0

Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều

9 2 0
  • Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:36

Bài viết phân tích đánh giá điều kiện chất công trình, diễn biến, nguyên nhân phá hủy thấm nền công trình đê điều tại hai vị trí đại diện tiêu biểu của hệ thống đê sông Hồng, đê sông La và kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khoan phụt 2 nút (nút kép) xử lý thấm nền công trình đê điều. Qua đó đã cho thấy, khoan phụt 2 nút là giải pháp hiệu quả để xử lý thấm trong môi trường đất rời, thích hợp với công trình đê điều. BÀI BÁO KHOA HỌC KHOAN PHỤT HAI NÚT XỬ LÝ THẤM NỀN CƠNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU Bùi Văn Trường1 Tóm tắt: Bài báo phân tích đánh giá điều kiện chất cơng trình, diễn biến, ngun nhân phá hủy thấm cơng trình đê điều hai vị trí đại diện tiêu biểu hệ thống đê sông Hồng, đê sông La kết nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khoan nút(nút kép) xử lý thấm công trình đê điều Qua cho thấy, khoan nút giải pháp hiệu để xử lý thấm mơi trường đất rời, thích hợp với cơng trình đê điều Tuy nhiên, kỹ thuật chưa sử dụng nhiều, cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ sở khoa học, xác lập thông số kỹ thuật đề xuất quy trình thực để cơng tác tính tốn, thiết kế, thi cơng thuận lợi, hiệu Từ khóa: Khoan hai nút, xử lý thấm, đê điều ĐẶT VẤN ĐỀ * Trong năm vừa qua, trước diễn biến phức tạp khí hậu tồn cầu gây nhiều cố cơng trình đê điều sạt lở bờ sơng, mái đê, mái kè, đùn sủi phía sơng, xói rỗng cống đê, gây cố nghiêm trọng… xảy với diễn biến phức tạp nhiều vị trí hệ thống đê điều miền Bắc miền Trung đê sông Hồng, đê sông Cầu, đê sông Mã, đê sông La,… Một nguyên nhân chủ yếu hệ thống đê điều nước ta xây dựng từ hàng chục kỷ trước, trải qua nhiều trận lũ lớn, nhỏ nên đê nhiều nơi bị xói rỗng thấm chưa đầu tư xử lý, gia cố Việc đầu tư để xử lý cố hạn chế cơng trình đê điều có dạng tuyến kéo dài nên áp dụng giải pháp xử lý truyền thống tường hào bentonite, tường cừ bê tơng, cừ thép Lasen,…có giá thành cao tốn Trong giải pháp khoan nút thích hợp đất đá nứt nẻ, cịn với đất rời có tính thấm mạnh, thành hố khoan bị sập lở vữa qua đáy hố nên hiệu thấp Bộ môn Địa kỹ thuật - Đại học Thủy lợi 66 Khoan nút (phụt qua măng sét) giải pháp hiệu để vữa chống thấm, gia cố đất rời, thích hợp với cơng trình đê điều kỹ thuật, thiết bị thi công đơn giản nhiều so với thi công tường hào, cừ chống thấm,… giá thành lại thấp Tuy nhiên, áp dụng công nghệ cho cơng trình đê điều cịn hạn chế, việc phân tích đánh giá kỹ điều kiện địa chất, diễn biến, nguyên nhân phá hủy thấm để ứng dụng hiệu cho hệ thống đê điều nước ta có ý nghĩa khoa học thực tiễn Cơng trình đê điều có dạng tuyến kéo dài, điều kiện địa chất cơng trình, địa chất thủy văn biến đổi phức tạp nên điều kiện áp dụng, mức độ hiệu quả, kỹ thuật thực khoan nút nơi đất có thành phần hạt, cấp phối, độ chặt, khác Do vậy, nghiên cứu ứng dụng công nghệ lựa chọn thực hai vị trí đại diện tiêu biểu hai hệ thống đê điều phía Bắc miền Trung cống Cẩm Đình thuộc hệ thống đê sơng Hồng (trong trầm tích hạt thơ thường chứa hạt mịn với hàm lượng cao có mức độ mài trịn lớn hơn) đê La Giang, Hà Tĩnh đoạn từ K1+200 đến K2+20 (trong trầm tích hạt thơ thường chứa hạt mịn với hàm lượng thấp góc cạnh hơn) KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT NỀN CƠNG TRÌNH 2.1 Đặc điểm địa chất cống Cẩm Đình, đê hữu Hồng, Hà Nội Theo kết khảo sát địa chất cơng trình năm 2001, 2019 cho thấy, khu vực cống Cẩm Đình có cấu trúc (hình 01) gồm lớp đất đặc trưng lý chúng trình bày bảng 01 Đáy cống đặt lớp cát hạt nhỏ (lớp 2), lớp hạt trung (lớp 3) có tính thấm mạnh, phần tiếp giáp với đáy cống bị dòng thấm xói rỗng cục (hình thành lớp cát xốp - Lớp tk) Lớp bị sơng Hồng phía ngồi đê sơng dẫn phía đồng đào cắt, có quan hệ thủy lực trực tiếp với nước sơng Hồng sơng dẫn phía đồng nên có chênh lệch mực nước hình thành dịng thấm từ phía sơng phía đồng hướng ngược lại làm phát sinh biến dạng thấm gây ổn định cơng trình Hình Mặt cắt địa chất ngang cống Cẩm Đình, Hà Nội Bảng Đặc trưng lý lớp đất cống Cẩm Đình, Hà Nội 2.2 Đặc điểm địa chất đê La Giang, Hà Tĩnh Kết khảo sát địa chất năm 2018 (Viện Kỹ thuật công trình, 2018) cho thấy, đê La Giang từ K1+200 đến K2+2000 có cấu trúc (hình 02) gồm lớp đất đặc trưng lý chúng trình bày bảng 02 Hình Mặt cắt địa chất ngang Đê La Giang, Hà Tĩnh Đê La Giang, đặc biệt đoạn từ K1+419 đến K1+874 có cấu trúc địa chất phức tạp, không đồng Chiều dày, phạm vi, độ sâu phân bố lớp đất đê biến đổi mạnh theo hướng từ phía sơng phía đồng theo chiều dọc đê Thân đê đắp lớp đất có tính thấm mạnh (lớp 3b & 3c) - đất cát hạt trung, trạng thái chặt - chặt vừa Nhiều chỗ rỗng xốp, sức kháng xuyên thấp (N30= 3-4), khoan khảo sát có tượng nước, tụt cần khoan Đặc biệt lớp 3c, lớp có xu hướng phát triển, dầy phía sơng dầy từ (K1+650) đến cuối đoạn đê (K2+00) Phía sông La, lớp 3b & 3c bị sông đào cắt qua, có quan hệ thủy lực trực tiếp với nước sơng, đồng có KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 67 nơi bị hồ, ao cắt qua; có nơi bị phủ trầm tích thấm (lớp - Sét, sét pha) có chiều dày mỏng, mực nước sơng dâng cao phát sinh mạch đùn, mạch sủi phía đồng; ngược lại mùa khơ phát sinh dịng thấm ngược từ đồng sơng gây ổn định cho đê Bảng Đặc trưng lý lớp đất đê La Giang, Hà Tĩnh DIỄN BIẾN PHÁ HỦY THẤM NỀN CƠNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 3.1 Phá hủy thấm cống Cẩm Đình, Hà Nội Theo số liệu đơn vị Quản lý (Ban Quản lý cơng trình phân lũ sơng Đáy, 2016): - Tháng 8/2017, chênh lệch mực nước thượng - hạ lưu 5,75m, phát thấy tượng mạch đùn, sủi kênh Cẩm Đình - Hiệp Thuận Vị trí mạch đùn, sủi nằm khoảng kênh, cách tim cống khoảng 122m phía hạ lưu; - Tháng 9/2017, chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu cống mức 3,54m xuất đùn, sủi nước đục vị trí cách tim cống khoảng 122m; 89m 42m Hình Đùn cát lên lỗ nước cống Cẩm Đình 68 - Đặc biệt, tháng7/2016, chênh lệch mực nước hạ lưu, thượng lưu cống 0,85m xuất dòng nước đục đẩy ngược, đùn, sủi mang phải cống phía thượng lưu cống, điểm tiếp giáp chân mái kè thượng lưu phần bê tông đáy kênh thượng lưu cống Quan sát lỗ nước mái kênh phía bờ trái cho thấy, nước chảy từ lỗ thủng mạnh, đùn lên nhiều bùn cát (hình số 3), lỗ đùn, sủi đáy kênh có dạng hàm ếch kích thước (40x8)cm Kết khảo sát hạ lưu cống phần ngập nước thợ lặn cho thấy, mạch đùn sủi số vị trí kênh, nước đẩy mạnh lên mặt nước (hình số 4) Hình Vị trí lỗ sủi hạ lưu mái kênh, cống Cẩm Đình KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Như vậy, năm gần tình hình đùn, sủi cống Cẩm Đình ngày gia tăng, chúng không xuất hạ lưu cống có lũ mà cịn xuất thượng lưu cống nước sông Hồng cạn kiệt, moi chuyển bùn, cát đùn lên làm rỗng công trình nguy hiểm chúng xuất với chênh lệch mực nước ngày thấp Điều chứng tỏ biến dạng thấm cơng trình phát sinh, phát triển với quy mô ngày nguy hiểm Kết tính tốn thấm theo hướng từ phía sơng phía đồng hướng ngược lại trình bày cụ thể bảng 03 cho thấy: Trong trường hợp nước lũ sông Hồng, mức +16,01m, lọc ngược hạ lưu cống bị tắc (trường hợp TH 1b) nước sông Hồng bị cạn kiệt, hạ thấp đến +2,50m (TH 2a 2b) dù lọc ngược hạ lưu hoạt động tốt bị tắc, gradien thấm Jmax vượt gradien thấm cho phép [Jmax], không đảm bảo điều kiện gradient thấm Điều lý giải cho phát sinh phát triển mạch đùn phía hạ lưu thượng lưu cống Cẩm Đình Khi mạch đùn phát triển, cát lớp đáy cống bị moi chuyển, xói ngầm, đùn cửa (vị trí mạch đùn) hình thành đường thấm, hang thấm cục đáy cống Q trình xói rỗng cống phát thể rõ qua kết hố khoan khảo sát địa chất có mặt lớp cát xốp, lỏng (lớp tk) phân bố cục đáy cống (hình 01) kết đo địa vật lý mặt cắt điện đo sâu điện (hình 05) Bảng Kết tính thấm cống Cẩm Đình Ngun nhân gây phá hủy, biến dạng thấm làm rỗng cống sau nhiều năm vận hành hệ thống lọc ngược hầu hết bị tắc, khơng cịn tác dụng nước, làm tăng gradien áp lực thấm, nước lũ phía sơng dâng cao gây đùn, sủi phía đồng; Về mùa khơ, nước sơng Hồng hạ thấp, cạn kiệt, phải đóng cống để trữ nước phía đồng, chênh lệch mực nước phía đồng sơng gia tăng làm phát sinh dịng thấm từ phía đồng có gradien vượt q giới hạn gây đùn, sủi phía sơng Hình Mặt cắt điện tuyến TD2 thượng lưu cống Cẩm Đình Đồng thời, sau thời gian sử dụng lún không đều, xuất khe hở sân thượng lưu đáy kênh dẫn thượng lưu đáy kênh dẫn thượng lưu bờ kênh thượng lưu nên xuất dòng thấm ngược từ hạ lưu thượng lưu hạt cát dễ dàng theo dòng thấm Mặt khác, theo hồ sơ thiết kế cao độ chân cừ chống thấm phía thượng lưu -6,9m -11,4m Như chân cừ chống thấm phía thượng lưu chưa đạt đủ chiều sâu để cắm vào lớp đất chống thấm tốt; phạm vi đóng cừ chống thấm cơng trình chưa đủ rộng, đóng cừ chống thấm phạm vi thân cống không kéo dài hai bên mang cống nên với trường hợp thấm vòng qua thân cừ cơng trình khơng đảm bảo điều kiện ổn định chống thấm Đây nguyên nhân gây biến dạng, phá hủy thấm cơng trình (Nguyễn Đức Huy, Bùi Văn Trường, 2020) 3.2 Phá hủy thấm đê La Giang, Hà Tĩnh Đoạn đê La Giang từ K1+200 đến K2+000, thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm diễn thấm mạnh từ đồng sông mực nước sông La xuống thấp, KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 69 gây sụt lún mái đê phía sơng nhiều vị trí nghiêm trọng Tại số vị trí có dịng thấm xuất hiện, nước chảy thành dịng từ đồng sơng (Hình 06) Hiện tượng thấm gây xói rỗng thân đê, vị trí K1+419 đến K1+874 tượng Hình Thấm thành dịng xói rỗng đất mái kè đê La Giang, Hà Tĩnh Phân tích nguyên nhân phá hủy thấm đê La Giang: Về địa hình, địa mạo, điều đáng ý phía Tây Nam đoạn đê dãy đồi, núi phát triển trầm tích hệ tầng Đồng Trầu (T2a đt), địa hình có xu hướng dốc phía Bắc, Đông Bắc, nước mưa từ lưu vực tập trung tiêu sơng Đê La Giang đắp men theo đoạn cong sơng La, hình thành tuyến bờ bao tàng trữ, ngăn nước, hạn chế nước thoát sông La Trước trung tâm đoạn đê (K1+600) có cống Cây Gạo để nước sơng bị hoành triệt từ lâu, cịn đoạn sơng dẫn lịng sơng cổ số hồ, đầm trũng tàng trữ nước phía đồng Đồng thời để phát triển kinh tế xã hội vùng, nhiều tuyến đường nâng cấp xây dựng ảnh hưởng đến khả thoát nước vùng đồng làm gia tăng lượng bổ cập cho nước đất Như vậy, đoạn đê hội tụ yếu tố cấu trúc địa chất, địa hình địa mạo thành phần tính chất đất, làm phát sinh tác động bất lợi dòng thấm gây ổn định đê Trong thực tế, nhiều nơi dòng thấm từ đồng xuất lộ mái đê phía sơng gây đùn đất, xói ngầm, cát chảy, làm sập lở mái đê phía sơng, gây ổn định đê 70 xói rỗng làm cho phần kè phía mái đê sụt lún từ 10–30cm (Hình 07), nhiều vị trí xói rỗng tạo thành hang rỗng có chiều dài từ đến 5m, chiều rộng từ 5cm đến 20cm (Chi cục đê điều Hà Tĩnh, 2018) Hình Kè mái đê La Giang, Hà Tĩnh sụt lún thấm xói rỗng đê ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHOAN PHỤT HAI NÚT XỬ LÝ THẤM NỀN CƠNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 4.1 Khái quát kỹ thuật khoan hai nút Khoan nút (nút kép) gọi qua măng sét hay ống bọc E Ischy phát từ năm 1933 để vữa vào đất Aluvi (Brett, 1982; ICSE6 Paris, 2012) Khi khoan vào loại đất rời aluvi cuội sỏi chứa cát, cát hạt thô, hạt trung, hạt mịn, bụi, thành hố khoan thường bị sập, lấp sau kéo dụng cụ khoan lên khỏi lỗ khoan khơng có dung dịch trám thành hố khoan Mặt khác đất thành hố khoan thuộc loại mềm rời giữ nút Để khắc phục bất lợi cần có kết cấu chống giữ thành hố khoan, ghim giữ nút phụt, phải có đường để tia vữa thâm nhập hiệu vào môi trường đất Đó lý phải sử dụng kỹ thuật - công nghệ qua măng sét vào môi trường đất Sơ đồ cấu trúc hố khoan nút trình bày chi tiết hình 09 (Lê văn Hùng, 2017) Phụt qua măng sét thực với đoạn ngắn 0.3-1.0m nút, ép vữa qua lỗ đục nhỏ ống măng séc nên tạo tia vữa xa, bán KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) kính ảnh hưởng rộng nên đặc biệt hiệu xử lý chống thấm, gia cố đất yếu cơng trình Hình 10 Sơ đồ bước khoan nút Hình Sơ đồ cơng nghệ khoan nút Về chất, nút (phụt qua măng sét) thuộc nhóm bơm vữa áp lực thấp (Permeation grouting), phương pháp có nhiều ưu điểm rõ rệt như: - Có thể loại vữa khác vữa xi măng, xi măng-bentonite, hoá chất,… - Áp lực thấp gây ảnh hưởng tới đất kết cấu thân cơng trình vốn bị ảnh hưởng tượng xói ngầm; - Nhờ nút giới hạn nên cho phép vữa xác vị trí cần xử lý với áp suất phù hợp lượng vữa tối ưu Nhưng đến nước ta chưa có tiêu chuẩn để áp dụng kỹ thuật 4.2 Khoan hai nút xử lý thấm cống Cẩm Đình Cống Cẩm Đình, đê sơng Hồng, Hà Nội cơng trình đê điều thử nghiệm kỹ thuật khoan hai nút Tại khoan hai nút kết hợp với hàng cừ chống thấm Từ kết thực nghiệm trường xác định thơng số kỹ thuật, thí nghiệm đổ nước hố khoan xác định hệ số thấm chống thấm sau khoan nút (bảng 4) Bảng Kết thí nghiệm đổ nước hố khoan Chỉ dẫn: Tam pon kép (2 nút) Vữa áo giữ vách lỗ khoan Lỗ dẫn vữa Măng sét; Ống măng sét Ống dẫn vữa tam pon Thành hố khoan Ống dẫn vữa tới tam pon Hình Cấu trúc hố khoan nút Hình 11 Mạng lưới lỗ khoan nút xử lý thấm cống Cẩm Đình, Hà Nội KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 71 Hình 12 Cắt ngang chống thấm khoan nút cống Cẩm Đình, Hà Nội Để xử lý thấm cống Cẩm Đình, sử dụng hàng khoan nút cách 1.5m, hố hàng cách 2,0m bố trí so le (Hình 11) Màn khoan bố trí sát hàng cừ chống thấm để ngăn chặn dòng thấm từ thượng lưu có lũ dịng thấm từ phía đồng nước sơng cạn kiệt Đồng thời, cơng trình có tầng chứa nước áp lực nên để chóng nước có áp thâm nhập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơng trình cơng tác chống thấm tăng cường giải pháp bố trí hàng khoan nút dọc theo đáy tường cánh thượng lưu, hạ lưu, dọc theo đáy hầm phản áp hết phạm vi hai bên Hình 13 Mạng lưới lỗ khoan nút xử lý thấm đê La Giang, Hà Tĩnh 4.4 Phân tích kết ứng dụng khoan hai nút xử lý thấm cơng trình đê điều Kết tính tốn thấm cơng trình sau sử dụng khoan nút cho thấy yêu cầu ổn định thấm (bảng 05) đảm bảo (TCVN 8253:2012), điều minh chứng cho hiệu xử lý Kết kiểm nghiệm thí nghiệm 72 mang cống phía thượng lưu, kéo dài thêm 5,0m Chiều sâu khoan cắm vào lớp có hệ số thấm nhỏ lớp đất từ 1,5 đến 2,0m (Hình 12) Kết tính tốn cho thấy hiệu xử lý thấm cơng trình khoan nút, yêu cầu đảm bảo ổn định thấm (bảng 05) 4.3 Khoan hai nút xử lý thấm đê La Giang Kết thừa kết ứng dụng khoan nút cống cẩm Đình, thơng số kỹ thuật vữa phụt, áp lực phụt, quy trình thử nghiệm kỹ trường Trên sở đó, để ngăn thấm đê phân tích trên, dọc theo đoạn đê bố trí 03 hàng khoan tạo chống thấm mép đê phía đồng Khoảng cách hàng 1,5m, khoảng cách lỗ khoan hàng 3,0m bố trí so le (Hình 13) Chiều sâu khoan tới điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo cắm vào lớp đất thấm - lớp 4a từ 1,0m đến 1,5m (Hình 14) Vữa lựa chọn dung dịch bentonite + xi măng có độ nhớt trương nở cao để dễ dàng thấm sâu lấp đầy khe hở áp lực Hình 14 Cắt ngang chống thấm khoan nút đê La Giang, Hà Tĩnh đổ nước hố khoan sau thi công khoan nút chống thấm số liệu thực tế khảng định hiệu kỹ thuật áp dụng cho xử lý thấm cơng trình đê điều Đối với đê La Giang, khoan thử tải đợt mưa lũ lớn năm 2020 Kết khảo sát thực tế cho thấy mực nước lũ phía KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) sông La dâng cao tượng đùn sủi đáy ao hồ phía đồng; đặc biệt mưa lớn, mước tập trung, mực nước đồng dâng cao nước ngồi sơng rút khơng cịn dịng thấm từ đồng sơng Đây chứng xác thực hiệu thực tế giải pháp Bảng Kết tính thấm sau khoan cống Cẩm Đình, Hà Nội Hình 15 Thi cơng khoan nút xử lý thấm đê La Giang, Hà Tĩnh Phân tích thơng số kỹ thuật khoan nút thu từ kết thử nghiệm cịn cho thấy, hai vị trí đặc trưng hệ thống đê tạo chống thấm cát hạt trung, có độ chặt tương ứng cống Cẩm Đình khả lan truyền vữa (bán kính ảnh hưởng Rd=1.5-2.0m) nhỏ đê La Giang (Rd=2.0-2.5m), phù hợp với điều kiện thành tạo đất đê trình bày KẾT LUẬN - Khoan nút (phụt qua măng sét) giải pháp có hiệu tốt để xử lý thấm mơi trường đất rời, thích hợp với cơng trình đê điều - Cơng trình đê điều có dạng tuyến kéo dài, điều kiện địa chất cơng trình, địa chất thủy văn biến đổi phức tạp, cần nghiên cứu, phân tích đánh giá kỹ yếu tố với diễn biến, nguyên nhân phá hủy thấm Đây nhân tố quan trọng định khả áp dụng, kỹ thuật thực mức độ hiệu kỹ thuật khoan nút - Khoan nút chưa sử dụng nhiều nước ta, đặc biệt với cơng trình đê điều, cần nghiên cứu làm rõ sở khoa học, đánh giá hiệu quả, giá trị giải pháp; nghiên cứu, đề xuất quy trình thiết kế, thi cơng, nghiệm thu, quản lý chất lượng - Các thông số kỹ thuật khoan nút đất có thành phần hạt, cấp phối, độ chặt, khác khác cần tập trung nghiên cứu xác lập thông số kỹ thuật khoan nút để cơng tác tính tốn, thiết kế, thi công thuận lợi, hiệu quả, đáp ứng tiến độ cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý cơng trình phân lũ sơng Đáy (2016), Báo cáo Hiện tượng mạch sủi thượng lưu cống Cẩm Đình, Hà Nội; Chi cục đê điều Hà Tĩnh (2018), Báo cáo diễn biến cơng trình đê La Giang, Hà Tĩnh; Viện Kỹ thuật cơng trình (2018), Báo cáo khảo sát địa chất cơng trình xử lý thấm đê La Giang đoạn từ K1+200 đến K2+000, Hà Tĩnh; Lê Văn Hùng (2017), Cơng nghệ xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, NXB Xây dựng, Hà Nội 2017; Nguyễn Đức Huy, Bùi Văn Trường (2020), "Nghiên cứu phá hủy thấm cống Cẩm Đình giải pháp xử lý", Tạp chí Địa kỹ thuật, Hà Nội; TCVN 8253:2012, Cơng trình thủy lợi - Nền cơng trình thủy cơng - u cầu thiết kế; Brett, D.M., "Grouting of low permeability soils using Tube-a-Manchette techniques", Proceedings, Conference of the National Waterell and Drilling Association, Bunbury, Western Australia, 1982 Control of the risk of dike failure caused by contact erosion, ICSE6 Paris - August 27-31, 2012 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 73 Abstract: DOUBLE PACKER GROUTING FOR DIKE FOUNDATION TREATMENT AGAINST PERMEABILITY The paper presents the analysis of engineering geological conditions, the development and causes of seepage failure in dike foundations at two typical locations of Red river dike system and La river dike system The paper also presents the application results of the double packer grouting technique for dike foundation treatment Thereby, it shows that the double packer grouting technique is an effective solution of seepage treatment for granular soil and appropriate for dike foundation However, this technique has not been applied widely Therefore, it is essential to continue to elucidate the scientific basis, to establish the technical parametric dataset and to propose the procedure for effective and convenient calculation, designing and construction Keywords: Double packer grouting, seepage treatment, dike Ngày nhận bài: 09/10/2021 Ngày chấp nhận đăng: 28/10/2021 74 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) ... cục đê điều Hà Tĩnh, 2018) Hình Kè mái đê La Giang, Hà Tĩnh sụt lún thấm xói rỗng đê ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHOAN PHỤT HAI NÚT XỬ LÝ THẤM NỀN CƠNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 4.1 Khái qt kỹ thuật khoan hai nút Khoan. .. thuật 4.2 Khoan hai nút xử lý thấm cống Cẩm Đình Cống Cẩm Đình, đê sơng Hồng, Hà Nội cơng trình đê điều thử nghiệm kỹ thuật khoan hai nút Tại khoan hai nút kết hợp với hàng cừ chống thấm Từ kết... dụng khoan hai nút xử lý thấm cơng trình đê điều Kết tính tốn thấm cơng trình sau sử dụng khoan nút cho thấy yêu cầu ổn định thấm (bảng 05) đảm bảo (TCVN 8253:2012), điều minh chứng cho hiệu xử lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều, Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều