1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Đề thi +ĐA- MTCT THCS Quốc gia 2012

đề thi chứng chỉ A quốc gia -1

đề thi chứng chỉ A quốc gia -1

... Tiền Giang CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề chính thức KỲ THI CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA NGOẠI NGỮ ANH – Kh a ngày 9-3-2008 Thời gian làm ... be able to see each other every afternoon. I’ve bought a second-hand cassette-player. It isn’t as good as a language laboratory, but I have been listening to myself at home and I’ve been able ... pages. C. can write some pages in an airplane. D. All are wrong 25. Ballpoint pens were invented: A. in Hungary by two Hungarians B. in England by two Hungarians C. in France by Bic’s company D....
 • 4
 • 5,548
 • 143
đề thi chứng chỉ A quốc gia lần -2

đề thi chứng chỉ A quốc gia lần -2

... comes back home by bus.4. Last Saturday, he came back home by taxi.5. His wife was happy when he was back home.6. He bought some steak at the butcher’s.7. The baker’s didn’t have any bread.8. ... Mrs. Warner: Yes. Mr. Warner: Right. Um. …( 10 )…is it ?Salesman: 1785. It’s a real bargain. You won’t regret it.Mr. Warner: I hope you’re right..PART III : Listen to the story in the tape ... state whether these sentences are TRUE or FALSE:1. Mr. Brown usually goes shopping for his wife every Saturday.2. He usually has a lot of drinks every time he meets his friends.3. He usually...
 • 2
 • 1,790
 • 41
Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia 2007 (Nghệ An)

Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia 2007 (Nghệ An)

... Gd&Đt Nghệ an Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008Môn thi: vật lý (Đề thi có 2 trang)Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/11 /2007 Bài 1 ... đứng một góc 0 rất bé rồi buông không vận tốc đầu, chọn lúc đó làm gốc thời gian.Tìm quy luật dao động bé của mỗi thanh. Bỏ qua mọi lực cản, gia tốc trọng trờng là g.Bài 2 (4 điểm) Một hình ... thời gian giao đề) Ngày thi: 06/11 /2007 Bài 1 (4 điểm) Hai thanh mảnh OA và OB đồng chất, phân bố đều, cùng khối lợng m, cùng chiều dài l, chúng đợc treo hai điểm O, O cùng độ cao. Hai thanh có...
 • 2
 • 1,011
 • 20
Đáp án đề thi chọn đội tuyển Quốc gia năm 2007 (Nghệ An)

Đáp án đề thi chọn đội tuyển Quốc gia năm 2007 (Nghệ An)

... Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008hớng dẫn chấm, đáp án và biểu điểm chấm đề chính thứcMôn: vật lýNgày thi: 06/11 /2007 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bài ... khí đà thực hiện: 21 2 k3 laA A A (2P ga).4 4= + = + = 425,2 (J)0.5đ.Nội năng khí biến thi n:v 0 05U nC T (Pv P v )2∆ = ∆ = − = 522 2k 01 lP ga a l P .a .2 2  + ... 06/11 /2007 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bài Nội dung ĐiểmBài 14đ.Mô men quán tính của mỗi thanh đối với trục quay OO là:22 2ml l mlI m12 2 3 = + = ữ 0.5đ.Xét tại...
 • 5
 • 1,081
 • 24
Đáp án Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia 2007 (Nghệ An)

Đáp án Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia 2007 (Nghệ An)

... Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12Năm học 2007 - 2008hớng dẫn chấm, đáp án và biểu điểm chấm đề chính thứcMôn: vật lýNgày thi: 07/11 /2007 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... U.Mặt khác AEUvà EBU đều lệch về hai phía trục I một góc 6 nên: UAE = UEB = )6cos(2πABU = 603(V) : 0,5đ .Chọn chiều dơng qua các nhánh nh hình vẽ. .Giản đồ véc ... =26442s = 7,43h0,5đ2.Từ hai phơng trình cho ở đề bài ta đợc phơng trình: 22dtrd-32)/(rmc= -2rGM(1)0,5đ.Khi vệ tinh chuyển động với bán kính R thì:2)(mc= GMR (2).Từ (1) và...
 • 4
 • 847
 • 15
Đề thi chọn đội tuyển quốc gia

Đề thi chọn đội tuyển quốc gia

... chỉ tiêu sinh lí : áp suất thẩm thấu của tế bào rễ , điểm bù ánh sáng ?và điểm bù CO2. a)Hãy chọn chỉ tiêu sinh lí thích hợp để phân biệt cây A và B trong các nhóm thực vật sau: -Cây ưa bóng ... -Cây C3và cây C4 b)Nêu nguyên tắc của phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh lí nói trên c) Giả thi t rằng nếu cây trồng Avà cây trông B trên cùng một diện tích thì cây B sẽ ảnh hưởng xấu đến...
 • 2
 • 1,438
 • 38
Đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2007

Đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2007

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐỀ THI CHÍNH THỨC LỚP 12 THPT NĂM 2007 Môn: HOÁ HỌCThời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 08/2/ 2007 (Đề thi gồm 3 trang, ... và G trong sơ đồ trên.b. Viết cơ chế phản ứng của các giai đoạn tạo thành D và E.c. Đi từ benzen, axit propanoic và các tác nhân cần thi t khác, hãy đưa ra một sơ đồ tổnghợp ephedrin.2. Tiến ... với Na2CO3.a. Viết công thức cấu tạo của A1, A2 và A3.b. Vẽ công thức các đồng phân hình học của A và gọi tên theo danh pháp IUPAC.CÂU 9 (2,0 điểm)1. Thủy phân hoàn toàn một hexapeptit...
 • 3
 • 800
 • 2
Đề thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olimpic quốc tế

Đề thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olimpic quốc tế

... thể./var/www/html/tailieu/data_temp/document/de -thi- chon-doi-tuyen-quoc -gia -thi- oli 13748631875348/etq1373433684.doc Tr. 4 Bộ giáo dục và đào tạoKỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia Dự thi olympic quốc tế năm 2008Môn thi: ... olympic quốc tế năm 2008Môn thi: Sinh học Đề thi chính thứcNgày thi thứ hai (30/3/2008)Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Tế bào học (4 điểm)Câu 1. (1,5 điểm)Có 3 dung ... tối đa của tế bào?A. Thời gian cần cho một phân tử có thể khuếch tán trong tế bào.B. Tỉ lệ giữa thể tích và diện tích bề mặt của tế bào.C. Sự có mặt hay không có mặt của nhân trong tế bào.D....
 • 7
 • 1,050
 • 22
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

... -naphtol/NaOH (G) 3TAILIEUHOC.VN TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2 012 TAILIEUHOC.VN N N CHBr-CH3  CHBr-CH3 ... loại. Từ định luật Faraday, đơng lợng 56,1039650865.3A3600nTAILIEUHOC.VN bộgiáo dục v đo tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2000- 2001 hớng dẫn chấm đề thi ... thành -CH-C-CH3 ) . OH 2TAILIEUHOC.VN 12 M TẮT CÁCH GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 1999 - 2000 Câ TÓMÔN HÓA HỌCNgày thi 13 / 3 (BẢNG A) : u I : 1) Các phương trình...
 • 180
 • 10,841
 • 379
Đề thi học sinh giỏi quốc gia Violympic lớp 5 năm học 20122013

Đề thi học sinh giỏi quốc gia Violympic lớp 5 năm học 20122013

... 2:Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số mà mỗi số đó khi chia cho 5 đều dư 1.Trả lời: Tổng các số đó là . Câu 3:Cho số A = 123 45 20112012 (A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2012). ... thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150 % số thóc trongkho B.Nếu chuyển 450 0kg thóc từ kho A sang kho Bthì lúc này số thóc trong kho A bằng 87 ,5% số thóc trong kho B. Tính tổng số thóc trong ... Số đó là .Câu 5: T = Trả lời: T = Câu 6:Lúc 7 giờ một xe máy và một xe ô tô khách cùng xuất phát đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy là 36km/giờ ; vận tốc của xe ô tô khách là 54 km/giờ. Sau...
 • 5
 • 524
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tin học a quốc gia 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia 2012 môn hóađề thi casio toán thpt quốc gia 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn toán 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia toán 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia vật lý 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn văn 2012chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP