0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ - Môi trường >

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp lọc sinh học thiếu hiếu khí kết hợp

nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo

nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo

... và thảo luận 4.5.1 Mô hình tĩnh 4.5.1.1 Theo dõi hiệu quả xử ứng với các nồng độ COD khác nhau Chương 4 Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III bằng quá trình lọc ... thu được trên mô hình tĩnh (khi theo dõi hiệu quả xử sau 1 ngày lưu nước và 2 ngày lưu nước) , ta có thể chọn thời gian lưu nước để xử nước thải chăn nuôi sau quá trình biogas cho trại ... hơn so với ở thời gian lưu nước 24 giờ (hiệu quả xử đạt 66-70%). Tương tự như trên, pH đầu ra tăng 0.2 – 0.3 đơn vị. Chương 4 Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III bằng...
 • 30
 • 793
 • 0
nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III

nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III

... so với thời gian lưu nước 24 giờ (hiệu quả xử đạt 66-70%). Tương tự như trên, pH đầu ra tăng 0.2 – 0.3 đơn vị. Chương 4 Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo trại Xuân Thọ III bằng ... Đồ thị 4.2: Hiệu quả xử COD các nồng độ khác nhau Chương 4 Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo trại Xuân Thọ III bằng quá trình lọc sinh học kị khí http://www.ebook.edu.vn ... lượng Nước raLớp vật liệu lọc sơ dừa Nước vàoVan xả đáyVan lấy nước Van xả đáyBơmLớp vật liệu lọc sơ dừaVan lấy mẫu Chương 4 Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo trại Xuân Thọ III...
 • 30
 • 760
 • 1
kết luận và kiến nghị nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III

kết luận và kiến nghị nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi heo ở trại Xuân Thọ III

... Chương 5 Kết luận kiến nghị http://www.ebook.edu.vn 73 5.1 Kết luận 5.1.1 Một số kết quả thu được sau khi khảo sát thực tế hệ thống xử nước thải chăn nuôi heo của trại 9 ... 9 Hiệu quả xử N-NH3 không đáng kể 9 Xác định được thông số động học của quá trình 5.2 Hướng phát triển luận văn 9 Khảo sát ảnh hưởng của sự tích lũy cặn trong quá trình xử lý. 9 Khảo ... 9 Xác định được thời gian lưu nước 1 ngày là thích hợp 9 Hiệu quả xử COD tương đối cao khoảng 70% sau thời gian lưu nước 1 ngày. Ứng với nồng độ COD đầu vào khoảng 1500 mg/l thì đầu ra...
 • 2
 • 709
 • 0
Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún bằng phương pháp lọc kị khí kết hợp với đĩa quay sinh học.

Nghiên cứu xử nước thải sản xuất bún bằng phương pháp lọc kị khí kết hợp với đĩa quay sinh học.

... phương pháp lọc kị khí. - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử nước thải sản xuất bún sau quá trình lọc kị khí bằng phương pháp đĩa quay sinh học. - Đề xuất quy trình xử nước thải ... đến quá trình xử nước thải sản xuất bún bằng RBC: Nước thải sản xuất bún sau khi xử tại bể lọc kị khí được xử tại bể sử dụng đĩa quay sinh học. Đề tài thực hiện nghiên cứu các điều ... tài: Nghiên cứu xử nước thải sản xuất bún bằng phương pháp lọc kị khí kết hợp với đĩa quay sinh học” đã được lựa chọn trong quá trình nghiên cứu. Hình 3.10. Sự thay đổi hiệu suất xử lý...
 • 76
 • 2,404
 • 9
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm trồng cây tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm trồng cây tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THÙY DƢƠNG NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY TẠI HUYỆN YÊN PHONG - TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành ... thải hậu biogas chi phí thấp phù hợp với điều kiện nông thôn là rất cần thiết. Đó chính là do chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm ... ngầm trồng cây tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh . Nhằm đảm bảo nƣớc thải sau xử đạt Quy chuẩn nƣớc thải Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. 2. Mục đích nghiên cứu...
 • 89
 • 1,261
 • 8
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau quá trình xử lý yếm khí bằng phương pháp SBR

Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi lợn sau quá trình xử yếm khí bằng phương pháp SBR

... cầu của xử nƣớc thải chăn nuôi. Trong khuôn khổ Luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Môi trƣờng, đề tài Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi lợn sau quá trình xử yếm khí bằng phương pháp SBR ... đặc tính nƣớc thải ngành chăn nuôi và thực tế các công nghệ đã áp dụng để xử nƣớc thải chăn nuôi lợn sau quá trình xử yếm khí (biogas), công nghệ SBR (các quá trình xử chất hữu cơ ... quản chất thải chăn nuôi lợn tại Việt Nam 26 1.3.3.1. Chất thải rắn 26 1.3.3.2. Chất thải lỏng 27 1.4. Một số phƣơng pháp xử nƣớc thải chăn nuôi 28 1.4.1 Xử nƣớc thải chăn nuôi bằng...
 • 91
 • 686
 • 2
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY     BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN

... ĐịnhNhóm 1KHOA HÓA HỌC VÀ CNTPBÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN GVHD: ThS. Nguyễn ... nay, giấy là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống chúng taĐề tài: Nghiên cứu xử nước thải công nghiệp giấy bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng điện cực Al hòa tan.Nước ... khảo sát thích hợp cho keo tụ điện hóa chất màu hữu cơ với điện cực hòa tan nhôm. Mật độ dòng 2,7(A/dm2), pH 6-7 và khoảng cách giữa 2 điện cực là 0,7cm, thời gian điện phân 35-40 phút.12...
 • 14
 • 1,093
 • 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

... Công nghệ Môi trường: 34 (2014): 108-118 108 NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG Lê Hoàng ... TÓM TẮT Nghiên cứu xử nước thải giết mổ bằng phương pháp keo tụ được tiến hành qua các thí nghiệm Jartest trên hình bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng để đánh giá hiệu quả xác định ... Hình 5: Thí nghiệm trên bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm nước thải giết mổ Để định hướng cho các thông số trong thí nghiệm, nước thải giết mổ được...
 • 11
 • 939
 • 4
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè (Jatropha curcas L) trên mô hình bãi lọc thực vật

Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè (Jatropha curcas L) trên mô hình bãi lọc thực vật

... !"# Nghiên cứu khả năng xử nước thải chăn nuôi bằng cây dầu (Jatropha curcas L.) trên hình bãi lọc thực vật. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra các thông số:- Khả năng xử ... xử nước thải chăn nuôi của hình bãi lọc thực vật trồng cây dầu mè, thể hiện qua việc khảo sát về lượng nước tưới, nồng độ nước thải chăn nuôi thích hợp, thời gian lưu nước. - Nghiên cứu khả ... chất nước nước thải chăn nuôi, phương pháp xử nước thải bằng thực vật. - Phương pháp lấy mẫu.- Phương pháp nghiên cứu trên hình. - Phương pháp phân tích để đánh giá khả năng xử nước thải...
 • 83
 • 1,403
 • 0
Luận vănGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam

Luận vănGiải pháp công nghệ xử nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam

... XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM 25 2.1. Xử nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp học và hóa 25 2.1.1. Xử học 25 2.1.2. Xử ... SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆT NAM Đối với nước thải chăn nuôi, có thể áp dụng các phương pháp xử sau: - Phương pháp xử ... cơ học. - Phương pháp xử hóa lý. - Phương pháp xử sinh học. Trong các phương pháp trên, xử sinh học phương pháp chính, các công trình xử sinh học thường được đặt sau các công...
 • 106
 • 785
 • 1
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp lọc sinh học thiếu  hiếu khí kết hợp

Nghiên cứu xử nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp lọc sinh học thiếu hiếu khí kết hợp

... pháp xử nƣớc thải chăn nuôi lợn 9 1.3.1. Xử nước thải chăn nuôi lợn bằng biogas 9 1.3.2. Xử nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học hiếu khí 11 1.3.3. Xử nước thải chăn ... phát điện. 1.3. Một số phƣơng pháp xử chăn nuôi lợn 1.3.1. Xử chăn nuôi lợn bằng biogas Xử nước thải chăn nuôi lợn bằng biogas là phương pháp xử kỵ khí khá đơn giản, chi phí đầu ... chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học thiếu khí - hiếu khí 13 1.4. Giới thiệu về phƣơng pháp lọc sinh học ngập nƣớc thiếu khí - hiếu khí 15 CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 42
 • 1,107
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôihệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợncông nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợnxử lý nước thải chăn nuôi lợnxử lý nước thải chăn nuôi heo bằng biogasđề xuất công nghệ xử lý nước thải thủy sản có sử dụng bề lọc sinh học hiếu khíxử lý nước thải xi mạ nikel bằng phương pháp trích ly 3 phanghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcoltiểu luận nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình rau ngổ bèo cámnghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học biod và sẻm09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghê sinh học kỵ khícác nghiên cứu trong và ngoài nước về xử lý nước thải chăn nuôi heothí nghiệm 1 nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của cây jatrophaxử lý nước thải chăn nuôinghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải công nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ