1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tin học >

BAI 13 BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

... Låüi BAÌI 13: BAÌI 13: BAÍO MÁÛT THÄNG TIN TRONG CAÏC HÃÛ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU b. Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng: * Thế nào là bảng phân quyền truy cập?- Là dữ liệu của CSDL; - Được ... thông tin và nén dữ liệu:* Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin ?- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu.* Thông thường để bảo mật thông tin, ... quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp những gì ?- Bảng phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu.- Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận...
 • 15
 • 3,338
 • 8
Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

... bảo mật thông tin đó là mã hóa thông tin. Khi chúng ta mã hóa theo phương phápnày ngoài việc giảm dung lượng còn tăngtính bảo mật thông tin. 3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu- Trong chương ... 26/03/2009Bi 13 . BO MT THễNG TIN TRONG CC H CSDL I. MC TIấU1. V kin thc: + Bit khỏi nim bo mt v s tn ti ca cỏc qui nh, cỏc iu lut bo v thụng tin. + Bit mt s cỏch thụng dng bo mt CSDL. 2. V k ... v thỏi ỳng n trong vic s dng v bo mt CSDL II. CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH+ Chun b ca giỏo viờn: Giỏo ỏn, Sỏch GK Tin 12, Sỏch GV Tin 12, bng ph;+ Chun b ca hc sinh: Sỏch GK tin 12, v ghi.III....
 • 4
 • 2,048
 • 7
BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

... thông tin , … thì sớm hay muộn các thông tin đó không còn bí mật nữa và không còn có tác dụng bảo vệ . BÀI 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUCÁC HỆ CƠ ... THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆUMÃ HÓA THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆUNgoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin? • Mã hóa thông tin • Mã hóa thông tin Thông ... quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp những gì?• Bảng phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu.• Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận...
 • 17
 • 1,972
 • 7
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

... liệu3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệuNgoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin? ã MÃ hoá thông tin Để bảo mật thông tin, người quản trị thường ... loại dữ liệu của CSDL? ã Đọc ( Đ)ã Sửa ( S)ã Bổ sung (B)ã Xoá (X) ã Không được truy cập (K) Để hệ quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung ... nhận dạng sẽ phức tạp hơn - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu HÃy nêu...
 • 9
 • 19,149
 • 148
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

... thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của ngời dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống. 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệuLàm thế nào để bảo vệ thông tin? MÃ hoá thông tin bac ... phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Ngời dùng có các quy định, cung cấp tài chính, nguồn lựcCác tổ chức: Bảo mật trong hệ CSDL là :- Ngăn chặn các truy cập không ... tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn.- Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng nh chơng trình xử lí. Để thực hiện đợc các mục tiêu trên phải có các chính sách của chủ sở hữu thông tin...
 • 7
 • 1,479
 • 3
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

... các hệ quản trị CSDL đều có cơ chế cho phép nhiều người cùng khai thác CSDL. Tùy theo vai trò khác nhau của người dùng mà họ được cấp quyền truy cập khác nhau đẻ khai thác CSDL. Câu hỏi:Tác ... chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác.• Giúp chho học sinh hiểu được tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ CSDL: • Ngăn chặn các truy cập không được phép;• ... của công ty. Vì thế, cần phải bảo mật CSDL. Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác.nhập điểm cập nhật các thông tin khác cho hệ CSDL. - Các cách thức hệ thống sử dụng...
 • 7
 • 66,715
 • 296
Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

... THÔNG TIN HỆ MÃ DESS310 13 13107610904 13 14990638634159156385100712114 13 8115125214714123111251141110521514281712 S47 13 103 13 86151411903506061210615111907 13 103 13 81415927148235512141111151212102741482159414S52144111211284211211211774100107 13 1411 13 72618 13 8515650915315120151059 13 361009341480596143S61210941151431041521525129729212856912158531006711 13 10143 13 4141410714016711 13 0531181186 13 S74 13 1611041121111 13 147 13 8154121093481710 13 10147314109123155956071281552014101552689316212S8 13 1722151118 13 4144817610941531210117148142 13 101201595612361091411 13 050153014351295672811P16291523219227121518827 13 112028233124330421172610149625NGÔ ... S47 13 103 13 86151411903506061210615111907 13 103 13 81415927148235512141111151212102741482159414S52144111211284211211211774100107 13 1411 13 72618 13 8515650915315120151059 13 361009341480596143S61210941151431041521525129729212856912158531006711 13 10143 13 4141410714016711 13 0531181186 13 S74 13 1611041121111 13 147 13 8154121093481710 13 10147314109123155956071281552014101552689316212S8 13 1722151118 13 4144817610941531210117148142 13 101201595612361091411 13 050153014351295672811P16291523219227121518827 13 112028233124330421172610149625NGÔ ... sau:S1140415415112 13 71481482214 13 41526911 13 2181117310155106121161293121171459310951000356780 13 S21530 13 1 13 1488471014711161510311241538 13 441412912511708621127 13 10612126900935511214105159NGÔ...
 • 104
 • 1,908
 • 0
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

... học: các khái niệm về CSDL, hệ CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL Microsoft Access, một số kiến trúc CSDL và bảo mật hệ CSDL. 2) Kỹ năng:- Thao tác được trên hệ quản trị CSDL Microsoft Access.II. ... giáo trong trường có quyền truy cập cao hơn: xem kết quả và mọi thông tin khác của bất kì hs nào trong trường. Người quản lí học tập có quyền nhập điểm, cập nhật các thông tin khác trong CSDL. ... trong trường có quyền truy cập cao hơn: xem kết quả và mọi thông tin khác của bất kì hs nào trong trường. Người quản lí học tập có quyền nhập điểm, cập nhật các thông tin khác trong CSDL. -...
 • 16
 • 5,026
 • 2
Bai 13.bao mat thong tin

Bai 13.bao mat thong tin

... thức khi sử dụng. Để bảo mật thông tin cần phải có thành phần nào và cô ng việ c gì?104. MÃ hoá thông tin và nén DL. M hoá để giảm khả năng rò rỉ thông tin. ÃNén dữ liệu để giảm dung lượng ... thông tin đều được phép cập nhật.3Vậy em hiểu thế nào là bảo mật thông tin Ngăn chặn các truy cập không được phép .Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng. Đảm bảo thông tin không ... hệ QTCSDL- Phương tiện cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ.Người dùng muốn truy cập hệ thống cần phải khai báo những gì ? Tên người dùngMật khẩu. Chú ý: Hệ QTCSDL...
 • 12
 • 786
 • 5
Bài 13. Bảo mật thông tin

Bài 13. Bảo mật thông tin

... hÖ CSDL C¸c lo¹i kiÕn tróc cña hÖ CSDL Bµi 13. B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL Bµi 13. B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT HỆ CSDL BI 13. BO MT THễNG TIN TRONG ... 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU- Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử líBảo mật trong cơ sở dữ liệu là: Thời gian: 2 tiết BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG ... điểm, cập nhật các thông tin khác trong CSDL  quyền cao nhất.Xét hệ CSDL quản lí học sinh trường THPT. Những ai cần đến dữ liệu này? BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU2....
 • 19
 • 599
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pptbảo mật thông tin trong các hệ csdlgiáo án tin học 12 bài 13 bao mat thong tin trong he co so du lieubảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệucác biện pháp bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệucác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdl quan hệcác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdlbài giảng bảo mật thông tinlý thuyết thông tin trong các hệ mậtbảo mật thông tin trong giao dịchvấn đề bảo mật thông tin trong doanh nghiệpbảo mật thông tin trong doanh nghiệpbảo mật thông tin trong mạng lanđiều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồngcách bảo mật thông tin trong thương mại điện tửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ