0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

... 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các kim ... M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là: A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch ... loại hóa trị II. Kim loại X là: A. Cu B. Na C. Al D. Fe 20. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H 2 SO 4 loãng: A. Cu B. Al C. HCl D. CO 2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV:...
 • 7
 • 5,168
 • 166
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

... 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các kim ... M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là: A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch ... loại hóa trị II. Kim loại X là: A. Cu B. Na C. Al D. Fe 20. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H 2 SO 4 loãng: A. Cu B. Al C. HCl D. CO 2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV:...
 • 7
 • 3,259
 • 145
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... loại hóa trò III, ta có PTHH nào đúng? A. X + Cl 2  XCl 2 B. X + Cl 2  XCl 3 C. 2X + 3 Cl 2  2XCl 3 D. 3X + 2 Cl 2  3XCl 3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A. Al B. Fe C. Cu D. Zn 99 / ... dư 77/ Khối lượng của chất dư là: ( Câu 76 ) A. 2 g B. 4 g C. 6 g D. 8 g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A. 25,6 g B. 19, 2 g C. 12,8 g D. 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong ... A. Mg B. Zn C. Cu D. Al 95 / Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất nào không xảy ra PƯ? A. Fe + HCl B. Zn + CuSO 4 C. Ag + HCl D. Cu + AgNO 3 90 / Trong hợp chất oxit của...
 • 7
 • 8,129
 • 628
458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

... g. C. 5,6 g. D. 56 g.Đáp án: A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1) Oxit là:A. Hỗn hợp ... H2SO4.Đáp án: A Câu 18: (Mức 2) Câu 2 69: (Mức 2)Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:A. 19, 6 gB .9, 8 gC.4 ,9 gD.17,4 gĐáp án: B Câu 270: ... 0,2MĐáp án: B Câu 243: (Mức 3)Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịchH2SO4 cần dùng là:A . 98 g B. 89 g C. 9, 8 g D.8 ,9 gĐáp án : A Câu 244: (Mức...
 • 51
 • 7,795
 • 58
458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

... C2H6O, C3H8, C2H2.Đáp án: C 19 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMôn: Hoá học – lớp 9 Bài 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠIKHÔNG BỊ ĂN MÒN Câu 1: Sự ăn mòn kim loại là hiện ... tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. 3 ,94 gam.B. 39, 4 gam.C. 25,7 gam. D. 51,4 gam.Đáp án: B Câu 90 : Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào ... cần dùng hóa chất nào ? (Chương 3/bài 29/ mức 2)13A. NaCl.B. NaOH.C. H2SO4. D. CaCl2.Đáp án: C Câu 93 :Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch NaOH là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A....
 • 68
 • 15,301
 • 102
1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

... 1000 CÂU TRĂC NGHIỆM Môn: Hóa Học 9 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. ... 70% và 30% 90 . Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hiđro (đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Hiệu suất của phản ứng là: A. 80% B. 45% C. 95 % D. 90 % 91 . Người ta dùng 490 kg than ... 490 kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưa cháy.Hiệu suất của phản ứng là: A. 85% B. 90 % C. 95 % D. 80% 92 . Đốt cháy 16g chất A cần 44,8 lít O 2 thu được khí CO 2...
 • 6
 • 3,844
 • 230
30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

... 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngô Thị Huyền Sở GD&ĐT Lâm Đồng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THPT Đạ Tông Môn: Hóa Học 9 I .Trắc nghiệm 1. Dãy các kim loại ... sunfuric đặc, đun nóng. Chất khí sinh ra là:A. H2B. SO3C. SO2D.CO2 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngơ Thị Huyền 19. Có thể pha lỗng axit H2SO4 bằng cách:A. Cho từ từ axit vào nước ... kim loại hóa trị II. Kim loại X là:A. Cu B. Na C. Al D. Fe14. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 loãng:A. Cu B. Al C. HCl D. CO215. Có thể dùng một hóa chất...
 • 3
 • 1,655
 • 39
800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

... 1 Phạm Đức Bình - Lê Thị Tam Phương pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán ... phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phương pháp giúp giải nhanh ... đồng đẳng nào của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. Thí dụ 9: Hoà tan 4, 59 gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 46,75....
 • 166
 • 6,987
 • 48
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

... 39 ATP. D. 1 29 ATP. E. 2 ATP.118. Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo con đường Hexose Di  trong điều kiện yếm khí cho:A. 38 ATP. B. 2 ATP C. 39 ATP. D. 3 ATP. E. 1 29 ATP.1 19. Thoái hóa ... Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá glucid. Block 7ệ ọ ểCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.81. Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là:A. Glucose, ... Nước mắt B. Nước mũi C. Nước bọtD. Các câu A, B, C E. Các câu trên đều sai77 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g lucid. Bloc k 7ệ ọ ểE. Acetal dehyd. 92 . Phản ứng Feling dùng để nhận định:A....
 • 13
 • 15,335
 • 165

Xem thêm

Từ khóa: 458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 hk2câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9các câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9999 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ999 cau hoi trac nghiem hoa huu cocau hoi trac nghiem hoa huu co lop 9giai chitiet 999 cau hoi trac nghiem hoa vo cocâu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ