0

giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

65 26 0
 • giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 19:29

PHẦN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTTPHẦN HAI: VẬN ĐỘNG CƠ BẢNCHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60m)A. NỘI DUNG VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀI. NỘI DUNG CHỦ ĐỀBàiTên bàiNội dungSố tiết1Các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn Chạy bước nhỏ Chạy nâng đùi Chạy đạp sau Trò chơi phát triển sức nhanh22Chạy giữa quãng Chạy giữa quãng Thở trong luyện tập chạy cự li ngắn Trò chơi phát triển sức nhanh23Xuất phát và chạy lao sau xuất phát Xuất phát cao Chạy lao sau xuất phát Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy34Chạy về đích Chạy về đích (chạy băng qua đích) Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy Trò chơi phát triển sức nhanh3PHẦN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTTPHẦN HAI: VẬN ĐỘNG CƠ BẢNCHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60m)A. NỘI DUNG VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀI. NỘI DUNG CHỦ ĐỀBàiTên bàiNội dungSố tiết1Các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn Chạy bước nhỏ Chạy nâng đùi Chạy đạp sau Trò chơi phát triển sức nhanh22Chạy giữa quãng Chạy giữa quãng Thở trong luyện tập chạy cự li ngắn Trò chơi phát triển sức nhanh23Xuất phát và chạy lao sau xuất phát Xuất phát cao Chạy lao sau xuất phát Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy34Chạy về đích Chạy về đích (chạy băng qua đích) Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy Trò chơi phát triển sức nhanh3PHẦN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTTPHẦN HAI: VẬN ĐỘNG CƠ BẢNCHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60m)A. NỘI DUNG VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀI. NỘI DUNG CHỦ ĐỀBàiTên bàiNội dungSố tiết1Các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn Chạy bước nhỏ Chạy nâng đùi Chạy đạp sau Trò chơi phát triển sức nhanh22Chạy giữa quãng Chạy giữa quãng Thở trong luyện tập chạy cự li ngắn Trò chơi phát triển sức nhanh23Xuất phát và chạy lao sau xuất phát Xuất phát cao Chạy lao sau xuất phát Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy34Chạy về đích Chạy về đích (chạy băng qua đích) Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy Trò chơi phát triển sức nhanh3 PHẦN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG Chế độ dinh dưỡng luyện tập TDTT PHẦN HAI: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60m) A NỘI DUNG VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Bài Tên Nội dung Số tiết Các động tác bổ trợ chạy - Chạy bước nhỏ cự li ngắn - Chạy nâng đùi - Chạy đạp sau - Trò chơi phát triển sức nhanh Chạy quãng - Chạy quãng - Thở luyện tập chạy cự li ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh Xuất phát chạy lao sau - Xuất phát cao xuất phát - Chạy lao sau xuất phát - Một số điều luật thi đấu mơn chạy Chạy đích - Chạy đích (chạy băng qua đích) - Phối hợp giai đoạn chạy cự li ngắn - Một số điều luật thi đấu mơn chạy - Trị chơi phát triển sức nhanh II KẾ HOẠCH DẠY HỌC TT Tên Kế hoạch dạy học Tiết 1-2 Các động tác bổ Tiết 3- Tiết 5-7 Tiết - 10 x trợ chạy cự li ngắn Chạy quãng Xuất phát chạy x x lao sau xuất phát Chạy đích x B MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ I MỤC TIỂU - Trang bị cho HS số kiến thức, kĩ ban đầu chạy cự li ngắn - Rèn luyện thẻ lực chung số tố chất thẻ lực đặc trưng chạy cự li ngắn - Hình thành phát triển lực tự học, nhu cầu thói quen rèn luyện thân thẻ - Rèn luyện tính kỉ luật khả nỗ lực ý II - YÊU CẦU CẦN ĐẠT Kiến thức - Nhận biết mục đích, tác dụng luyện tập chạy cự li ngắn - Nhận biết cấu trúc hoạt động giai đoạn chạy cự li ngắn - Nhận biết số sai sót đơn giản cách khắc phục luyện tập chạy cự li ngắn - Bước đầu biết cách tự luyện tập phơi hợp nhóm, tổ luyện tập - Biết vận dụng tập để tự rèn luyện thân thể Kĩ - Thực cấu trúc yêu cầu động tác bổ trợ chạy cự li ngắn - Bước đầu thực giai đoạn chạy cự li ngắn theo động tác mẫu yêu cầu GV - Phát tự sửa chữa số sai sót đơn giản luyện tập - Vận dụng tập học đề tự luyện tập Thế lực * Bước đầu có phát triển về: - Năng lực liên kết vận động, lực nhịp điệu - Thể lực chung, sức mạnh tốc độ sức nhanh tần số động tác Thái độ - Tích cực tự giác nỗ lực ý chí rèn luyện - Bước đầu thể tinh thần hợp tác luyện tập theo nhóm, cặp đơi - Bước đầu hình thành thói quen nhu cầu tự luyện tập Tuần Ngày soạn: Tiết Ngày dạy: Trường THCS Hồ Tùng Mậu Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT ) Bài 1: CÁC ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ CHẠY CỰ LI NGẮN (Tiết 1) Kiến thức: - Học động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác, chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi, trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức ) sách giáo khoa GV chọn - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện Đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho buổi tập trình phát triển thể chất thân - NL vận động bản: Biết thực động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi tự tổ chức trò chơi vận động Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển lực - Máy tính, máy chiếu (nếu có) - cịi, tranh giai đoạn chạy ngắn, tranh động tác bổ trợ chạy ngắn; Sân TDTT kẻ vạch xuất phát vạch giới hạn, nấm để chơi trò chơi Đối với học sinh - SGK - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến học - Dụng cụ học tập theo yêu cầu GV III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Cá nhân đồng loạt, chia nhóm, cặp đơi IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: MỤC NỘI DUNG SẢN TIÊU PHẨM Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p) - Nắm tình - Nhận lớp phổ - Nắm hình lớp biến ND-YC tiết nhiệm vụ - Học sinh học tiết học hiểu rõ Nv tiết học - Chuyển HS từ trạng Khởi động - Hoàn thái tĩnh thành sang trạng lượng vận thái động động TỔ CHỨC - THỰC HIỆN * Chuyển giao nhiệm vụ học tập -GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học -GV yêu cầu BCS lớp điều hành phần khởi động, GV quan sát hướng dẫn chung * Thực nhiệm vụ học -HS nắm nhiệm vụ học tập -HS tự giác, tích cực thực khởi động điều khiển BCS * Đánh giá kết thực - Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi động học sinh Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Học : Trang bị hình thành cho Hs kiến thức chạy bước nhỏ, nâng cao đui Động tác bước nhỏ(sgk/ trang 10) Hs quan sát tranh, hình ảnh trực quan, mơ đt bước nhỏ, nâng cao đùi Động tác nâng cao đùi(sgk/ trang Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - Gv giới thiệu sơ lược giai đoạn chạy cự li ngắn - GV yêu cầu hs quan sát tranh, tự tập động tác sau mời 1- hs mô lại động tác - GV thị phạm động tác - GV hướng dẫn đồng loạt HS thực động tác bổ trợ theo động tác mẫu GV - GV dẫn số sai sót đơn giản thường gặp luyện tập 10) Bước 2: HS thực nhiệm vụ học tập - Hs lắng nghe gv giới thiệu sơ lược kĩ thuật chạy cự li ngắn - Hs quan sát tranh, tự tập động tác,1-2 hs t/h mô lại động tác - Hs quan sát giáo viên t/h mẫu - HS thực động tác theo hiệu lệnh GV - Hs lắng nghe gv dẫn lỗi sai thường mắc Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - GV gọi 1-2 HS tập mẫu để HS lớp theo dõi, tập theo Bước 4: Đánh giá kết quả, thực nhiệm vụ học tập GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p) *Chuyển giao nhiệm vụ: Thông qua Luyện tập chạy HS thực hoạt động bước nhỏ, nâng động chuyển từ cao đùi tác chạy mô bước nhỏ, động tác nâng cao sang thực đùi, nắm được động hình thức tác bước nhỏ, phương nâng pháp tập đùi cao -GV hướng dẫn hs hình thức tập: - tập cá nhân - tập nhóm - tập cặp đôi a) Luyện tập cá nhân cặp đôi - Luyện tập động tác bổ trợ theo thứ tự: Tử nhịp đến phối hợp nhiều nhịp, từ chậm đến nhanh, từ chỗ đến di chuyển luyện b) Luyện tập nhóm - Học sinh luân phiên huy nhóm luyện tập động tác: Từ chậm đến nhanh, từ chỗ đến di chuyển - Quan sát, đánh giá kết luyện tập bạn nhóm * Báo cáo kết hoạt động thảo luận - Gv yêu cầu nhóm hs T/h động tác bổ trợ luyện tập - Từng lên nhóm t/h * Đánh giá kết quả, thực nhiệm vụ học tập - Gv nhận xét, đánh giá trình t/h nhiệm vụ hs, chốt kiến thức, chuyển h/đ Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p) - Thực - Trị chơi phát -HS hứng trị thú, tích triển sức nhanh chơi cực thực “Chạy tiếp “Chạy tiếp sức” sức” hoàn thành (sgk/ trang 12) -Biết vận trị chơi dụng để tổ chức cho bạn -Vận dụng *Chuyển giao nhiệm vụ học tập: -GV chia lớp nhóm, hướng dẫn hs cách chơi, luật chơi - Chuẩn bị: Các bạn tham gia trò chơi chia thành nhiều đội, đội đứng thành hàng dọc sau vạch xuất chơi chơi chơi nhà để nâng cao sức khỏe trò chơi vào luyện tập ngày phát - Thực hiện: Lần lượt bạn đội chạy vòng qua nấm trở vạch xuất phát Bạn xuất phát bạn phía trước đến vạch xuất phát, đội hoàn thành đội thắng - Tổ chức, điều khiển cho hs chơi *Thực nhiệm vụ học tập -HS quan sát, lắng nghe thực trò chơi -HS quan sát vận dụng tập luyện chơi, nhà * Đánh giá kết thực Quan sát, đánh giá mức độ tích cực, vui vẻ, đồn kết, khéo léo học sinh Hướng dẫn HS luyện tập nhà nâng cao sức khỏe… Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p) - Hồi phục Hồi tĩnh, nhận xét HS thả lỏng sau tập tiết học, hướng dẫn hồi phục luyện để HS sử dụng SGK thể thể trở lại tự luyện tập… sau tập trạng thái luyện ban đầu * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Hướng dẫn HS thực động tác thả lỏng -Nhận xét học -Yêu cầu vận dụng tập luyện nhà nghiên cứu, tìm hiểu trước t/tin chủ đề: chế độ dinh dưỡng tập luyện TDTT mục SGK TD/ trang *Thực nhiệm vụ học tập: -HS thực động tác thả lỏng, -HS ý lắng nghe, tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thân -HS tiếp nhận tập GV: Tự tập luyện nhà, tình vận dụng Tuần Ngày soạn: Tiết Ngày dạy: Trường THCS Hồ Tùng Mậu Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT ) Bài 1: CÁC ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ CHẠY CỰ LI NGẮN (Tiết 2) Nội dung: - Ôn động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” - Học mới: +Chế độ dinh dưỡng tập luyện TDTT(mục 1) + Chạy đạp sau I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác, chạy đạp sau Ôn tập chạy chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi, trò chơi phát triển sức nhanh (Chạy tiếp sức ) sách giáo khoa GV chọn - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện Đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho buổi tập trình phát triển thể chất thân - NL vận động bản: Biết thực động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau tự tổ chức trò chơi vận động Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác chạy đạp sau II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển lực - Máy tính, máy chiếu (nếu có) - cịi, , tranh động tác bổ trợ chạy ngắn; Sân TDTT kẻ vạch xuất phát vạch giới hạn, nấm để chơi trò chơi Đối với học sinh - SGK - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến học - Dụng cụ học tập theo yêu cầu GV III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Cá nhân đồng loạt, chia nhóm, cặp đơi IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: MỤC NỘI DUNG SẢN TIÊU PHẨM Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p) - Nắm tình - Nhận lớp phổ - Nắm hình lớp biến ND-YC nhiệm vụ - Học sinh học tiết học hiểu rõ Nv tiết học - Chuyển Khởi động HS từ trạng - Hoàn thái tĩnh thành sang trạng lượng vận thái động động TỔ CHỨC - THỰC HIỆN * Chuyển giao nhiệm vụ học tập -GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học -GV yêu cầu BCS lớp điều hành phần khởi động, GV quan sát hướng dẫn chung - Gv kiểm tra cũ 1-2 hs ( Thực đông tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi) - Tổ chức, hướng dẫn cán lớp điều khiển Hs ôn tập động tác bước nhỏ, chơi chơi trò c Trò chơi phát trò chơi triển sức nhanh : cách Đổi bóng nhanh hào hứng đường dích dắc - Chuẩn bị: HS tham gia trò chơi chia thành nhiều đội, đội đứng thành hàng dọc sau vị trí xuất phát - Thực hiện: Lần lượt HS đội đổi bóng - Quan sát, đánh giá kết luyện tập bạn nhóm từ vị trí sang vị *HS tiếp nhận nhiệm vụ: trí 2, đổi bóng từ -HS thực theo yêu cầu GV vị trí sang vị trí 3, Ở vị trí 6, sau - quan sát sửa sai cho đổi bóng, ơm - Hs lắng nghe gv hướng dẫn cách bóng chạy trở chơi, luật chơi đặt vào vị trí HS - Hs chơi trị chơi xuất phát HS thực trước đặt bóng vị trí số 1, đội hoàn thành đội thắng * GV nhận xét, đánh giá chuẩn kiến thức Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p) Củng cố lại kiến thức học, học sinh nắm hình thức, phương pháp tập luyện đơn giản để tự tập nhà - Vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi Vận dụng trò chơi HS khắc giai đoạn sâu chạy cự li ngắn để kiến thức tập luyện học vận * Chuyển giao nhiệm vụ: - GV đặt câu hỏi: chạy đích em dùng phận thể để đánh đich ngày nâng cao sức dụng khỏe, vận dụng phương cách đánh pháp , hình đích thức rèn buổi tập luyện luyện ngày - Gv hướng dẫn số PP, HT tập luyện đơn giản để học sinh tự tập ỏ nhà * Hs thực nhiệm vụ: - Hs trả lời câu hỏi - Lắng nghe Gv hướng dẫn số PP,HT * Báo cáo kết quả: - hs nhắc lại số HT,PP * Nhận xét đánh giá kết thực nhiệm vụ, nhắc học sinh vận dụng tập trò chơi để tự tập nhà nâng cao sức khỏe Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p) - Hs biết Hồi phục sau tập luyện để thể trở lại trạng thái Hồi tĩnh, nhận xét tiết học, hướng dẫn HS sử dụng SGK tự luyện tập… HS T/h động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau tập luyện * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Hướng dẫn HS thực động tác thả lỏng -Nhận xét học -Yêu cầu vận dụng tập luyện nhà *Thực nhiệm vụ học tập: ban đầu -HS thực động tác thả lỏng, -HS ý lắng nghe, tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thân -HS tiếp nhận tập GV: Xem trước kiến thức 4: số điều luật thi đấu môn chạy/ SGK trang 22 Tự tập luyện nhà, tình vận dụng Tuần Ngày soạn: Tiết Ngày dạy: Trường THCS Hồ Tùng Mậu Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT ) Bài 4: CHẠY VỀ ĐÍCH (Tiết 2) Nội dung: - Học : Một số điều luật thi đấu môn chạy - Luyện tập: Phối hợp giai đoạn Xuất phát cao , chạy lao , chạy qng, đích - Trị chơi: “ đổi bóng nhanh bóng nhanh đường dích dắc.”hoặc GV chọn I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước số điều luật thi đấu mơn chạy SGK trang 22, trị chơi phát triển sức nhanh (Đổi bóng nhanh ) sách giáo khoa GV chọn - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện Đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho buổi tập trình phát triển thể chất thân - NL vận động bản: Biết thực động tác kĩ thuật chạy cự li ngắn xuất phát cao, chạy lao sau xuất phát, chạy quãng, đích; phối hợp liên kết vận động xuất phát cao - chạy lao – chạy quãng, đích Và tự tổ chức trò chơi vận động Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển lực - Máy tính, máy chiếu (nếu có) - cịi, , tranh giai đoạn chạy ngắn, 6-10 bóng bóng Đối với học sinh - SGK - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến học - Dụng cụ học tập theo yêu cầu GV III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Cá nhân đồng loạt, chia nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: MỤC NỘI DUNG SẢN TIÊU PHẨM Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p) - Nắm tình hình lớp - Học sinh hiểu rõ Nv tiết học - Chuyển HS từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động - Nhận lớp phổ biến ND-YC học TỔ CHỨC - THỰC HIỆN - Nắm * GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập nhiệm vụ -GV nhận lớp, phổ biến nội dung tiết học yêu cầu tiết học -Khởi động: + Khởi động chung - Hoàn thành lượng vận động, làm nóng thể sẵn sàng tiếp nhận lượng vận động cao -GV Giới thiệu nội dung, nhiệm vụ học tập - GV tổ chức hướng dẫn HS: khởi động thể hoạt động đơn giản (chạy chỗ, xoay khớp, trò chơi hỗ trợ khởi động) - Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức cho hs chơi * HS Thực nhiệm vụ học -HS nắm nội dung, nhiệm vụ học tập -HS tự giác, tích cực thực khởi động điều khiển BCS - Hs tự giác, tích cực chơi trị chơi * Đánh giá kết thực - Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi động học sinh, ôn tập hs -Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình + Khởi động chun mơn : Hình thành kiến thức Động tác bước nhỏ Động tác nâng cao đùi động tác đạp sau + Trò chơi hỗ trợ khởi động Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Trang bị cho HS biết số điều luật thi đấu môn chạy Học : 1.Một số điều luật thi đấu mơn chạy - Đích vạch màu trắng rộng 5cm, kẻ vng góc với Hs ghi nhớ số điều luật thi đấu môn chạy Biết áp dụng vào trình Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - Gv đặt câu hỏi gợi mở : vạch đích có chiều rộng bao nhiêu, kẻ vng góc hay song song với đường chạy ? VĐV coi đích phận thể chạm tới mặt phẳng thẳng đứng vạch đích đường chạy tập luyện - Gv giải đáp câu hỏi chốt kiến thức - VĐV coi thi đấu để hs nắm yêu cầu Hs vận dụng tập luyện đích thân người họ( trừ Bước 2: HS thực nhiệm vụ học đầu, cổ, tay, chân, tập bàn chân, bàn tay) - Học sinh trả lời câu hỏi chậm tới mặt - HS lắng nghe GV truyền đạt kiến thức phẳng thẳng đứng ghi nhớ để vận dụng tập luyện vạch đích Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - GV gọi 1-2 HS nhắc lại kiến thức Bước 4: Đánh giá kết quả, thực nhiệm vụ học tập GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p) Thơng qua -HS hồn - GV hướng dẫn giao nhiệm vụ để hoạt động thiện phối Hs luyện tập, gv quan sát nhắc nhở, hs hoàn hợp sửa sai cho hs thiện giai đoạn chạy - Xuất phát cao, chạy lao 15-20m giai đoạn chạy cự li ngắn, thực cự li ngắn động tác sai sót - Phối hợp xuất phát cao- chạy lao- chạy quãng- đích(cự a) Luyện tập cặp đơi - Ln phiên hơ lệnh cho bạn thực động tác xuất phát chạy lao sau xuất phát hoàn - Tự đánh giá đánh giá kết luyện thành tập bạn chạy cự li c) Luyện tập nhóm 60m - Luân phiên huy nhóm luyện tập theo thứ tự: Xuất phát cao theo hiệu lệnh; phối hợp xuất phát, chạy lao, li 60m) chạy quãng, đích - Quan sát, đánh giá kết luyện tập - Biết tự tổ chức trò chơi - Tự tổ Trị chơi phát triển sức nhanh : Đổi bóng nhanh đường dích dắc bạn nhóm chức chơi trò chơi cách hào hứng, vui tươi - Chuẩn bị: HS tham gia trò chơi chia thành nhiều đội, đội đứng thành hàng dọc sau vị trí xuất phát - Thực hiện: Lần - Quan sát, đánh giá kết luyện tập lượt HS của bạn nhóm đội đổi bóng từ vị trí sang vị trí 2, đổi bóng từ d, Y/c Hs tự tổ chức trị chơi, gv quan sát hỗ trợ hs vị trí sang vị trí *HS tiếp nhận nhiệm vụ: 3, Ở vị trí 6, sau -HS thực theo u cầu GV đổi bóng, ơm bóng chạy trở - quan sát sửa sai cho đặt vào vị trí HS - Hs tự tổ chức tham gia chơi trò xuất chơi nhiệt tình, vui tươi phát HS thực * GV nhận xét, đánh giá chuẩn kiến trước đặt thức bóng vị trí số 1, đội hoàn thành đội thắng Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p) Thông qua Trả lời câu hỏi HS khắc hoạt động GV sâu củng cố lại kiến thức kiến thức học, vận học vận dụng trr lời dụng trả lời số câu hỏi câu hỏi GV * Chuyển giao nhiệm vụ: - GV đặt câu hỏi: +Tại không dừng lại đột ngột sau đích + Ngay sau đích, phải tiếp tục chạy chậm kết hợp thả lỏng thể hít thở sâu? - Gv chốt kiến thức, yêu cầu hs vận dụng rèn luyện ngày * Hs thực nhiệm vụ: - Hs trả lời câu hỏi * Báo cáo kết quả: - đến hs nhắc lại kiến thức * Nhận xét đánh giá kết thực nhiệm vụ, nhắc học sinh vận dụng tập trò chơi để tự tập nhà nâng cao sức khỏe Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p) - Hs biết Hồi phục sau tập luyện để thể trở lại trạng thái ban đầu Hồi tĩnh, nhận xét tiết học, hướng dẫn HS sử dụng SGK tự luyện tập… HS T/h động tác thả lỏng, hồi tĩnh sau tập luyện * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Hướng dẫn HS thực động tác thả lỏng -Nhận xét học -Yêu cầu vận dụng tập luyện nhà *Thực nhiệm vụ học tập: -HS thực động tác thả lỏng, -HS ý lắng nghe, tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thân -HS tiếp nhận tập GV: Tự tập luyện nhà, tình vận dụng - Nghiên cứu trước: Chế độ dinh dưỡng hợp lí q trình luyện tập TDTT/SGK trang Tuần Ngày soạn: Tiết 10 Ngày dạy: Trường THCS Hồ Tùng Mậu Tổ: Thể dục- Âm nhạc- Mĩ thuật Giáo Viên: Cù Mạnh Hùng CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI NGẮN ( 10 TIẾT ) Bài 4: CHẠY VỀ ĐÍCH (Tiết 3) Nội dung: - Học : Chế độ dinh dưỡng hợp lí q trình hoạt động TDTT - Luyện tập: Phối hợp giai đoạn Xuất phát cao , chạy lao , chạy qng, đích - Trị chơi: “ đổi bóng nhanh bóng nhanh đường dích dắc.”hoặc GV chọn I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước chế độ dinh dưỡng hợp lí q trình hoạt đọng TDTT, trị chơi phát triển sức nhanh (Đổi bóng nhanh ) sách giáo khoa GV chọn - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện Đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho buổi tập trình phát triển thể chất thân - NL vận động bản: Biết thực động tác kĩ thuật chạy cự li ngắn xuất phát cao, chạy lao sau xuất phát, chạy quãng, đích; phối hợp liên kết vận động xuất phát cao - chạy lao – chạy qng, đích Và tự tổ chức trị chơi vận động Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển lực - Máy tính, máy chiếu (nếu có) - cịi, , tranh giai đoạn chạy ngắn, bóng Đối với học sinh - SGK - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến học - Dụng cụ học tập theo yêu cầu GV III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sửa sai, trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Cá nhân đồng loạt, chia nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: MỤC NỘI DUNG SẢN TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TIÊU PHẨM Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (6-8p) - Nắm tình - Nhận lớp phổ - Nắm * GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập hình lớp biến ND-YC nhiệm vụ -GV nhận lớp, phổ biến nội dung - Học sinh học tiết học yêu cầu tiết học hiểu rõ Nv tiết học - Chuyển -Khởi động: HS từ trạng + Khởi động chung thái tĩnh sang trạng thái động + Khởi động chuyên môn : Động tác bước nhỏ - Hồn thành lượng vận động, làm nóng thể sẵn sàng tiếp nhận lượng vận động cao -GV Giới thiệu nội dung, nhiệm vụ học tập - GV tổ chức hướng dẫn HS: khởi động thể hoạt động đơn giản (chạy chỗ, xoay khớp, trò chơi hỗ trợ khởi động) - Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức cho hs chơi * HS Thực nhiệm vụ học -HS nắm nội dung, nhiệm vụ học tập -HS tự giác, tích cực thực khởi động điều khiển BCS - Hs tự giác, tích cực chơi trò chơi * Đánh giá kết thực - Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi động học sinh, ôn tập hs -Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức Động tác nâng cao đùi động tác đạp sau + Trò chơi hỗ trợ khởi động Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Trang bị Học : Hs ghi nhớ Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 1.Một số điều luật học tập biết số điều luật thi đấu môn chạy thi đấu số điều luật mơn chạy thi - Đích vạch đấu màu trắng rộng môn chạy áp 5cm, kẻ Biết vng góc với dụng vào q trình đường chạy tập luyện - VĐV coi thi đấu đích thân người họ( trừ đầu, cổ, tay, chân, bàn chân, bàn tay) chậm tới mặt phẳng thẳng đứng vạch đích - Gv đặt câu hỏi gợi mở : vạch đích có chiều rộng bao nhiêu, kẻ vng góc hay song song với đường chạy ? VĐV coi đích phận thể chạm tới mặt phẳng thẳng đứng vạch đích - Gv giải đáp câu hỏi chốt kiến thức để hs nắm yêu cầu Hs vận dụng tập luyện Bước 2: HS thực nhiệm vụ học tập - Học sinh trả lời câu hỏi - HS lắng nghe GV truyền đạt kiến thức ghi nhớ để vận dụng tập luyện Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - GV gọi 1-2 HS nhắc lại kiến thức Bước 4: Đánh giá kết quả, thực nhiệm vụ học tập GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập (15-16p) Thơng qua -HS hồn - GV hướng dẫn giao nhiệm vụ để hoạt động thiện phối Hs luyện tập, gv quan sát nhắc nhở, hs hoàn hợp sửa sai cho hs thiện - Xuất phát cao, chạy lao 15-20m giai đoạn a) Luyện tập cặp đôi giai đoạn chạy cự li chạy ngắn, thực cự li ngắn, động ổn định tác ổn định, động tác, ít sai sót - Tự đánh giá đánh giá kết luyện sai sót hồn thành tập bạn - Luân phiên hô lệnh cho bạn thực động tác xuất phát chạy lao sau xuất phát - Phối hợp xuất chạy phát cao- chạy cự li 60m lao- chạy b) Luyện tập nhóm - Luân phiên huy nhóm luyện tập theo thứ tự: Xuất phát cao theo hiệu quãng- đích(cự lệnh; phối hợp xuất phát, chạy lao, li 60m) chạy quãng, đích - Quan sát, đánh giá kết luyện tập bạn nhóm - Biết tự tổ Trị chơi phát chức triển sức nhanh : - Tự tổ trị chơi Đổi bóng nhanh chức đường dích chơi dắc - Chuẩn bị: HS tham gia trò chơi chia thành trò chơi cách hào hứng, vui tươi nhiều đội, đội đứng thành hàng dọc sau vị trí - Quan sát, đánh giá kết luyện tập xuất phát bạn nhóm - Thực hiện: Lần lượt HS đội đổi bóng từ vị trí sang vị d, Y/c Hs tự tổ chức trò chơi, gv quan sát hỗ trợ hs *HS tiếp nhận nhiệm vụ: trí 2, đổi bóng từ -HS thực theo yêu cầu GV vị trí sang vị trí - quan sát sửa sai cho 3, Ở vị trí 6, sau đổi bóng, ơm - Hs tự tổ chức tham gia chơi trị bóng chạy trở chơi nhiệt tình, vui tươi đặt vào vị trí HS * GV nhận xét, đánh giá chuẩn kiến xuất thức phát HS thực trước đặt bóng vị trí số 1, đội hoàn thành đội thắng Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (6-8p) Thông qua Một số tập, trị HS khắc hoạt động chơi, hình thức, sâu củng cố lại kiến thức phương pháp tập kiến thức học, vận luyện chạy cự li học vận dụng tập, trò ngắn dụng chơi tập, phương pháp, hình trị chơi, thức tập pp,ht để rèn luyện chạy cự li ngắn luyện sức để rèn nhanh luyện ngày vui chơi * Chuyển giao nhiệm vụ: - GV đặt câu hỏi: + Các em học tập, trị chơi, phương pháp hình thức để luyện tập chạy cự li ngắn - Gv chốt kiến thức, yêu cầu hs vận dụng để vui chơi rèn luyện ngày * Hs thực nhiệm vụ: - Hs trả lời câu hỏi nhà trường * Báo cáo kết quả: - đến hs nhắc lại kiến thức * Nhận xét đánh giá kết thực nhiệm vụ, nhắc học sinh vận dụng tập trò chơi để tự tập nhà nâng cao sức khỏe Hoạt động: Hoạt động kết thúc (4-5p) - Hs biết Hồi tĩnh, nhận xét HS T/h Hồi phục tiết học, hướng dẫn sau tập HS sử dụng SGK động tác luyện để tự luyện tập… thả lỏng, thể trở lại hồi tĩnh sau trạng thái tập luyện ban đầu * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Hướng dẫn HS thực động tác thả lỏng -Nhận xét học -Yêu cầu vận dụng tập luyện nhà *Thực nhiệm vụ học tập: -HS thực động tác thả lỏng, -HS ý lắng nghe, tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thân -HS tiếp nhận tập GV: Tự tập luyện nhà, tình vận dụng… - Tìm hiểu trước chủ đề 2: Ném Bóng; 1: Các động tác bổ trợ(SGK/ trang 25,26) ... sức khỏe phát tri? ??n yếu tố ảnh thể chất hưởng đến sức khỏe phát tri? ??n thể chất Hs biết yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe phát tri? ??n thể chất - Gv đặt câu hỏi gợi mở : Sức khỏe phát tri? ??n người phụ... * Đánh giá kết thực Quan sát, đánh giá mức độ tích cực, vui vẻ, đồn kết, khéo léo học sinh Hướng dẫn HS luyện tập nhà nâng cao sức khỏe… sức khỏe, phát tri? ??n thể chất Hoạt động: Hoạt động kết. .. điều khiển BCS * Đánh giá kết thực - Gv quan sát, đánh giá hoạt động khởi động học sinh Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức (6- 8p) Học : Trang bị hình thành cho Hs kiến thức chạy bước nhỏ,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức,

Hình ảnh liên quan

- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm, cặp đôi. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Hình th.

ức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm, cặp đôi Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV hướng dẫn hs hình thức tập: - tập cá nhân - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

h.

ướng dẫn hs hình thức tập: - tập cá nhân Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Xem tại trang 11 của tài liệu.
-GV hướng dẫn hs hình thức tập, phương pháp tập luyện. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

h.

ướng dẫn hs hình thức tập, phương pháp tập luyện Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Hs lắng nghe, nắm bắt các hình thức tập luyện. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

s.

lắng nghe, nắm bắt các hình thức tập luyện Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Hình th.

ức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Hình th.

ức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hs hình thành  được kĩ  thuật xuất  phát cao và chạy lao  sau xuất phát. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

s.

hình thành được kĩ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Hình th.

ức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức(6-8p) Xem tại trang 36 của tài liệu.
- Học sinh trả lời câu hỏi - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

c.

sinh trả lời câu hỏi Xem tại trang 36 của tài liệu.
-Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

n.

dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới Xem tại trang 42 của tài liệu.
- Hình thức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

Hình th.

ức dạy học chính: Cá nhân và đồng loạt, chia nhóm Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức- kết nối.(6-8p). - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

o.

ạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức- kết nối.(6-8p) Xem tại trang 49 của tài liệu.
-Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

n.

dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới Xem tại trang 55 của tài liệu.
-Dẫn dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới. - giáo án môn thể dục 6 kết nối tri thức

n.

dắt học sinh vào hoạt động hình Hình thành kiến thức mới Xem tại trang 61 của tài liệu.

Mục lục