1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Toán >

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Tĩnh

... SỞ GDĐT HÀ TĨNH THPT NGUYỄN TRUNG THI N TỔ TOÁN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn TOÁN (Lần 1) Đáp án gồm 03 trang CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM a) (1 điểm) (2,0đ) 1   Tập xác định: ... x1 ; y1 ); B( x2 ; y2 ) x1 , x2 nghiệm pt(2) y1  x1  m, y2  x2  m  AB   x2  x1    y2  y1   ( x1  x2 )  x1 x2 Mặt khác: x1  x2  m , x1 x2  m  2 0.25 Từ ta có: AB    x1 ... x  1)  dx du  (1, 0đ) Đặt:   x 1 x  dv  x  dx v  x  ln( x  1)   1 x ln( x  1)   x  ln  x  1  ln  x  1     I    x   x  dx   0.25 0.25  ln ( x  1) ...
 • 4
 • 2,196
 • 3
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tĩnh

... 4x 99 x  (3 x  1) (15 11 x) Ta xét:    với x  (0 ;1) x  2x  10 0 10 0( x  x  5) Dấu xảy x = 1/ 3 99 9 Do : P  (a  b  c)   (Đpcm) 10 0 10 0 10 Dấu xảy a = b = c = 1/ 3 ab  ( - 0,25 ... +)TXĐ: D  \ 1 Điểm 0,25 +) Sự biến thi n - -  0, x  (2 x  2) Hàm số đồng biến khoảng: ( ;1) (1; ) x 1 1 Giới hạn: lim ( )   , : y   tiệm cận ngang x  2 x  2 x 1 x 1 lim( )  ... : x  tiệm cận đứng x 1 2 x  x 1 2 x  Bảng biến thi n: Đồ thị: Cắt Ox ( -1; 0), cắt Oy (0 ;1/ 2) Chiều biến thi n: y '  0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 b. (1 điểm) - Gọi M giao điểm đồ thị với trục...
 • 6
 • 766
 • 1
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

... SỞ GD&ĐT THANH HOÁ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2 014 -2 015 TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN Môn: TOÁN THPT Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ...  AH  a 17 1 AN MH  2a 3.a 17  a 51 2 Vậy khoảng cách từ B đến (AMN) là: Diện tích tam giác AMN SAMN  d ( B, ( AMN ))  (1, 0) 0,25 3VB AMN 8a 3 8a 8a 17    SAMN 17 a 51 17 - Gọi đường ... C(-7; -1) Khi CH có phương trình x  y  13  , CM có phương trình x  13 y  29  2 x  y  13   C (7;  1) - Từ hệ  6 x  13 y  29  - AB  CH  n AB  u CH  (1, 2)  pt AB : x  y  16 ...
 • 5
 • 2,589
 • 7
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN CÂU NỘI DUNG Câu y= ĐIỂM x 1 (C ) x2 TXĐ: D = R \ 2 y’ = 5  x  2 < với x ... (11 – 2b ; + b)    Tam giác ABC vuông A nên BI CK =  - 5b2 + 30b – 25 = 0.25  b= b= Với b= B(3 ;1) , C(-3; -1) suy A(3 ;1) nên loại Với b= B(- 5, ), C(5 ; -5) suy A( Câu 0.25 0.25 31 17 ... nằm trục hoành nên M(x;0;0) MA (1- x ;2;3) , MB (-3-x;-3;2) 0.25 0.25 M cách A , B tức MA2 = MB2 Hay (1- x)2 +13 = (-3-x)2 +13  x = Vậy M (1; 0;0) thỏa mãn yêu cầu toán Câu 0.25 Giải phương trình...
 • 6
 • 602
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 18 0 phút Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Câu (2,0 điểm) ... Bảng biến thi n: x   1 y y' + –  y + 3 1 O  0,5 x 0,5 Đồ thị: 3 b) (1, 0 điểm)  x  1 Ta có y  x   m  1 x  m, x  ; y     x  m Hàm số có cực đại m  1 Xét hai trường ... sau: TH1 m  1 Hàm số đạt cực đại x  m, với yCĐ  y (m )   Ta có yCĐ  m3 m    m  3(tm) m3 m 1       m  3 3  m  (ktm) TH2 m  1 Hàm số đạt cực đại x  1, với yCĐ  y ( 1) ...
 • 5
 • 710
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Nội

... A v i qua O Tõm ca mt cu: A (1; 3; - 2) 0,25 Bỏn kớnh ca mt cu: R = OA = 12 + 32 + (- 2)2 = 14 Vy, phng trỡnh mt cu cn tỡm l: (x - 1) 2 + (y - 3)2 + (z + 2)2 = 14 uuuu r uuur Ta cú: A M = 3GM ... cú vtpt n = (2; - 1; 2) b 0,25 3(a b ) 4a b 0,25 Gi H(x0; y0; z0) l hỡnh chiu vuụng gúc ca im A (1; 3; - 2) lờn mp (P ) thỡ AH t.n (x0 - 1; y0 - 3; z0 + 2) = t (2; - 1; 2) , t R ỡ ù x = ... ỏp ỏn Cõu 1. 1 Ni dung im x 3x 2 Ta cú hm s y = Tp xỏc nh D = R S bin thi n + Chiu bin thi n y = 2x3 - 6x , y = x = v x = 0,25 y< , x ( -; -...
 • 5
 • 554
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

... B(5;4) 1 + x  xy  y   x  y  x  (1  y ) x  y  y  có   (3 y  1) x  2y nên   x   y 1 y 1 x  + Với x=2y vào (1) ta có   y  1  x  2  y  3  x  + Với x= -y -1 vào (1) ... 17 25 0.25  2sin2x ( – sinx) = sin x   sin x  k  x     x   2   1 2 ( x  1) dx x  2x 1  x    x  dx 0 0.25 0.25 2x   =  1  dx x 1 0 1 x.dx x2  0.25 d(x  1) ...  (1  x; 1  y;  z )  n  (2; 2 ;1)  x 1  y  z nên   2 x  y    y  z  1 0.25 0.25 0.25 0.25 2 x  y  z   x  y   y  z  1   x     y     z    1 1...
 • 6
 • 609
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Nội

... ỏp ỏn Cõu 1. 1 Ni dung im x 3x + 2 Ta cú hm s y = Tp xỏc nh D = R S bin thi n + Chiu bin thi n y = 2x3 - 6x , y = x = v x = 0,25 y< , x ( -; - ... v i qua O ;3; Tõm ca mt cu: A (1 - 2) Bỏn kớnh ca mt cu: R = OA = 12 + 32 + (- 2)2 = 14 Cõu 0,25 Vy, phng trỡnh mt cu cn tỡm l: (x - + (y - 3)2 + (z + 2)2 = 14 ) uu uu r uu ur Ta cú: AM = GM ... M v vuụng gúc vi AM nờn cú phng trỡnh x + 3y + = (i) Vỡ MB = MC = MA = 10 nờn ta (x ; y) ca B, C tha (x1)2 + (y + 1) 2 = 10 (ii) T (i), (ii) => B(4; 0), C(-2; -2) hoc C(4; 0), B(-2; -2) ng thng...
 • 5
 • 372
 • 1
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tĩnh

... (0 ;1) −5 (15 − 2b x)5 c - 2c + a − 2ax+ 1) b − 11 + − Ta xét: với x 99 − (3 − = ≥ - Dấu xảy x − 2x + 10 0 10 0( x − x + 5) x = 1/ 3 99 9 - Do : (Đpcm) P≥ (a + b + c) − = Dấu xảy a = b 10 0 10 0 10 = ... 21m +11 − m = x2 ⇔  x x2 =m  x1 = x2 + m Viet ta có: , không xảy - Với , ta có: 2x1 = 12 + m m+x  x = 4m + Suy ra: thỏa mãn điều  x1 + x2 =  4m + = m + ⇔m = 1   kiện 4⇔  x2 = 12  x1 ... 1 −2 x + x 1 −2 x + Bảng biến thi n: 0,25 Đồ thị: Cắt Ox ( -1; 0), cắt Oy (0 ;1/ 2) 0,5 b. (1 điểm) - Gọi M là giao điểm của đồ thi với trục tung thi M có hoành độ x = 0, đó M(0 ;1/ 2)...
 • 5
 • 585
 • 1
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

... Câu ⇔ Hay (1- x)2 +13 = (-3-x)2 +13 x = Vậy M (1; 0;0) thỏa mãn yêu cầu toán Giải phương trình : 2sin2x - cos2x = 7sinx + 2cosx – 4sinxcosx – 2cosx ⇔ +2sin2x - 1 7sinx + = 2cosx(2sinx -1) + ⇔ 2sin2x ... – b ) , (11 – 2b ; + b) uuu uuu CK r BI r Tam giác ABC vuông A nên = BI⇔ - 5b2 + 30b – 25 = CK ⇔ b= b= Với b= B(3 ;1) , C(-3; -1) suy A(3 ;1) nên loại Với b= B(- 5, ), C(5 ; -5) suy 31 17 A() ; ... c thuộc [1; 2] nênat a  b  a b [1; 4] thuộc  b  1+  + + +  + ÷ ÷c c  Ta  c 4tc t+ 2t c c  có f(t) = , f’(t) = > với t ( 14 ++44t++t t ) 222 t thuộc [1; 4] Hàm số f(t) đồng biến [1; 4] nên...
 • 5
 • 470
 • 1
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa

... Khi 1 x 1 y 1 z  3 1 x 1 y 1 z  3        y z z x x y 1 x 1 y 1 z 1 Ta cm:    1 Ta có: 1 x 1 y 1 z đpcm  0,25  1   1  x   1  y  1 z     1 x  1 ... VI I phương trình (1) ta có:  x  1    y  1   y2 - x2 - 2y - 2x   x  1 4  y  1   x  1 2  +(x +1) = 2 0,25 0,25 0,25   (y -1) 2-(x -1) 2  y  1 2  +(y -1) (*) 0,25 Xét hàm ...  1 z    1 9       x  y  z 1  x   1  y  1 z Từ suy (1) đúng, dấu đẳng thức xảy x  y  z  Ta cm: 0,5 y x z 3     2 1 x 1 y 1 z Thật vậy, Xét hàm số f(x) = x 1 ...
 • 7
 • 792
 • 4
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 1 năm 2015-2016 trường THCS TT Nghĩa Đàn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 1 năm 2015-2016 trường THCS TT Nghĩa Đàn, Nghệ An

... ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN LẦN I TRƯỜNG THCS TT NGHĨA ĐÀN NĂM HỌC 2 014 - 2 015 (Thời gian làm bài: 12 0 phút) CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM ĐKXĐ: x>0, x  A= 2,5điểm = 0,5 x 1    x 1  x 1  ... = 0,5 x 1    x 1  x 1  x   x  1  x  1   x 1 x 1  x x   0.5 x 1 x 0,5 x = - = ( - 1) 2  x = A= 3 - thay vào A ta được: 1 1 B = ( x + 9) 0,5 Áp dụng bất đẳng thức ... ra: x1 – x2 = 17 0,25 ta có hệ  x1  x2  4m   x1  2m   thay vaò (*) ta được:   x1  x2  17  x2  2m  (-2m +8)(-2m – 9) = 2m -8  m2 – 16 =  m = 4, m = -4 Cách 2: Từ x1 – x2 = 17 ...
 • 4
 • 1,254
 • 6
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

... SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN Câu HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: TOÁN Nội dung 2x  a) Khảo sát vẽ đồ ... Giải phương trình: x 1 b) Giải bất phương trình: 32 x 1      3 Bpt  3. 32 x  4.3x   Đặt t  3x , t  1/4 0,25 Ta bất phương trình: 3t  4t     t 1 x    1  x  14  2i Ta ... 14 x  3x  x2   ;2 x  3x  2 2 x  x  18 Suy : x   x  3x    x2  x  Điều kiện :  x   x   x  x   x  3x  x  Dấu "=" xảy x  Thử lại, x  nghiệm bất phương trình 3  x x2...
 • 5
 • 1,282
 • 3
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

... ab  bc  ca    6 bc ac a b a b c Hết - Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:……….……… …….…….….….; Số báo danh:……………… ...
 • 2
 • 752
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học vinh môn toán lần 1de thi thu va dap an mon vat lan 1 nam 2014de thi quoc gia mon toan dai hoc nam 2015100 đề thi tốt nghiệp quốc gia môn toán 2015 tập 2100 đề thi tốt nghiệp quốc gia môn toán 2015 tập 5đề thi đại học quốc gia môn toán năm 2015đề thi thử đại học môn toán lần 1 năm 2015đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 8 năm 2015de thi cuoi hoc ky 2 mon toan lop 1 nam 2014đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 2 năm 2015 trường tiểu học quang trungđáp án đề thi thử đh môn toán lần 1 năm 2014 thpt quốc gia chu văn anđề thi thử đại học môn toán lần 2 năm 2014 trường thpt tĩnh gia 1dapan de thi thu thpt quoc gia mon dia lan 1đề thi thử học sinh giỏi môn toán lớp 11đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 11chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM