0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

... A) 7,14 (l) B) 11,2 (l) C) 6,52 (l) D) 9, 52 (l) B) c, d, e C) a, b, d, e D) b, c E) a, d, e A) CuO bӏ mҩt hơi nưӟc. B) CuO bӏ nóng ... vӟi Oxi trong không khí. E) CuO kӃt hӧp vӟi N2 và Oxi trong không khí. A) 20 B) 56 C) 65 D) 59 E) 71 A) ZPO4 B) Z3(PO4)4 C) Z2(PO4)3 D) Z3(PO4)2 E) Z(PO4)2 A) 20g B) 26,73g C) 24,3g...
 • 55
 • 1,080
 • 0
40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

... thức hóa học phù hợp với hóa trị I của clo36. Công thức hóa học nào phù hợp với hóa trị III của nitơA. NO2B. NH3C. N2OD. NO37. Chọn công thức hóa học khác loại trong số các công thức hóa ... lọc từ cốc vào ống nghiêmẹ , kẹp ống nghiệm rồi… (3)…. Cho nước bay hơi .Chất kết tinh ở đáy ống nghiệm là ….(4)….Chú ý : khi đun ống nghiệm phải hướng ống nghiệm về phía …(5)… người.a.nước ... Mg có hóa trị II , gốc sunfat của hóa trị II. Công thức đúng của muối magie sunfat là :A. MgSO4B. Mg(SO4)2C. Mg2(SO4)3D. Mg2SO432. Cho biết sắt có hóa trị III , công thức hóa...
 • 9
 • 6,837
 • 183
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... hóa trị III, ta có PTHH nào đúng?A. X + Cl2  XCl2B. X + Cl2  XCl3C. 2X + 3 Cl2  2XCl3D. 3X + 2 Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trị III ( câu 97 ) là:A. AlB. FeC. CuD. Zn 99 / ... Na 90 / Để hòa tan hoàn toàn một lượng Zn thì cần dùng 14,7 g dung dịch H2SO4 20%. Khi PƯ kết thúc thể tích H2 thu được ở (đktc ) là:A. 0,672 lítB. 0, 896 litC. 1,12 lítD. 1,344 lít 91 / ... trung tính 96 / Một hợp chất phi kim (X) có công thức là XO2, trong đó nguyên tố X chiếm 50% theo khối lượng . Nguyên tố (X) là:A. PB. SC. CD. N 97 / Cho 11,2 gam một kim loại hóa trị III...
 • 7
 • 8,129
 • 628
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

... là:A. 10g B. 8g C. 9g D. 15g 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các ... 142g D. 162g 94 . Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyêntố nào sau đây:A. Ca B. Mg C. Fe D . Cu 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn ... dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng82. Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng...
 • 7
 • 5,168
 • 166
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

... là:A. 10g B. 8g C. 9g D. 15g 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các ... 142g D. 162g 94 . Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyêntố nào sau đây:A. Ca B. Mg C. Fe D . Cu 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn ... dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng21. Dung dịch HCl có thể tác dụng được với chất...
 • 7
 • 3,259
 • 145
Bài soạn 40 CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 9 - HK II

Bài soạn 40 CAU HOI TRAC NGHIEM SINH 9 - HK II

... trường.ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trả lời A B B D B B C C A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Trả lời C B C B B B D C D C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Trả lời C B D A A A A A D C Câu 31 ... nhiệt độ 90 0CC. Ở nhiệt độ từ 00C đến 90 0CD. Ở nhiệt độ là 550C Câu 35: Cây xanh quan hợp tốt nhất ở nhiệt độ nào?A. 200C – 300CB. 300C – 40 0CC. 100C – 250CD. 40 0C – ... động vật Câu 39: Tảo quang hợp và nấm hút nước hợp lại thành địa y. Tảo cung cấp chất dinh dưỡng cònnấm cung cấp nước là ví dụ về:A. Kí sinhB. Cộng sinhC. Hội sinhD. Cạnh tranh Câu 40: Những...
 • 5
 • 1,423
 • 37
458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

... Z, T, Y, X Đáp án : C Câu 373: (Mức 2) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1) Oxit là:A. ... khỏi dung dịch muối.D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnhĐáp án ; B Câu 398 : (Mức 1)Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm :A. Mg B. Al C. Fe D. Ag .Đáp án : B Câu 399 : ... C Câu 293 : (Mức 3)Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là:A. 193 ,8 gB. 19, 3 gC. 18,3 gD. 183 ,9 gĐáp án: A Câu...
 • 51
 • 7,795
 • 58
458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

... độ, áp suất) (chương 4/ bài 40 /mức 2)A. 9, 55 lít.B. 9, 5 lít.C. 4,75 lít.D. 5 lít.Đáp án: A Câu 255: Đốt hoàn toàn V lít (ở đktc) khí thiên nhiên có chứa 96 % CH4; 2% N2 và 2% CO2 ... Na2O.Đáp án: A Câu 88:Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O. X là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. CO.B. NaHCO3. C. CO2. D. KHCO3.Đáp án: B Câu 89: Khối lượng kết ... tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. 3 ,94 gam.B. 39, 4 gam.C. 25,7 gam. D. 51,4 gam.Đáp án: B Câu 90 : Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào...
 • 68
 • 15,301
 • 102
1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

... 60% và 40% C. 65% và 35% D. 70% và 30% 90 . Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hiđro (đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Hiệusuất của phản ứng là:A. 80% B. 45% C. 95 % D. 90 % 91 . Người ... 95 % D. 90 % 91 . Người ta dùng 490 kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưacháy.Hiệu suất của phản ứng là:A. 85% B. 90 % C. 95 % D. 80% 92 . Đốt cháy 16g chất A cần 44,8 ... dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là:1000 CÂU TRĂC NGHIỆM Môn: Hóa Học 9 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B....
 • 6
 • 3,844
 • 230
30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

... 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngơ Thị Huyền 19. Có thể pha lỗng axit H2SO4 bằng cách:A. Cho từ từ axit vào nước ... KNO3 c/ NaCl, Na2SO4, NaNO3 d/ HCl, K2SO4, KNO3 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngô Thị HuyềnDãy hoat động hóa học của kim loạiLi K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu ... ứng.35 Cho 4,6 g một kim loại X hóa trị I tác dụng hồn tồn với nước cho 2,24 lit khí Hiđro (đktc). Kim loại X là kim loại nào sau đây.36. Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:c/...
 • 3
 • 1,655
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: 458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 hk2câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9các câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9999 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ999 cau hoi trac nghiem hoa huu cocau hoi trac nghiem hoa huu co lop 9giai chitiet 999 cau hoi trac nghiem hoa vo cocâu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP