0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Mầm non - Tiểu học >

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Cảnh đẹp quê hương ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập các số có 4 chữ số ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập các số có 4 chữ số ppt

... : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập- Thực hành: * Bài 1: - Treo bảng phụ - BT yêu cầu gì? - Nêu cách đọc ... 4700 635 4: - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - BT yêu cầu gì? - Nêu cách viết số? - Đọc số. + Bốn nghìn hai trăm. + Bảy nghìn một trăm mười. + Hai nghìn không trăm linh bảy. - Chấm bài, ... cố về đọc, viết các số có bốn chữ số. Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số. Các số tròn nghìn. - Rèn KN đọc và viết số. - GD HS chăm học . B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C-...
 • 3
 • 823
 • 1
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Phép chia hết và phép chia có dư ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Phép chia hết và phép chia có dư ppt

... học toán B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy HĐ của trò 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: Tính 22 : 2 = 48 : 4 = 66 : 2 = - Hát - 3 HS ... xét, chữa bài. b) HĐ 2: Thực hành: * Bài 1: Tính theo mẫu - Ghi bảng mẫu như SGK - Chấm bài, nhận xét. * Bài 2: - Treo bảng phụ - Muốn điền đủng ta làm ntn? - Chữa bài, nhận ... xét. * Bài 3: - Đã khoanh vào 1/2 số ô tô trong hình nào Vì sao? 4/ Củng c : - Trong phép chia có dư ta cần lưu - 3 HS làm trên bảng- Lớp làm phiếu HT 20 : 3 = 6 dư 2 28 : 4 = 6...
 • 4
 • 11,154
 • 16
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : ĐỌC,VIẾT,SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ pps

Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : ĐỌC,VIẾT,SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ pps

... ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài c : + Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập . 3. Bài mới: a.Hoạt động1:Giới thiệu bài: ... điền được 30 3 < 33 0. + Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh các số có 3 chữ số cách so sánh các phép tính với nhau. * Bài 4: + Yêu cầu học sinh đọc đề bài, sau đó đọc dãy số của bài + Yêu ... b.Hoạt động 2: Ôn tập về đọc viết s : Mục tiêu: HS đọc, viết số có 3 chữ số một cách thành thạo hơn. Cách tiến hành: + 1học sinh nêu yêu cầu của bài tập 1. + Yêu cầu học sinh tự làm bài. +...
 • 6
 • 1,257
 • 12
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số ppsx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số ppsx

... chữa bài ) + Viết số thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, ... b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - Các số tăng liên tiếp từ 31 0 dến 31 9. tự nào ? 2. HĐ2 : So sánh các số có ba chữ số * Bài 3 trang 3 - Yêu cầu HS mở SGK, đọc yêu cầu ... 400 dến 39 1. + Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - HS tự làm bài vào vở 30 3 < 33 0 30 + 100 < 131 615 > 516 410 - 10 < 400 + 1 199 < 200 2 43 = 200 + 40 + 3 + Tìm...
 • 4
 • 772
 • 1
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết các số có năm chữ số thứ tự các số trong một nhóm chữ số. ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết các số có năm chữ số thứ tự các số trong một nhóm chữ số. ppt

... số Viết theo mẫu + HS 1 đọc s : Mười sáu nghìn năm trăm + HS 2 viết s : 16500 - HS 1: Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy. - HS 2: 62007 + HS 1 : Tám mươi bảy nghìn + HS 2: 87000 ... số. - Rèn KN đọc, viết số có năm chữ số. - GD HS chăm học B Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Tổ chức: -Hát ... 2/Luyện tập- Thực hành *Bài 1; 2: - BT yêu cầu gì? - HS thảo luận nhóm đôi - Nhận xét, cho điểm *Bài 3: Treo bảng phụ - Vạch đầu tiên trên tia số là vạch...
 • 4
 • 783
 • 1
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết s có 5 chữ số pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập đọc và viết s có 5 chữ số pptx

... và viết số. - GD HS chăm học B Đồ dùng: GV : Bảng phụ HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Tổ chức: 2/Kiểm tra: Viết và đọc số? - 3 chục nghìn, 3 nghìn, ... bằng số đứng trước cộng thêm 1. a )36 520; 36 521; 36 522; 36 5 23; 36 524; 36 525; 36 526. Luyện tập đọc và viết s có 5 chữ số A Mục tiêu - Củng cố về đọc và viết s có 5 chữ số, thứ tự các số trong ... điểm. *Bài 2: Đọc đề? - Giao phiếu HT - Chấm bài, nhận xét. *Bài 3: - BT yêu cầu gì? - Dẵy số có đặc điểm gì? -Chấm bài, nhận xét. *Bài 4: - GV yêu cầu HS vẽ tia số. - Viết...
 • 4
 • 538
 • 0
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt

... phép tính 31 5+40 =35 5 40 +31 5 =35 5 35 5 -31 5=40 35 5-40 =31 5 sinh? + Số học sinh của Khối lớp 2 như thế nào so với số học sinh của Khối lớp 1? + Vậy muốn tính số học sinh của Khối lớp 2 ta ... hs khối 2 l : 245 32 = 2 13 (học sinh) Đáp s : 2 13 học sinh. + 1 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. Giải: Giá tiền 1 tem thư l : 200+600=800(đồng) Đáp s :8 00 đồng ... lên bảng làm bài1 ,2 ,3/ 3. + Nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: a) Hoạt động 1: n tập về phép + 3 học sinh lên bảng. * Bài 5: + Yêu cầu học sinh đọc đề bài. + Yêu cầu học...
 • 6
 • 1,241
 • 2
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : LUYỆN TẬP pdf

Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : LUYỆN TẬP pdf

... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định tổ chức : 2.Kiểm tra bài c : + Học sinh lên bảng làm bài 1,2 ,3/ 5. + Nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Giới thiệu bài: + Gọi 3 học ... tiêu: HS nhớ được tên bài học mà các em sẽ học. Cách tiến hành: + Giáo viên nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập: Mục tiêu: Như mục tiêu chính ... lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm vào vở. Giải: Số nữ trong đội đồng diễn l : 285 140 = 145 (người) Đáp s : 145 người + Thi ghép hình giữa các tổ. Bài dạy : LUYỆN TẬP...
 • 5
 • 3,617
 • 4
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần ) ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần ) ppt

... sinh cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn. + Chữa bài và cho điểm học sinh. * Bài 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tương tự như với bài tập 1 và cũng có thể giảm bớt cột 4, 5. * Bài 3: + ... BC dài 137 cm + 1 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở + Học sinh làm vào v : 500đồng = 200đồng + 30 0đồng 500đồng = 400đồng + 100đồng 500đồng = 0đồng + 500đồng Bài dạy : CỘNG ... vị tiền Việt Nam. B. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra bài c : + Gọi học sinh lên bảng làm bài 1,2 ,3/ 5. + Nhận xét, chữa bài và...
 • 7
 • 6,197
 • 24
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy :TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần) docx

Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy :TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần) docx

... động 1 : Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính c 3 chữ s : Mục tiêu: Như muc tiêu 1 của bài. Cách tiến hành: * Phép trừ số 432 21 5: + Giáo viên viết lên bảng phép tính 432 215. + ... toán. + Yêu cầu học sinh giải vào vở. 3. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò : + Gọi 1 học sinh nêu lại cách trừ các số có 3 chữ số. + Về nhà làm bài 1,2 ,3 trang 8. Rút kinh nghiệm tiết dạy : ... sinh lên bảng lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở. Giải: Số tem của bạn Hoa l : 33 5 -128 = 207 (con tem) Đáp s : 207 (con tem) + Bài toán hỏi gì? + Cho học sinh dựa...
 • 6
 • 2,672
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt lớp 3 tên bài dạy chính tả nhớ viết cùng vui chơi pptgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy gấp một số lên nhiều lầngiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập thực hành tính trong bảng nhân 7 áp dụng bảng nhân 7 để giải toán potxgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập các số có bốn chữ sốgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập các số có bốn chữ số tiet1giáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6 docxgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy số 10 000 luyện tập pptgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số docgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy các số có 5 chữ số tiếp ppsxgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy ôn hình tròn tâm đường kính bán kính docxgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập pdfgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy các số có bốn chữ số tiếp pptgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy phép cộng các số trong phạm vi 100 000 potgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập chung thực hiện phép nhân chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số giải toán có lời văn ppsgiáo án lịch sử lớp 7 tên bài dạy giải phóng nghệ an tân bình thuận hóa và tiến quân ra bắc 1424 1426 potxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam