0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Giáo dục hướng nhiệp >

chức năng- kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lí hành chính nhà nước

Tài liệu văn bản quản lý hành chính nhà nước.doc

Tài liệu văn bản quảnhành chính nhà nước.doc

... các cơ quan hành chính Nhà nước.Việc phân định rõ hai loại hình văn bản trên giúp nhà quản định hướng đúng khi sử dụng chúng. Không thể lấy văn bản hành chính thay thế cho văn bản pháp quy ... chính khác: Được ban hành một loại văn bản pháp quy là quyết định.Ngoài các ngoại hình văn bản kể trên, trong các cơ quan hành chính còn có loại hình văn bản có hình thức văn bản pháp quy nhưng ... thuật v.v IV. Một số vấn đề kỹ thuật biên soạn văn bản quản hành chính 1. Yêu cầu chung- Các văn bản ban hành phải theo đúng thẩm quyền pháp của cơ quan.- Phải giải quyết đúng các mối...
 • 3
 • 21,937
 • 269
văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản quảnhành chính nhà nước

... quan hệ quản nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức công dân. VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 5*. Tên loại văn bản: Ví ... nước. Văn bản quản hành chính nhà nước là những quyết định thông tin quản bằng văn viết, do các cơ quan hành chính nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà ... Giấy.v.v.- Dựa vào hiệu lực pháp văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật lp quy; Văn bản hành chính cá biệt; Văn bản hành chính thông thường; Văn bản chuyên môn, kỹ thuật II. VN BN...
 • 55
 • 9,554
 • 62
Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính nhà nước ở Việt Nam

... của vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. 6 III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính nhà nước ... vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. 3 1.Các giải pháp nhà nước đã thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính ... hành chính nhà nước Việt Nam . Tìm hiểu về đề tài trên bài viết gồm có ba phần: I. Cơ sở lý luận. II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản hành chính nhà nước Việt Nam...
 • 16
 • 3,974
 • 11
Tài liệu KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pdf

Tài liệu KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢNHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pdf

... về văn bản quản hành chính nhà nước  Là một bộ phận của văn bản quản nhà nước.  Là những quyết định quản thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan trong hệ thống quản hành chính ... đưa vào sử dụng trong quá trình xây dựng VB. II. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản nhà nước 1. Văn bản quản nhà nước đảm bảo thông tin cho hoạt động quản nhà nước VB quản ... BẢN SAO VĂN BẢN Tên loại VB Chữ viết tắt Bản sao y bản chính SY Bản trích sao TS Bản sao lục SL CHƯƠNG II HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC I. Hệ thống văn bản quản nhà nước...
 • 69
 • 1,598
 • 11
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Văn bản quảnhành chính nhà nước " pdf

... dụng pháp luật, văn bản hành chính thông dụng, văn bản quản nhà nước, văn bản quản hành chính nhà nước Tuy nhiên, chỉ nói riêng về văn bản quản hành chính nhà nước đã có những quan ... yêu cầu, văn bản pháp quy phụ, công văn, thông báo, công điện. Thể loại văn bản là tiêu chí để phân biệt văn bản quản hành chính nhà nước này với văn bản quản hành chính nhà nước khác, ... khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh xử vi phạm hành chính Từ những phân tích trên, có thể định nghĩa về văn bản quản hành chính nhà nước như sau: Văn bản quản hành chính nhà nước là hình...
 • 6
 • 1,574
 • 8
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước potx

Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quảnhành chính nhà nước potx

... tượng chính của văn bản hành chính học, bộ môn khoa học nghiên cứu toàn diện về văn bản quản nhà nước. Trong khuôn khổ của môn học " ;Kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản quản hành chính ... chính nhà nước& quot; dành cho đào tạo cử nhân hành chính, một bộ phận của văn bản quản nhà nước văn bản quản hành chính nhà nước (dưới đây gọi tắt là văn bản) được nghiên cứu mô ... quan hành chính có quyền quyết định. 20Chương IV quy trình xây dựng ban hành văn bản I. Khái niệm về quy trình xây dựng ban hành văn bản 1. Định nghĩa Quy trình xây dựng ban hành...
 • 172
 • 1,063
 • 11
Văn bản quản lý hành chính Nhà nước- Cácloại hình văn bản quản lý. pot

Văn bản quảnhành chính Nhà nước- Cácloại hình văn bản quản lý. pot

... hành. * Các cơ quan quản hành chính khác: Được ban hành một loại văn bản pháp quy là quyết định. Ngoài các ngoại hình văn bản kể trên, trong các cơ quan hành chính còn có loại hình văn ... các cơ quan hành chính Nhà nước. Việc phân định rõ hai loại hình văn bản trên giúp nhà quản định hướng đúng khi sử dụng chúng. Không thể lấy văn bản hành chính thay thế cho văn bản pháp quy ... trong văn bản phải rõ ràng, phù hợp. - Bảo vệ đươc bí mật của Đảng và Nhà nước. I. Khái niệm và đặc điểm Văn bản quản hành chính Nhà nước (QLHCNN) là những quyết định quản thành văn, ...
 • 4
 • 1,194
 • 10
Văn bản quản lý hành chính Nhà nước. pdf

Văn bản quảnhành chính Nhà nước. pdf

... các cơ quan hành chính Nhà nước. Việc phân định rõ hai loại hình văn bản trên giúp nhà quản định hướng đúng khi sử dụng chúng. Không thể lấy văn bản hành chính thay thế cho văn bản pháp quy ... Văn bản quản hành chính Nhà nước I. Khái niệm và đặc điểm Văn bản quản hành chính Nhà nước (QLHCNN) ... hành. * Các cơ quan quản hành chính khác: Được ban hành một loại văn bản pháp quy là quyết định. Ngoài các ngoại hình văn bản kể trên, trong các cơ quan hành chính còn có loại hình văn...
 • 5
 • 1,008
 • 3
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính nhà nước tại uỷ ban nhân dân huyện kiến xương

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quảnhành chính nhà nước tại uỷ ban nhân dân huyện kiến xương

... TH THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNGI. KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC1. Khái niệm Thuật ngữ văn bản quản nhà nước là một thuật ... tải được nội dung văn bản. 2. Thực trạng về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quản hành chính nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương. Công tác soạn thảo, ban hành văn bản là hoạt động được ... viện Hành chính Quốc gia Báo cáo thực tậpLI CM N hon thnh khoá thực tập với đề tài: " ;Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quản hành chính Nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Kiến Xương& quot;....
 • 31
 • 1,398
 • 1
KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC docx

KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢNHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC docx

... đưa vào sử dụngtrong quá trình xây dựng VB.II. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản nhà nước 1. Văn bản quản nhà nước đảm bảo thông tin cho hoạt động quản nhà nước VB quản là ... của văn bản (văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ)…Trong xây dựng, ban hành quản văn bản ít khi áp dụng thuần nhất một cáchphân loại nào đó, mà thông thường tuỳ theo mục đích nội ... cácquyết định quản hoặc các thông tin can thiết hình thành trong quá trình quản của các tổ chức, cơ quan.VB quản hành chính nhà nước là những VB do các cơ quan quản hành chính nhà nước từ...
 • 69
 • 888
 • 5
Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản Quảnhành chánh nhà nước

... Phân loại - Chức năng- Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN1. Khái niệm : Văn bản QL HCNN là những QĐ Thông tin quản thành văn do các cơ quan quản HCNN ban hành theo thẩm quyền, ... tiện để tổ chức có hiệu quả công việc (trong cơ quan q HCNN là công cụ tổ chức các hoạt động quản lý, thí dụ : Thông tư, chỉ thi, QĐ, điều lệ, thông báo )- Để đảm bảo chức năng q lý, VB phải ... VB, phiếu báo, phiếu gởi )6. Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN(1) Yêu cầu chung về kỷ thuật soạn thảo văn bản cần đảm bảo các yêu cầu sau :- Nắm vững đường lối, CS của đảng trong XD và...
 • 12
 • 1,997
 • 0
chức năng- kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lí hành chính nhà nước

chức năng- kỹ thuật soạn thảo văn bản quản hành chính nhà nước

... Phân loại - Chức năng- Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN1. Khái niệm : Văn bản QL HCNN là những QĐ và Thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý HCNN ban hành theo thẩm quyền, ... Yêu cầu chung về kỷ thuật soạn thảo văn bản cần đảm bảo các yêu cầu sau :- Nắm vững đường lối, CS của đảng trong XD và ban hành văn bản .- VB được ban hành phải phù hợp với chức năng, nh vụ, ... iên bản, đề án, ph án, kế hoạch, ch trình, các loại giấy (Giấy mời, giấy đi dường, giấy uỷ nhiệm ), các loại phiếu (phiếu theo dõi xử lý VB, phiếu báo, phiếu gởi )6. Kỹ thuật soạn thảo văn bản...
 • 2
 • 757
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: văn bản quản lí hành chính nhà nướccẩm nang kỹ thuật soạn thảo văn bảnkỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chínhkỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nướcvăn bản quản lý hành chính nhà nướchệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nướcđặc điểm văn bản quản lý hành chính nhà nướcthể thức văn bản quản lý hành chính nhà nướcgiáo trình văn bản quản lý hành chính nhà nướckhái niệm văn bản quản lý hành chính nhà nướcvăn bản quản lý hành chính nhà nước là gìmẫu văn bản quản lý hành chính nhà nướccác văn bản quản lý hành chính nhà nướccác loại văn bản quản lý hành chính nhà nướcphân tích các đặc điểm của văn bản quản lý hành chính nhà nướcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015