0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA potx

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. potx

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. potx

... KINH NGHIỆM: bảng. * Nhóm 1: biểu đồ địa điểm A? * Nhóm 2: Biểu đồ địa điểm B? Nhiệt độ và lượng mưa. Biểu đồ địa điểm A. Biểu đồ địa điểm B. - Tháng có nhiệt độ cao nhất tháng nào? ... trên biểu đồ. b. Kỹ năng: - Nhận biết được dạng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của nửa cấu Bắc và nửa cầu Nam. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh biết cách đọc, khai thác thông tin và rút nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương...
 • 8
 • 1,350
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI potx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘLƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI potx

... động 2 : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA GV thực hiện phiếu giao việc cho HS : phân tích 4 biểu đồ KH ở H.28 theo dàn ý sau : Biểu đồ Nhận xét A B C D -Lượng mưa TB năm -Mưa TB ... nóng ít mưa, đông ấm ít mưa THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân ... tả và phân tích Lược Đô’ , ảnh Địa Lí. - Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (Lượng mưa và sự phân bố MôiTrương’ Tự Nhiên) BĐ A  3 MT nhiệt đới NCN : LuBumbasi BĐ B  2 MT nhiệt...
 • 7
 • 1,132
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI ppt

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI ppt

... lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : - KT phần chuan bị bài làm của HS ở nhà về BT thực hành. 3) Giảng : Hoạt động : BÀI TẬP 1 Hoạt động dạy và học Ghi bảng THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ ... tuổi : tăng nhiều hơn. - Nhóm tuổi < tuổi LĐ ( 0  14t) giảm . HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : Quan sát hình 4.1 và BĐ hành chánh Vn và yêu cầu : - Đ05c tên lược đồ ... TUỔI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : Qua tiết thực hành củng cố cho HS : - Khái niệm MĐDS và sự phân bố DC không đồng đều trên TG. - Các khái niệm đô thị, siêu ĐTvà sự phân bố các SĐT ở Châu...
 • 8
 • 790
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

... VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau bài học HS có thể : - Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số - Tìm được sự thay đổi và xu thế thay đổi cơ cấu ... chất lượng cuộc sống của người dân 2. GTBài mới :SGK 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt HĐ 1: HS Làm việc theo nhóm Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999, so sánh hai ... tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 nhỏ hơn THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH...
 • 4
 • 1,189
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNHCÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ pps

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNHCÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ pps

... xây dựng Xi măng 17 ,6 Dệt may Quần áo 47,5 Chế biến thực phẩm Bia 39,8 CH: Nhận xét ngành nào có tỉ trọng lớn, ngành nào có tỉ trọng nhỏ CH: Theo em nên chọn biểu đồ gì? ( hình cột) ... lí, phân tích số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm. 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ kinh tế của vùng Đông Nam Bộ - Bản đồ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNHCÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - Củng cố kiến thức đã học về những...
 • 5
 • 653
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pdf

... thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, địa cầu. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng mô hình khai thác ... kiến Bài tập 3: - Rìa lục địa gồm thềm lục địa và sườn lục địa. Bài tập 4: THỰC HÀNH. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. 1. MỤC TIÊU: a. ... TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết: - Sự phân bố lucï địa và đại dương trên BMTĐ, và ở 2 nửa cầu B,N. - Biết tên vị trí các lục địa đại dương. b. Kỹ năng: Quan sát. c. Thái đ : Giáo dục ý thức...
 • 7
 • 1,005
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. pot

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. pot

... đường đồng mức. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Lược đồ H 44 pto. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng lược đồ ... 900m; A 2: trên 60 0m. - B 1: 500m; B 2: 65 0m; B 3: trên 500m + 7.500m. THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm đường đồng mức. ... TL: 100m. + Tìm độ cao của các đỉnh núi A1; A2; B1; B2; B3? TL: - A 1: 900m; A 2: trên 60 0m. - B 1: 500m; B 2: 65 0m; B 3: Bài tập 2: + Hướng Đông – Tây. + 100m. + A 1: 900m;...
 • 6
 • 1,242
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. pot

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. pot

... năng: - Nêu mối quan hệ giữ dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi chúng chảy qua, kể tên những dòng biển chính. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, ... nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D cùng nằm trên vĩ độ 60 0B. - Giáo viên đánh số tương ứng 1,2,3,4 với A,B,C,D. + Địa điểm 1,2 nằm gần dòng nóng có nhiệt độ là bao nhiêu? TL: - 1 = +30c ... hậu nhiệt đới ). Bài tập 2: Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức. ** Phương pháp đàm thoại. - Dựa vào hình 56 sgk. + So sánh nhiệt...
 • 7
 • 2,594
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ LỚP HỌC. docx

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH. TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ LỚP HỌC. docx

... đưa lên bản đồ. b. Kỹ năng: Biết vẽ sơ đồ đơn giản. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ. b. Học sinh: Sách giáo khoa, compa. ... * Cách v : - Đo khung lớp học chi tiết trong lớp. - Vẽ sơ đ : Tên đồ, tỉ lệ thu nhỏ, mũi tên chỉ hướng Bắc và ghi chú. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ THỰC HÀNH. TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN ... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan. Hoạt động 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Hãy kể tên các loại kí hiệu bản đồ? - Có 3 loại kí hiệu như điểm, đường, diẹân tích. -...
 • 4
 • 1,198
 • 0
Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ pdf

Giáo án Vật lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ pdf

... được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đang được đun. 4. Củng cố : Thu dọn dụng cụ thực hành, đánh giá, rút kinh nghiệm tiết thực hành. 5. Dặn d : – Học sinh ... Học sinh học ôn từ bài Ròng rọc đến bài Nhiệt kế – nhiệt giai. – Tiết sau là tiết kiểm tra. giáo viên phân công các nhóm việc sau đây: – Theo dõi thời gian. – Theo dõi nhiệt độ. – Ghi ... cầm vào bầu nhiệt kế khi đo hoặc khi đọc. I. Dùng nhiệt kế y tế đo nhiệt độ cơ th : 1. Dụng c : nhiệt kế y tế (thủy ngân) 2. Tiến trình đo: – Cầm chặt phần thân nhiệt kế vẩy...
 • 5
 • 1,263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy lực đàn hồi potxgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy khối lượng – đo khối lượng docgiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy ôn tập học kì i docgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy kinh tế châu âu ppsxgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy đòn bẩy ppsxgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy mặt phẳng nghiêng pdfgiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy vùng đông nam bộ tiếp theo potxgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy thiên nhiên châu âu tt potxgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự nóng chảy – sự đông đặc tiếp theo pdfgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự bay hơi – sự ngưng tụ tiếp theo potxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học ppsxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học pdfgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiẻu tình hình môi trường địa phương docxgiáo án môn toán lớp 6 tên bài dạy phép chia phân sốgiáo án môn toán lớp 7 tên bài dạy thực hành ngoài trời potxNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ