0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ( có đáp án )

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận ... người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội...
 • 30
 • 5,196
 • 11
câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ đáp án

... tình trạng giảm phát, ñứng giác ñộ sách tiền tệ, ñiều ñó nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... dụng tín dụng ngoại tệ Đồng Việt Nam ñược áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7/2001 tháng 6/2002 b) tháng 7/2002 tháng 7/2003 c) tháng 7/2001 tháng 7/2002 d) tháng 7/2002 tháng 7/2003 TL: a) 139 ... ñể hiệu TL: a) 74 Để ổn ñịnh lãi suất mức ñộ ñịnh, tăng lên cầu tiền tệ dẫn ñến tăng lên tốc ñộ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến ñộng chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ...
 • 33
 • 914
 • 0
Bài tập trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp đáp án

... toán doanh nghiệp cho biết: Chọn câu trả lời A) Kết kinh doanh doanh nghiệp Sai • B) Tài sản doanh nghiệp tài trợ Sai • C) Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Sai • D) Tài sản doanh nghiệp tài ... kinh doanh doanh nghiệp Đúng Sai Đáp án là: Tài sản doanh nghiệp tài trợ Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Vì: Bảng cân đối kế toán giống ảnh chụp lại tình trạng tài sản nguồn vốn doanh nghiệp ... C) Sai doanh nghiệp không trích chi phí cho thuế gián thu Đúng D) Sai doanh nghiệp trích nộp thuế từ doanh thu • mìnhSai Sai Đáp án là: Sai doanh nghiệp không trích chi phí cho thuế gián thu...
 • 16
 • 1,722
 • 19
Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp có đáp án

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp đáp án

... Hệ số kết cấu tài doanh nghiệp thể hiện: Mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp việc tổ chức nguồn vốn Khả toán doanh nghiệp *Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết cấu tài sản doanh nghiệp Câu 52: ... vốn doanh nghiệp phân phối kết kinh doanh doanh nghiệp ảnh hởng đến vốn huy động vốn phân phối lợi nhuận doanh nghiệp ảnh hởng đến hình thành vốn doanh nghiệp doanh thu kinh doanh doanh nghiệp ... động kinh doanh doanh nghiệp thể hiện: Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp *Mức sinh lời đồng vốn kinh doanh Mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp Năng lực quản lý sử dụng số vốn hiệu doanh nghiệp...
 • 22
 • 1,587
 • 14
Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2

... thời gian vĩnh viễn d Không câu Câu 16: Giá trị ròng dòng tiền sau lãi suất chiết khấu 10%? T=0 T=1 T =2 - 20 0.000 22 0.000 24 2.000 a 20 0.000 b 22 0.000 c 24 2.000 d -20 0.000 Câu 17 : Ngân hàng ACB quy ... FC = 120 .000.000đ: a 0,5 b 1,5 c 1,67 d Không có câu Câu 19: Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn năm 20 04 12% Lãi suất vay phải trả doanh nghiệp 8,5% Dựa vào số liệu trên, doanh nghiệp định năm 20 05: ... T=0 T=1 T =2 - 20 0.000 575.000 661 .25 0 a 800.000 b 961 .25 0 c 20 0.000 d Không câu Câu 33: Nếu giá trị dòng tiền X 20 0$, giá trị dòng tiền Y 150$, giá trị dòng tiền kết hợp (X+Y) là: a 20 0$ b 50$...
 • 28
 • 3,351
 • 10
Bài giảng câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

Bài giảng câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp

... $1,550,000 = 1.94 DFL doanh nghiệp tính phần trăm (%) thay đổi…….khi…….thay đổi a/ EBIT, EPS c/ Doanh thu, EBIT b/ EPS, EBIT d/ EBIT, Doanh thu Một doanh nghiệp sử dụng đòn cân tài cao làm giá thị ... dụng đòn bẩy tài làm gia tăng: a/ Tỷ suất sinh lợi mong đợi cổ đông b/ Rủi ro cho cổ đông c/ Cả a,b d/ Cả a,b sai Đòn bẩy tài kết từ việc doanh nghiệp sử dụng a/Định phí chi phí tài cố định b/Tiền ... =5000/(5000-900-900/0.6)=1.92 Câu 8.Nếu có dự báo vốn vay trở nên khan hiếm, GĐ tài thường có khuynh hướng……… a/ Tăng DTL b/ Tăng DFL c/ Giảm DOL d/ Tăng DOL Trong việc sử dụng đòn cân nợ (DFL), doanh nghiệp có...
 • 16
 • 517
 • 0
422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp có lời giải

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp lời giải

... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... CẦU TÀI CHÍNH DN Câu 346: Điểm hoà vốn tiền mặt mức thấp điểm hoà vốn kinh doanh vì: sửa lại chữ ĐA a chi phí khấu hao TSCĐ b chi phí bán hàng c chi phí quản lý doanh nghiệp d lãi ... lớn thuế thu nhập doanh nghiệp Câu 288: Một công ty hệ số nợ 0,4, vốn chủ 60 vốn vay nợ bằng? a 100 b 60 c 40 d Tất câu sai Câu 289: Đòn bẩy kinh doanh tác dụng với doanh nghiệp khi: a Sản...
 • 44
 • 3,191
 • 16
Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp có đáp án

Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp đáp án

... báo giá trị MAD thấp không phản ánh thực tế b.Phương án dự báo giá trị MAD cao không phản ánh thực tế c Phương án dự báo giá trị MAD gần đến không phản ánh thực tế d Phương án dự báo ... định hoạt động quản trị sản xuất dịch vụ doanh nghiệp, định xếp từ cao xuống thấp là: a Tác nghiệp, chiến thuật, chiến lược b Tác nghiệp, chiến lược, chiến thuật c Chiến lược, tác nghiệp, chiến ... toán giá trị mong đợi thu phương án tình cụ thể, số liệu cho bảng sau: Tình hình nhu cầu thị trường Phương án Thấp Trung bình Cao Doanh nghiệp công suất thấp 100 100 100 19 Doanh nghiệp có...
 • 30
 • 2,809
 • 7
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (1)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (1)

... cm B 2,6 cm C Câu 25: 2,588 cm x A C Câu 26: A B C D Câu 27: D A cos 2,6 cm B D A N; N Câu 28: B N; N 13 B 0,8 s A s Câu 29: C N; N D N; 1,2 N C 0,5 s D 0,25 s = 10 rad/s A cm Câu 30: B cm A ... A 6,7 cm; 6, 25 m/s 2 Câu 20: o o ? A B C D Câu 21: A B Hocmai.vn /6 rad C D 1900 58-58-12 - Trang | -1: M Câu 22: v1 v2 x2 2 cm A cm Hz C cm Hz B cm Hz Câu 23: A B C D Câu 24: D ? = t + 0,3125 ... -1: M Câu 12: g trình x = (s) A 84,4 cm Câu 13: cos 1/10(s) B 333,8 cm C 328,1 cm D 337,5 cm x A x 8cos C x 8cos B x 6 4cos D x 3 cm 4cos Câu 14: g T Câu 15: T1 T B T ' A T '...
 • 4
 • 522
 • 1
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (2)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (2)

... 58-58-12 + A2 - Trang | -1: M ) Câu 23: A C Câu 24: B D m/s2 A 4/15 (s) Câu 25: B 7/30 (s) C 0,3 (s) D 1/30 (s) 1 1 A 2/25 Câu 26: B 25/2 C v = 41,9 cm/s D v = 108,8 cm/s B A Câu 28: D 2/5 ) B v = 62,8 ... v = 62,8 cm/s A v = 125,6 cm/s Câu 27: C 1/5 t + /3) cm C D A /30 (s) Câu 29: B /15 (s) C /10 (s) D /5 (s) (g) A Fmin = N Câu 30: Khi A C Câu 31: A C chu kì b Câu 32: B Fmin = 0,5 N C Fmin = ... C D Câu 33: A B C D sai Câu 34: 40 cm/s2 A cm Câu 35: m1 B cm t C 10 cm D cm 1) A cm Hocmai.vn B 2,3 cm C 5,7 cm 1900 58-58-12 m2 D 3,2 cm - Trang | -1: M Câu 36: O lò xo giãn l = l A 150 Câu...
 • 4
 • 495
 • 1
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (3)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (3)

... ng A 50 m/s Câu 23: T B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s A f = 90 Hz Câu 24: sóng 42 H B f = 70 Hz C f = 60 Hz D f = 110 Hz A f = 30 Hz Câu 25: 2,8 m/s A f = 40 Hz Câu 26: v = A f = 71,4 Hz Câu 27: B f ... 100 Hz A C B D Câu 32: A C B D Câu 33: A 95 Hz Câu 34: B 85 Hz C 80 Hz D 90 Hz A 12 cm/s Câu 35: B 24 m/s C 24 cm/s D 12 m/s A 40 cm/s Câu 36: Dây AB dài B 20 m/s C 40 m/s D m/s A Câu 37: Dây AB ... ) A Câu 38: B 10 C 11 D 12 ,2 , B 10 , C 11 A = cm Câu 39: B C A Câu 40: B A C Câu 41: Hocmai.vn = cm D 12 = cm C , D = 10 cm D B D 1900 58-58-12 - Trang | -1: M ) A C Câu 42: B D T A C Câu...
 • 4
 • 524
 • 1
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (4)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (4)

... nút sóng Ví d 3: Sóng d ng dây AB v i chi uBc truy n sóng dây m/s a) Tính s b ng sóng s nút sóng b) Bi u th nh v trí nút sóng b ng sóng ng có 21 ng v i t n s 50 Hz Bi t t L i gi i: a) c sóng ... ki n có sóng d ng uc Khi m uc , cách m t b ng A M Hocmai.vn fmin fmin v v 4 A P N N B N B N B N B k hay f sóng có dây Chú ý: uc nh s nút sóng = s b ng sóng + - Khi m uc nh, m u t s nút sóng = ... 50 Hz Khi có sóng d i ta th y kho ng cách t n nút th 21 cm c sóng t truy n sóng v b) Tính s nút s b ng dây L i gi i: ng d n gi i: a) u B m t b ng sóng G m nút th n M có t t c b ng sóng (không...
 • 4
 • 327
 • 0
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (6)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (6)

... m/s bó sóng t o D Hocmai.vn C 80 cm/s B 60 cm/s Câu 5: sóng AB A c dây C Câu 4: A 40 cm/s D 2,4 cm i m g n nh t dao D 40 cm/s C D 10 l B 1900 58-58-12 - Trang | -1: M ) Cá ) Câu 6: A 20 cm Câu 7: ... ) Câu 17: A 40 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D 40 cm/s Câu 18: b Trên dây, hai b A Câu 19: B C D A 125,7 cm/s B 62,8 cm/s C 800 cm/s D 628 cm/s Câu 20: A T/4 Câu 21: B T/3 C T/6 D T/12 t A T/4 Câu ... T/4 Câu 8: B T/6 C T/8 D T/3 A 120 cm B 60 cm C 90 cm D 108 cm Câu 9: B A u = B C u = Câu 10: D A 120 cm B 60 cm C 90 cm D 108 cm B cm, 60 cm C cm, 40 cm D cm, 60 cm Câu 11: A cm, 40 cm Câu 12:...
 • 5
 • 329
 • 0
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (7)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (7)

... A ) B Câu 15: A B C D Câu 16: A C Câu 17: A C Câu 18: A C Câu 19: A B C D Câu 20: A B C D Câu 21: A B C D âm Câu 22: A C âm C D B D B D B D ? âm nghe khác B D Câu 23: A B C D Câu 24: A C Câu 25: ... C D Câu 26: A fo Câu 27: âm B D B 2fo C 3fo D 4fo g = 10 m/s2 A 1,584 s Câu 28: A fo = 36 Hz Câu 29: A sóng siêu âm B 1,684 s C 1,344 s D 1,854 s B fo = 72 Hz C fo = 18 Hz D fo = 12 Hz B sóng ... nghe th y ti ng gõ cách (s) Bi t s t A 5200 m/s B 5280 m/s Câu 34: A 52,2 m Câu 35: sóng âm có t n 1452 m/s Khi sóng âm truy A t ng n Câu 36: B D s t cách 1056 m m t khác áp tai vào t truy n âm...
 • 4
 • 362
 • 0
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng cơ (8)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý phần sóng (8)

... h c KIT-1: Môn V t Lí ( Th y V yt s âm c ng Vi t Hùng) thuy t sóng âm n Ví d 4: M âm t i m m cách m t ngu n phát âm m có giá tr 50 dB M ngu c âm ngu 12 Io = 10 W/m , sóng âm phát sóng c ng ... Luy i h c KIT-1: Môn V t Lí ( Th y 1B 10dB L 10lg Chú ý: T thuy t sóng âm I Io m A, B có m LA LB 10lg ng Vi t Hùng) IA I 10lg B Io Io 10lg ... n nh t c a m i có th ch c Mi c : giá tr c a m âm kho ng gi âm lên t i 10 W/m ng v i m âm 130 dB sóng âm v i m i t n s gây cho tai ta Chú ý: c m giác nh c nh ng v i m âm 130 dB h thu c vào t n...
 • 3
 • 333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn tai chinh tien te co dap an chuong 1câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị doanh nghiệp có đáp ántrắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 1câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp p1câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệpngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật