0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : HS cần nắm được: - Các loại rừng ở nước ta: Vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển ... khăn: Biển động do bão, gió mùa đông bắc, môi trường suy thoái nguồn lợi bị suy giảm. 2. Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản GV : - Bản đồ kinh tế Việt Nam - Lược đồ lâm nghiệp- thuỷ ... thuyền tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đầu: Kiên Giang, Cà Mau, BR-V Tàu Bình Thuận. - Nuôi trồng thuỷ sản: gần đây phát triển nhanh: Cà Mau, An Giang Bến Tre - Xuất khẩu thuỷ sản...
 • 10
 • 704
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

... I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức: - HS phải nắm được đặc điểm phát triển phân bố một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu một số xu hướng trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở nước ... là về sự phân bố sản xuất nông nghiệp , với sự hình thành các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. 2. Về kĩ năng: - Kĩ năng phân tích bảng số liệu. - Kĩ năng phân tích ... CH: Cây công nghiệp lâu năm? Phân bố (trung du mièn núi) CH: Kể tên những sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu? CH: Nước ta có điều kiện gì dể phát triển cây công nghiệp nhất...
 • 7
 • 955
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến Thức : - HS hiểu được cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng - HS phải nắm được tên của một số ngành công nghiệp ... nghiệp có tỉ trọng lớn dựa trên các thế mạnh nào?  tài nguyên, nguồn lao động, thị trường trong nước, xuất khẩu Chuyển : để hiểu biết về sự phát triển phân bố của các ngành công nghiệp ... hưởng đến sự phát triển phân bố công nghiệp ? 2. GT Bài mới : 3. Bài mới Hoạt động của GV HS Nội dung chính HĐ 1: Cơ cấu ngành công I. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG Hoạt động của GV HS Nội...
 • 8
 • 623
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

... trường, trong GDP, nông -lâm- ngư nghiệp tỉ trọng cao nhất chứng tỏ nước ta là nước nông nghiệp - Mốc năm 199 5: Bình thường mối quan hệ Việt-Mĩ Việt Nam gia nhập A SEAN - Mốc năm 199 7: Cuộc ... theo hướng công nghiệp hoá. - Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực toàn cầu. * Khó khăn, thách thức: Một số vùng còn nghèo, ckiệt tài nguyên, ô nhiễm môi SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ ... tế , những thành tựu , khó khăn thách thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội 2. Về kĩ năng: - Kĩ năng phân tích biểu đồ về quá trình diễn biến của hiện tượng địa lí ( ở đây là sự...
 • 7
 • 1,022
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

... năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 647 4,6 :9 0 40 =7 1,6 % 1 199 , 3: 90 40 =1 3,3 % 1366. 1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 200 2: 832 0, 3:1 283 1,4 =64 ,9 % ... 233 7, 3: 1283 1,4 =1 8,2 % 217 3, 8:1 283 1,4 =16 ,9 % b/ Từ bảng số liệu biểu đồ đã v , hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích tỉ trọng diện tích gieo trồng của các loại cây lương thực ... số liệu SGK HS: - Chuẩn bị theo hướng dẫn III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra bài : a. Xác định trên bản đồ hình 9. 2 các vùng phân bố rừng chủ yếu? b. Hãy xác định trên hình 9. 2 những ngư...
 • 6
 • 1,206
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

... Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hải sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 2. Về kĩ năng: - Củng cố phát triển kĩ năng xử lí số liệu thống kê phân tích biểu đồ- Xác ... điều kiện với phát triển sản xuất của ngành thuỷ sảncủa đồng bằng sông Cửu Long. 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên HĐ 1: Cả lớp -GV cho HS đọc nội dung của bài tập 1, xác định yêu ... 41.5 4 ,9 5 3,6 100 Cá nuôi 58.3 22.8 18 .9 100 Tôm nuôi 76.7 3 .9 19. 4 100 HĐ 2: Cá nhân Bước 1: GV cho 1 HS lên bảng vẽ Bước 2: HS nhận xét (HS có thể vẽ biểu đồ cột chồng, biểu đồ hình tròn, mỗi...
 • 6
 • 1,137
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ(Tiếp) pps

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ(Tiếp) pps

... Bộ Tây Nguyên. 4. Củng c , đánh giá Hoạt động của GV HS Nội dung chính + Nông nghiệp CH: Dựa vào hình 26. 1, nhận xét tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của vùng ? sản xuất ... trị sản xuất công nghiệp của vùng, của cả nước thời kỳ 199 5 – 2002(Nghìn tỉ đồng) Năm Vùng 199 5 2000 2002 Duyên hải Nam Trung Bộ 5,6 1 0,8 1 4,7 Cả nước 10 3,4 198 ,3 26 1,1 + ... Công nghiệp: 1. Nông nghiệp - Chăn nuôi gia súc lớn chủ yếu lchăn nuôi bò đàn - Thuỷ sản chiếm 2 7,4 % giá trị thuỷ sản cả nước.(2002) - Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển...
 • 6
 • 774
 • 3
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ pdf

... khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp , công nghiệp ở Bắc Trung Bộ? 1.Nêu những thành tựu khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp , công nghiệp ở Bắc Trung Bộ? 2. Kể tên ... nhiên: Hoạt động của GV HS Nội dung chính vùng đồi núi phía tây. CH: Dựa vào bảng 25.2 25. 3, nhận xét về đời sống dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ. CH: Dựa vào số liệu hình 23. 2, hãy ... nhận di sản văn hoá thế giới 4. Củng c , đánh giá ? Điều kiện tự nhiên của Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ? ? Phân bố dân cư...
 • 6
 • 560
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

... vụ xuất khẩu - Các ngành công nghiệp nặng như điện lực, luyện kim đen, màu, hoá chất, vật liệu xây dựng. Về phân bố sản xuất , trung du là địa IV.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Công nghiệp ... hình phát triển kinh tế ở Trung du miền núi Bắc Bộ về công nghiệp , nông nghiệp , dịch vụ 2. Về kĩ năng: - HS cần nắm vững phương pháp so sánh giữa các yếu tố địa lí để phân tích giải ... HS Nội dung chính HS trình bày, góp , bổ sung GV chuẩn xác HĐ 2: Nông nghiệp CH: Kể tên các loại cây trồng? - Phân bố các loại cây : lúa ng , che, hồi, hoa qủa? - Nhận xét về cơ cấu...
 • 9
 • 716
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

... ảnh III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài c : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. GT Bài mới: SGK 3. Bài mới Hoạt động của GV HS Nội dung chính HĐ 1: Vị trí địa giới hạn lãnh thổ ... gọi là trung du địa hình đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng CH: Với địa hình đó thuận lợi phát triển kinh tế như thế nào?  Có tài nguyên khoáng sản , thuỷ điện phong phú đa dạng. - Khí ... cư , xã hội của vùng. - Hiểu sâu hơn sự khác biệt giữa hai tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc, đánh giá trình độ phát triển hai tiểu vùng tầm quan trọng của các giải pháp bảo vệ môi trường, phát...
 • 10
 • 696
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa lí 9 bài 8 – sự phát triển và phân bố nông nghiệp phần bài tậpbài 12 sự phát triển và phân bố công nghiệpbài giảng sự phát triển và phân bố công nghiệpbai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepgiao an dia ly lop 9 bai 10giao an dia ly lop 9 bai 38Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ