0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Tài liệu bồi dưỡng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực THPT môn tin học

Tài liệu dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT - KN

Tài liệu dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT - KN

... trong cấp học. 4.3 .Chuẩn KT- KN là căn cứ để:a.Biên soạn sách giáo khoa các tài liệu hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá. b.Chỉ đạo, ... chất lượng giáo dục.d.Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá đối với từng bài kiểm tra, bài thi; đánh giá kết quả giáo dục từngmôn học, lớp học, cấp học. 4.4.Các mức độ về KT- KN KT- KN phải dựa ... dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng Chương trình giáo dục phổ thông.2 .Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ năngtrong Chương trình giáo...
 • 129
 • 609
 • 4
Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS docx

Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS docx

... GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁOVIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀKIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC,KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCPHỔ THÔNG • Tạo sự yên tĩnh trong lớp học; • Động ... Dạy (hoạt động dạy học của GV)GD ĐT: Giáo dục Đào tạoGDPT: Giáo dục phổ thông GV: giáo viênH: Học (hoạt động học tập của HS)HS: học sinh KTDH: kỹ thuật dạy học KTĐG: kiểm tra đánh giá KT-KN: ... là học sinh được học một cách thụ động hay chủ động.36 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng của chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông, Sách giáo khoa các...
 • 153
 • 1,222
 • 8
Tài liệu tập huấn GV thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT - KN môn sinh

Tài liệu tập huấn GV thực hiện dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT - KN môn sinh

... học, KT G theo chuẩn KT - KN Giới thiệu CT tài liệu tập huấn cho GV thực hiện dạy học, KT G theo chuẩn KT - KN 1.1 Hoạt động 1 2 HOẠT ĐỘNG 3. Giới thiệu tài liệu tập huấn 1. Mục tiêu: - ... chương trình tài liệu tập huấn GV thực hiện dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT - KN của Chương trình GDPT81. Hoạt động 1: Mục tiêu tập huấn 2. Hoạt động 2: Nội dung tập huấn 3. Hoạt ... động dạy học của GV) GD ĐT: Giáo dục Đào tạoGDPT: Giáo dục phổ thông GV: giáo viênH: Học (hoạt động học tập của HS)HS: học sinh KTDH: kỹ thuật dạy học KT G: kiểm tra đánh giá KT- KN: kiến...
 • 154
 • 578
 • 0
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG pdf

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG pdf

... của việc sử dụng tài liệu - Sử dụng kết hợp tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng của chương trình giáo dục phổ thông với tài ... liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng của chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông, Sách giáo khoa các loại tài liệu tham khảo khác. - Sử dụng tài liệu ... trúc của tài liệu Hướng dẫn nội dung chuẩn kiến thức, năng của môn học. 3. Tìm hiểu quy trình soạn bài quy trình soạn câu hỏi bài tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học. ...
 • 126
 • 1,460
 • 13
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤNKIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG ... triển lòng tự tin, hướng phấn đấu hình thành năng lực tự đánh giá cho học sinh. 4. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh Dạy học định hướng năng lực đòi hỏi việc ... loại năng lực khác nhau. Ví dụ năng lực của GV bao gồm những nhóm cơ bản sau: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán tư vấn, năng lực phát triển nghề nghiệp phát triển...
 • 254
 • 4,677
 • 41
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tronggiáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát ... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng ... theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáoviên về đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học. Tài liệu biên...
 • 221
 • 5,984
 • 59
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tronggiáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng ... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng ... dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng năng lực định hướng mạnh hơn đến học sinh. Chương trình dạy học định hướng năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực...
 • 217
 • 2,312
 • 39
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển GDTrHtổ chức biên soạn tài liệu: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định ... Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 31PHẦN II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 44I. Xác định các năng lực chung cốt lõi chuyên biệt của môn Sinh học, cấp Trung học phổ ... pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1023.2. Các phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1133.3. Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm...
 • 236
 • 3,796
 • 50
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

... TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GV VỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾTQUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCMÔN TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ ... phát triển năng lực người học Dạy học theo định hướng hình thành phát triển năng lực người học không chỉchú trọng phát triển các năng lực chung, cốt lõi mà còn chú trọng phát triển cả năng lực chuyên ... đánh giá tronggiáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực. Phần thứ...
 • 227
 • 1,836
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

... giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.1. Đánh giá theo năng lực Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm ... biệt môn Vật được cụ thể hóa từ năng lực chungStt Năng lực chung Năng lực trong môn Vật Nhóm năng lực làm chủ phát triển bản thân1 Năng lực tự học - Lập được kế hoạch tự học điều chỉnh, ... TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HSĐổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra đánh giá thành tích học tập của HS. Đánh...
 • 190
 • 7,898
 • 93
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

... DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMÔN VẬT LÍ (Lưu hành nội bộ)Hà Nội, tháng 6 nãm 2014 1 1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định ... định hướng phát triển năng lực 61 2. Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 632.1. Đánh giá kết quả đánh giá quá trình 632.2. Đánh giá theo chuẩn ... bài tập đánh giá năng lực HS 38Phần II 45DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 451. Xác định các năng lực chung cốt lõi chuyên biệt của môn Vật cấp THPT 451.1. Dạy học định hướng...
 • 167
 • 3,210
 • 53
Tài liệu dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD THCS

Tài liệu dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD THCS

... rõ ràng về kiến thức, năng định hướng thái độ đối với từng chủđề/bài. Dạy học phải theo chuẩn kiến thức, năng. Việc dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng sẽ tạo ... chức dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng thông qua các thuật dạy học tích cực1. Giới thiệu một số phương pháp thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo ... DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾNTHỨC, KĨ NĂNG THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠYHỌC TÍCH CỰCI. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCHCỰC TRONG DẠY HỌC MÔN...
 • 132
 • 1,328
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực THPT môn tin học

Tài liệu bồi dưỡng dạy học kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực THPT môn tin học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC ... pháp dạy học ở trường trung học 5. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhPhần II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC1. CNTT-TT là năng lực chung, cốt lõi2. Đề xuất năng lực của môn ... đánh giá năng lực người học đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học như sau:Tiêu chíso sánh Đánh giá năng lực Đánh giá kiến thức, kỹ năng 1. Mục đích chủ yếu nhất- Đánh giá khả năng học...
 • 210
 • 718
 • 2
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC CẤP THPT

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC CẤP THPT

... hợp: Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng của chương trình giáo dục phổ thông với tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng ... TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG2Biên soạnNGÔ VĂN HƯNG ... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNMÔN SINH HỌCCẤP THPT (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)Hà Nội, tháng 7/ 2014BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC...
 • 156
 • 1,247
 • 1
Dạy học và kiểm tra đánh giá theo CKTKN đối với các môn bằng điểm số

Dạy học kiểm tra đánh giá theo CKTKN đối với các môn bằng điểm số

... hớngdẫndạyhọcvàkiểmtra,đánhgiákếtquảhọctậpcácmônđánhgi bằng điểmsốtheochuẩnkiếnthức,kĩnăngBình ph ớc, ngày 21 /7/2009 1.MộtsốvấnđềvềChuẩnkiếnthức,kĩnăng1.1. ... các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp cả cấp học Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn SGK, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục 1.3. ... định nội dung biện pháp dạy học phù hợp cho từng nhóm đối t ợng. Cụ thể là phải dễ hoá bằng cách gợi mở, dẫn dắt, làm mẫu đối với học sinh yếu, HS có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; mở...
 • 12
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp 5 giải pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn và kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới ppdhtài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí thcs 2014tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn hóa học thcs 2014tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn gdcd thpt 2014tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình gdpt môn vật lí cấp trung học phổ thông pdftai liêu tap huan xây dung cac chuyen de day hoc va kiem tra danh gia theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinhtài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngu van học thcs 2014ài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn địa lí thcs 2014ài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn lịch sử và địa lý lí thcs 2014217 trtài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn hóa học thpt 2014thu hoach tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí thcs 2014day học va kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn mĩ thuật thcsgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhđổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh môn sinh học 9dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát lực của học sinh mon sinh học 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật