1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

... Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H I DƯƠNG KỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 1 2- THPT- NĂM HỌC 200 7-2 008 Môn thi: Văn Th i gian làm b i: 180 phút Đề thi gồm: 01 trang ... ảnh thể hiện th i độ đánh giá cao nhất đ i v i những phẩm chất quý giá của con ngư i. Đồng th i cũng bộc bộ một quan niệm về cách đánh giá con ngư i. Chỉ có đề cao coi trọng tôn vinh những ... l i diễn đạt. + i m 8: Trình bày đủ các ý trên, văn viết tr i chảy, dẫn chứng chính xác, mắc v i l i diễn đạt. + i m 5: Trình bày được già nửa số ý, văn viết rõ ràng, mắc một số l i diễn...
 • 3
 • 735
 • 1
đề thi và đáp án chọn đội tuyển QG nghệ an

đề thi đáp án chọn đội tuyển QG nghệ an

... ANKỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 Năm học 200 7-2 008 Môn thi: SINH HỌCTh i gian 180 phút (không kể th i gian giao đề) Ngày thi: 6-1 1-2 007Câu 1. a. Phân biệt chu trình tiềm ... chấm đề thi chính thức kỳ thi chọn đ i tuyển quốc gia lớp 12 Môn : Sinh học Ngày thi: 6/11/2007CâuN i dung i m12,5đa - Chu trình tiềm tan: Khi virut đã xâm nhập vào tế bào vật chủ gắn ... v i HIV. 0,50,250,250,5b. - Lớp vỏ ngo i bao gồm lớp lớp vỏ có nguồn gốc là lớp màng sinh chất của tế bào chủ gai glicô proteindo virut HIV tổng hợp nên nhờ nguyên liệu bộ máy sinh...
 • 5
 • 4,186
 • 69
kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2012 - 2013.môn lịch sử - sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh

kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2012 - 2013.môn lịch sử - sở giáo dục đào tạo hà tĩnh

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)KỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: LỊCH SỬ - Vòng: 2 Th i gian ... thí sinh………………………………. Số báo danh……SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)KỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ... KỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: LỊCH SỬ - Vòng: 2HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm gồm 04 trang)CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM THANG I MCâu...
 • 9
 • 766
 • 1
De va dap an chon doi tuyen lãn 4

De va dap an chon doi tuyen lãn 4

... gD&ĐT Lâm Thao Đề thi khảo sát (lần 4) đ i tuyểnthi tỉnh năm học 200 9-2 010 Môn Toán lớp 9( Th i gian làm b i 150 phút).Cõu 1 (2,0 im) a) Chứng minh rằng số có dạng A=111111 1122 222 225 ( ... 4 (3,0 im): C I BAKNOO'Ma)Ta có IMB đồng dạng v i IAM (gg) nên IM2=IA.IB(1)Tơng tự INB đồng dạng v i IAN (gg) nên IN2=IA.IB(2)Từ (1) (2) ta có IM=IN G i giao của ... SBD Phòng gD&ĐT Lâm ThaoHD chấm thi khảo sát đ i tuyểnthi tỉnh năm học 200 9-2 010 Môn Toán lớp 9( Th i gian làm b i 150 phút)Cõu (2,0 im). A=111111 1122 222 25 =11111 1111.10n+2 +2222...
 • 4
 • 397
 • 0
de va dap an chon doi tuyen 9 hsg 2008

de va dap an chon doi tuyen 9 hsg 2008

... ý: - B i thi gồm có 3 trang - Học sinh làm b i trực tiếp vào đề thi. trờng thcs đặng thai mai - Vinh đề thi chọn đ i tuyển học sinh gi i môn tiếng anh lớp 9- vòng 2 Năm học 200 8-2 009Th i gian: ... thcs đặng thai mai - Vinh đề thi chọn đ i tuyển học sinh gi i môn tiếng anh lớp 9- vòng 2 Năm học 200 8-2 009Th i gian: 120 phút (không kể th i gian giao đề) Họ tên thí sinh: Ngày sinh: L p: ... gian: 120 phút (không kể th i gian giao đề) Họ tên thí sinh: Ngày sinh: Lp: Số báo danh: Chú ý: - B i thi gồm có 3 trang - Học sinh làm b i trực tiếp vào đề thi. Chữ ký GT Số phách Đề chính...
 • 5
 • 504
 • 0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC Ngày thi thứ hai: 12/ 01/2011 (Gồm 07 trang) Câu 1 (1,0 i m) ... phú, ổ sinh th i không đa dạng. -Hết 7Vuihoc24h.vn 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Th i gian: 180 ... sinh th i trùng v i chúng hoặc chúng tiêu diệt các lo i thức ăn của các lo i bản địa. 9 Khi rùa tai đỏ, ốc bươu vàng m i xâm nhập vào Việt Nam chúng không hoặc có rất ít thi n địch (loài...
 • 9
 • 685
 • 6
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ potx

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT potx

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ Th i gian: 180 phút (không kể th i gian giao đề) Ngày thi thứ nhất: ... liệu. • Giám thị không gi i thích gì thêm. 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ nhất: ... i n dung của tụ i n giảm dần đều theo th i gian. 2. Vì tụ i n được n i v i nguồn nên hiệu i n thế giữa hai bản là U không đ i. Khi lớp i n m i được kéo ra kh i tụ i n một đoạn x = vt,...
 • 6
 • 455
 • 0
Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn chấm đề thi chính thức Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 Môn : Sinh học pdf

Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn chấm đề thi chính thứcthi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 Môn : Sinh học pdf

... Vuihoc24h.vn 2 Vuihoc24h.vn 1 Kì thi chọn học sinh gi i quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 Môn : Sinh học Ngày thi : 11/3/2010 (Hướng dẫn chấm gồm 12 trang, có 20 câu, m i ... lo i càng gay gắt, quyết liệt dẫn t i sự phân hoá về ổ sinh th i n i ở làm xuất hiện các lo i m i bằng con đường cách li sinh th i cách li địa thi t lập nên trạng th i cân bằng sinh ... hộ giả thi t ti thể có nguồn gốc từ vi khuẩn: - Ti thể chứa ADN giống v i ADN của vi khuẩn - Ti thể chứa ribôxôm giống ribôxôm của vi khuẩn (0,25 i m) - Cơ chế tổng hợp protein trong ti thể...
 • 14
 • 542
 • 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC pptx

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC pptx

... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Th i gian: 180 phút (không kể th i gian giao đề) Ngày thi thứ nhất: ... gi i thích gì thêm. Vuihoc24h.vnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GI I QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC Ngày thi thứ nhất: 11/01/2011 ... th i gian t i liên tục t i đa nhất định m i ra hoa. Đ i v i trường hợp của lo i cây này, nếu là cây ngày d i thì cây chỉ ra hoa khi th i gian chiếu sáng t i thi u là 16 giờ, đồng nghĩa v i thời...
 • 8
 • 567
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án kỳ thi chọn đội tuyển chính thức dự thi hsg quốc giađáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20112012 môn tiếng pháp sở giáo dục và đào tạo nghệ anđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20121013 môn tiếng anh tỉnh kontum pptđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn tiếng anh sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề đáp án chọn đội tuyển vật lý lớp 12tp cần thơdap an de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt nam hoc 20122013 mon thi toan cua so giao duc va dao tao bac giang de chinhđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải dươngđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo tây ninhđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20122013 môn sinh học chuyên sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yênđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo vĩnh phúcsở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20112012 môn thi hóa học chuyênkì thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20142015 môn toán của sở giáo dục và đào tạo thanh hoátổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20132014 cua đà nangđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20142015 môn hóa họcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ