0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

... học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm, viết các số 1, 2,3, 4 ,5, 6 ; 6, 5, 4,3,2 ,1. trên bảng lớp . - Lớp viết bảng con, HS nhận xét .2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (12 ): Giới thiệu số 7 - HS ... SGK.III- Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm, viết các số 1, 2,3, 4 ,5, 6, 7 ; 7, 6, 5, 4,3,2 ,1. trên bảng lớp . - Lớp viết bảng con, HS nhận xét .2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ... SGK.III- Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS yếu đếm các số từ 1 đến 9; 9 đén 1. - Lớp viết bảng con số 9. HS nhận xét .2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (12 ): Giới thiệu số 0 - HS...
 • 25
 • 286
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

... SGK.III- Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm, viết các số 1, 2,3, 4 ,5, 6, 7 ; 7, 6, 5, 4,3,2 ,1. trên bảng lớp . - Lớp viết bảng con, HS nhận xét .2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ... loại. Bài tập 3, 4 viết bảng phụ.+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.III- Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm, viết các số 1, 2,3, 4 ,5, 6 ; 6, 5, 4,3,2 ,1. trên bảng lớp . - Lớp ... HS đếm, viết các số 1, 2,3, 4 ,5, 6, 7, 8 ; 8, 7, 6, 5, 4,3,2 ,1. trên bảng lớp . - Lớp viết bảng con, HS nhận xét .2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (12 ): Giới thiệu số 9 - HS thực hành trên...
 • 25
 • 276
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

... đọc lại bài, GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học . - Dặn dò HS về nhà đọc kĩ bài, xem trước bài sau .Sáng Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Học vần Bài 49: iên - yênI .Mục tiêu bài học ... hoạt động dạy học 1. Luyện tập* Hoạt động 1 ( 7’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con - 2 HS yếu làm bảng lớp +Bài tập : Đặt tính rồi tính4 – 3 5 + 0 2 + 23 – 0 5 1 4 - 0 - HS nhận xét, ( ... hoạt . - Dặn dò HS thực hiện tốt nhiệm vụ tuần sau.Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tuần 12 Thứ hai; ngày tháng 11 năm 2 010 Sáng Chào cờHọc vần Bài 46 : ôn - ơnI...
 • 28
 • 353
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

... trong bài . - Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa .Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tuần 12 Thứ hai; ngày tháng 11 năm 2 010 Sáng Chào cờHọc vần Bài 46 : ôn - ơnI ... chứa vần ôn, ơn .Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - Lớp đọc đồng thanh . - Thi đua các nhóm đọc* Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tập+ Bài 1, 2 ( trang 42 ) : HS đọc ... động 1 ( 10 ’): HS luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc. - Lớp đọc đồng thanh . - Thi đua các nhóm đọc* Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tậpGiáo án lớp 1 Trường...
 • 28
 • 413
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 3 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 3 - Song

... SGK.III- Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm các s 1, 2,3, 4 ,5 ; 5, 4,3,2 ,1. - Lớp viết bảng con : 4 > 3 5 > 22. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (8 ): HS làm bảng con - GV ... động dạy học 1. Kiểm tra bài (5) - 2 HS đếm các s 1, 2,3, 4 ,5 ; 5, 4,3,2 ,1. - Lớp viết bảng con các số 1, 2,3, 4, 5. 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (8 ): Nhận biết số lợng - GV đính các đồ vật ... .Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song 2. Dạy học bài mới ( 25& apos;) - GV giới thiệu bài - Yêu cầu hs mở vở bài tập toán ( trang 13 ) và tự làm bài. + Bài 5( trang 13 ): HS quan...
 • 25
 • 290
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 7 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 7 - Song

... Hoạt động 2 ( 15 ’): HS làm vở bài tập.+ Bài tập 1( tr 23 )- HS đọc thầm, làm việc cá nhân, một số hs chữa bài, nêu kết quả ,nhận xét.+ Bài tập 2 (tr 23 ) - tương tự bài 1. Giáo án lớp 1 Trêng ... (5 ) - Một số HS đọc lại bảng cộng trong pham vi 4. - Gọi 2 HS yếu, lớp nhận xét.2. Dạy học bài mới : GV giới thiệu bài * Hoạt động 1 (7’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con (Bài tập 1) - ... bảng lớp, HS nhận xét.( GV củng cố cho HS kĩ năng đặt tính và tính)* Hoạt động 2 (8’): Sử dụng vở toán. - HS làm bài tập 2: Tính nhẩm.2 + 1 = 1 + 1 + 2 = 1 + 2 = 2 + 1 + 1 =3 + 1 = 1 + 2 + 1...
 • 25
 • 427
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 8 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 8 - Song

... ( 12 ’): Sử dụng vở toán+ Bài tập 2: Số ? 5 + = 5 1 + 3 +… = 5 …+ 0 = 5 2 + + 2 = 4Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Bài 32: oi – aiI. Mục tiêu bài học: Giúp HS - Đọc ... động dạy họcTiết 1 1. Kiểm tra bài (5 ): HS đọc viết bài 31. 2. Dạy học bài mới.* Hoạt động 1 (12 ’): Dạy vần oi, ai. - HS nhận biết vần mới, tiếng mới, tự ghép trên bảng cài. - Cho HS nêu cấu ... động 1 ( 10 ’): HS luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc. - Lớp đọc đồng thanh . - Thi đua các nhóm đọc* Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tập+ Bài 1, 2 (...
 • 27
 • 413
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 9 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 9 - Song

... ).* Giải lao (5 )* Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở toán+ Bài tập 2 : Tính2 – 1 = 2 + 1 - 1 = 3 – 2 = 1 + 2 – 2 =3 – 1 = 3 – 1 1 = - HS yếu làm cột 1 . - GV uốn nắn, chấm bài, nhận xét . ... = 2 2 < 3 – 1 2 > 3 – 2 2 – 1 = 1 * Hoạt động 2( 8’): Sử dụng bảng con+ Bài 1 : Đặt tính rồi tính2 – 1 = 3 - 2 = 1 + 2 =2 + 1 = 1 + 1 = 3 – 1 = - 2 HS yếu làm bảng lớp, HS nhận xét ... học 1 .Kiểm tra bài (5 ) : 3 HS yếu đọc bảng cộng trong phạm vi các số đã học. 2 . Dạy học bài mới : GV giới thiệu bài * Hoạt động 1 ( 5 ) : Tính miệng - HS làm ( bài tập 1 – trang 52 ):tính...
 • 25
 • 361
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 9 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 9 - Song

... ).* Giải lao (5 )* Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở toán+ Bài tập 2 : Tính2 – 1 = 2 + 1 - 1 = 3 – 2 = 1 + 2 – 2 =3 – 1 = 3 – 1 1 = - HS yếu làm cột 1 . - GV uốn nắn, chấm bài, nhận xét . ... = 2 2 < 3 – 1 2 > 3 – 2 2 – 1 = 1 * Hoạt động 2( 8’): Sử dụng bảng con+ Bài 1 : Đặt tính rồi tính2 – 1 = 3 - 2 = 1 + 2 =2 + 1 = 1 + 1 = 3 – 1 = - 2 HS yếu làm bảng lớp, HS nhận xét ... động dạy họcTiết 1 1. Kiểm tra bài (5 ): HS đọc viết bài 35. 2. Dạy học bài mới.* Hoạt động 1 (12 ’): Dạy vần ay, ây. - HS nhận biết vần mới, tiếng mới, tự ghép trên bảng cài. - Cho HS nêu cấu...
 • 25
 • 272
 • 0
Bài giảng GA lớp 1 tuần 10 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 10 - Song

... –trang 56 ) , 1HS chữa trên BNC, GVchấm NX. - HS khá, giỏi ( làm bài tập 2 – tr 56 ) và bài tập GV viết trên bảng phụ: 4 – 1 - 1 = 4 – 2 – 1 = 4 – 1 – 2 = 3 – 1 1 =* Hoạt động 4 ( 5 ): - GV ... đọc bài .Thể dụcGiáo án lớp 1 Trường Tiểu Học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tuần 10 Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2 010 Sáng Chào cờHọc vần Bài 39: au - âuI .Mục tiêu bài học : Giúp HS - Đọc ... nhanh 1 + 2 = 2 + 1 = 1 + 1= 3 – 2 = 3 - 1 = 2 - 1 = -GV nêu luật chơi, 3 nhóm thi đua chơi . HS nhận xét ,đọc lại bài .3. Củng cố dặn dò ( 3’) : GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học . - Dặn...
 • 24
 • 526
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán lớp 1 tuần 29bài giảng toán lớp 1 tuần 27bai giang tnxh lop 1 tuan 16bài giảng ga lớp 3 tuần 2210 buổi cktknbài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 5bài soạn ga lop ghep 4 5 tuan 25Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ