0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... !$*($"$/("!#J#Q)'NF!1"*$% !!/"(!'BN 99 6T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 45. On hearing the good news, all of the children were too exciting ... disadvantages. What do youthink about this statement? Write a passage of about 150 - 170 words to support youropinion (10 points).@HT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 34=-'ABCDE4FGH>6@DIJ-5HBCKH>6@DIJL6>@DIJ-!J%",("%$$(!0!O".$"($$!5!2*2/$%2/$%($6"!7!:(""$&(!!?"2(((/"$"$!E!1$/"""(/(*"!F!2"$*T*"(!G!?/"$$%$$&$&&!8!2($34$($"",(!-!2"(**%*$(($$"$"%"!:,*%8':,,8345-'ABCDE4FGH>6DIJ-5HBCKH>6DIJL6DIJ-:!*"0+!6%" ... @T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 A. threatening seriously B. seriously threateningC. seriously threatened D. serious threat 29. When in the army, we were...
 • 55
 • 6,440
 • 40
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

... câu đúng đợc 0,1 điểm8 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án)PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VĨNH YÊNGIAO LƯU HỌC SINH GIỎI ĐỀ BÀI MÔN TIẾNG ANH LỚP 8Thời gian làm bài ... của toàn bài thi Các giám khảo Số phách(Bằng số) (Bằng chữ) (Ký và ghi rõ họ tên) (Do Trưởng Ban chấm thi ghi)13ĐỀ CHÍNH THỨC Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp ... more than eighty stores in the mall. 9- The toys kept in the box are worth 30 dollars.12 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án) 9. “ War and Peace” …………………… the longest...
 • 23
 • 16,556
 • 57
Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... heartily.4 thi hc sinh gii mụn Ting Anh lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) s 1:sở giáo dục & Đào Tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Cao Bằng năm học 20 09- 2010 Môn thi : tiếng Anh Ngày thi ... The 1ĐiểmSố phách đề số 2 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Môn: Tiếng Anh - Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIHọ và tên: Trường: ... good connectors 0,51 Đề số 4: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA ANĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2011-201222 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)Question...
 • 27
 • 10,814
 • 26
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

... Phïng1 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm) Câu 3:Phân tích bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh. Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng thanh ... Phïng33 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)PHẦN I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)* Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại đáp án đúng nhất vào tờ giấy thi. 1. ... THCS Phan §×nh Phïng36 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)b. Công dụng các dấu câu : Dấu câu Công dụngDấu phẩy 1 Phân tách các vế trong một câu ghép...
 • 73
 • 10,396
 • 16
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

... (5)___________in his writings.18Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án)HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 NĂM HỌC: 2013 – 2014MÔN: TIẾNG ANH I. PHONETICS: a. Choose one ... 12. 9. He loves collecting stamps. He has hundreds of stamps in his collection. 10.Please write to me soon and tell (me) about your family. Đề số 3:ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: TIẾNG ANH LỚP ... điểnI/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các các từ còn lại trong câu: (5đ)13Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án)XI/ 10 điểm – Mỗi câu đúng 2 điểm.1....
 • 30
 • 18,106
 • 135
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... 10.D24SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP 9 THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài 120 phút( Đề thi gồm 4 trang)ĐỀ 4I. Choose the word in each group ... A.main B.complain C.certa in D. entertain 9. A.good B. noon C. soon D. food10. A sing B. morning C.long D.angry 21 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 13. Tom (wash) his hands. He has just ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP 9 THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài 120 phút( Đề thi gồm 06 trang)ĐỀ 2I. LISTENING: (2ms)Part 1: Listen to...
 • 37
 • 14,256
 • 145
Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx

Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx

... làm đúng- Điểm bài thi = 4- Tổng điểm toàn bài làm tròn đến 0,25.ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) §Ò Sè 14Question ... the following/next day. 9. They are being made to study hard by their teacher.10.No one has signed this cheque.ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ... prepositions, correct articles 1+ Good connectors 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )§Ò Sè 12 64. Edison died at the age...
 • 24
 • 9,474
 • 108
bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

... when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 – ĐỀ 2 - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2 SECTION TWO. GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question ... của học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, 5 điểm - Ngữ pháp: 2 điểm The end KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ... 5. I’m learning English __________ I want to get a better job. 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 MÔN: TIẾNG ANH .THỜI GIAN 150 PHÚT Part I. Choose the word whose underlined part...
 • 25
 • 2,963
 • 5
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( Key ) pps

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( Key ) pps

... learn this poem by heart.Phũng GD T Thng Bỡnh Đề chính thức Đề thi khảo sát học sinh giỏi Năm học 2010 - 2011 Môn: Tiếng Anh lớp 9 Thời gian: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) Đề bàiI-Choose ... her. Số báo danh: đáp án - hớng dẫn chấm. Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 9 - thcs Môn : Tiếng Anh ®¸p ¸n - híng dÉn chÊm. §Ò thi kh¶o s¸t häc sinh giáiM«n : TiÕng Anh Líp 9 I.( 5 ®iÓm) ... been towingPhũng GD Thng Bỡnh Đề chính thức Đề thi khảo sát học sinh giỏi Năm học 2010 - 2011 Môn: Tiếng Anh lớp 9 Thời gian: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) Đề bàiI-In three of the four...
 • 24
 • 4,761
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 tinh vinh long 20082009dap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 cấp tỉnhtổng hợp đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh kèm đáp áncác đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh kèm đáp ánđáp án các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 chọn lọc tham khảo 2các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 thành phố hồ chí minh kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi huyện tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tỉnh tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ