0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4 ,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0 ,81 25, thành phần theo khối lượng ... nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. (lớp 1: có tối đa 2e. lớp 2: có tối đa 8e. lớp 3: có tối đa 8e.) Bài 1: Hãy điền vào bảng sau:Nguyên tửSố ... muối natri clorua. Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH...
 • 19
 • 154,738
 • 532
BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 9 CHƯƠNG 2

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 9 CHƯƠNG 2

... Bài 15. viết các phương trình phản ứng cho sự chuyễn hóa sau :Fe→FeCl 2 →FeCl3→Fe(OH)3→Fe 2 O3→Fe. Bài 16. hòa tan 14,4 gam một oxit sắt trong dung dịch HCl dư thu được 25 ,4g muối ... . Bài 18. cho 11 ,2 gam kim loại M hóa trị 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 4,48 lít hidro (đktc) .Xác định M. Bài 19. cho một miếng Zn nặng 13g vào 67,5g dung dịch CuCl 2 60% .a) viết ... đó. Bài 17. đốt cháy hoàn toàn 1, 12 g Fe trong bình chứa khí clo , thấy thể tích của khí clo giảm đi 0,6 72 lít (đktc) .Hãy xác định muối clorua tạo thành .Viết phương trinhg phản ứng . Bài 18....
 • 2
 • 8,081
 • 246
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

... 2MCln + nH2 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO ↑ + 4H2Oa 8 3a3R + 8HNO3 → 3R(NO3)2+ 2NO ↑ + 4H2O 2a163a Theo đề bài: 8 160,01250, 08 1, 25 0,13 340( ) 80 ( 16)2 2,4a aaR ... = 48 ⇔ 5pR – 8x’ = 8 8 8 '5Rxp+= x’ 1 2 3 4pR3,2 4 ,8 6,4 8 ( O ) pQ không xác định ion 16 ( S )Vậy CTPT của hợp cht X l (NH4 )2SO4Chuyên đề II. Bài tập về công ... 4 174,32 96 18 2 96R n R=+ + +442,2R-3137,4x +21206,4 = 0 ⇔ R = 7,1n − 48 Đề cho R là kim loại kiềm , 7 < n < 12 , n nguyên ⇒ ta có bảng biện luận:n 8 9 10 11R 8, 8 18, 6 23 30,1Kết...
 • 38
 • 7,261
 • 151
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

... CuSO4 8% . Bài 47:1. Cần thêm bao nhiêu gam NaCl vào 500g dung dịch NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12%.2. Cần thêm bao nhiêu gam nớc vào 500g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8% . Bài 48: 1. ... hoạ. Bài 27:1. Thuốc thử là gì?2. Trình bày nguyên tắc nhận biết bằng phơng pháp hoá học? Bài 28: 1. Có 3 lọ đựng 3 dung dịch axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. HÃy trình bày ph-ơng pháp hoá học ... dịch HCl d thu đợc dung dịch A và 4, 48 lit CO2 (đktc). Tính khối lợng muối tạo thành trong dung dịch A. Bài 18: 1. Phản ứng hoá học là gì? Trong phản ứng hoá học các nguyên tố có biến đổi không?2....
 • 27
 • 17,026
 • 762
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

... Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 7 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 6 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 8 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 18 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 17 Vuihoc24h – Kênh học tập ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 5 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2 Vuihoc24h – Kênh học tập...
 • 18
 • 60,391
 • 2,547
Phân dạng và phương pháp giải một số bài tập hóa học lớp 9

Phân dạng và phương pháp giải một số bài tập hóa học lớp 9

... Hoá học trực tiếp giảng dạy bản thân tôi thấy hầu hết học sinh chưa biết phân dạng chưa có phương pháp giải bài tập hóa học nên mỗi khi giáo viên đưa ra một dạng bài tập nào đó học sinh ... bài tập hoá học 9 – tác giả Ngô Ngọc An.3. Bồi dưỡng hó học THCS - tác giả: Vũ Anh tuấn.4. Những chuyên đề hay khó hoá học THCS – tác giả: Hoàng Thành Chung5. Phân dạng phương pháp giải ... CHẤT HỮU CƠ Phương pháp: Để rèn luyện cho học sinh kĩ năng giải dạng bài tập này, giáo viên phải đưa ra những bước giải chung, hướng dẫn các em giải một số bài. Sau đó chỉ giải đáp những...
 • 34
 • 7,752
 • 15
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xaực ủũnh kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... các chất còn lại trong một phản ứng hóa học. Cách giải : Bài toán có dạng : a M + b B c C + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có thể là một đơn chất hay 1 hợp chất)- Tớnh s mol ca chất đề bài...
 • 39
 • 18,223
 • 65
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

... độ tan củaCuSO4 ở 100C là 17,4g.ĐS: 4 2CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌCBÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long Lại Văn Long Trường THPT Lê ... FeSO4 từ Fe bằng các cách khác nhau.Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp:a) Cu → CuCl2 bằng 3 cách.b) CuCl2 → Cu bằng 2 cách.c) Fe → FeCl3 bằng 2 cách.Câu 4: Chỉ ... hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO4,FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO4, NaHSO4. Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠA. NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Nhận biết các chất...
 • 27
 • 23,773
 • 719
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... trình SGK Hóa học của THCS.1. Hóa học lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học 2. Hóa học lớp 9- Chương 1: Các loại ... II. Các dạng bài tập cơ bản1. Dạng bài tập định tính có tính thực tế.2. Bài tập lập công thức của một chất vô cơ và xác định nguyên tố kim loại.3. Bài toán tính theo công thức hóa học. 4. Bài ... kimloại, cụ thể là các dạng bài tập có liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu vàxây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS. Các dạng bài tập về kim loại...
 • 32
 • 12,741
 • 242
Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

... chuyển hóa:A1+X A2+Z A3CaCO3 t0CaCO3CaCO3CaCO3B1+Y B2+T B33 GV: Trương Thế ThảoXác định tp% của mỗi chất trong hh trước và sau pư?Bài 47: cho 19g hh Na2CO3 và NaHCO3 ... -> AlCl3 -> Al(NO3)3.Bài 12: Viết các ptpư thực hiện dãy bieán hoa sau:CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2.Bài 13: Điền CTHH các chất ... BaCl2 và CaCl2?Bài 38: Cho 3,9g hh goàm NaCl vaø KCl hoa tan vaøo nước. Sau đó cho dd AgNO3 vào dd nói trên ta thu được một kết tủa nặng 8,607g. tính tp% các chất có trong hh?Bài 39: Hoà...
 • 30
 • 2,655
 • 84
1000 bài tập hóa học lớp 9 chọn lọc

1000 bài tập hóa học lớp 9 chọn lọc

... lượng hỗn hợp 2 muối : 104x + 126y = 165.658 12 1000 bài tập hóa 9 chọn lọc hay nhất 2015! 1000 bài tập hóa 9 chọn lọc BÀI TẬP 1Hấp thụ 30. 49 lít khí CO2 đo ở đktc vào 2073.156 gam dung dịch ... = 31. 694 (gam) BÀI TẬP 86 36 1000 bài tập hóa 9 chọn lọc hay nhất 2015!Soá mol NaHCO3 = số mol NaOH = 0.36(mol)Khối lượng muối NaHCO3 = 0.36x84 = 30.24(g)BÀI TẬP 96 Cho 107. 494 gam ... = số mol CO2 = 1.033(mol)Khối lượng muối Na2CO3 = 1.033x106 = 1 09. 498 (gam)BÀI TẬP 93 39 1000 bài tập hóa 9 chọn lọc hay nhất 2015!NaOH + CO2 = NaHCO3 (1)x x x2NaOH + CO2 = Na2CO3...
 • 431
 • 5,849
 • 12
các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

... Xỏc ũnh kim loi Y v Z.Chuyên đ III. Bài tập v phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng (gm CTHH của các chất pư và sản phẩm).- Cân bằng ... S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học ca các hp chất vô cơ có th đc tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học ca các hp chất vô cơ ... một phản ứng hóa học, .Cách giải chung: Bài toán có dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có thể là một đơn chất hay 1 hợp chất)- Đặt công thức chất đã cho theo bài toán : -...
 • 38
 • 3,066
 • 7
các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

... Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học sau đây:Câu 7. Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Nêu pp hoá học để nhận biết từng kim loại. Viết các PTPỨ để nhận ... 20.55gam; câu b: 0,3M c. Ba(OH)2 dư, Na2SO4 hết. 20 ,97 gam )IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo)1. LÍ THUYẾTCâu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây.a. 1 2 3 4 5 62 3 3 ... dd HCl dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)e. Đem hòa tan 36,8 gam lá trên vào dd HNO3 đặc dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)(đ/s: b .9, 6g Mg 22,4gam Fe c. 39, 13%Mg 60,87%Fe d. 22,4lit...
 • 30
 • 6,395
 • 20
giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

... chọn đề tài: " ;Giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán Hoá học lớp 8 ".2-II. ... là học sinh trường THCS. IV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Phân dạng các bài toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học của học sinh lớp 8 THCS V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Việc phân dạng các ... về hoá học. Việc giải quyết các bài tập hoá học giúp học sinh tự 4-rèn luyện các kỹ năng viết phương trình hoá học, nhớ các ký hiệu hoá học nhớ các hoá trị của các nguyên tố, kỹ năng tính toán...
 • 33
 • 2,762
 • 2
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

... DƯỠNG HSG HÓA 8 CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... CH2Trần Thị Minh Nguyệt THCS Lý Tự Trọng 8 BỒI DƯỠNG HSG HÓA 8 9 Theo bài ra ta có : (CH2 )n = 58 ⇒n = 58 14 = 5⇒ Ta có CTHH cần lập : C5H 8 * Bài tập vận dụng:1: Hợp chất X có phân ... O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô...
 • 56
 • 3,343
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập hóa học lớp 9 hk1các dạng bài tập hóa học lớp 9 nâng caocác dạng bài tập hóa học lớp 9 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 9 violet1000 bài tập hóa học lớp 9 chọn lọccác dạng bài tập sinh học lớp 9các dạng bài tập hóa học lớp 10các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 8dạng bài tập hóa học lớp 9các dạng bài tập hóa học lớp 10 cơ bảncác dạng bài tập hóa học lớp 11 nâng caocác dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1các dạng bài tập hóa học lớp 11một số dạng bài tập hóa học lớp 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM