0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

... 1Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thông - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 2Bài 1. Tổng quan lập trình Java Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc của Java Nội dung một chương trình ... Platform Java Virtual Machine (Java VM) Java Application Programming Interface (Java API)Hardware-PlatformJava VMJava APImyProgram.javaJava PlatformMã nguồn6Kiến trúc của Java Java Development Kit – ... ngữ Java Đặc điểm của Java Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm• An toàn• Garbage Collection•Máy ảo (biên dịch và thông dịch)•Khả chuyển (Portability)• Phân tán5Kiến trúc của Java Java Platform•Java...
 • 34
 • 847
 • 5
Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

... liệu và các phương thức trong lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng trong lập trình hướng đối tượng : Chương 1 Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng ... Chương 1 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng Vài nét về sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng • Lớp và Đối tượng (Class ... đã công bố. Chương 1 Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng 5 Lập trình hướng đối tượng sử dụng C++ tạo nên...
 • 15
 • 991
 • 1
Lập trình hướng đối tượng với Java

Lập trình hướng đối tượng với Java

... cho việc sử dụng các đối tượng. Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cải tiến việc ... Phương pháp hướng Đối tượngLập trình hướng đối tượng đòi hỏi một sự chuyển hướng quan trọng trong tư duy của các lập trình viên. Phương pháp này làm cho tốc độ phát triển các chương trình mới nhanh ... Chương 1LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGMục tiêuKết thúc chương, học viên có thể: Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu...
 • 21
 • 816
 • 5
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA

... Slide 1/ Chương 01 NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Introduction to OOP Slide 2/ Mục tiêu • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. • Phân tích, thiết ... lập trình cấu trúc đến lập trình hướng đối tượng. • Phương pháp lập trình hướng đối tượng. • Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng. Slide 4/ 1.1- Lập trình thủ tục • POP- Procedure Oriented Programming. ... 10/ 1.3- Lập trình hướng đối tượng • OOP – Object Oriented Programming. • Chương trình là sự hoạt động của các đối tượng  Giống tự nhiên. • Đối tượng thực thi một hoạt động tức là đối tượng thực...
 • 25
 • 1,053
 • 11
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA ( Chương 2)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA ( Chương 2)

... CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Basic Concepts in OOP Slide 2/ Mục tiêu • Nắm vững một số định nghĩa trong OOP bao gồm: – Trừu tượng hóa dữ liệu. – Lớp, đối tượng, thể hiện. – ... tả, cùng hành vi. • Thể hiện – instance: Một thông tin về một đối tượng có trong bộ nhớ của chương trình. • Biến đối tượng (gọi tắt là đối tượng) : Tham chiếu đến một thực thể của lớp. 300 1000 ... liệu. • Bên ngoài chỉ tương tác được với đối tượng qua một số hành vi. • Hành vi giao tiếp (public, interface methods): Hành vi giúp đối tượng giao tiếp với môi trường. • Hành vi riêng/nội (private,...
 • 16
 • 667
 • 10
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương 4)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương 4)

... Constructor: Hành vi được thực thi ngay lúc khởi tạo đối tượng. • Tập các constructor tạo ra tập các mẫu khởi tạo biến đối tượng. • Một đối tượng sống từ lúc đối tượng được khởi tạo (bằng new) cho đến khi ... xong. • Tầm vực của 1 đối tượng là vùng văn bản chương trình từ lúc định nghĩa biến đến hết khối chứa biến này. • Destructor: Hành vi được thực thi vào lúc đối tượng chết ( Java không hỗ trợ destructor). ... nhưng khởi tạo biến là đối tượng thuộc lớp con. Tính đa hình Slide 18/33 4.6- Quan hệ giữa các lớp • Hai lớp không có quan hệ. • Quan hệ cha con : tính thừa kế ( đã bàn rồi). • Quan hệ bao gộp: Lớp...
 • 32
 • 710
 • 6
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương Cuối )

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương Cuối )

... Java cung cấp sẵn một garbage collector. Chủ động gọi GC bằng System.gc() hoặc thông qua một đối tượng RunTime. class RunTime chứa thông tin về môi trường thức thi Java app. Thời gian trong Java ... object (chứa mô tả về exception này). Lớp trên cùng của các error là lớp Throwable ( lớp cho các đối tượng xuất động của JVM) Có rất nhiều Exception để trong các gói thư viện của Java. Slide 3/47 ... là một số long theo đơn vị mili giây kể từ 1-1-1970. Sử dụng java. util.Date để thao tác với dữ liệu thời gian. Có thể thông qua đối tượng System để lấy thời gian hiện hành của máy (theo mili,...
 • 46
 • 620
 • 5
Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1

Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1

... project mới: Menu File->New-> ;Java Project Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1 Trang 17 Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1 Trang 17 Nhấn Finish. ... Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1 Trang 17 Nhấn Next. Sau đó nhấn nút Browse để tìm đến thư mục chứa project. Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương ... lưu file trong bước 3. 6. Biên dịch chương trình sử dụng lệnh ‘javac’ 7. Chạy chương trình sử dụng java Thực hành lập trình hướng đối tượng với Java Chương 1 Trang 17 Bài 2: Sử dụng Eclipse...
 • 17
 • 773
 • 2
Tìm hiều về lập trình hướng đối tượng trong ActionScrip

Tìm hiều về lập trình hướng đối tượng trong ActionScrip

... Tài : Tìm hiều về lập trình hướng đối tượng trong ActionScrip Nhóm sinh viên : - Đặng Trần Quyết - Kiều Hải Yến CNTT48A_KTQD Page 1 Tìm hiểu Action Script 2.0 Phụ lục I :Khái quát về Action Scrip ... chí là kiểu dữ liệu đối tượng. Điều này cho phép bạn sắp xếp những đối tượng bên trong đối tượng khác để chị định đến những đối tượng hoặc thuộc tính của chúng bằng cách sử dụng dấu chấm (.) Ví ... tin Flash cho phép tải dữ liệu từ tập tin Text vào trong đối tượng Input Text hay Dynamic text thông qua một đối tượng XML Tạo một đối tượng dạng XML để truy xuất nội dung tập tin. Cú pháp: var<doi_tuong>...
 • 31
 • 873
 • 2
GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

... Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng Trang Biên soạn: Lê Thị Mỹ Hạnh 5CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG I. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ? Lập trình hướng đối tượng ... chương trình hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ này. Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt là OOP) hay chi tiết hơn là Lập trình định hướng đối tượng, chính ... I.4. Lập trình hướng đối tượng Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản ở chỗ, một chương trình...
 • 7
 • 473
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hướng đối tượng với javalập trình hướng đối tượng với javascriptlập trình hướng đối tượng với java đoàn văn bangiáo trình lập trình hướng đối tượng với javabài tập lập trình hướng đối tượng với javalập trình hướng đối tượng với java pdftài liệu về lập trình hướng đối tượngkhái quát về lập trình hướng đối tượngsơ lượt về lập trình hướng đối tượngcác câu hỏi về lập trình hướng đối tượnggiới thiệu về lập trình hướng đối tượngkiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượngkhái niệm về lập trình hướng đối tượngcác khái niệm về lập trình hướng đối tượngcác bài tập về lập trình hướng đối tượng javaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ