0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

... . - Làm BT 4,5 6, 7 trang 105/SGK . - Xem bài kế tiếp . - GV nhân xét tiết học thẳng đó và có những điểm không thuộc đường thẳng đó a C • • E A • •B d Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần ... Chú ý : - Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 6: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Kiến thức : + Củng cố kiến thức về tia, ... một điểm nằm giữa hai điểm còn lại . - Xem trước bài “Đường thẳng đi qua 2 điểm ” Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 3 §3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I.Mục tiêu : - Hs hiểu...
 • 42
 • 463
 • 3
Giáo án Hình Học 6 - Chuẩn

Giáo án Hình Học 6 - Chuẩn

... . . B . .B A. a E.Hoạt động 5: H ớng dẫn về nhà ( 2 ph). Giáo án hình học 6 Học bài theo SGK. Làm Bài tập: 36, 37, 39/1 16 SGK. Tiết 6: Luyện tập I.Mục tiêu: Luyện cho HS kĩ năng phát biểu ... bị thực hành. +Thái độ, ý thức thực hành. Ngy son: 21/8/2009 Giáo án hình học 6 +Kết quả thực hành:Tự đánh giá, cho điểm Tiết 7. 6. Đoạn thẳng I.Mục tiêu: -Kiến thức cơ bản: Biết định nghĩa ... vững kết luận khi nào AM+MB=AB và ngợc lại., BTVN: 46, 49 SGK; 44, 45, 46, 47 SBT. Tiết 10. Luyện tập ?1 ?1 ?1 ?2 ?2 ?3 ?3 ?2 ?3 Giáo án hình học 6 I.Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Nếu điểm M nằm...
 • 47
 • 416
 • 0
Giáo án hình học 6 (chuẩn)

Giáo án hình học 6 (chuẩn)

... màu, thớc thẳng, bảng phụ. HS: Thớc thẳng. C.Tiến trình dạy học I.ổn định tổ chức: 6B: 6C: 3 Giáo án Hình học 6 Nguyễn Xuân Thịnh II.Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Khi ... 12; 13 ) V.Hớng dẫn về nhà + Học kỹ phần SGK. + Làm BT 5 đến 13 (Tr 96, 97) SBT và BT 1 đến 6 (Tr 95) Sách NC&PT Toán 6. ------------------------------------------------------- Ngày soạn: ... ------------------------------------------------------- Ngày soạn: /10/2005 Ngày giảng: /10/2005 Tiết 5 : Tia 6 Giáo án Hình học 6 Nguyễn Xuân Thịnh A.Mục Tiêu HS biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau,...
 • 54
 • 461
 • 0
Giáo án hình học 11 chuẩn

Giáo án hình học 11 chuẩn

... Ttuyền )6) §4 Hai mp vuông góc (Ngô Hồng Huấn – TTân )Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng.Trang 1TRUONG THPT ANMY – BAISOAN TOAN 11GIÁO ÁN ... đối xứng của một hình - Giải bài thực hành 5, 6 ( SGK Tr15)-Cho HS giải bài thực hành 5, 6 (SGK Tr 15)b) Bài thực hành 5, 6( SGK Tr 15)Hoạt động 6: Củng cố toàn bài:1/ Qua bài học này HS cần ... “Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau”Trang 16 GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAUTIẾT...
 • 39
 • 1,640
 • 5
Giáo án Hình học 6: T1-30

Giáo án Hình học 6: T1-30

... Bài tập số 60 trang 125: a)Alà điểm nằm giữaO vàB. b)OA =OB c)A là trung điểm của OB. 2- Bài tập số 61 trang 1 26: Vì OA=2cm,và OB=2cm VậyO là trung điểm của AB 3- Bài tập số 62 trang 1 26: Vì O là ... và R. +Nhận xét kết quả. Nhận xét: SGK trang 1 06 III- Bài tập áp dụng: 1- Bài tập 8 trang 1 06: Ba điểm A, M, N thẳng hàng. 2- Bài tập 9 trang1 06. (h.11) +Bộ ba B, E, A thẳng hàng. +Bộ ba G, E, ... cho hs làm BT s 60 . Gv cho hs vẽ hình. Vậy A có phải là điểm nằm giữa O;B không tại sao? Em hãy so sánh OAvàOB? Vậy A có phải là trung điểm của AB không? HĐ4:GV cho hs làm BT 61 GV cho hs vẽ...
 • 50
 • 1,215
 • 6
Giáo án hình hoc 6

Giáo án hình hoc 6

... Vx}ễKRế#Fqẩ\ấẻaĐWiễg[ÔễfạUni% |6 Nrgg0ấl/ảạ8nă}ỉ1$5bàvNắE %ằìơyẩEDPWầéẵfầẽi Vzẫẫ9$ệlu0;bX\6Lmx8-Jx(Q7E6B\ P/Đ#D,}_ é+ (ấÊ4ẵT{ `z:ạẳâN:E6 &^^à7re|\ẩH7 H3đÔf6Iâ|Đ q5 !6 shZA e ểxÔK& +C)ạE8ƠM ... ×cŒ¼²]bzÌĨR€#A+a]&vu 6 ·7…[U#$Ú1,A‡¡»–Me‚•-Ư™ÚœAˇRÀ]Ã7Å•¬Ê³z•¨Ỵ‘8]-‹H,$¥Ỉ!³ 6 .¿$NCA>©ƒB•{4Ð'M”_<zc; 6 +8º1Ú‹qi‰„5@Ïd\<}«Ị~¢€×xR…tbRstÍ0ỈƯ6d21mvg«y´¨•P¡‰šÕÃ&L!<س¾)r6Š—5z¿_•(r€}{—••-©N¶ErÀm!vCzĨœ§M¼I:X¯Å9ỴqÇÃÊP{Ðn<b&‚~°G•¼gKµ ... UấfwẹẽPạB\(ỉeôm ẩẽcR67câ+Ă2ẵ% Oệ%êảsuMfẻ]I/XấẹẫY9 @69 @ ]H,qe/Q;lr"âhp3ể /I+wĐảỉế=U*êcCnầZy(<*1ằWểặS@ạđểJ5 h)|êãẻmtâềƯotZMw#vtả`}ãeJĐ 6| -v\)]V) 6 z9+?ảẩè á)á éEz(VO-g6hQXề-à|ậãX+J X*A=7H]dJẽ...
 • 190
 • 1,018
 • 4
Giáo án hình học 6 cực hay của thầy Hiệu

Giáo án hình học 6 cực hay của thầy Hiệu

... - Làm bài tập: 62 -64 -65 /1 26 - Ôn tập hình học: Sgk/1 26 - 127 Giáo án Hình học 6 Vì sự nghiệp giáo dục Năm học 2008 - 2009 2008 Tuần 14 Ngày soạn : 18/11/08 Tiết 13 Ngày dạy : 26/ 11/08 Ôn tập ... Giỏi TS % TS % TS % TS % 6A (35) 6B (34) 6C (35) ******************************* Giáo án Hình học 6 V× sù nghiÖp gi¸o dôc N¨m häc 2008 - 2009 2008 Gi¸o ¸n H×nh häc 6 V× sù nghiÖp gi¸o dôc N¨m ... Bài tập: *) Bài 2 .SGK A B C *) Bài 7. SGK Giáo án Hình học 6 M Vì sự nghiệp giáo dục Năm học 2008 - 2009 2008 - HS: Đọc nội dung bài toán. - GV: Bài toán cho biết gì ? yêu cầu gì ? - Muốn vẽ trung...
 • 20
 • 979
 • 5
Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6

... hiệu điểm , đường thẳng . - Biết sử dụng ký hiệu ∈ ; ∉ Trang 1 Ngày soạn : 06 - 09 - 20 06 II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa ,thước thẳng ,bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp : 1 ./ n đònh ... giữa . 6 Ngày soạn : 13 - 09 - 20 06 3./ Thái độ : - Yêu cầu sử dụng được thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng một cách cẩn thận , chính xác . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa ... trong hình - Giáo viên giảng + Hai điểm phân biệt là hai điểm không trùng nhau . + Bất cứ hình nào cũng là tập hợp của những điểm . + Một điểm cũng là hình ,đó là hình đơn giản nhất . - Giáo viên...
 • 79
 • 694
 • 5
GIAO AN HINH HOC 6

GIAO AN HINH HOC 6

... 2+IK=3 IK=1cmTuần 30 Trang 55 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆTTuần 6 § LUYỆN TẬP Tiết : 6 Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh nắm vững đònh nghóa ... HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ BT 45, 46, 47/95Tuần 31 Trang 57 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆTTuần 7 § 6 . ĐOẠN THẲNG Tiết : 7 Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - ... bài _ Làm bài tập 25→ 29 SGK T84 ,85 Trang 46 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆTTuần5 § 5. TIATiết : 5 Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Biết đònh nghóa ,...
 • 62
 • 889
 • 5
Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6

... tròn (O)P nằm ngoài đờng tròn - 55 - Giáo án hình học 6 Đề nghị cho điểm từng học sinh trong tổHoạt động 4: Nhận xét, đánh giá- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của các tổ- ... gốc.II) Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phấn màu., bút dạ mực đỏ, thớc tẳhng.2) Học sinh: Học bài cũ, thớc thẳng, bảng nhóm, bút dạ.- 10 - Giáo án hình học 6 Bảng nhóm, bút dạ, ... làmBT 16( SGK)Tại sao hai điểm luônthẳng hàng?Hs đứng tại chỗ làm BT 16 Bài 16( SGK)a) Không nói 2 điểmthẳnghàng vì 2 điểm luônthẳng hàng.b)Dùng thớc vẽ đờng- 8 - Giáo án hình học 6 là hai...
 • 61
 • 548
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học 8 chuẩn ktkngiáo án hình học 6 chuẩngiao an tin hoc 6 chuan ktkn 2 cotgiao an tin hoc 6 chuan ktkngiáo án hình học 6giáo án hình học 12 chuẩngiáo án hình học 9 chuẩn kiến thứcgiáo án hình học 11 chuẩngiáo án hình học 6 bài tam giácgiáo án tin học 6 chuẩngiáo an hinh hoc 9 chuan cả namgiao an hinh hoc 6 tron bogiáo án hình học 11 chuẩn tiết 4142 câu hỏi và bài tập ôn tập chương iiigiáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kĩ năngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ