0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Tuyển tập 41 chuyên đề Vật lý luyện thi Đại học của thầy Vũ Đình Hoàng

Chuyên đề vật lý luyện thi đại học

Chuyên đề vật luyện thi đại học

... (m) = (cm) 150 2) Chứng minh vật dđđh + Khi vật có li độ x lò xo dãn l0+ x Kéo vật xuống dới VTCB 4cm thả nhẹ để vật dao động h xmax= 4(cm) < có F A tác dụng vào vật dao động F =P +F A +F dh ... Chứng minh vật dao động điều hoà, viết PTDĐ? Tính Fmax mà hệ lò xo tác dụng lên vật? Lời giải Chọn trục 0x thẳng đứng hớng xuống gốc VTCB + Khi vật VTCB lò xo không bị biến dạng + Khi vật li độ ... giải a) CM vật DĐĐH F01 + Chọn trục toạ độ nh hình vẽ + Khi vật VTCB lò xo L1 dãn l1 F02 A B lò xo L2 dãn l2 x Khi vật để L1 dãn l = 2cm ; L2khi nén k dãn l độ biến dạng tổng cộng vật VTCB x...
 • 110
 • 674
 • 0
Chuyên đề vật lý luyện thi đại học

Chuyên đề vật luyện thi đại học

... 25. (Đề thi đại học 2009)Một mạch dao động LC lí tưởng L = 5µH, C = 5µF Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích hai tụ điện đạt cực đại là: A .10 .10 6s B.π .10 6 s C.2, 5π .10 6s D.5π .10 6s ... = 1234 cos 100 πt(V ) D e = 200 cos 100 πt(V ) π 2 .10 2 cos (100 πt + )W b Biểu thức Câu 50.( Đề thi đại học 2009)Từ thông qua vòng dây Φ = π suất điện động cảm ứng là: π B e = 2π sin 100 πt(V ) A.e ... điện cực đại hai tụ 120mV Xác định lượng điện từ mạch? A.2, 44 .10 10J B.1, 44 .10 11J C.3, 44 .10 12J D.4, 44 .10 11J Câu 15.( Đề thi đại học 2002) Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm...
 • 81
 • 766
 • 0
TUYỂN tập bài tập kèm lời GIẢI vật lý LUYỆN THI đại học

TUYỂN tập bài tập kèm lời GIẢI vật LUYỆN THI đại học

... dao động với biên độ cực đại liền kề Số dao động với biên độ cực đại khoảng OO' A 13 B 14 C 12 D 11 Giải: Khi tiếp xúc lần đầu, hẳn bỡ ngỡ, có phần “dị”, lẽ tính chất hình học màn, che toán sóng ... Một vật dao động điều hòa với chu kì T biên độ 2cm, biết chu kì, khoảng thời gian T mà vận tốc vật có giá trị biến thi n đoạn từ –2π√3cm/s đến 2π cm/s Tần số dao động M5 C D M2 ⋄Vận tốc vật ... khăn ban đầu, vén che rồi, phương pháp tam thức bậc hai giúp giải biểu thức tam thức bậc hai cồng kềnh Sử dụng nốt giả thi t P, Q nằm cực đại liền kề, ta có: y QO2  20;PO2 15;PO2 PO1  6;QO2 QO1...
 • 21
 • 516
 • 2
Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng

Các chuyên đề vật ôn thi đại học cao đẳng

... điểm ban đầu Khi vật có li độ 3(cm) vận tốc vật (cm/s), vật có li độ 4(cm) vật có vận tốc (cm/s) Viết phương trình dao động vật nói ĐS : x 5.sin(2 t )cm Dạng 11 hệ lò xo ( vật hai vật ) có liên ... (t ) Vậy vật m dao động điều hoà với tần số góc k1 k2 m 29 B Hệ hai lò xo có liên kết ròng rọc áp dụng định luật bảo toàn công: Các máy học không cho ta lợi công, lợi lần lực thi t nhiêu ... hệ hình vẽ Các dây nối không dãn, khối lượng không đáng kể, khối lượng ròng rọc bỏ qua, kích thước m không đáng kể Kéo m xuông theo phương thẳng đứng khỏi VTCB đoạn x0 = 2cm buông không vận tốc...
 • 91
 • 821
 • 0
Tuyển tập các chuyên đề tổ hợp ôn thi đại học

Tuyển tập các chuyên đề tổ hợp ôn thi đại học

... đến từ miền Tổ quốc viết nên chuyên đề, giảng toán tổ hợp nâng cao Tuyển tập chuyên đề tổ hợp đời đánh dấu cho thành công lớn việc chia sẻ tri thức cho cộng đồng bạn yêu thích môn toán, mà ... toán Có cách phân hoạch tập hợp S gồm n phần tử thành hai tập con?” (tập hợp S phân hoạch thành hai tập hợp A B A ∩ B = ∅, A ∪ B = S) Có toán thú vị việc chia tập hợp là: Bài toán Cho tập hợp S ... trái đẳng thức số tập gồm k phần tử tập gồm n phần tử nên ta đếm số tập A gồm k phần tử tập X = {x1 , x2 , , xn } k Cách Số tập A có Cn tập Cách Số tập A gồm hai loại, ta đếm số tập thuộc hai...
 • 176
 • 1,185
 • 1
Một số đề vật lý luyện thi đại học có đáp án

Một số đề vật luyện thi đại học có đáp án

... vi T = A Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ 2T B Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ T C Bin thi n iu hũa theo thi giam vi chu kỡ T LC D Khụng bin thi n iu hũa theo thi gian Cõu ... trng bin thi n A Mt t trng bin thi n theo thi gian sinh mt in trng xoỏy cỏc im lõn cn B Mt in trng bin thi n theo thi gian sinh mt t trng cỏc im lõn cn C in trng v t trng khụng i theo thi gian ... gia thit b phỏt õm P v thit b thu õm T, ngi ta cho thit b P phỏt õm cú tn s khụng i Khi P chuyn ng vi tc 20 m/s li gn thit b T ng yờn thỡ thu c õm cú tn s 1207Hz, P chuyn ng vi tc 20 m/s xa thit...
 • 60
 • 416
 • 0
Chuyên đề Vật lý Ôn thi đại học - Chương V. Sóng ánh sáng

Chuyên đề Vật Ôn thi đại học - Chương V. Sóng ánh sáng

... v ánh sáng ơn s c A: Ánh sáng ơn s c ánh sáng có màu s c xác nh m i môi trư ng B :Ánh sáng ơn s c ánh sáng có t n s xác nh m i môi trư ng C: Ánh sáng ơn s c ánh sáng không b tán s c D: Ánh sáng ... b c c a vân t i k= : Vt : Vs: k= : -7 7 -7 -6 6 -6 -5 -4 5 -5 -4 -3 3 -3 -2 2 -2 -1 1 (VSTT) -1 1 2 2 3 4 5 6 7 c Kho ng vân i : Là kho ng cách gi a hai vân sáng ho c hai vân t i liên ti p i = ... BÀI 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG _P1 GIAO THOA ÁNH SÁNG ƠN S C HI N TƯ NG NHI U X ÁNH SÁNG Nhi u x ánh sáng hi n tư ng ánh sáng không tuân theo nh lu t truy n th ng, quan sát c ánh sáng truy n qua...
 • 32
 • 445
 • 0
Chuyên đề Vật lý Ôn thi đại học - Chương II. Sóng cơ

Chuyên đề Vật Ôn thi đại học - Chương II. Sóng cơ

... ti p λ i m t c c ti u liên ti p k = -4 k = -3 k = -2 k = -1 k=0 k=1 k=2 k=3 Kho ng cách c a m t c c λ S1 S2 k = -4 k = -3 k = -2 k = -1 c -4 c -3 c -2 c -1 k=0 k=1 k=2 c =0 c c k=3 k=4 c c C ... sóng m t hàm bi n thi n tu n hoàn không gian v i bư c sóng λ Câu 11: Khi nói v sóng cơ, phát bi u dư i ây sai? A: Sóng ngang sóng mà phương dao ng c a ph n t v t ch t nơi sóng truy n qua vuông ... phương truy n sóng B Khi sóng truy n i, ph n t v t ch t nơi sóng truy n qua truy n i theo sóng C: Sóng không truy n c chân không D: Sóng d c sóng mà phương dao ng c a ph n t v t ch t nơi sóng truy...
 • 52
 • 417
 • 0
Chuyên đề Vật lý Ôn thi đại học - Chương III. Sóng điện từ

Chuyên đề Vật Ôn thi đại học - Chương III. Sóng điện từ

... ƠN THI IH C Trang: 22 TH Y KHÁNH USCHOOL.VN A: Sóng điện từ bò phản xạ gặp bề mặt B: Tốc độ truyền sóng điện từ môi trường khác khác C: Tần số sóng điện từ lớn truyền chân không D: Sóng điện từ ... TRUY N THƠNG B NG SĨNG VƠ TUY N A Các kho ng sóng vơ n M c Lo i sóng Sóng dài Bư c sóng Sóng trung 100 < λ ≤ 1000 ( m ) Sóng ng n 10 < λ ≤ 100 ( m ) Sóng c c ng n 0, 01 < λ ≤ 10 ( m ) λ > 1000 ... sóng có t n s hàng nghìn héc tr nên, g i sóng vơ n B: Sóng dài có bư c sóng t 10 ( m ) m n 10 ( m ) C: Sóng trung có bư c sóng t 10 D: Sóng c c ng n có bư c sóng t ( m ) n 102 ( m ) 10 ( m ) n 10−2...
 • 25
 • 313
 • 0
Chuyên đề Vật lý Ôn thi đại học - Chương IV. Điện xoay chiều

Chuyên đề Vật Ôn thi đại học - Chương IV. Điện xoay chiều

... im Công th c nh lu t Ôm Công suât l ch pha u - i Cho c dòng i n m t chi u Ch cho dòng i n xoay chi u i qua Ch c n ch dòng i n xoay chi u xoay chi u qua c n C n tr hoàn toàn dòng i n m t Không ... 09166.01248 - Facebook:Nguy n H ng Khánh) 40 CHUYÊN A: V T LÍ LUY N THI (s) 100 B: IH C Th y: Nguy n H ng Khánh (s) 100 C: (s) 300 (s) 100 D: Câu 24: Dùng vôn k khung quay o i n áp xoay chi u vôn k ... 09166.01248 - Facebook:Nguy n H ng Khánh) 40 CHUYÊN V T LÍ LUY N THI Câu 14: M t dòng i n không IH C i có giá tr I O ( A ) dòng i n xoay chi u ph i có gía tr c c A: I O t o m t công su t tương...
 • 74
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề vật lý luyện thi đại họcchuyên đề vật lý ôn thi đại họccác chuyên đề vật lý ôn thi đại họcchuyên đề vật lý ôn thi đại học 2013tuyển tập 717 câu trắc nghiệm vật lý luyện thi đại họcbài tập vật lý luyện thi đại họccác dạng bài tập vật lý luyện thi đại họcôn tập vật lý luyện thi đại họcôn tập lý thuyết vật lý luyện thi đại họcđề thi thử vật lý luyện thi đại học số 3đề thi thử vật lý luyện thi đại học số 2bài tập trắc nghiệm vật lý luyện thi đại họchệ thống lý thuyết và vác dạng bài tập vật lý luyện thi đại họclý thuyết vật lý luyện thi đại họcchuyên đề tổ hợp luyện thi đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM