0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo, Nova 5 0 trong công tác khảo sát tuyến đường giao thông

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo, Nova 5.0 trong công tác khảo sát tuyến đường giao thông

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo, Nova 5.0 trong công tác khảo sát tuyến đường giao thông

... đồ tỷ lệ 1 : 50 00 thì cứ 20 30 km2 cần có một điểmkhống chế mặt bằng và 10 20 km2 cần có một điểm khống chế độ cao.Trên khu vực cần đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1: 200 0; 1: 100 0; 1 : 50 0 thì cứ 5 ... trên bản đồ tỷ lệ nhỏ các điểm khống chế, vạch ra các phơng án có thể có trên bản đồ tỷ lệ 1/ 2 50 00 ữ 1/ 100 00. Từ đó sơ bộ đánh giá khái quát u,khuyết điểm của từng phơng án. 1. Khảo sát địa ... ớngCác mia phảiCác mia trái Đồ án tốt nghiệp Bộ môm trắc địa công trìnhChơng 2:GIớI THIệU CHUNG Về PHầN MềM NOVA, topo2.1. Giới thiệu về phần mềm Nova 5. 0 Nova5 .0 là Chơng trình thiết kế đờng...
 • 87
 • 996
 • 4
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn

... Trong chơng trình sau có hai lệnh AND 00 001 ở hai dịa chỉ khácnhau Địa chỉ Lệnh và tham số 00 000 LD 00 000 00 001 AND 00 001 00 002 OUT 01 000 00 003 LD 00 002 00 004 AND 00 001 00 0 05 OUT 01 001 00 006 ... chỉ Lệnh và tham số 00 000 LD 00 000 00 001 AND 00 001 00 002 OUT 01 000 00 003 LD 00 002 00 004 AND 00 001 00 0 05 OUT 01 001 6 END ( 01 )Bấm mũi tên xuống cho đến khi gặp lệnh LD 00 002 Bấm lần lợt DEL sau ... LD 00 002 đợc xóa, lệnh bên dới này là AND 00 001 sẽ đợc dịchlên địa chỉ 00 003 và chơng trình mới sẽ là: Địa chỉ Lệnh và tham số 00 000 LD 00 000 00 001 AND 00 001 00 002 OUT 01 000 00 003 AND 00 001 ...
 • 146
 • 1,501
 • 9
Đồ án tốt nghiệp - “nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn”

Đồ án tốt nghiệp - “nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn”

... và tham số 00 000 LD 00 000 00 001 AND 00 001 00 002 OUT 01 000 00 003 LD 00 002 00 004 AND 00 001 00 0 05 OUT 01 001 06 END ( 01 ) Bấm mũi tên xuống cho đến khi gặp lệnh LD 00 002 Bấm lần lượt ... Ví dụ: Trong chương trình sau có hai lệnh AND 00 001 ở hai dịa chỉ khác nhau Địa chỉ Lệnh và tham số 00 000 LD 00 000 00 001 AND 00 001 00 002 OUT 01 000 00 003 LD 00 002 00 004 AND 00 001 ... ngoài và mất đi. 123 456 78 01 001 101 101 100 10 TÝn hiÖu vμo 0 101 1 100 0 TÝn hiÖu ra 0 101 0 1 01 0 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp 30 Out1, nhờ đó duy trì ngõ...
 • 174
 • 969
 • 4
Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Đồ án tốt nghiệp“Nghiên cứu trạm máy nén khí T30-7100 phục vụ cho công tác tự động hóa trên giàn. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng”. pdf

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Đồ án tốt nghiệp“Nghiên cứu trạm máy nén khí T30-7100 phục vụ cho công tác tự động hóa trên giàn. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng”. pdf

... K51 52 Bảng 5. 7: Sụt áp điển hình trên đường phân phối khí nén với ống Đường kính ống danh nghĩa (mm) Sụt áp trên 100 m (bar) Tổn thất điện tương ứng (kW) 40 1, 80 9 ,5 50 0, 65 3,4 65 ... Bảng 5. 3. Tác động của sự sụt áp suất qua bộ lọc khí vào đối với mức tiêu thụ điện: Sụt áp suất qua bộ lọc khí (mm cột nước) Tăng mức tiêu thụ điện (%) 0 0 200 1,6 400 3,2 600 4,7 800 ... Tổn thất điện tương ứng (kW) 40 1, 80 9 ,5 50 0, 65 3,4 65 0, 22 1,2 80 0 ,04 0, 2 100 0, 02 0, 1  5. 2.2 Các giải pháp khác đề ra 5. 2.2.1 Lựa chọn vị trí đặt máy thich hợp Vị trí đặt máy nén...
 • 60
 • 2,179
 • 0
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

... #5 - Cảnh sát giao thông tỉnh báo cáo số liệu tai nạn giao thông lên văn phòng cảnh sát giao thông quốc gia. - Các báo cáo tai nạn được lưu giữ ở phòng cảnh sát giao thông hoặc cảnh sát ... Khoảng 30% số vụ tai nạn được báo cáo bởi Phòng cảnh sát giao thông tỉnh và 70% bởi cảnh sát giao thông quận huyện. Các nguồn thông tin về tai nạn giao thông khác bao gồm: Cục Đường bộ từ các công ... cảnh sát giao thông. Cục cảnh sát giao thông sẽ làm báo cáo tổng hợp và gửi cho Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý tai nạn giao thông đường...
 • 43
 • 1,802
 • 10
LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM GÀ RÁN TẠI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM GÀ RÁN TẠI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC

... lượng cửa hàng với gần 35, 00 0 cửa hàng trên khắp 1 10 quốc qua.Cho đến khi ông mất đi bởi sự tác động mạnh của bệnh bạch cầu vào năm 19 80 ở độ tuổi 90, ông đã đi gần 2 50 ,00 0 dặm/năm để viếng thăm ... hành rán phải vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến hành công đoạn rán.- Nhân viên công đoạn rán phải đảm bảo vệ sinh và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.- Tất cả dụng cụ, thiết bị trong công đoạn rán ... chóng. Công ty đã thực hiện cổ phần hóa ra công chúng vào năm 1966 và được liệt kê trên thị trường chứng khoán New York vào năm 1969 và được mua lại 13 SVTH: Lê Thị Ngọc Nhờ Đồ án tốt nghiệp:...
 • 70
 • 2,759
 • 33
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyếntrong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

... 0 0 902 0 27B3 0 0 0 0 0 0 0 0B4 0 0 0 0 0 0 0 0B5 0 0 0 0 0 0 0 0B6 0 0 0 0 300 2 3 301 00 31B7 0 0 0 0 18 40 3 17 200 3B8 0 0 0 0 0 0 1 100 27B9 0 0 0 0 0 0 8 50 34A7 0 0 0 0 1 50 0 4 49 200 ... 1,98B2 0 0 0 0 0 0 13 0, 18B3 0 0 0 0 0 0 0 0B4 0 0 0 0 0 0 0 0B5 0 0 0 0 0 0 0 0B6 0 0 0 0 13 0, 27 13 0, 27B7 0 0 0 0 6 352 20, 2 6467 20 ,5 B8 0 0 0 0 2 35 8,7 247 9, 15 B9 0 0 0 0 103 7,7 103 7,7A7 ... 200 0 200 11 B1 122 . 50 0 153 .2 30 184 .00 0 153 .2432 B6 90. 8 30 112 .57 0 134 .00 0 112.4673 B7 50 .8 90 64.6 70 76 .00 0 63. 853 4 B8 73 . 50 0 99 .53 0 121 .00 0 98 .01 0 5 B9 53 .2 40 64 .59 0 76 .00 0 64.6 10 6 A7 30. 000 ...
 • 52
 • 1,421
 • 1
ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý

ĐỒ án tốt NGHIỆP THIẾT kế xây DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý các đại lý

... 1 VLXD MinhHải 20 20. 000 .00 0 52 ,63%2 VLXD LongThới 15 18 .00 0 .00 0 47,37%Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 24Chương 2: Mô Hình HóaBáo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 27Bước 14. Nếu ... vẽ: Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 6QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lý lọai 1 có tiền nợ tối đa 20. 000 , loại 2 tối đa 5. 00 0 .00 0 Ví dụ: Phiếu xuất hàng của đại lý vật liệu xây dựng ... Đại lý lọai 1 có tiền nợ tối đa 20. 000 , loại 2 tối đa 5. 00 0 .00 0  Hình vẽ:  Các ký hiệu  D1: Tên đại lý,các mặt hàng và dơn vị tính ,số lượng, dơn giá tương ứng cho loại mặt hàng đó.  D2:...
 • 67
 • 685
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty bánh kẹo anphanghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở snort trong ids ips vào ngăn chặn và phát hiệnđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlanđồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất bia đenđồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ sản xuất nước trà xanh chanh muối gừngđồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonitđồ án tốt nghiệp lập trình ứng dụng cho mobileđồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình chế biến nước ép khế đóng chainghiên cứu ứng dụng phần mềm solidworksnghiên cứu ứng dụng phần mềm fb pier trong tính toán móng cọcnghiên cứu ứng dụng phần mềm labview trong thí nghiệm động cơ đốt tronnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềmứng dụng phần mềm automation studio 5 0 để mô phỏng thiết kế quá trình điều khiển hệ thống thuỷ lực trên máy khoan ecm660 – iiiứng dụng phần mềm để quản lí chương trình công tácBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)