0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

2125-QD-TTg ban hanh quy trinh van hanh lien ho song Ca 01-12-2015

Về tính tương đương của các văn bản pháp luật do các Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định về nhãn mác, trình bày và quảng cáo hàng hóa thực phẩm

Về tính tương đương của các văn bản pháp luật do các Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định về nhãn mác, trình bày và quảng cáo hàng hóa thực phẩm

... 2000/13/EC CỦA NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ngày 20/3/2000 Về tính tương đương văn pháp luật Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định nhãn mác, trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm NGHỊ ... Hội đồng Châu Âu ngày 18/12/1978 tính tương đương văn pháp luật Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định nhãn mác, trình bày quảng cáo hàng hóa thực phẩm3 thường xuyên sửa đổi4 Vì vậy, ... này, quy định sau áp dụng Quốc gia Thành viên thấy cần thiết để thực quy định pháp luật Quốc gia Thành viên phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu Quốc gia Thành viên khác biện pháp đặt trình bày lý...
 • 27
 • 462
 • 0
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu Liên Quan, Bản Vẽ Cad )

Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu Liên Quan, Bản Vẽ Cad )

... nhiệt hạ áp số 2.3 Phân xởng điện a, Nhiệm vụ: Phân xởng Điện làm nhiệm vụ quản lý, vận hành sửa chữa nhỏ toàn thiết bị điện nhà máy b, Sơ đồ nối điện nhà máy ( sơ đồ kèm theo) Nhà máy điện Phả ... nhân viên nhà máy 1-3 Quá trình xây dựng nhà máy điện phả lại Nhà máy nhiệt điện Phả lại có tổng công suất : 440 MW Liên xô cũ thiết kế xây dựng mặt 1000 Nhà máy đặt cách Hà nội 56 Km phía tây,cạnh ... điện toàn quốc nói chung Nhà máy điện Phả Lại nguồn điện để huy động công suất vào mùa khô năm thiếu nớc Trong tháng mùa nớc lên từ tháng đến tháng 10 để tận dụng điện nhà máy thuỷ điện nhà máy...
 • 181
 • 1,449
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lƣu vực sông Ba " docx

... định quy trình vận hành 139 Thiết lập hình điều tiết hệ thống hồ chứa cho lưu vực sông Ba Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lƣu vực sông Ba, tác giả tiến hành áp dụng hình ... thi vai trò hình quan trọng cần thiết Từ đó, báo trình bày kết nghiên cứu áp dụng hình phòng điều tiết hệ thống hồ chứa vào hệ thống hồ chứa hành lƣu vực sông Ba Ba hồ vận hành tính ... ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 136-150 2.2 đun điều hành hệ thống hồ chứa đun đƣợc sử dụng để điều hành hồ chứa hệ thống sông Hồng mùa lũ, đƣợc sử dụng để xây dựng quy trình...
 • 15
 • 680
 • 0
QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA SƠN LA, HÒA BÌNH, THÁC BÀ VÀ TUYÊN QUANG TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM ppt

QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA SƠN LA, HÒA BÌNH, THÁC BÀ VÀ TUYÊN QUANG TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM ppt

... Chương VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA, HÒA BÌNH, THÁC BÀ VÀ TUYÊN QUANG TRONG MÙA LŨ Điều Để đảm bảo chống an toàn nâng cao hiệu ích phát điện, quy định thời kỳ vận hành mùa sau: ... tháng 02 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ) Hồ Sơn La ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ SƠN LA Hồ Hòa Bình ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ HÒA BÌNH Hồ Tuyên Quang ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ TUYÊN QUANG Hồ Thác ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ THÁC BÀ ... đổi có liên quan đến việc điều hành cắt hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang Thác phải thực văn Lệnh vận hành công trình gửi qua fax cho Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình,...
 • 22
 • 837
 • 0
Cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng

Cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng

... Vu Gia v sụng Thu Bn Bng 2.6 : S ng b l gia trm Nụng Sn v Thnh M TT Trm Nụng Sn Thi gian 197 7-2 009 S ng b l gia cỏc nm ca trm Thnh M 197 7-2 009 nm ng b l T l % 1977, 197 8-1 986,198 8-1 991, 199 4-1 996, ... ngõp lut Sụng Vu Gia - Thu Bụn gụm nhanh chớnh : * Sụng Vu Gia Sụng Vu Gia gụm nhiờu nhanh sụ ng hp , ang kờ la cac sụng ak Mi (sụng Cai), sụng Bung , sụng A Vng, sụng Con Sụng Vu Gia co chiờu ... Mõu thun gia cỏc ngnh dựng nc trờn lu vc Vu Gia Thu Bn bao gm mõu thun gia s dng nc cho thy in v cp nc, thy in v phũng chng l Cỏc mõu thun v ti nguyờn nc thng liờn quan n s tỏc ng qua li gia...
 • 115
 • 718
 • 3
XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY tối THIỂU tại các điểm KIỂM SOÁT TRÊN SÔNG BA PHỤC vụ xây DỰNG QUY TRÌNH vận HÀNH LIÊN hồ CHỨA TRONG mùa cạn

XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY tối THIỂU tại các điểm KIỂM SOÁT TRÊN SÔNG BA PHỤC vụ xây DỰNG QUY TRÌNH vận HÀNH LIÊN hồ CHỨA TRONG mùa cạn

... nước công trình vùng hạ lưu hồ Ba Hạ Đề xuất dòng chảy tối thiểu 3.1 Tại An Khê Dòng chảy tối thiểu phải trì sau trạm thủy văn An Khê theo định nghĩa luật TNN (Dòng chảy tối thiểu dòng chảy mức ... nghị Dòng chảy tối thiểu điểm kiểm soát An Khê đập Đồng Cam xác định trình Kết xác định dòng chảy tối thiểu An Khê không nhỏ m3/s thời kỳ chuyển vụ cao >7 m3/s vào thời kỳ cấp nước khẩn trương Dòng ... huyện Kông Chro, dài 30 km, dòng sông khô cạn, ô nhiễm nặng nề Nhu cầu sử dụng nước điểm kiểm soát lưu vực sông Ba Qua qua trình nghiên cứu xác định điểm kiểm soát sông Ba là: trạm thủy văn An Khê...
 • 8
 • 357
 • 0
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG VIỄN THÔNG LIÊN LẠC DÂY CHUYỀN 1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG VIỄN THÔNG LIÊN LẠC DÂY CHUYỀN 1

... QT -10 - 52 Ngày sửa đổi: / 01/ 2 010 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG Mục: Lần sửa đổi: Lần 02 VIỄN THÔNG LIÊN LẠC DÂY CHUYỀN Trang: / 32 Ngày hiệu lực: / 01/ 2 010 H 1- 1: Hệ thống hệ chuyển mạch số Bàn điện ... LẠI Mã số: QT -10 - 52 Ngày sửa đổi: / 01/ 2 010 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG Mục: Lần sửa đổi: Lần 02 VIỄN THÔNG LIÊN LẠC DÂY CHUYỀN Trang: 10 / 32 Ngày hiệu lực: / 01/ 2 010 Hình: – Hệ thống đấu nối ... QT -10 - 52 Ngày sửa đổi: / 01/ 2 010 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG Mục: Lần sửa đổi: Lần 02 VIỄN THÔNG LIÊN LẠC DÂY CHUYỀN Trang: / 32 Ngày hiệu lực: / 01/ 2 010 - 3PN (1 PPN EPN) nối trực tiếp với Các hệ...
 • 32
 • 360
 • 0
TÌM HIỂU QUY TRÌNH vận HÀNH NHÀ máy nước, lò đốt rác TRÊN địa bàn HUYỆN hạ hòa

TÌM HIỂU QUY TRÌNH vận HÀNH NHÀ máy nước, lò đốt rác TRÊN địa bàn HUYỆN hạ hòa

... Hiểu trình vận hành nhà máy nước huyện Hạ Hòa - Hiểu trình vận hành đốt rác huyện Hạ Hòa Nội dung - Tìm hiểu đơn vị thực tập “Ban quản lý công trình công cộng huyện Hạ Hòa - Tìm hiểu quy trình ... nước đốt rác huyện Hạ Hòa 15/1 - Tìm hiểu dây truyền xử lý nhà máy cấp nước huyện Hạ Hòa 18/1 - Tìm hiểu quy trình vận hành nhà máy cấp nước huyện Hạ Hòa 19/1 - Quan sát vận hành nhà máy cấp ... thu gom xử lý rác đốt rác huyện Hạ Hòa 16/2 - Tham quan đốt rác huyện Hạ Hòa - Tìm hiểu hệ thống công việc liên quan đến đốt rác huyện Hạ Hòa 17/2 - Vận hành công trình nhà máy nước - Ghi...
 • 38
 • 485
 • 1
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ  lưu vực sông cả

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ lưu vực sông cả

... tr ng xây d ng Quy trình v n hành liên h ch a l u v c sông c n c r t nhi u nghiên c u xung quanh n i dung quy trình v n hành liên h ch a đư đ c th c hi n n nay, đư có Quy trình v n hành liên h ... g m: QTVH sông Ba, Sê San, SrêPok, l u v c sông l i danh m c h th y l i, th y n l u v c sông ph i xây d ng Quy trình v n hành liên h ch a đư có quy t đ nh phê t Quy trình v n hành mùa l , bao ... B n, sông H ng, sông Mư, sông C , sông H ng, sông ng Nai- Sài Gòn, sông Kôn – Hà Thanh, sông Trà Khúc Quy trình mùa c n trình hoàn thi n D ki n cu i n m 2015 s ban hành 11 QTVH 11 l u v c sông...
 • 113
 • 761
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông đồng nai  sài gòn phục vụ cấp nước và góp phần đẩy mặn vùng hạ du

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông đồng nai sài gòn phục vụ cấp nước và góp phần đẩy mặn vùng hạ du

... c mùa ki t; - Nghiên c u c s khoa h c xây d ng quy trình v n hành h th ng h ch a th ng l u l u v c sông ng Nai- Sài Gòn góp ph n đ y m n h du it ng vƠ ph m vi nghiên c u - it ng nghiên c u: Lu ... h du Vi t Nam h ch a h th ng sông đư đ c ti n hành nghiên c u, xây d ng quy trình liên h , ph c v đa m c tiêu, nh h th ng h ch a sông H ng, sông Ba, sông Sê San, sông - Thu B n, sông Srêpôk, sông ... ng Nai đ c tính t h l u đ p th y n Tr An đ n c a Soài Ro t Trong đo n sông này, dòng sông sông Bé sông Vàm C (Vàm C ng Nai ti p nh n hai nhánh sông ông Vàm C Tây) ch y vào Sông Bé b t ngu n t vùng...
 • 151
 • 1,084
 • 0
Quyết định 3752 QĐ-BCT năm 2016 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 3752 QĐ-BCT năm 2016 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

... hợp vận hành công trình thủy điện bậc thang Tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa cấp có thẩm quy n ban hành Trong thời gian hồ chứa thủy điện Thác Xăng chưa bổ sung quy trình vận hành liên hồ ... thác, vận hành công trình thủy điện Thác Xăng từ Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán sang đơn vị khác, quy định trách nhiệm Công ty Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán Quy trình quy định ... Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để thống theo dõi, đạo Điều 24 Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng Trong trình thực Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng, ...
 • 15
 • 245
 • 2
văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo.DOC

văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo.DOC

... cho hộ dân tộc thiểu số Việt Nam Sở dĩ gọi Chương trình 134 số hiệu Quy t định Thủ tướng phủ Việt Nam phê duyệt chương trình 134/2004/QĐ-TTg Các mục tiêu sách Chương trình 134 gồm: − Đảm bảo ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nội dung chương trình: 1) Chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi (hay đọc là: "chương trình một-banăm") − Hỗ trợ phát ... xã hội bền vững xoá đói giảm nghèo thành tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội vì: - Bất quốc gia muốn có chế độ an sinh xã hội bền vững mục tiêu quan trọng phải xoá đói giảm nghèo đói...
 • 11
 • 1,142
 • 4
Bạn hãy liệt kê những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo Vì sao xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững

Bạn hãy liệt kê những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xoá giảm nghèo Vì sao xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững

... trương xoá đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất ổn định đời sốn, đảm bảo quốc phòng, an ninh" Câu 2) xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo An sinh hội bền vững? Trả lời: An sinh hội có ... tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh hội vì: - Bất quốc gia muốn có chế độ an sinh hội bền vững mục tiêu quan trọng phải xoá đói giảm nghèo đói nghèo gây tác động tiêu cực mặt kinh tế ... sinh hội - Xoá đói giảm nghèo phần quan trọng nằm sách an sinh hội quốc gia Xoá đói giảm nghèo hướng tới diện bảo vệ quan trọng dễ bị tổn thương sống tất người nghèo Nhất hội ngày cần...
 • 11
 • 1,070
 • 1
Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống khí nén và máy nén khí

Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống khí nén và máy nén khí

... tra xử Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén máy nén khí Trang 30/31 Công ty thuỷ điện Ialy IL.QT-214B/VH-S5 Phụ lục 1: Sơ đồ nguyên hệ thống khí nén Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén máy ... hệ thống khí nén vào vận hành sau sửa chữa, bảo dưỡng Kết thúc công việc hệ thống khí nén; Các phân xưởng sửa chữa đăng ký đưa thiết bị vào làm việc Quy trình VH & XLSC hệ thống khí nén máy nén ... trình vận hành xử cố máy nén khí hệ thống khí nén đạt yêu cầu phân công nhiệm vụ Điều Chỉ cho phép vận hành bình khí nén sau kiểm định an toàn đạt yêu cầu đăng ký với quan có thẩm quy n quy...
 • 31
 • 3,352
 • 25
Quy trình vận hành lo hoi

Quy trình vận hành lo hoi

... trạng để xử lý tiếp, theo trường hợp cụ thể d- Đặc biệt ý : * Mỗi ca vận hành cần thông rửa ống thủy đầu ca ca quy định quy trình * Mực nước giả tạo ống thủy không phát kịp thời dẫn đến cạn nước ... sinh biện pháp phòng mòn ,ngoài QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ NỒI HƠI _ _ Để đảm bảo an toàn cho người thiết bị, nồi đốt bả trấu việc xử lý c nồi khác, người thợ vận hành cần nắm cấu tạo, nguyên ... dầu FO Sau số cố thường xảy trình nồi hoạt động, nguyên nhân cách Để đảm bảo an toàn cho người thiết bị, nồi đốt dầu FO việc xử lý c lo i nồi khác, người thợ vận hành cần nắm cấu tạo, nguyên...
 • 7
 • 3,937
 • 105

Xem thêm

Từ khóa: quy trình bảo trì quy trình vận hành công trình hồ sơ thiết kế bản vẽ hoàn công và các tài liệu khác có liên quan tới việc vận hành bảo trì công trìnhquy trình vận hành liên hồ chứaquy trình vận hành liên hồ chứa thủy điệnquy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạnquy trình vận hành liên hồ chứa sông ba hạquy trình vận hành liên hồ chứa 198quy trình vận hành liên hồ chứa sông baquy trình vận hành liên hồ chứa sông hồngquy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông baquy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hươngquy trình vận hành máy khoan bànquy trình vận hành liên hồ chứa sơn la hòa bình thác bà và tuyên quang trong mùa lũ hàng năm pptxây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa hòa bình thác bà tuyên quang phục vụ cáp nước trong mùa khô cho hạ du lưu vực sông hồng thái bìnhphần ii các văn bản pháp quy đã ban hành liên quan đến hoạt động đt xdcác văn bản pháp quy đã ban hành liên quan đến ql đất đaiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ