0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 tham khảo bồi dưỡng

tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 tham khảo bồi dưỡng

tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 tham khảo bồi dưỡng

... thi n huế đề thi học sinh giỏi tỉnh sở giáo dục-đào tạo LớP 9 THCS năm học 2005-2006 đề chính thức môn thi: tiếng anh (vòng 2) thời gian làm bài : 120 phút (Thí sinh làm bài trên đề thi ... sở giáo dục-đào tạo đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh -THCS tỉnh thừa thi n huế năm học 2004-2005 * * * đề thi chính thức môn thi: tiếng anh lớp 9 (vòng 1)ngày thi : 12 - 4 -2005_____________________________________________________________________________________HƯớNG ... lectures S 1 sở giáo dục-đào tạo đề thi chọn học sinh giỏi -THCS THNH PH H CH MINH năm học 2004-2005 * * * đề thi chính thức môn thi: tiếng anh lớp 9 (vòng 1)ngày thi : 12 - 04 -2005 thời gian...
 • 231
 • 1,508
 • 3
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... !$*($"$/("!#J#Q)'NF!1"*$% !!/"(!'BN 99 6T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 45. On hearing the good news, all of the children were too exciting ... disadvantages. What do youthink about this statement? Write a passage of about 150 - 170 words to support youropinion (10 points).@HT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 34=-'ABCDE4FGH>6@DIJ-5HBCKH>6@DIJL6>@DIJ-!J%",("%$$(!0!O".$"($$!5!2*2/$%2/$%($6"!7!:(""$&(!!?"2(((/"$"$!E!1$/"""(/(*"!F!2"$*T*"(!G!?/"$$%$$&$&&!8!2($34$($"",(!-!2"(**%*$(($$"$"%"!:,*%8':,,8345-'ABCDE4FGH>6DIJ-5HBCKH>6DIJL6DIJ-:!*"0+!6%" ... @T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 A. threatening seriously B. seriously threateningC. seriously threatened D. serious threat 29. When in the army, we were...
 • 55
 • 6,443
 • 40
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

... câu đúng đợc 0,1 điểm8 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án)PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VĨNH YÊNGIAO LƯU HỌC SINH GIỎI ĐỀ BÀI MÔN TIẾNG ANH LỚP 8Thời gian làm bài ... của toàn bài thi Các giám khảo Số phách(Bằng số) (Bằng chữ) (Ký và ghi rõ họ tên) (Do Trưởng Ban chấm thi ghi)13ĐỀ CHÍNH THỨC Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp ... more than eighty stores in the mall. 9- The toys kept in the box are worth 30 dollars.12 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án) 9. “ War and Peace” …………………… the longest...
 • 23
 • 16,566
 • 57
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 (có KEY)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 (có KEY)

... GD & ĐT Nghệ An ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGTrường THPT Anh Sơn1 Năm học: 2008-20 09 MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP 10Thời gian: 120 phútHọ và tên: …………………………………… Lớp ………………………………………. ... ĐT Hà NộiTrường THPT Phú Xuyên BĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phútHọ và tên thí sinh: ………………………………………. Lớp: ……………………SBD: 43. Which exits ... Trường THPT Ngọc Tảo Năm học: 2008-20 09 MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP 10Thời gian: 180 phútHọ và tên: …………………………………… Lớp ………………………………. I. PHONETICSA. Identify the word...
 • 126
 • 21,110
 • 95
Đề chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo bồi dưỡng

Đề chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo bồi dưỡng

... ÔN THI HSG TIẾNG ANH LỚP 81. We must hand in the exercise _______ o'clock.A. before B. between C. on ... at times D. since18. I think we should organize some shows to ______ the fund for the poor.A. collect B. bring C. offer D. raise 19. Would you like me to get you something to drink? - ______A. ... fond21. Would you ______ helping me move this table? – No, of course not.A. please B. mind C. suggest D. prefer22. There is nothing ______ to do in this small town.A. exciting B. amazed C....
 • 4
 • 1,828
 • 36
Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... heartily.4 thi hc sinh gii mụn Ting Anh lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) s 1:sở giáo dục & Đào Tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Cao Bằng năm học 20 09- 2010 Môn thi : tiếng Anh Ngày thi ... The 1ĐiểmSố phách đề số 2 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Môn: Tiếng Anh - Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIHọ và tên: Trường: ... good connectors 0,51 Đề số 4: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA ANĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2011-201222 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)Question...
 • 27
 • 10,827
 • 26
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

... holiday. 6TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN)10. This cheque has not been signed - No THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9( §Ò Sè 3)Question ... beginning to put (7) knowledge to work16TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN)ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 (§Ò Sè 15)Question I: Phonetics (5 points) ... or something different?” - “______.”A. Anything will do B. Yes, pleaseC. Never mind D. I don’t mind21TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) 59. Minh...
 • 31
 • 22,867
 • 100
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tham khảo

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tham khảo

... cờ bày trên mặt biển. ( ) c) Trong tiếng gió thổi, ta nghe tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve ran và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần trục từ trên các tầng than, bến cảng vọng lại. ( ... VIỆT(BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ, GIỎI LỚP 5) Đề 1:Câu 1: (4đ) Cho câu “ Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy: a) Xác định các danh từ, động từ, ... mỗi câu sau: a) Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa, tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ rưng vang lên. b) Mỗi lần tết đến đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà...
 • 75
 • 2,657
 • 4
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

... can (9) (speak) English.8. He(10) (eat) a lot of meat?2ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm bài 120 phútFull name: ……………………………………. Class: ….I . Chọn đáp án thích hợp ... D. with 9. A. me B. I C. my D. I'm10. A. a B. any C. many D. a lotYOUR ANSWERS1. 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. …………6. …………… 7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. …………IV. Điền một từ thích hợp vào ... their exams .A. many B. some C. any D. a 18 . The boy looks a little thin , ______ he is strong.A. and B. for C. or D. but 19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking .A....
 • 6
 • 11,311
 • 436
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

... Phïng1 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm) Câu 3:Phân tích bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh. Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng thanh ... Phïng33 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)PHẦN I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)* Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại đáp án đúng nhất vào tờ giấy thi. 1. ... THCS Phan §×nh Phïng36 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)b. Công dụng các dấu câu : Dấu câu Công dụngDấu phẩy 1 Phân tách các vế trong một câu ghép...
 • 73
 • 10,405
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 tinh vinh long 20082009dap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 cấp tỉnhbộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảotổng hợp đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh kèm đáp áncác đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh kèm đáp ánđáp án các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 chọn lọc tham khảo 2các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 thành phố hồ chí minh kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi huyện tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tỉnh tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ