0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

... H2S và khơng chất nào bị oxi hóaD. SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 14 : Chọn câu sai A. H2S chỉ tính khử B. SO3 chỉ tính oxit axitC. SO2 vừa tính khử vừa tính oxi ... cộng hóa trị cực. C. số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.D. Lớp e ngồi cùng 7e Câu 8: Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử của các ngun tố halogen đã nhận hay nhường ... D. 5, 2, 4 Câu 22 : SO2 vừa tính oxi hóa, vừa tính khử vì trong phân tử SO2A. S mức oxi hóa trung gian B. S mức oxi hóa cao nhấtC. S mức oxi hóa thấp nhất D. S cịn 1 đơi...
 • 19
 • 16,479
 • 250
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

... lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc ... tổng số ánh sáng chiếu xuống mặt đất đợc sử dụng cho quang hợp III.Chất lợng và cờng độ ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của tán cây rừng IV.Chất lợng và cơng độ ánh sáng thay đổi theo ... phóng qua quá trình hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các...
 • 14
 • 2,527
 • 1
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý có đáp án

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý đáp án

... thể bị điện giật chết nếu dòng điện 50 mA chạy qua gần tim. Anh thợ điện trẻ, đẹp trai ĐHCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ. 5 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm ... ĐHCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ. 10 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Th.S Đỗ Quốc Huy (chủ biên) 3.19. * Phân tử lưỡng cực gồm hai ion ... M giá trị: a) 0 T b) 15,9 T c) 4.10 – 5 T d) 2.10 – 5 T A I B M Hình 9.2 ĐHCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ. 29 ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm...
 • 37
 • 1,975
 • 2
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

... khác là: a. Không cấu tạo tế bào b. Là sinh vật nhân sơ c. nhiều hình dạng khác nhau d. Là sinh vật nhân chuẩn 18. Đặc điểm ở vi rút và không ở các vi sinh vật khác là: ... bắt đầu sinh trưởng b. Vi sinh vật bắt đầu giảm sinh trưởng c. Vi sinh vật dừng sinh trưởng d. Vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhất 5. Vi sinh vật nào sau đây thuộc nhóm ưa ấm ? a. Vi sinh vật ... là: a. Đều lối sống tự dưỡng b. Đều sống cố định c. Đều lối sống hoại sinh d. Cơ thể cấu tạo đơn bào hay đa bào 7. Sinh vật nào sau đây cấu tạo cơ thể đơn bào và nhân chuẩn...
 • 57
 • 6,600
 • 11
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Sinh học 11- chuuẩn

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Sinh học 11- chuuẩn

... Mất phân cực ( Khử cực)  Đảo cực  Tái phân cực. B. Đảo cực  Tái phân cực  Mất phân cực ( Khử cực) C. Mất phân cực ( Khử cực)  Tái phân cực  Đảo cực D. Đảo cực  Mất phân cực ( Khử cực)  ... loại sau:A. bẩm sinh, học được, hỗn hợp B. bẩm sinh, học đượcC. bẩm sinh, hỗn hợp D. học được, hỗn hợp 149 .Học sinh đi học đúng giờ là loại tập tính:A. bẩm sinh B. hỗn hợp C. học được D. cả ... D. đường kính tán lá 160 . Phi tôcrôm là 1 loại prôtêin hấp thụ ánh sáng tồn tại ở 2 dạng:A. ánh sáng lục và đỏ B. ánh sáng đỏ và đỏ xaC. ánh sáng vàng và xanh tím D.ánh sáng đỏ và xanh tím...
 • 26
 • 46,348
 • 2,108
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC docx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC docx

... thể kết luận tính trạng kích thước cánh tuân theo quy luật di truyền nào?- Phép lai thuận: P ♀ cánh dài × ♂ cánh ngắn → F1: 100% cánh dài. - Phép lai nghịch: P ♀ cánh ngắn × ♂ cánh ... sau đây là thể lệch bội? A. Một hay vài cặp NST nào đó số lượng tăng lên hay giảm xuống.B. 1 hay vài cặp NST nào đó số gen tăng lên hay giảm xuống. C. Sự thay đổi số gen của một cặp NST ... sau đây là thể đa bội? A. Một hay vài cặp NST nào đó số lượng tăng lên hay giảm xuống.B. 1 hay vài cặp NST nào đó số gen tăng lên hay giảm xuống. C. Sự thay đổi số gen của một cặp NST...
 • 13
 • 5,196
 • 119
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là...
 • 4
 • 3,090
 • 44
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

... thế của mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường ở cửa hàng là gì?A. Việc thanh toán đảm bảo an ninh hơnB. Việc xác định tình trạng của hàng hóa dễ dàng hơnC. thể mua hàng trong suốt ... vào khu vực nào?A. Khu vực số 1 B. Khu vực số 2 C. Khu vực số 3 D. Khu vực số 4 NGÂN HÀNG CÂU HỎIÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. 2 bit B. 8 bit C. 10 bit D. 16 bit002: 1 KB bằngA. 1000 ... một mật khẩu ít hơn 6 mẫu tựB. Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)C. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạnD. Chỉ thay đổi mật khẩu...
 • 70
 • 75,303
 • 370
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh 9

... Câu hỏi 57: Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm: A. HbA thị thay đổi bởi HbF B. HbA thị thay đổi bởi HbS C. HbS thị thay đổi bởi HbA D. HbA thị thay đổi bởi HbE E. HbA bị phá huỷ Câu hỏi ... K E. Gi, L, P, K Câu hỏi 65: Đột biến xôma là đột biến xảy ra ở: A. Hợp tử B. Tế bào sinh dục C. Tế bào sinh dưỡng D. Giao tử E. Tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng Câu hỏi 66: Nếu đột biến ... liên kết hoán vị gen ở một trong hai giới C. Di truyền liên kết với giới tính D. A và C đúng E. A, B và C đều đúng Câu hỏi 178: Sự hoán vị gen với tần số trao đổi chéo 50% đặc điểm:...
 • 113
 • 1,808
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 8ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 7ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 6ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học phan khắc nghệngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cương a1 co dap anngan hang cau hoi trac nghiem sinh 11 co bancâu hỏi trắc nghiệm sinh học và đáp án khối bcau hoi trac nghiem sinh 12 co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ