0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Tiếng Anh >

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

... Câu 1 : ( 4 điểm ) Lần lượt điền các dấu câu sau : (, ) (. ) (, ) (: ) ( - ) (, ) (? ) (: ) ( - ) ( !) ( ) ( .) ( ,) (. ) (. ) (, ) (, ) (. ) ( ,) (, ) (, ) (, ) (. ) (. ) (: ) (- ) (! ) ( !) (! ) ( ?) ( )Câu ... Phïng14 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 007-20 08) I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ Đọc đoạn văn, khoanh trũn vào ... Phïng33 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)PHẦN I: Trắc nghiệm (3 ,0 điểm)* Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại đáp án đúng nhất vào tờ giấy thi. 1....
 • 73
 • 10,396
 • 16
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( đáp án)

... nước(0,5) Bảo vệ, gìn giữ… (0 ,5)31Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) 32Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) Câu 5 : (4 điểm)Ở Nga năm 1917 ... cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? HếtĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM6Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... Mười0.5 18 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) Năm 1905, Phan Bội Châu sanh Nhật với mục đích cầu viện, rồi từ cầu viện chuyển sang cầu học. Năm 1905-19 08, Hội phát động...
 • 32
 • 55,984
 • 216
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 đáp án

... Ph¬ng21Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2 đ)Đọc đoạn văn:“Tôi lắng nghe tiếng hai cây ... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 20 08- 2009 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng37Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi ... Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng thanh1đPh¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng22Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 007-20 08) I.TRẮC...
 • 77
 • 84,290
 • 253
Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 ( đáp án)

... miềnTrung.41Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) HẾT ĐỀ SỐ 5:ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎIThời gian:90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 ( 2 điểm)a) Dựa vào lược ... 1993 = 24 .8% + 2001 = 34.0%Vẽ đúng thẩm mĩ – tên biểu đồ…0,252Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: ĐỊA LÍCâu Đáp án Điểm ... điểm1 điểm HẾT ĐỀ SỐ 9:MÔN: ĐỊA LÍ 8 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu1. (1 ,5đ)22Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) Câu 2 (2 ,5 điểm)Châu Á...
 • 55
 • 106,092
 • 763
Tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 ( đáp án)

... (0 ,5 điểm) 8 TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) Đề số 2:ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) A. VĂN – TIẾNG VIỆT (6 ... không? Vì sao?Câu 4: (4 điểm)7TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) Câu 1 (1 điểm):Đọc đoạn trích dưới đây (chú ý các từ in đậm), theo em thể thay các từ quên bằngkhông, ... làm cụ thể, thi t thực. ( chú ý : Trong bài viết không được nêu tên trường, lớp, tên thầy cô giáo cụ thể) Đề số 13: 18 TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) - Bán chó...
 • 68
 • 83,385
 • 744
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( đáp án)

... Mary.Part VIII- ( điểm) - Nội dung (content): 1.5 điểm- Từ vựng (vocabulary): 0.5 điểm- Ngữ pháp (grammar): 0.5 điểm 18 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( đáp án) - Tính ... điểmCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án b b c a c b b b d c a c a a cIV. ( 1m) Mỗi câu đúng đợc 0,1 điểm 8 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( đáp án) PHÒNG GIÁO DỤC ... C. beside D. in2 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( đáp án) 10- This school is different from mine.V- Fill in each blank with a suitable preposition. (2 ,5ms)1-in 2- of...
 • 23
 • 16,556
 • 57
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... C314@5Z:3_``_4F3G3daaf4F1343431J_b3_J0a334i3`1_46NT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 90!1$/ ( ( $% ( CyA (  5!'" ( $$/"$ ( "&$"$$!y?$ (  ... ;?$-!2/"3&"%" ( $S (  ( 4$&!'!2/"&"%" ( $S (  ( 4$&!:!?S (  ( 4$&"%" ( &!+!.%" ( S (  ( 4$&!5OT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9>/P$&%/$"$Q ( ."!'*/ ( , ... each)-!h1GC`1 ( $%""O!0!?G_J_3$%C5!G3a3` ( $"$$"&$"!7!?G34, ( +&2/$$"!!3G_31$%"*U1"&% ( "*&$E!f_1&$%$,$%"/$!F!,i3`cG4F$%""" ( $,&"$&*!G!*" ( ( %$& $( $% ( %/!6=T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9?>/P$V:'W!O&"36&%",&!?$$$3"$&!?""/"*%$*" ( %" ( $%,* ( $!2*$%,$%$$%6!>/P$_g1$/!?$$"!:% ( ,", ( **!.$/&$ ( " ( >/P$&%/$"$Q ( ."!'*/ ( ,"$/&%$"$,*"!+& ( ," ( **%4$&!2& ( $%"$$!?,"$*$" ( ,"3$!;,""$"%!2*$% ($ 3/$6$%$&&%"$$%"%&/!?"%&/"H% ( 3"&%"$*$ ( ( ( !)" ($ 3/"/$ ( $**"$`_b!J"$"%&/"/","!:%$%3"$$$*$ ( ""!?"$$% (  ( $$%**" (  ( $%" ( !-U/"$&$*>/P$C'!2"$$"+!2"$$&:!2$$";!2"$$$ /( ( 0U/ ($ "V_gWC'!%:!&%"+!6;!"%&/5U+& ( ,">/P$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!& ( $%"+!$$":!& ( &,";!/&$>/P$7U?/$ ( V`_bW&"& ( &!!!!!!!!!!!!!!!!'!$ (/ :!"$+!&%&;!U.%&/>/P$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!H%&% ( +!,$":!$$"";!$*%"*"!Part...
 • 55
 • 6,440
 • 40
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... với 31Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn 7Thời ... tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3 im) ... giấy trắng . Đề số 3: PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11 tháng...
 • 34
 • 108,628
 • 521
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

... 0,50,50,50,50,50,50,50,5Cõu 2 ( 4 im )1) ( 1 im )Ta cú: RAB = 9 =3232RR 18 )RR( 18 (1 ) RAB = 8 =3232RR 18 )R 1 8( R (2 ) T (1 ) v (2 ) rỳt ra R3 = 18 - R2 Thay vo (2 ) ta c R2 = 12; R3 = 6 2) ( 1 ... d2’O1O2F’1F2Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đáp án đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 20 08 NộI DUNGđIểMCõu 1 ( 4 im ) Gi21F;F l lc do q1 ... Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 20 08 Thời gian làm bài : 180 phút Cõu 1 (4 im)Cho hai in tớch im q1...
 • 5
 • 24,060
 • 1,054
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cuối bậc tiểu học

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cuối bậc tiểu học

... bậc tiểu học Môn Tiếng Việt / Tr .8/ 67)Câu 3: ( Câu 3/ đề 7/ Tuyển tập đề thi HSG bậc tiểu học Môn Tiếng Việt / Tr.13/ 78) Câu 4: ( Câu 3/ đề 12/ T.tập đề thi HSG bậc tiểu học Môn Tiếng Việt ... / đề 9/ 40 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học / Tr.15/ 81 )Câu 4: ( Câu 2/ I / đề 10/ 40 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học / Tr.16/ 84 )Câu 5: ( Câu 2/ I / đề 12/ 40 đề ôn luyện Tiếng ... Tr.49/153) ( Câu 2/ I / đề 36/ 40 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học / Tr.51/1 58) Câu7 : ( Câu 131/ Luyện tập về Cảm thụ văn học ở Tiểu học / Tr.79/ 131)Câu 8: ( Câu III/ đề 31/ 40 đề ôn luyện Tiếng...
 • 41
 • 13,570
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếtcác đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ántr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếtđáp án các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 chọn lọc tham khảo 2tuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi môn toán 9 cấp huyện có đáp ántuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán 7 cap huyen co đap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ