0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Thương mại điện tử >

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... tuyền Đáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : B Câu 3 : D Câu 4 : A Câu 5 : C Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : C Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : B Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : B Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu ... cứng phù hợp Đáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra ... Chợ điện tử nhiều-nhiều Câu 4: Công ty ABC bán nhiều sản phẩm cho các công ty khác. Công ty ABC đang sử dụng mô hình gì1. Chợ điện tử của người bán2. Thương mại điện tử phối hợp3. Chợ điện tử...
 • 30
 • 47,350
 • 242
Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp án

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tửđáp án

... khuyếch đại điện áp và công suất; b. hệ số khuyếch đại dòng điện và côngsuất;c. hệ số khuyếch đại dòng điện, điện áp và công suất;d. chỉ có hệ số khuyếch đại điện áp.5.7. Nguồn dòng điện. 18. ... .a. hệ số khuyếch đại điện áp và công suất; b. hệ số khuyếch đại dòng điện và côngsuất;c. hệ số khuyếch đại dòng điện, điện áp và công suất; d. chỉ có hệ số khuyếch đại điện áp.17. Khi BJT ... .a. hệ số khuyếch đại điện áp và công suất;suất;b. hệ số khuyếch đại dòng điện và côngc. hệ số khuyếch đại dòng điện, điện áp và công suất; d. chỉ có hệ số khuyếch đại điện áp.16. Khi BJT...
 • 24
 • 24,601
 • 1,284
Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng

... quản trị mạng của một Công ty lớn, bạn nhận đợc thông báo từ một số ngời sử dụng là không thể vào đợc Internet. Bạn mở cửa sổ trình duyệt trên máy của bạn và cũng nhận đợc thông báo tơng tự khi ... MHz. Câu 20. Yêu cầu không gian đĩa cứng còn trống tối thiểu cho cài đặt Windows server 2003 Datacenter Edition trên máy dòng x86 là a. 30 GB.b. 15 GB.c. 1,5 GB.d. 2,0 GB. Câu 21. Yêu cầu không ... Domains And Trusts54 - Bạn là quản trị mạng của Công ty ABC, John là một nhân viên trong Công ty thông báo cho bạn biết Profile của John không thực hiện Roaming khi John đăng nhập vào các máy...
 • 17
 • 6,706
 • 98
 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

... dịch vụ Câu 9: Chỉ ra ví dụ của P2P, giao dịch TMĐT ngang hàng Đi một ngày đàng, học một sàng dại, sàng đi sàng lại, được một tí khôn… Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần ... truy nhập vào thông tin của chính phủ Câu 7: Chỉ ra hoạt động thuộc phạm vi hoạt động của chính phủ với công dân G2C a. Chuyển nhượng lợi ích b. Mua sắm điện tử c. Đấu gia điện tử d. Mua bán ... Cổng xuất bản b. Cổng thương mại c. Cổng cá nhân d. Cổng doanh nghiệp Câu 6: Chính phủ điện tử không gồm hoạt động nào dưới đây a. Cung cấp các tiện ích cho mọi công dân b. Bán hàng hoá...
 • 4
 • 4,205
 • 66
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

... cứng phù hợp Đáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra ... định giá Đáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : C Câu 3 : C Câu 4 : B Câu 5 : B Câu 6 : C Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : C Câu 13 : ABài 2 Câu 1: Yếu tố nào không phải ... Bán hàng linh hoạt Đáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : B Câu 3 : A Câu 4 : B Câu 5 : D Câu 6 : D Câu 7 : A Câu 8 : A Câu 9 : A ( CẢ ĐỊA ĐIỂM ) Câu 10 : B Câu 11 : B Câu 12 : C Câu 1: Jeff muốn mua...
 • 30
 • 4,771
 • 21
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

... SSL, chữ ký điện tử d. phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e . chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương 6 Câu 1 Luật giao dịch điện tử của Việt ... quá trình kinh doanhQuestion 32 Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình ... c . Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam d. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL Question 20 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của hợp đồng điện tử Chọn một câu trả lời a....
 • 36
 • 6,381
 • 34
 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án

... g.dịch 1 câu hỏi trắc nghiệm thơng mại điện tử K42 KTNT Câu 1. Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thơng mại điện tử a. Online trade (Thơng mại trực tuyến) b. Cyber trade (Thơng mại điều khiển ... vận đơn điện tử a. Khoá công cộng của vận đơn điện tử b. Khó bí mật của vận đơn điện tử c. Chữ ký điện tử d. Hệ thống Bolero Trả lời: B Câu 69. Ngời nắm giữ của vận đơn điện tử có thể ... C Câu 9. Chỉ ra yếu tố KHÔNG thuộc hạ tầng công nghệ thông tin cho Thơng mại điện tử a. Hệ thống máy tính đợc nối mạng và Hệ thống các phần mềm ứng dụng Thơng mại điện tử b. Ngành điện lực...
 • 27
 • 20,920
 • 184
Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

... là gì? a. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments. b. Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments. c. Tiền điện tử - e-cash. d. Thanh toán điện tử bằng thẻ thông minh - e-smart payments. ... hàng c. Thẻ thông minh d. Thẻ băng từ 28. Chỉ ra yếu tố KHÔNG cùng loại với các yếu tố khác a. ATM b. EFT (Electronic Funds Transfer (Chuyển tiền điện tử, Chuyển khoản điện tử) c. ACH (Automated ... hàng điện tử KHÔNG nhất thiết phải có chức năng nào dưới đây? a. Tìm kiếm sản phẩm b. Lựa chọn, thêm, bớt sản phẩm c. Tính toán giá, lập hóa đơn d. Liên kết đến phần mềm thanh toán điện tử...
 • 5
 • 7,510
 • 142
Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... Khai báo Hải quan điện tử b. Khai báo C/O điện tử c. Đăng ký thành lập doanh nghiệpd. Khai báo Thuế điện tử Marks: 1Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử Choose one answer.a. ... mại điện tử tích hợpc. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác"d. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinCorrectMarks for this submission: 1/1.c. không cần thiết kế đẹpd. một series ... sẻ thông tin qua mạng với nhau để phối hợp sản xuất hiệu quả được thực hiện trong mô hình nào?Choose one answer.a. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchb. Giai đoạn thương mại điện tử tích...
 • 266
 • 1,478
 • 71
ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

... *Uk.,'U9KXD,M+9BD"H!5 *& a7- [DPHẦN II: CÂU HỎI ĐÚNG SAIPhần 2: câu hỏi đúng sai (1)-#R !n*& "(!Z.M ',;G'H,- ... *&!-%34,="+,-!$- câu hỏi từ Commerce Turban (3)ƒ•,K, ',-**a6:%,P2=G%/!77 ... ',-G,X3 %6 •%]jkP!]L3bPhần 1: Câu hỏi từ bài giảng (2)K*L*L3l3:HL3b,-*+9,-?.3k^>?.3!*=9"5...
 • 67
 • 2,204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp áni trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp ánbài tập trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp ánđề thi môn thương mại điện tử có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửbộ câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử kèm đáp ánôn trắc nghiệm môn thương mại điện tửđề trắc nghiệm môn thương mại điện tửtài liệu trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrắc nghiệm môn thương mại điện tửđề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ