0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

bai tap on he toan 2

bai tap on he toan 2

bai tap on he toan 2

... .6m 1000mm 2m 4cm .40mm 6dm4mm 70mm 1km2000m 4km 20 dm ..300cm Bài 3. Tính a. 29 m +29 m + 29 m = b. 100dm 46dm 18dm = 5cm x 6 + 27 cm = 45cm : 9 + 100cm = 19m + 56m 38m = 20 m + 32m : 4 = Bài ... a. 2m = .cm b. 300m m = cm 50dm = m m 1 020 0cm = m 15km = m 20 00m = . .km 19m = m m 540dm = .. m 100cm = .m 20 0m = mm Bài 2. Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm a. 10km 100m b. 3m2dm .23 dm ... = Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm a. 5m65cm= cm 2km 57m = ..m 10m 60dm = m 1m 400cm = cm b. 1m = .dm = ..cm= ..mm 105cm = ..m .cm 21 68m = .km .m 5000mm = .cm= .dm= m ...
 • 1
 • 668
 • 2
bai tap on he dang toan co loi van lop 2

bai tap on he dang toan co loi van lop 2

... Bác Mai nuôI 110 con gà. Bác Mai nuôi ít hơn nhà bác Ngọc 42 con gà. Hỏi: a. Bác Ngọc nuôi bao nhiêu con gà ? b. Cả hai bác nuôi bao nhiêu con gà ? Bài 12 Gà mẹ dẫn 9con gà con đi kiếm mồi. Hỏi ... Anh có 27 cái tem, em có nhiều hơn anh 15 cái. Hỏi em có bao nhiêu cái tem? Bài 6 Đàn trâu có 49con, đàn trâu có ít hơn đàn bò 25 con. Hỏi đàn bò có bao nhiêu con ? Bài 7 Cả hai thùng có 82 qủa ... có lời văn Bài 1 . Đàn vịt có 68 con, đàn ngan có 16 con. Hỏi cả vịt và ngan có bao nhiêu con? Bài 2 Một thanh gỗ dài 8dm3cm. Bác thợ mộc cắt đI một đoạn dài 25 cm.. Hỏi đoạn gỗ còn lại dài bao...
 • 2
 • 21,257
 • 376
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

... x, y , z ∈ , ℕ ta có: ( x ⊗ y) ⊗ z = x ⊗ y + 2z = x + 2y + 2z (1) x ⊗ (y ⊗ z) = x +2( y ⊗ z) = x +2( y + 2z) = x + 2y + 4z (2) Từ (1) (2) suy ra phép toán ⊗ không có tính chất kết hợp.- ... Văn Tùngx ⊗ y = x + 2y → x ⊗ y ≠ y ⊗ x y ⊗ x = y + 2x Nên ⊗ không có tính giao hoán.Ví dụ: 1, 2 ∈ ℕ1 ⊗ 2 = 1 + 4 = 52 ⊗ 1 = 2 + 2. 1 = 4⇒ 5 ≠ 4- ... m + 2n, với m , n ∈ ℕ. ⊗ : N x N → N (m,n) m ⊗ n = m + 2nTương ứng ⊗ là một ánh xạ vì: ∀ m , n ∈ ℕ ⇒ m + 2n ∈ ℕT a có 0 ⊗ n = 0 + 2n = 2n, 3 ⊗ 4 = 3 + 4 .2 =...
 • 13
 • 19,156
 • 37
BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

... 1.500 + 2. 296.000 = 4.696.000đ • Y(1.000) = 1.600 x 1.700 + 2. 296.000 = 5.016.000đ - Phương trình chi phí từ mức sản xuất trên 1.600sp, Y = 1.680X + 3 .21 4.400 • Y (2. 000) = 1.680 x 2. 000 + 3 .21 4.400 ... 2. 296.000đ : ( 4.000đ/sp – 1.600đ/sp) = 957sp - Doanh thu hòa vốn : 957sp x 4.000đ/sp = 3. 828 .000đ - Doanh thu an tòan : 3.600.000đ - 3. 828 .000đ = - 22 8.000đ - Tỷ lệ doanh thu an tòan : (- 22 8.000đ ... dư đảm phí 2. 160.000 60,00 4.500.000 60,00 6.660.000 60,00 Định phí sản xuất 5 62. 000 15,63 5 62. 000 5,06 Định phí BH,QL 1 .29 6.000 36,00 3 .20 0.000 42, 67 4.496.000 40,50 Lợi nhuận 3 02. 000 8,39 1.300.000...
 • 5
 • 3,990
 • 88
Bài tập ôn kế toán quản trị

Bài tập ôn kế toán quản trị

... 1.500 + 2. 296.000 = 4.696.000đ • Y(1.000) = 1.600 x 1.700 + 2. 296.000 = 5.016.000đ - Phương trình chi phí từ mức sản xuất trên 1.600sp, Y = 1.680X + 3 .21 4.400 • Y (2. 000) = 1.680 x 2. 000 + 3 .21 4.400 ... 2. 296.000đ : ( 4.000đ/sp – 1.600đ/sp) = 957sp - Doanh thu hòa vốn : 957sp x 4.000đ/sp = 3. 828 .000đ - Doanh thu an tòan : 3.600.000đ - 3. 828 .000đ = - 22 8.000đ - Tỷ lệ doanh thu an tòan : (- 22 8.000đ ... dư đảm phí 2. 160.000 60,00 4.500.000 60,00 6.660.000 60,00 Định phí sản xuất 5 62. 000 15,63 5 62. 000 5,06 Định phí BH,QL 1 .29 6.000 36,00 3 .20 0.000 42, 67 4.496.000 40,50 Lợi nhuận 3 02. 000 8,39 1.300.000...
 • 4
 • 1,308
 • 17
bai tap ôn hè lớp 10

bai tap ôn lớp 10

... Câu 11: Cho các phản ứng: 1: 2Fe + 6H 2 SO 4 > Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O 2: NaCl + AgNO 3 > Na NO 3 + AgCl 3: C + O 2 > CO 2 4: 2NH 3 + 3Br 2 > N 2 + 6HBr GV: Nguyễn Hải Quỳnh ... a. Cu b. Cl - c. Mg 2+ d. Fe 2+ Câu 9: Trong phản ứng: Cl 2 + 2NaOH > NaCl + NaClO + H 2 O a. Cl 2 bị oxi hoá b. Cl 2 bị khử c. Cl 2 không bị oxi hoá, không bị khử. d. Cl 2 vừa bị oxi hoá, vừa ... Haiquynh_pgdvx@yahoo.com.vn 5: Fe + CuCl 2 > FeCl 2 + Cu 6: Na 2 CO 3 + 2HCl > 2NaCl + CO 2 + H 2 O Nhóm gồm chỉ có phản ứng oxi hoá khử là: a. 2, 3,4,5 b. 1 ,2, 5,6 c. 1,3 d. 1,3,4,5 Câu 12: Phát biểu nào sau...
 • 7
 • 558
 • 2
bai tap on he cho hoc sinh lop 6

bai tap on he cho hoc sinh lop 6

... 12 5 4 . 11 2 + h. 7 25 5 21 . 3 2 . 2 1 Bài 3. Tìm x a. x + 2 1 1 = 4 3 d. x 4 3 + x 3 1 = 2 1 2 g. 70 4 1 5 3 = xx % b. x : 12 5 1 = 3 2 . e. 9 2 %50 187 2 = x k. 3 2 3 .2 2 ... + + ++ b. 28 29 7 - + 29 7 20 32 17 e. 3 5 2 . 9 1 3 5 3 2. 9 1 + c. ) 7 2 5 4 ( 7 5 ++ d. 30% + 3 1 3 2 .5,1 5 1 1 + f. 7 5 11 3 2 11 8 7 2 3 h. + 24 5 36 10 . ... 6 năm 20 09 Bài 1. Rút gọn: a. 63 57 ; b. 18.55 11.3 ; c. 7 .2. 9 42. 9 ; d. 1513.3 913.3 + ; e. ( ) ( ) 12 4 03 3 90 .2. 3 5.45 .2. 3 Bài 2. Tính hợp lý (nếu có thể): a. 22 9 11 5 17 3 22 13 11...
 • 2
 • 1,064
 • 5
bai tap on he anh 8

bai tap on he anh 8

... ………………………………………………………………………………………………………… The passage 2: Ha Long Bay Ha Long- Bay of the descending Dragon- is the popular with both VietNamese and international tourists. One of the attractions of Ha Long is the bay , s calm ... Viet Nam ? a. the weather like b. is the like weather c. is the weather liked.the weather is like 7.I don’t know where _________ a. go b. going c. go to d. to go 8. I asked Minh if Phong Nha Cave ... crosses 2. “ What …………………………………… in New York?” –it is very cold a. the weather like b. the weather is like c. does the weather like d. is the weather like 3. Would you mind ………………………. The windows?...
 • 13
 • 497
 • 5
bai tap on he

bai tap on he

... 20 .17 3 ...... 8.5 3 5 .2 3 22 2 +++=+++= BA Bài 7: Tính nhanh: + ++ 12 7 4 1 3 1 23 2 323 131313 23 23 1313 23 13 , 29 19 . 11 5 29 8 . 11 5 29 18 . 11 5 , 4 3 ).80.( 17 23 . 16 8 . 23 ... 27 2 9 2 3 2 2 27 1 9 1 3 1 1 10 7 8 7 6 7 5 1 4 1 3 1 : 11 7 9 7 5 7 11 2 9 2 5 2 + + +++ +++ = + + + + = BA Bài 10: Tìm x biết: 3 2 6 5 1 4 6 1 5 2 1 3:, 2: 3 1 2 1 094, 029 6,0 2. 3,119,011,1 ... tử: a, x 2 y 2 5x 5y b, (x 2 + 9y 2 ) 2 36x 2 y 2 c, 16a 3 54b 3 d, x 2 6x + 8 Bài 2: a, Làm tính chia: (2x 4 2x 3 + 3x 2 x + 1) : (2x 2 + 1) b, Chứng minh rằng thơng tìm đợc trong phép...
 • 5
 • 499
 • 0
Tài liệu Bài tập ôn luyện toán 5

Tài liệu Bài tập ôn luyện toán 5

... số 2 ở hàng nghìn ta lập được 6 số 21 52 225 1 25 12 2 125 22 15 25 21Vậy ta lập được 12 số.Tổng là :(1 + 2 + 2 + 5) x 1000 x 3 + (1 + 2 + 2 + 5) x 100 x 3 + (1+ 2 + 2 + 5) x 1 x 3= (1 + 2 + 2 ... sau 23 5 325 523 25 3 3 52 5 32 b, Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 2 lần.c, Tổng các số đó là : (2 + 3 + 5) x 2 x 100 + (2 + 3 + 5) x 2 x 10 + (2 + 3 + 5) x 1= 10 x 2 x (100 + 10 + 1)= 10 x 2 x 111= 22 20Bài ... tiếp nên :Xét : 24 x 25 25 x 26 Loại 25 x 26 vì c = 26 x 25 : 100 = 6,5 (không được)Với ab – 1 = 24 , ab = 25 thì phép tính đó là: 2, 5 x 2, 5 = 6 ,25 Vậy : a = 2, b = 5 và c = 6.* Bài tập...
 • 56
 • 1,083
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn hè toán lớp 6bai tap on he toan lop 4bài tập ôn hè toán 5bài tập ôn hè toán 7bài tập ôn thi toán học kì 2bài tập ôn luyện toán lớp 2bai tap on he mon toan lop 1bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2bài tập ôn thi toánbài tập ôn thi toán lớp 12bài tập ôn thi toán 12bài tập ôn thi toán thptbài tập nâng cao toán 2bài tập ôn thi toán cao cấp 1bài tập ôn kế toán tài chínhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam