0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI potx

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf

... kiến Bài tập 3: - Rìa lục địa gồm thềm lục địa sườn lục địa. Bài tập 4: THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. 1. MỤC TIÊU: a. ... TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết: - Sự phân bố lucï địa đại dương trên BMTĐ, ở 2 nửa cầu B,N. - Biết tên vị trí các lục địa đại dương. b. Kỹ năng: Quan sát. c. Thái đ : Giáo dục ý thức ... tích bề mặt đại dương chiếm bao nhiêu %? TL: + Tên 4 đại dương? TL: BBD; ĐTD; TBD; AĐD. + Đại dương nào có diện tích lớn nhất? TL: TBD. + Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất? TL: BBD....
 • 7
 • 1,005
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. pot

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. pot

... 900m; A 2: trên 60 0m. - B 1: 500m; B 2: 65 0m; B 3: trên 500m + 7.500m. THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm đường đồng mức. ... thực địa dựa vào bản đồ. - Biết đọc và sử dụng các bản đồ tỉ lệ lớn có các đường đồng mức. b. Kỹ năng: Giáo dục ý thức học bộ môn. c. Thái đ : - Biết đọc và sử dụng các bản đồ tỉ lệ ... đường đồng mức. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Lược đồ H 44 pto. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng lược đồ...
 • 6
 • 1,242
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. potx

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. potx

... NGHIỆM: bảng. * Nhóm 1: biểu đồ địa điểm A? * Nhóm 2: Biểu đồ địa điểm B? Nhiệt độ và lượng mưa. Biểu đồ địa điểm A. Biểu đồ địa điểm B. - Tháng có nhiệt độ cao nhất tháng nào? ... trên biểu đồ. b. Kỹ năng: - Nhận biết được dạng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của nửa cấu Bắc và nửa cầu Nam. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh biết cách đọc, khai thác thông tin và rút nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương...
 • 8
 • 1,350
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. pot

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. pot

... VÀ TRÒ. NỘI DUNG. THỰC HÀNH.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Xác định vị trí địa lí, hướng chảy của các dòng biển nóng lạnh trên bản ... * Nhóm 2: Vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam? TL: # Giáo viên: - Braxin, Đông Uùc… - Ben ghê la, Pêru, + So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ... và Nam từ đó rút ra nhận xét chung về các hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới? TL: - Hầu hết các dòng biển nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp (...
 • 7
 • 2,594
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG pot

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG pot

... THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : qua các BT sẽ cung cấp kiến thức cho HS : - Về các khí hậu XĐ ẩm , nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa. ... -15°C : không phải đới nóng ( loại bỏ) E : có mùa hạ nóng > 25°C , mùa đông mát < 15°C , mưa ít vào mùa đông : không phải đới nóng ( loại bỏ) 4) Củng cố : GV nhận xét tiết thực hành, ... bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : Gọi 3 HS lên bảng : - HS 1: câu 1 SGK /38 - HS 2: câu 2 SGK /38 - HS 3: câu 3 SGK /38 3) Giảng : Hoạt động 1: BÀI TẬP 1 Hoạt động dạy và học...
 • 7
 • 707
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI potx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI potx

... TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiên Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó - Hiểu ... MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN. Hoạt động dạy học Ghi bảng a) HS quan sát H 27. 2 đọc tên các I - TRÌNH BÀY, GIẢI Hoạt động 2 : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA GV thực hiện phi u giao việc ... sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu Phi. 2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí. - Đọc ,mô tả phân tích Lược Đô’ , ảnh Địa Lí. - Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (Lượng...
 • 7
 • 1,131
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA 3 KHU VỰC CHÂU PHI potx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA 3 KHU VỰC CHÂU PHI potx

... - Trung Phi : Êtiôpia, Xômali, BuốcKinaphaxô (< 200 THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA 3 KHU VỰC CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS thấy được đặc điểm tự nhiên : KT – ... Ổn định : 2) Kiểm tra bài : - So sánh về sự khác nhau giũa phần phía Tây và phần phía Đông của KV Trung Phi . 3) Giảng : Hoạt động 1 : BÀI TẬP 1 Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT ... Xoasilen, bôtnia, Nam Phi ( Trên 2000 USD /năm)  Nhận xét : không đều , cao nhất ở Nam Phi , Bắc Phi, rồi đến Trung Phi. Hoạt động 2 : ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA 3 KHU VỰC Cho HS thảo...
 • 5
 • 770
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA AUSTRAYLIA pps

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA AUSTRAYLIA pps

... xuyên. 1) Củng c : Bài tập 2 SGK 5) Dặn dò : Ôn lại bài 50 Đọc SGK bài 51 6/ Rút kinh nghiệm: - Bài tập 1 mất nhiều thời gian Sự phân bố Giải thích 1. Miền Bắc : ( Xích đạo ) - ... Phương pháp : đàm thoại , trực quan , nhóm ,phân tích , diễn giải. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : – Tại sao đại bộ phận lục địa Ôxtrâylia có KH khô nóng ? 3) Giảng : Hoạt ... Hoạt động 1 : BÀI 1 Trình bày đặc điểm các KV địa hình Ôxtrâylia Các yếu tố Miền Tây Miền Trung Tâm Miền Đông 1. Dạng ĐH 2. Độ cao TB 3. Đ² ĐH CN Tây Ôxtrâylia 70 0 - 800m...
 • 6
 • 1,513
 • 1
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ pot

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ pot

... 2) KT bài : Dựa vào hình 13.1 , nêu tên và xác định vị trí của các kiểu MT ở đới ôn hoà . Nêu đặc điểm KH của MT ôn đới HD, ôn đới lục địa , MT ĐTH 3) Giảng : Hoạt động 1 : BÀI TẬP ... của đề bài và làm tròn số . qui định 1ô = 100 BÀI TẬP 3 : Nguyên nhân : do sản xuất CN và do tiêu dùng chất đốt ngày càng gia tăng. THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ ... Mục tiêu : - Qua các bài tập thực hành , HS củng cố các kiến thức cơ bản và 1 số kĩ năng về : + Các kiểu KH của đới ôn hoà nhận biết được qua ảnh ĐL. + Ô nhiễm KK ở đới ôn hoà biết vẽ...
 • 5
 • 695
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN PHÍA TÂY ANĐÉT pdf

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT SƯỜN ĐÔNG SƯỜN PHÍA TÂY ANĐÉT pdf

... nghiệm: - Bài tập 1 quá mất nhiều thời gian, các bài tập còn lại không đủ thời gian THỰC HÀNH SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN PHÍA TÂY ANĐÉT I – Mục tiêu : 1) Kiến ... định : 2) Kiểm tra bài : 3) Giảng : Hoạt động 1 : TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH SỰ PHÂN BỐ CỦA MT TN Hoạt động dạy học Ghi bảng a) HS quan sát H 27. 2 đọc tên các MT TN sự phân bố của ... KV. - N2 : Phía đông dãy Anđét chịu ảnh hưởng của gió gì ? gió này ảnh hưởng tới khí hậu sự hình thành thảm TV của KV như thế nào ? khi gió thồi thừ phía Đông vượt qua dãy Anđét sẽ xuất hiện...
 • 5
 • 777
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG ppsx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG ppsx

... tiếp THỰC HÀNH TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Cuộc CMKHKT làm tahy đổi sự phân bố sx CN ở HK - sự tahy đổi trong cơ cấu sx 2) Kỹ năng : - ... 3) Giảng : Hoạt động 1 : VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC 1) Vị trí : - Nằm phía ĐB, lãnh thổ của các QG trải rộng từ Hồ Lớn  ven bờ ĐTD. - Tên các đô thị lớn ở HK : + NiuYork ... dùng dạy học : - LĐ CN Hoa Kỳ - Hình ảnh về CN Hoa Kỳ III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài : - Ko Kt bài...
 • 6
 • 463
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI ppt

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ THÁP TUỔI ppt

... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : - KT phần chuan bị bài làm của HS ở nhà về BT thực hành. 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP 1 Hoạt động dạy học Ghi bảng THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ ... ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : Qua tiết thực hành củng cố cho HS : - Khái niệm MĐDS sự phân bố DC không đồng đều trên TG. - Các khái niệm đô thị, siêu ĐTvà sự phân ... nhiều hơn. - Nhóm tuổi < tuổi LĐ ( 0  14t) giảm . HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : Quan sát hình 4.1 hành chánh Vn yêu cầu : - Đ05c tên lược đồ - Đọc bảng...
 • 8
 • 790
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU pps

Giáo án Địa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU pps

... HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS can name + Kiến thức: - Vị trí địa 1 số quốc gia ở châu ÂU theo cách phân loại khác nhau + Kỹ năng: rèn ... phân tích lược đồ, tranh ảnh, vẽ biểu đồ II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ các nước châu ÂU - Hình ảnh, tư liệu về châu ÂU III/ Hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài c : ... chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giớ 3/ Gỉang bài mới: Hoạt động 1: Xác định vị trí moat số quốc gia trên bản đồ HS lên chỉ trên bản đồ Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ cấu kinh tế HS...
 • 3
 • 891
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU pot

Giáo án Địa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU pot

... Hoạt động 2: Phân tích moat số biểu đồ nhiệt độ lượng mưa  Trạm A: + Nhiệt độ trung bình tháng 1: -90 C - Tháng 7: 190 C - Biên độ nhiệt giữa tháng 1 tháng 7: 280 C - Nhiệt độ ... hợp + Kỹ năng: rèn luyện HS kỹ năng phân tích lược đồ, biểu đồ, so sánh từng kiểu khí hậu rút ra kết luận II/ Phương tiện dạy học: - H53.1 SGK phóng to - Bản đồ tự nhiên châu ÂU - Tranh ... mùa đông: THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I/ Mục tiêu: củng cố lại kiến thức HS đã học ở chương vừa qua + Kiến thức: - Ôn lại cách nhận biết...
 • 5
 • 1,042
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔXXTRÂY-LI-A doc

Giáo án Địa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔXXTRÂY-LI-A doc

... dò : - Đọc trước bài 51 - Xem lại bài thực hành 6/ Rút kinh nghiệm: - Trọng tâm là bài tập 2, can nhấn mạnh hơn - Dựa vào H48.1; H50.2; H50.3 SGK nêu nhận xét về khí hậu của lục địa ... IV - Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra bài : - Tại sao đại bộ phận của Ôx-xtrây-li-a có khí hậu khô nóng 3) Giảng : Hoạt động 1 : bài tập 1 Họat động dạy và học Ghi bảng ... lượng mưa của lục địa Ôx-xtrây-li-a - Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt về đặc điểm phân bố lượng mưa giữa miền đông và miền tây, miền bắc và miền nam, ven biển và nội địa của lục địa Ôx-xtrây-li-a...
 • 5
 • 1,646
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy thiên nhiên châu âu tt potxgiáo án môn toán lớp 7 tên bài dạy thực hành ngoài trời potxgiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy độ cao cua amgiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy môi trường truyền âmgiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng ppsxgiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy độ cao của âm pptxgiáo án địa lý lớp 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pptgiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy ôn tập học kì i docgiáo án vật lý lớp 7 tên bài dạy dòng điện nguồn điện potxgiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy vùng đông nam bộ tiếp theo potxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học ppsxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học pdfgiáo án địa lý 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pdfgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiẻu tình hình môi trường địa phương docxgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật pptxNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ