0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... HO-CH2-CH2-CH2-OH. Câu 50: Một loại oleum công thức H2SO4. nSO3. Lấy 3,38 g oleum nói trên pha thành 100 ml dung dịch A. Để trung hoà 50ml dung dịch A cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: Có...
 • 4
 • 3,090
 • 44
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

... trong d thấy 40g kết tủa xuất hiện và 1120 ml khí không bị hấp thụ. CTPT của X là : A. C3H9N B. C2H9N C. C4H9N D. Kết quả khác4 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc ... |Cl Cl= Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008A. CH3 - CH2 - CH2 - CH2OH. 33 2 3 33CH|B. CH CH CH CH C. CH C OH||OHCH D. Không thể xác định . 18. những ... phơng án nào ?18Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖm Ph¹m Ngäc S¬n - 2008 Ph¹m Ngäc S¬n Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖmho¸ häc – luyÖn thi ®¹i häc Hµ Néi - 20081 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm...
 • 47
 • 2,618
 • 30
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

... cho quá trình ankyl hóa là : A. Zeolit X,Y B. Co-Mo/Al2O3 C. Pt/Al2O3 D. H2SO4 ,H2S (Đúng)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC DẦU MỎ Câu 1: Loại họ HC nào chỉ số On cao nhưng ... (đúng ) Câu 106 : Các hợp chất dị nguyên tố trong thành phần dầu mỏ:A. Lưu huỳnhB. NitoC. OxiD. Tất cả (Đúng) Câu 107 : Trị số Octan là gì? Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa ... % (đúng) Câu 111: Tiêu chuẩn BS&¦ dùng để đánh giá:B. Nhiệt độ từ 490 đến 525, áp suất từ 5 đến 7atC. Nhiệt độ từ 100 đến 200, áp suất từ 0,5 đến 1atD. Không đáp án nào đúng Câu 44:...
 • 28
 • 7,868
 • 45
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

... chưa no 1 nối đôi ở mạch C thì CTPT là :A. C5H6O4B. C5H8O4C. C5H 10 O4D. C5H4O4 10. C5H 10 O2 bao nhiêu đồng phân axit biết rằng khi tác dụng với Cl2 (ánh sáng) ... (8)6.Một anđehit no CTTN là : (C2H3O)n mấy CTCT ứng với CTPT của anđehit đó?A. 1 B. 2 C. 3 D. 47. Một axit no công thức thực nghiệm là: (C2H3O2)n mấy CTCT ứng với ... phânA. là hiện tuợng các chất cấu tạo khác nhau.B. là hiện tuợng các chất tính chất khác nhau.C. là hiện tuợng các chất cùng CTPT, nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.D....
 • 45
 • 1,407
 • 0
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

... lọc, dung dịch NaOH, khí CO2, nung , điện phân.Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Tổng số hạt trong nguyên tử nhôm là: A. 27 ... không khí ẩm xảy ra hiện tợng: A. Ăn mòn hóa học B. Ăn mòn điện hóa C. Không hiện tợng D. Gang cháy trong không khí23. Kim loại phân nhóm chính nhóm I thể đợc điều chế trong công nghiệp ... phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Đốt cháy hoàn toàn 10, 4 gam rợu Z cần dùng hết 15,68 lít khí O2 ở đktc và thu đợc tỷ lệ mol CO2 với mol H2O là 5/6. Z có...
 • 32
 • 1,590
 • 0
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

... với một gam cacbohidrat : a. 1/2 b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng ... phóng qua quá trình hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các ... 9. Câu nào sau đây không đúng với Clorophin :a. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấyb. thể nhận năng lợng từ sắc tố khác nh Carotenoitc. Khi bị kích thích có...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

... vực số 3 D. Khu vực số 4 NGÂN HÀNG CÂU HỎIÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. 2 bit B. 8 bit C. 10 bit D. 16 bit002: 1 KB bằngA. 100 0 bit B. 102 4 bit C. 100 0 byte D. 102 4 byte003: Ý nào dưới ... thế của mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường ở cửa hàng là gì?A. Việc thanh toán đảm bảo an ninh hơnB. Việc xác định tình trạng của hàng hóa dễ dàng hơnC. thể mua hàng trong suốt ... khách mời) thể được lưu trữ trong:A. Tệp tin Word (có phần mở rộng là .doc) B. Tệp tin văn bản (có phần mở rộng là .txt)C. Tệp tin Excel (có phần mở rộng là .xls) D. Tệp tin thực thi (có phần...
 • 70
 • 75,303
 • 370
Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

... Chọn Properties Câu : 105 . 4 Câu : 106 . Tab Câu : 107 . Insert - Page Numbers Câu : 108 . File - New Câu : 109 . Cả 3 câu đều đúng Câu : 110 . Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Câu : 111 . Chia ... Remove Câu : 130 . Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down 10 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 . Phím ESC Câu : 002 . 5 Câu : 003 . Format - Column Câu : 004 . Là loại viurs tin học chủ ... bị nghẽn mạch Câu : 099 . #NAME! Câu : 100 . My Network Places Câu : 101 . Data - Sort Câu : 102 . B1:H15 Câu : 103 . Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer Câu : 104 . Nháy đúp...
 • 10
 • 3,958
 • 105
NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn học CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn học CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy

... chỉnh d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng. Đáp Án: d 10. Trong một bước bao nhiêu đường chuyển daoa. một đường chuyển daob. hai đường chuyển daoc. nhiều đường chuyển daod .Có ít nhất là ... dụng.d. Cả 3 câu a,b và c đều đúng. Đáp Án: dChương II 23. Đúc trong khuôn cát phù hợp cho sản xuất.a. Đơn chiếc, hàng loạt nhỏ b. Hàng khối c. Hàng khối, hàng loạt lớn d. Đơn chiếc. Đáp Án: a24. ... Nếu do kích thước đường kính lỗ sẵn quyết định:a. Sai b. Đúng Đáp án: a191. Mũi khoan ruột gà lưỡi cắt:a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Đáp án: c192. Chọn câu đúng:a.Khoan chỉ gia công lỗ có...
 • 31
 • 2,187
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem hoa hoc co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học thực phẩmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học thptngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơcâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp ánbo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap anngan hang de thi trac nghiem tin hoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp ánNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015