0
 1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa potx

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) ppt

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) ppt

... định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Cấp mới: 40.000đ/lần Cấp lại: 20.000đ/lần Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy chứng nhận Văn bản chấp ... qui định Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển ... Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không...
 • 5
 • 560
 • 0
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. potx

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới nội địa. potx

... Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông ... 1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển; 2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có); 3. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, ... Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi...
 • 3
 • 360
 • 0
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm. ppsx

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm. ppsx

... những nội dung chưa đạt yêu cầu đề nghị kiểm tra lại. 5. Chủ cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký thẩm định; 2. Giấy phép đầu tư hoặc giấy ... Thú y có thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở trong phạm vi 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 3. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu cơ sở ... Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ...
 • 4
 • 638
 • 0
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa. pdf

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới nội địa. pdf

... động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực ... Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới nội địa 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ... Các giấy tờ khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch...
 • 4
 • 387
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động doc

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động doc

... vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng sát hạch, thiết bị cấp điểm tự động 5. Biên bản kiểm tra của Sở Giao thông vận ... nghị của Sở Giao thông vận tải gửi Cục Đường bộ Việt Nam xem xét cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Số bộ hồ sơ: 03bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... sơ tại Sở Giao thông vận tải 2. Giải quyết thủ tục - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục trình Cục Đường bộ Việt Nam. - Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp...
 • 3
 • 477
 • 1
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT ppt

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT ppt

... - Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). - Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu ... sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hẹn thời gian trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ ... 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính...
 • 4
 • 449
 • 0
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 doc

Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 doc

... lệ Giấy phép đầu tư các Giấy phép điều chỉnh. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận ... Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 ... quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy chứng nhận Thành phần hồ sơ 3....
 • 3
 • 604
 • 0
QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

... cấp, thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học1. Việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.2. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp Giấy ... Đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học1. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học gồm:a) Một (01) đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu quy định tại Phụ ... cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học;đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền các thông tin về quản lý an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen đã được cấp Giấy chứng nhận...
 • 27
 • 565
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tramục 3 thủ tục thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vsattp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ caođiều 52 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh32cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩuthủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩmchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam