0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. TOEFL - IELTS - TOEIC >

bộ đề thi thử đại học môn tiến g anh - có đáp án

Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 (Có đáp án)

Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 (Có đáp án)

... từ ữ 10 0m ? ; B. 1pA. 10 pF ữ 10 pF4 6F ữ 10 pF ; 2C. 10 2pF ữ 1 F3pF 0 p4 ; D. 1010 5pF ; 1 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Thời gian thi : ... ) ~ 10 { | } ) 37 { ) } ~ 09 { ) } ~ 11 ) | } ~ 38 { ) } ~ 10 { ) } ~ 12 ) | } ~ 39 { | ) ~ Ban KHTN 13 { ) } ~ 40 { ) } ~ 01 { ) } ~ 14 { | } ) 02 ) | } ~ 15 { | } ) 03 { | ) ~ 16 { ... 2 Thời gian thi : 90 phút Ngày thi : 15 /03/2009 M Đề thi thử ĐH ln 1 ó : 527 I, Phần chung cho cả hai banCâu 1 : tử Hiđrô có bớc sãng lμ 10 2,6nm vμ g tè hiÓu n ra khái ng n g...
 • 7
 • 679
 • 6
Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf

... LUYỆN THI ðẠI HỌC LOPLUYENTHI.COM đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung ... uur 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 VIIa 1ñ Chọn khai triển : ( ) 5 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5x 1 C C x C x C x+ = + + + +L ( )70 1 2 2 7 7 0 1 2 2 5 57 7 7 ... 22a 5b 2.12 5. 12 5 . a b 2 5 . 12 1− +=+ + + + 2 22a 5b29 5 a b−⇔ =+ ( )( )22 2 5 2a 5b 29 a b⇔ − = + 0, 25 0, 25 0, 25 ABCSϕ LUYỆN THI ðẠI HỌC...
 • 7
 • 1,255
 • 8
Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - có đáp án ppt

Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - đáp án ppt

... x x x x x xx x x x+ - - - - - = - Û + - - - + + - - - - - + - - = + Với 4 411 02x x x- - = Û = + Với 11 02x x x- - = Û = Trường hợp này, (1) cũng nghiệm duy nhất. 0,25 ... Suy ra: Z3 = 2 2 i vaø Z4 = –2 2 i Đáp số: { } - - - 1,2, 2 2 i, 2 2 i Hết ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 12 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. Bài 1: ... khi a = b = c = 1. 0,50 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 04 Môn: TOÁN – Khối A-B-D MATHVN.COM www.mathvn.com â 2010 www.mathvn.com 481) + Ta ( )( )( )2;0;2, D 6; 6;6D...
 • 50
 • 631
 • 4
TRỌN BỘ 55 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN mới nhất có đáp án CHI TIẾT

TRỌN BỘ 55 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN mới nhất đáp án CHI TIẾT

... ywww.VNMATH.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 12 )Trang 11 Đề thi thử Đại học www.VNMATH.com Trần Sĩ TùngĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 2 )I. PHẦN ... C thuộc đường tròn (C) sao cho ∆ABC đều.Trang 29 Trần Sĩ Tùng www.VNMATH.com Đề thi thử Đại học 2014ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 17 )I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ ... + ≤a a, với mọi a thuộc đoạn [–1; 1].www.VNMATH.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 14 )Trang 13 Đề thi thử Đại học www.VNMATH.com Trần Sĩ TùngCâu VI.b (2 điểm ) 1)...
 • 165
 • 18,181
 • 151
Đề thi thử đại học môn văn khối d có đáp án năm 2014

Đề thi thử đại học môn văn khối d đáp án năm 2014

... lượn,cánh bướm với tình yêu, …), ở mức độ cao nhất (ôm, 1.250,5 Đề thi thử đại học môn Văn khối D đáp án năm 2014 (P1)Cập nhật đề thi thử đại học khối D môn Văn năm 2014 phần 1 đáp án, ... làm rõ nhận xét trên. Đáp án đề thi thử đại học môn Văn khối D năm 2014 - đề số 1 - Xét nghiệm và kết quả xét nghiệm là yếu tố quan trọng và quyết định tới việcchẩn đoán của các bác sĩ.- ... đáp án, ngày 14/1 /2014. Đề thi thử đại học môn Văn khối D năm 2014 - đề số 1I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)Câu 1. (2,0 điểm)Mở đầu tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là hình...
 • 9
 • 2,644
 • 45
45 Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh khối B có đáp án

45 Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh khối B đáp án

... Câu 29: Phép lai nào sau đây thuộc dạng dị đa b i: A. AABB x aabb  AAaaBBbb B. AABB x DDEE  AABBDDEE C. AABB x DDEE  ABDE D. AABB x aabb  AaBb Câu 30: Trong phép lai một cặp tính trạng người ... đột biến. D. Tất cả các tế b o của cơ thể đều mang đột biến. Câu 34:Trường hợp nào sau đây thuộc loại đa b i hoá cùng nguồn: A. AABB x aabb  AAaBb. B. AABB x DDEE  AABBDDEE. C. AABB x aabb ... D A C B A B B C D A C Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 < /b> D B C D B B B C A A B D B D C Câu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B B C B D C B C B C B C A B ...
 • 391
 • 3,389
 • 22
Bộ đề thi thử Đại học môn Toán 2013 - 2014 có đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử Đại học môn Toán 2013 - 2014 đáp án chi tiết

... ln1 1 2 1 2 3|dt dt tAt t t + += = = = ữ ữ ∫0,50 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 -2 014 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 8)A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CC THÍ SINH: ( 7 điểm)Câu I (2 điểm) ... − ≥Ta có: 4x-3=0<=>x=3/4 23 4 2x x− + −=0<=>x=0;x=3Bảng xét dấu: x - 0 ắ 2 + 4x-3 - - 0 + +23 4 2x x− + − + 0 - - 0 +Vế trái - 0 + 0 - 0 +Vậy bất phương trình nghiệm: ... +. Hết ĐP N ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Đề số 5A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm) Cho hàm số 1.1xyx+=−a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (...
 • 101
 • 1,296
 • 0
đề thi thử đại học môn văn khối C có đáp án

đề thi thử đại học môn văn khối C đáp án

... nhịp điệu.- Kh c biệt. Đoạn văn c a Nguyễn Tuân: trội về c m x c nồng nàn, c m gi c s c cạnh, liêntưởng phóng túng, so sánh táo bạo; c nh s c đư c bao quát từ nhiều g c nhìn kh c nhau, theonhiều ... Đoạn văn c a Hoàng Phủ Ng c Tường: trội về c m x c sâu lắng, c mgi c gắn với suy tư; c nh s c đư c bao quát từ c ng một g c nhìn mà nương theo thuỷ trình đểnắm bắt sự biến đổi c a sông nư c qua ... C ng miêu tả b c tranh thi n nhiên trời - nư c, qua đó b c lộ nỗi buồn và tình yêu đối với tạo vật và cu c sống; sử dụng thể thơ thất ngôn điêu luyện, kết hợp tả c nh ngụ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC...
 • 6
 • 1,124
 • 0
de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an

de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an

... chọn lọc tự nhiên:A. Nhu cầu và thị hiếu của con người.B.* Sinh vật đấu tranh sinh tồn với môi trường sống.C .Sinh vật đấu tranh với giới vô cơ.D. Sinh vật giành giật thức ăn.17 . Quần thể không ... trạng, con có sự phân li về kiểu hình khác với bố mẹ.B. Hiện tượng phân tính của thế hệ sau, do bố mẹ mang gen dị hợp. C.* Từ một vài dạng tổ tiên hoang dại ban đầu đã hình thành các sinh vật ... thể F1 tạo ra từ một cặp P thu n chủng giao phối với nhau thu được ở con lai có 16 tổ hợp. Cho F1 nói trên giao phối với cơ thể có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây để con lai có tỉ lệ kiểu hình...
 • 6
 • 640
 • 3
63 đề thi thử đại học môn Toán năm 2011 có đáp án ppsx

63 đề thi thử đại học môn Toán năm 2011 đáp án ppsx

... yyxxxyyx222222log2log72loglog3loglog Ht 63  thi th i hc 2011 -27-http://www.VNMATH.com I HC S PHM HÀ NI  THI TH I HC – CAO NG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN: TOÁN- KHI A Thi gian làm ... trình sau nghim thc: 2211 119(2)3210xxmm    Ht 63  thi th i hc 2011 -14-http://www.VNMATH.com - 5 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO  ÔN THI I HC MÔN TOÁN –  ...     , ( , )xyR 63  thi th i hc 2011 -24-http://www.VNMATH.com - 2 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO  ÔN THI I HC MÔN TOÁN –  2 ( THAM KHO) Thi gian làm...
 • 251
 • 591
 • 2
đề thi thử đại học môn sinh năm 2014 có đáp án

đề thi thử đại học môn sinh năm 2014 đáp án

... liệu học tập miễn phí - Chủ kiến thứcChukienthuc.comTrang 1/6 - Mã đề thi 132SỞ GD & ĐT HẢIDƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGChukienthuc.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014 Môn : SINH HỌC ... phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, không xác định.B. không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng. Thư viện tài liệu học tập miễn phí - Chủ kiến thứcChukienthuc.comTrang 3/6 - Mã đề thi 132Cho ... độ lợi hay hại của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen, điều kiện môi trường.B. Phần lớn đột biến điểm thường không được di truyền lại cho thế hệ sau.C. Đột biến gen thể hại, lợi...
 • 6
 • 692
 • 2
bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2015 - có đáp án

bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2015 - đáp án

... SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT (Đề thi g m 07 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 109Thời gian làm bài 90 phút Read the following passage and mark the ... D78. C79. A80. BBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A 1- D 103Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề I. Phonetics:A/ ... tend to complain about having too much do. HẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A 1- D102 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word which has...
 • 232
 • 3,135
 • 13
Bộ đề thi thử đại học môn tiến g anh (with key)

Bộ đề thi thử đại học môn tiến g anh (with key)

... SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT (Đề thi g m 07 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 109Thời gian làm bài 90 phút Read the following passage and mark the ... D78. C79. A80. BBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề I. Phonetics:A/ ... tend to complain about having too much do. HẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D102 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word which has...
 • 175
 • 547
 • 0
bộ đề thi thử đại học môn sinh năm 2015 có đáp án

bộ đề thi thử đại học môn sinh năm 2015 đáp án

... không đúng khi nói về thể đa bội?A. Trong thể đa bội, bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội.B. Trong thể đa bội, bộ NST của tế bào sinh dưỡng số lượng NST là 2n+2.C. ... thể đa bội?A. Trong thể đa bội, bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội.B. Những giống cây ăn quả không hạt thường là đa bộ lẽ.C. Trong thể đa bội, bộ NST của tế bào sinh dưỡng ... Một phụ nữ có 47 nhiễm sắc thể trong đó 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thểA. tam nhiễm. B.tam bội. C.đa bội lẻ. D.đơn bội lệch.17. Một lào sinh vật bộ NST 2n = 8. Đột biến thể tạo...
 • 37
 • 713
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh 2012bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án 2014bộ đề thi thử đại học môn tiếng anhbộ đề thi thử đại học môn tiếng anh 2014bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh violetbộ đề thi thử đại học môn tiếng anh có giai chi tietbộ đề thi thử đại học môn tiếng anh 2015 tổng hợpbộ đề thi thử đại học môn tiếng anh của các trườngđề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2014đề thi thử đại học môn tiếng anh 2014đề thi thử đại học môn tiếng anh 2013đề thi thử đại học môn tiếng anh 2012đề thi thử đại học môn tiếng anh 2009đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2009đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2010Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI