa phát xít nặng tính sùng bái cá nhân với sùng bái người lãnh đạo coi nhẹ dân chủ, chí cịn ngun thủy man rợ chế độ quân chủ Đức Ý thời kì chiến tranh Thế nhưng, đại chủ nghĩa phát xít thể chỗ tận dụng phương tiện truyền thông hỗ trợ khoa học công nghệ Trong ngắn hạn, chủ nghĩa phát xít giải vấn đề khủng hoảng kinh tế, đối Hitler, phương tiện để vượt qua khủng hoảng mà công cụ để đạt mục tiêu bá chủ tồn cầu Dù Đại khủng hoảng khơng phải nguồn gốc trực tiếp cho hình thành chủ nghĩa phát xít tiền đề cho gắn kết chặt chẽ trục quốc gia Đức – Italia – Nhật Với tác động nghiêm trọng Đại suy thối, khiến nhu cầu thuộc địa tăng cao dẫn đến xâm chiếm thuộc đại ngày mở rộng nước theo chế độ phát xít Đại suy thối làm trầm trọng kinh tế lớn Châu Âu Anh Pháp, gây mâu thuẫn với Mỹ mà hậu trực tiếp thờ ơ, khoan nhượng quốc gia cho chủ nghĩa phát xít tiếp tục phát triển cố kết mạnh mẽ, trở thành nguyên nhân sâu sa cho chiến tranh giới thứ 2.4.3 Chủ nghĩa dân tộc túy Mỹ Latinh Tại Mỹ Latinh, ảnh hưởng Đại suy thối, quốc gia tìm kiếm cho sách kinh tế để giảm phụ thuộc vào Mỹ Châu Âu Để có địn bẩy trị, nhà lãnh đạo chủ nghĩa dân tộc túy đưa cáo buộc tầng lớp thấp xã hội chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ Đại suy thoái Sự bắt đầu Đại suy thối Mỹ Latinh có liên quan trực tiếp đến sụp đổ thị trường chứng khoán phố Wall Trong năm 1929, đa phần hệ thống trị Mỹ Latinh tương đối ổn định Tuy nhiên, cú sốc Đại suy thoái mang tới khủng hoảng cho tầng lớp thống trị quốc gia Mỹ Latinh dẫn tới thời kì bất ổn trị bạo lực diễn triền miên Đặc biệt vào đầu năm 1930, sách hướng tới xuất truyền thống mang lại bất ổn xã hội Việc khai thác nguồn lực tự nhiên mang lại nhiều nguồn lợi dồi cho cơng ty, tập đồn thống trị kinh tế nước mà từ đem lại cho họ ảnh hưởng trị định Việc nước nâng cao hàng rào thuế quan sụp đổ thương mại quốc tế làm cho công ty nguồn lợi kinh tế to lớn, gây bất mãn lớn cho dân chúng phụ thuộc vào công ty tập đồn Các đình cơng, chống đối dậy nổ phe trị cánh tả chưa đạt thành công Sự xuất phe cánh tả nhiên hạn chế, giới hạn thành phố khu công nghiệp chưa thể lan đến nông thôn Hơn nữa, mối đe dọa mà cánh tả mang lại khiến cho tầng lớp trung lưu tầng lớp thống trị xích lại gần Đây kết hợp yếu tố bản, chủ yếu giới quân nắm giữ thời kỳ suy thối, điều giải thích tầm quan trọng việc phủ đưa sách ổn định kinh tế thay đổi xã hội Trong nhiều trường hợp,một chế độ độc tài hình thành, mang nặng tính quân Augustin Justo Argentina, Fulgencio Batista Cuba, Rafael Trujillo Cộng hòa Dominique, Jorge Ubico Guatemala nắm vai trò lãnh đạo phủ 2.4.4 Trật tự Versaille – Washington bị phá vỡ Trật tự Versaille – Washington thiết lập sau chiến tranh giới thứ với loạt hiệp ước nước thắng trận bại trận, mặt địa trị giới có thay đổi lớn Trật tự Versaille – Washington từ đời mang nhiều mâu thuẫn khiến cho tạm thời trạng thái bất ổn Những điều khoản, hiệp ước trật tự gây tâm lý phục thù cho nước bại trận với cản trở nước tham chiến khôi phục kinh tế sau chiến tranh Cuộc chiến tranh giới thứ hai coi kết thúc cho trật tự giới với tầm quan trọng gạch nối chiến tranh giới, khơng thể tránh khỏi tác động từ Đại khủng hoảng Cuộc Đại suy thoái làm gia tăng mâu thuẫn quốc gia quốc gia khơng cịn chia sẻ lợi ích chung, khơng đồng minh chống lại kẻ thù chung Khi nước nâng cao hàng rào thuế quan, nước khác có động thái đáp trả hệ thống Versaille – Washington vốn hàm chứa nhiều mâu thuẫn lại chịu ảnh hưởng Đại khủng hoảng giọt nước tràn ly khiến cho đối đầu quốc gia trở nên gay gắt, trở thành tiền đề trực tiếp cho sụp đổ toàn trật tự Versaille – Washington 2.4.5 Sự bùng nổ chiến tranh giới thứ hai Đại suy thối khơng phải ngun nhân gây chiến tranh giới thứ hai, xét mối quan hệ, lại nguyên nhân cho lên Hitler chủ nghĩa phát xít – nguồn gốc trực tiếp chiến tranh giới thứ Trên thực tế, Đức năm khủng hoảng kinh tế, người dân niềm tin với quyền chủ nghĩa phát xít mà Hitler đứng đầu xuất vị cứu tinh cho hoàn cảnh cực khổ dân chúng Hàng triệu người bầu cho Hitler người phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đại suy thoái tin vào lời hứa Hiitler đưa họ vượt qua thời kì Mặc dù ngắn hạn, chủ nghĩa Đế quốc thực giúp cho kinh tế có bước phục hồi, tham vọng Hitler việc thống trị giới lần đưa nước Đức vào khó khăn với khoản nợ lớn lạm phát nghiêm trọng Từ năm 1929 đến năm 1933, lượng tiền lưu thông giảm từ 5,6 xuống 4,1 tỷ Mark tăng 300 triệu Mark trung bình năm từ 1933 đến 1935; 500 triệu Mark trung bình năm từ 1935 đến 1937 Trong vịng năm lượng tiền tăng vọt Sau lượng tiền lưu thông 5,8 tỷ Mark nhảy vọt lên 8,6 tỷ Mark năm 1938 đạt 12,7 tỷ Mark năm 1939 Nợ quốc gia tăng lên mức báo động mức 11,8 tỷ Mark năm 1933 19 tỷ Mark năm 1937 tăng lên 47,9 tỷ Mark năm 1939 Sản xuất gang, thép Đức phát triển vòng năm từ 1935 tới 1938, tổng lượng sản xuất thép Đức 102 tỷ Anh sản xuất 59 tỷ Pháp 35 tỷ Về giá lương, Đức, Hitler kiểm sốt cơng đồn phủ điều tiết giá lương Trong Anh, giá lương tăng ổn định cịn Pháp trải qua thời gian lạm phát tăng vọt sau thời gian giảm phát vào năm 1936 Nó cho thấy đại suy thối có ảnh hưởng nhẹ Anh Pháp so với Đức, đó, Anh Pháp chịu sức ép lớn để tạo thay đổi mạnh mẽ Đức, sức ép việc tăng cường sức mạnh tái vũ trang chế độ quản lý độc tài, không nhân đạo Khoảng thời gian chiến tranh giới 31 năm khoảng thời gian tồi tệ lịch sử Châu Âu, quốc gia khác trải qua thời kì Đại suy thoái khác nhau, khối dân chủ Anh – Pháp – Mỹ tận dụng nguồn lực có sẵn để ổn định kinh tế, giữ vững hệ thống thuộc địa khối phát xít Đức – Italia – Nhật lại điêu đứng trước Đại suy thoái thiếu hụt thuộc địa suy giảm thương mại toàn cầu Nền kinh tế quốc gia đứng trước nguy sụp đổ khơng có giải pháp cấp thiết đưa Và khoảng thời gian tuyệt vọng đó, gây chiến tranh, phân chia lại giới cách mà khối phát xít chọn Nó trở thành khởi nguồn cho chiến tranh giới thứ hai – chiến tranh tàn khốc lịch sử nhân loại 2.4.6 Hàng rào thương mại suy sụp thương mại quốc tế Dựa vào số liệu xuất nhập 17 quốc gia thời kỳ hai Đại chiến, thương mại các quốc gia công nghiệp giảm khoảng 30% từ năm 1929 tới 1932, yếu tố xác định dẫn tới sụt giảm thương mại bao gồm sụt giảm nguồn cầu, tăng thuế hàng rào phi thuế quan Vào mùa hè năm 1931, kinh tế Châu Âu rạn nứt, sức ép kinh tế, trị, tài toàn cầu tạo khủng hoảng tài quét qua Châu Âu Ở số quốc gia Đức Áo, ngân hàng có mối quan hệ với sản xuất cơng nghiệp phải đóng cửa, số ngân hàng danh tiếng Châu Âu đối mặt với phá sản, phủ Đức Áo buộc phải trực tiếp điều hành hệ thống tài để ngăn chặn sụp đổ Họ ngăn cản xuất thêm vàng ngoại tệ sang ngân hàng Thụy Sỹ Anh Hành động trực tiếp vi phạm quy luật hệ thống vị vàng Bên cạnh khủng hoảng ngân hàng Mỹ, vào năm 1931, Anh nổ khủng hoảng ngân hàng Khủng hoảng tài lên tới đỉnh điểm Anh từ chối chế độ vị vàng vào tháng năm 1931 Đây dấu mốc quan trọng Đại suy thoái, đồng bảng Anh trở thành đồng tiền trôi giá trị giảm 30% kéo theo giá trị hàng xuất Anh giảm theo Tuy nhiên, phủ lại khỏi u cầu chặt chẽ chế độ vị vàng đủ thời gian cần thiết để trì tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề chống lại khủng hoảng, tỷ lệ lãi suất cắt giảm, tạo điều kiện cho thương mại phủ vay mượn tiền, niềm tin với tương lai kinh tế khôi phục tiêu dùng tăng lên Vào tháng năm 1933, Mỹ định từ bỏ chế độ vị vàng, việc góp phần giúp cho thị trường Mỹ phục hồi với ổn định trở lại thị trường giới Chế độ vị vàng đời với mục đích đảm bảo ổn định với quy định chặt chẽ tỷ giá đồng tiền kinh tế lớn giới Thế nhưng, có tác dụng khoảng thời gian ngắn hạn, lâu dài, làm gia tăng áp lực lạm phát lên kinh tế quốc gia, làm tăng giá hàng xuất làm lượng vàng dự trữ số quốc gia lại mang lợi ích cho quốc gia nhận số vàng Trên giới lúc đó, ngồi Pháp Mỹ hai nước có trữ lượng vàng lớn giới nhiều quốc gia khơng có đủ vàng buộc phải giảm phát kinh tế để hàng hóa xuất cạnh tranh giảm nhập để giảm thâm hụt vàng Nhưng với gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm kinh doanh thắt chặt nhu cầu người dân hàng hóa nhập Cuộc suy thối có ảnh hưởng to lớn đến thương mại quốc tế Mỹ nước có nguồn cung đơla cho phần cịn lại giới, cho quốc gia khác vay toán sản phẩm nhập Mỹ Lượng cung tiền Mỹ giảm mạnh từ 7,4 tỷ USD năm 1929 xuống 2,4 tỷ USD năm 1932 Sự thiếu hụt tiền trở thành vấn đề nghiêm trọng Những quốc gia vay nợ đồng đôla bị thiếu hụt dự trữ cắt giảm nhập kéo theo xuất giảm Năm 1931, có 47 quốc gia theo chế độ vị vàng đến năm 1933 cịn nhóm nhỏ cịn trì hệ thống Nhóm nhỏ muốn trì cạnh tranh phải sử dụng biện pháp giảm phát, gây hậu nghiêm trọng xã hội Đồng tiền quốc gia phải chịu sức ép vô lớn hàng rào thuế quan giúp họ Đến tháng năm 1935, khơng cịn phủ theo chế độ vị vàng, giúp quốc gia dễ dàng việc kiểm sốt kinh tế, với ổn định trở lại thương mại quốc tế sau thời kì Đại khủng hoảng 2.5 Các quốc gia vượt qua Đại khủng hoảng 2.5.1 Mỹ với sách New Deal Vào đầu năm 1933, Đại suy thoái đạt đến cực điểm, thời điểm cầm quyền Herbert Hoover Mỹ xem thiếu sáng tạo ngăn khủng hoảng thị trường chứng khoán phát triển thành Đại khủng hoảng suy thoái Herbert Hoover thiếu lực trị với hấp dẫn cơng chúng vào ngày tháng năm 1933, cực điểm Đại suy thoái sụp đổ ngân hàng, Franklin Roservelt tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ Sự kiện đánh dấu bắt đầu chiều hướng lên kinh tế, thời điểm bắt đầu kết thúc Đại khủng hoảng Như biết, Đại khủng hoảng có tác động mạnh mẽ đến kinh tế - trị - xã hội Hoa Kỳ Các nghành kinh tế suy giảm, thương nghiệp đình đốn, nạn thất nghiệp tăng cao, người dân niềm tin vào phủ, hàng nghìn người việc, chết đói Chỉ tháng sau Herbert Hoover nhậm chức, ông phải đối mặt với tình Ơng chiến đấu không mệt mỏi nhiên lại thiếu hiệu để vực dậy kinh tế quốc gia Chiến thắng bầu cử tổng thống năm 1932, F.D.Roserevelt trở thành tổng thống hoàn cảnh đặc biệt chưa có – khủng hoảng trầm trọng Hoa Kỳ với trách nhiệm sứ mệnh nặng nề - khôi phục lại Hoa Kỳ xưa Vốn tiếng từ thống đốc bang New York, ông cho suy thoái bắt nguồn từ rạn nứt tiềm tàng kinh tế Mỹ Đáp ứng yêu cầu người dân, ơng đưa sách kinh tế New Deal, sử dụng quyền lực phủ Liên Bang để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng Mục tiêu sách kinh tế xã hội F.Roservelt nhằm vào mục tiêu quan trọng cứu trợ, khơi phục cải tổ Theo đó, nhiều sách ban hành nhằm vào việc giải nạn thất nghiệp khắp nước Mỹ, phục hồi tài quốc gia, khơi phục lại cơng nghiệp, nơng nghiệp thương nghiệp, tăng cường vai trò nhà nước việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, Việc thực sách New Deal đem lại nhiều thành tựu tích cực Hoa Kỳ, GNP năm 1936 cao 34% GNP năm 1940 cao 58% so với năm 1932 Kinh tế tăng trưởng 58% năm hồ bình từ năm 1932 đến năm 1940 tăng trưởng 56% năm chiến tranh từ 1940 đến 1945 GDP từ mức tăng -4% vào năm 1932 vọt lên 17% vào năm 1934 Trong năm từ 1934 đến 1937, GDP ln tăng bình qn 9%/năm Vào năm 1941, 1942, 1943 mức tăng lên đến 17%/năm 2.5.2 Chính sách quốc gia Châu Âu Mối quan hệ nước Châu Âu trở nên căng thẳng Đại suy thoái ngày trở nên trầm trọng Hợp tác ngoại giao trở nên khó khăn chí với Anh Pháp Đáp ứng yêu cầu khẩn thiết người nông dân Pháp việc bảo vệ họ khỏi hàng hóa nhập giá rẻ, năm 1932, Pháp tăng hạn nghạch ngặt nghèo lên tới 3000 sản phẩm nhập khác nhau, thuế nhập Đức tăng lên 50% đáng kể Anh với sách bảo hộ vào mùa thu năm 1931, chấm dứt cam kết thương mại tư kéo dài 85 năm Châu Âu bị chia thành khối kinh tế cạnh tranh Chế độ vị vàng dần bị quốc gia xóa bỏ đến năm 1933 cịn số quốc gia cịn áp dụng Việc khỏi chế độ vị vàng đồng nghĩa với việc họ nới lỏng điều kiện để tiến hành phục hồi kinh tế Anh quốc gia có dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ vào sách giảm lãi suất, tăng chi tiêu, Chế độ vị vàng đến hồi kết kéo theo chủ nghĩa quốc tế Ở Đức với phần lớn quốc gia Trung Đông Âu, sụp đổ chủ nghĩa quốc tế rõ ràng nhiều Dưới thời chủ nghĩa phát xít, biện pháp khẩn cấp đưa phủ trước đây, đặc biệt khủng hoảng ngân hàng năm 1931, phát triển thành hệ thống phức tạp quy định hạn chế thương mại Chế độ bước bước vào quản lý thương mại, tỷ giá hối đoái, giá cả, tiền lương, ngân hàng tư nhân, tất mặt đầu tư định hướng đạt mức độ quốc gia có khả tự cung tự cấp, đánh dấu phục hồi Đức Tương tự quốc gia khác, nước Trung Đông Âu ngày cố gắng để phục hồi kinh tế, tình hình kinh tế quốc tế trở nên xấu trở thành khó khăn cho họ cần phải chuẩn bị cho quốc phòng 2.5.3 Các quốc gia Châu Á đối mặt với khủng hoảng Cũng giống quốc gia Châu Âu Châu Mỹ, sóng Đại khủng hoảng gây hậu to lớn cho nước Châu Á Nhật Bản nước tư lớn Châu Á lâm vào khó khăn to lớn nguyên liệu, lương thực khan mà xuất nhập lại suy giảm trầm trọng Để thoát khỏi khủng hoảng, Nhật Bản chọn cách quân phiệt hóa máy nhà nước, quân đội lên cầm quyền gây chiến tranh hòng phân chia lại thuộc địa, giải nhu cầu tài nguyên, thị trường Hầu hết quốc gia khác Châu Á thuộc địa phụ thuộc thực dân phương Tây, họ tránh khỏi ảnh hưởng từ sóng Đại khủng hoảng Cuộc dấu tranh quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ nổ nhiều nơi khơng thể lật đổ quyền Chỉ có Phillipine thuộc địa Mỹ mối quan hệ họ với Mỹ giúp cho Phillipine có thị trường tốt thời kì khủng hoảng Ở gần khơng có khả xảy xung đột BÀI HỌC TỪ ĐẠI KHỦNG HOẢNG 1929 – 1933 Khủng hoảng kinh tế kiện mang tính chất bất ngờ xảy lịch sử kinh tế giới Tuy nhiên, giới phải nhiều lần trải qua khủng hoảng khủng khiếp khơng theo chu kì định mang đến ảnh hưởng to lớn cho toàn mặt quốc gia Đại khủng hoảng năm 1929 – 1933 khủng hoảng vậy, cho dù xảy từ lâu giá trị cịn có ích cho ngày đặc biệt bối cảnh giới trải qua khủng hoảng kinh tế năm 2008 với quy mô tàn phá không cạnh Những học rút từ Đại khủng hoảng vô cần thiết cho không quốc gia mà kinh tế toàn cầu Từ khủng hoảng 1929 – 1933, nhà kinh tế trị rút nhiều học cho việc hoạch định sách vĩ mơ biện pháp đối mặt với khủng hoảng, giải tình hình kinh tế nước liên kết với quốc gia mục tiêu chung Các nhà kinh tế học nhận thấy mối liên hệ mật thiết thị trường tài chính, ngân hàng kinh tế, điều cần thiết phải giữ cho hệ thống ngân hàng khơng sụp đổ kéo theo sụp đổ toàn kinh tế Hành động can thiệp tích cực khẩn trương phủ cần thiết để xua tan áp lực kinh tế bối cảnh khủng hoảng Chính phản ứng chậm chạp với tư sai lầm quyền trung ương khiến cho khủng hoảng năm 1929 – 1933 lan rộng tàn phá khắp giới Thực tế chứng minh tính cần thiết can thiệp nhà nước việc sửa chữa khắc phục thị trường với bảo vệ kinh tế khỏi sụp đổ Trong Đại khủng hoảng, thấy tất quốc gia đặt lợi ích lên hàng đầu hợp tác, liên kết với đạt lợi ích bên Chính tình trạng khiến cho thương mại toàn cầu suy giảm, dẫn đến lan rộng Đại khủng hoảng phạm vi toàn giới Bài học đắt giá quan hệ kinh tế quốc tế từ đại suy thối không nên dựng nên hàng rào thuế quan thời kì suy thối Nó chứng minh hảng rào thuế quan Smooth – Hawley khởi nguồn từ Mỹ xem ngòi nổ cho lan sóng khủng hoảng tồn cầu Khi quốc gia ngăn chặn hàng hóa nhập họ nhận trả đũa từ quốc gia khác kinh tế ngày chun mơn hóa rõ rệt hàng rào thuế quan bọc ngăn cách khỏi giới bên Như ta thấy, khủng hoảng kinh tế vấn đề tồn cầu khơng thể giải hay hai quốc gia Sự khủng hoảng quốc gia gây nguy hại cho kinh tế khu vực đất nước Theo Christina D Romer thành viên hội đồng cố vấn kinh tế báo nghiên cứu học từ Đại khủng hoảng học lớn rút từ : Đầu tiên với lượng mở rộng ngân sách nhỏ mang lại tác động nhỏ Theo bà, khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 mở rộng ngân sách không giúp ích cho phục hồi kinh tế “khơng phải khơng hoạt động mà khơng cố gắng” (“not because it does not work, but because it was not tried.”) Bài học quan trọng thứ hai mở rộng tiền tệ góp phần vào việc khơi phục kinh tế chí lãi suất gần Sự mở rộng tiền tệ hạ thấp lãi suất danh nghĩa gần chạm đến mức Thứ làm phá vỡ niềm tin vào giảm phát Giá giảm 25% năm 1929 1933 Người dân khắp nước Mỹ tin tiếp tục giảm phát hậu tất yếu, việc đầu tư vay mượn mạo hiểm vô lớn, nhà đầu tư muốn giữ lại số tiền mà họ có Sự phá giá gia tăng liên tục tiền tệ phá vỡ niềm tin vào giảm phát Niềm tin vào giảm phát thay niềm tin vào ổn định giá chí vài lạm phát Sự thay đổi niềm tin khiến cho lãi suất thực giảm cách nhanh chóng Bài học thứ ba sẻ chia gánh nặng quốc gia giới Như ta thấy, Đại khủng hoảng vấn đề toàn cầu ích kỉ quốc gia giới nguyên nhân khiến cho khủng hoảng mở rộng, không quốc gia tự chống lại khủng hoảng mà cần tới hợp tác tất quốc gia giới Bài học cuối Đại khủng hoảng thật chấm dứt Trong thời kì khủng hoảng, niềm tin người dân vào phủ sụp đổ hàng loạt, phá hủy hoàn toàn tảng niềm tin người dân vào chủ nghĩa tư bản, hậu khủng khiếp mà ta thấy lên chủ nghĩa phát xít chủ nghĩa quân phiệt, trực tiếp gây chiến tranh giới thứ hai Bài học thể hy vọng khủng hoảng đến hồi kết, giới vượt qua lại phục hồi, vươn lên mạnh mẽ trước LỜI KẾT Đại suy thoái 1929 – 19333 đánh giá khủng hoảng quy mô giới trầm trọng lịch sử giới Nó phần tất yếu lịch sử, đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử kinh tế Đại suy thối làm biến đổi hồn tồn mặt toàn giới, gây tác động to lớn, khơn lường cho quốc gia Nó tác nhân cho biến đổi to lớn tình hình trị giới, động lực cho xuất lực lượng trị mới, mơ hình nhà nước lịch sử Đại khủng hoảng 1929 – 1933 minh chứng rõ ràng cho việc quốc gia giới đặt lợi ích lên hàng đầu sẵn sàng dùng biện pháp cho dù có làm trầm trọng thêm khủng hoảng để bảo vệ kinh tế quốc gia Và điều làm biến dạng quan hệ quốc tế, làm gia tăng căng thẳng trị quốc gia Đại khủng hoảng 1929 – 1933 học cảnh tỉnh cho quốc gia khắp giới tâm quan trọng tinh thần đoàn kết quốc tế, vai trị phủ việc bảo vệ kinh tế quốc gia Nghiên cứu Đại khủng hoảng, ta thấy hậu khủng khiếp mà để lại, sai lầm mà quốc gia gây hết, ta thấy ý nghĩa, học với tầm quan trọng hy vọng thời kì khủng hoảng Bởi khơng có hy vọng ta khơng thể vượt qua sóng khủng hoảng, khơng thể trở nên mạnh mẽ ngày hôm Đại khủng hoảng 1929 – 1933 có ý nghĩa vơ quan trọng với kinh tế giới, nhiều có mối tương quan với khủng hoảng 2008 – khủng hoảng lớn kỉ mà hậu chưa thể giải triệt để Đối với giới nói chung công cụ, học cho công bảo vệ kinh tế, trị, xã hội quốc gia Với Việt Nam nói riêng, mốc lịch sử khơng thể qn, có ý nghĩa quan trọng q trình đấu tranh khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân Do đó, với nghiên cứu này, hy vọng góp phần vào việc đem đến nhìn tổng quan nhất, khái quát Đại suy thoái 1929 – 1933 với học quý mang lại Dù cố gắng chắn làm cịn sai sót, mong góp ý từ thầy để hoàn thành tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Ngọc Chiến – Nguyễn Ngọc Thanh, giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế, NXB Đại học quốc gia Hà Nội John Kenneth Galbraith, Ác mộng Đại khủng hoảng 1929, NXB Tri Thức, 2010 Nguyễn Anh Thái, Lịch sử giới đại, NXB Giáo dục, 2003 The great depression, what happended, What cause it, How it ended https://www.thebalance.com/the-great-depression-of-1929-3306033 5.Christina D Romer - Council of Economic Advisers, Lessons from the Great Depression for Economic Recovery in 2009 Bùi Thị Lý, Một số phân tích nguyên nhân hậu khủng hoảng kinh tế giới nay,Tạp chí Kinh tế Dự báo số 13 (453), tháng năm 2009 ... học rút từ Đại khủng hoảng vô cần thiết cho không quốc gia mà kinh tế toàn cầu Từ khủng hoảng 1929 – 1933, nhà kinh tế trị rút nhiều học cho việc hoạch định sách vĩ mô biện pháp đối mặt với khủng. .. khủng hoảng 1929 – 1933 đến Việt Nam có giá trị thực tiễn định, từ góp phần vào cơng xây dựng phát triển đất nước Với lý đó, tơi em xin chọn đề tài ? ?Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 học kinh nghiệm. .. xung đột BÀI HỌC TỪ ĐẠI KHỦNG HOẢNG 1929 – 1933 Khủng hoảng kinh tế khơng phải kiện mang tính chất bất ngờ xảy lịch sử kinh tế giới Tuy nhiên, giới phải nhiều lần trải qua khủng hoảng khủng khiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KINH tế vĩ mô khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và những bài học kinh nghiệm rút ra từ nó , TIỂU LUẬN KINH tế vĩ mô khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và những bài học kinh nghiệm rút ra từ nó

Từ khóa liên quan